Telefon Numarası

Doç. Dr. Elif SUNGURTEKİN EKÇİ

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri : Samsun
Doğum Tarihi : 05.02.1977
Yabancı dil : İngilizce, Almanca
Çalışma Saatleri : 9:00-17:00

Eğitim ve Çalışma hayatı

Aralık 2012- : Doçent
Mart 2010-Aralık 2012 : Öğretim Görevlisi
Mayıs 2008 : Doktora, Pedodonti, Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Haziran 2002 : Y. Lisans, Dişhekimliği, Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

 

Diğer bilgiler

Yayınlar
: Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
 
1. Sungurtekin E, Öztaş N. The effect of erbium, chromium:yttrium-scandium-gallium-garnet laser etching on marginal integrity of a resin-based fissure sealant in primary teeth. Lasers Med Sci 2010;25:841-847. (SCI)
 
2. Ozdemir Ozenen D, Sungurtekin E, Çıldır Ş, Sandallı N. A comparison of the oral health status of children who are visually impaired versus children with normal vision in Istanbul. J Vis Impair Blind 2012 Jun;106(6): 362-367. (SCI) 
 
3. Ozdemir-Ozenen D, Sungurtekin E, Issever H, Sandalli N. Surface roughness of fluoride-releasing restorative materials after topical fluoride application. Eur J Paediatr Dent 2013; 14: 68-72. (SCI) 
 
4. Tirali RE, Bodur H, Sipahi B, Sungurtekin E. Evaluation of the antimicrobial activities of Chlorhexidine gluconate, Sodium hypochlorite and Octenidine Hydrochloride in vitro. Aust Endod J 2013;39(1):15-8. (SCI) 
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 
 
1. Oztaş N, Atabek D, Sungurtekin E. The effect of different preventive methods on initial fissure caries lesions. 9th Congress of The European Academy of Paediatric Dentistry. Dubrovnik, Croatia. 29th May-1st June 2008. (Poster Presentation)
 
2. Oner R, Ağcabay S, Ozdemir-Ozenen D, Sungurtekin E, Erdem AS, Arun T, Sandallı N. Dental and Orthodontic Rehabilitation of A Child With Klippel-Feil Syndrome: A Case Report. 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. Harrogate, England. June 3-6 2010. (Poster Presentation)
 
3. Korkmaz FM, Durkan R, Tüzüner T, Sungurtekin E, Buruk K, Şatıroğlu İ, Nur BG. The Antibacterial Effect of Various Luting Cements Containing Clorhexidine Diacetate/Cetrimide Mixtures On Streptococcus Mutans. 34th Conference of European Prosthodontic Association.September 23-25 2010. Prishtina, Kosovo. (Poster Presentation) 
 
4. Ozdemir Ozenen D, Guler N, Sungurtekin E, Sandalli N. Apexification of an impacted permanent mandibular canine after trans-alveolar transplantation. 7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop. March 31-April 2 2011. İstanbul, Turkey. (Poster Presentation)
 
5. Ozdemir Ozenen D, Sungurtekin E, İşsever H, Sandalli N. Surface roughness of various restorative materials after topical fluoride application. 23th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry. 15-18 June 2011. Athens, Greece. (Oral Presentation)
 
6. Öner R, Ozdemir Ozenen D, Sungurtekin E, İşsever H, Sandalli N. Knowledge and awareness of oral-dental trauma among parents of primary and preschool children in Istanbul. 23th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry. 15-18 June 2011. Athens, Greece. (Poster Presentation) 
 
7. Sungurtekin E, Çıralı N, Ozdemir Ozenen D, İşsever H, Sandalli N. Reasons for extractions of primary and permanent teeth in a group of 3-13 year-old children in Istanbul. 23th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry. 15-18 June 2011. Athens, Greece. (Poster Presentation) 
 
8. Sungurtekin E, Ozdemir Ozenen D, Duman S, Acuner C, Sandalli N. Antibacterial surface properties of various fluoride releasing restorative materials. 11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. pp.38.24-27 May 2012. Strasbourg, France. (Oral Presentation) 
 
9. Ozdemir Ozenen D, Sungurtekin E, Oner Bozatlıoglu R, Sandalli N. Surface hardness of various restorative materials after topical fluoride application. 11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. pp.38.24-27 May 2012. Strasbourg, France. (Oral Presentation) 
 
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
 
1. Öznurhan F, Sungurtekin E, Ölmez A. Mineral Trioksit Agregatı (MTA) ile Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu. Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2009; 33: 21-29.
 
2. Sungurtekin E, Bani M, Öztaş N. Mine Pürüzlendirme Yöntemleri. GÜ Diş Hek Fak Derg 2009;26:189-194.
 
3. Sungurtekin E, Öznurhan F, Öztaş N. Pit ve Fissür Sealant Uygulamaları: Sistematik Bir Derleme. GÜ Diş Hek Fak Derg 2010;27:145-149.
 
4. Atabek D, Sungurtekin E, Öztaş N. Yüksek mineral içerikli ajanların ozon tedavisi ile kombine kullanımının fissür çürükleri üzerine etkisi. GÜ Diş Hek Fak Derg 2012;29:165-171. 
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
 
1. Sungurtekin E, Özalp Ş, Tulunoğlu Ö. Aynı Vakada İzlenen İki Farklı Diş Gelişim Anomalisinin 3 Yıllık Takibi ve Tedavisi. Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu. 26–27 Mayıs 2006. Isparta. (Poster) 
 
2. Atabek D, Sungurtekin E, Bani M, Öztaş N. Değişik Polisaj Sistemlerinin Kompozit Rezin Materyallerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Değerlendirilmesi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 17–21 Ekim 2007. Antalya. (Sözlü Bildiri) 
 
3. Atabek D, Sungurtekin E, Sözen A, Öztaş N. Farklı Koruyucu Yöntemlerin Başlangıç Fissür Çürükleri Üzerindeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 17–21 Ekim 2007. Antalya. (Sözlü Bildiri) 
 
4. Öner R, Özdemir Özenen D, Sungurtekin E, İşsever H, Sandallı N. Anaokulu ve İlkokul Öğretmenlerinin Ağız-Diş Kazaları Yaralanmalarına Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 20-23 Mayıs 2010. Midyat-Mardin. (Sözlü Bildiri) 
 
5. Ülkür F, Sungurtekin Ekçi E, Nalbantgil D, Sandallı N. Er:YAG Lazer ve İki Farklı Vernik Uygulamasının Mine Demineralizasyonuna Etkilerinin in-vitro Değerlendirilmesi. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 04-07 Ekim 2012, Antalya. (Sözlü Bildiri) 
 
6. Sungurtekin Ekçi E, Özdemir Özenen D, Duman S, Acuner İ Ç, Sandallı N. Fluorid Salınımı Yapan Yeni Bir Restoratif Materyalin Antibakteriyel Yüzey Özelliklerinin In-Vitro Değerlendirilmesi. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 04-07 Ekim 2012, Antalya. (Sözlü Bildiri) 
 
7. Trakyalı G, Özdemir Özenen D, Sungurtekin Ekçi E, Sandallı N. Ağız Solunumu Yapan Hastalarda Ortodontik Tedavinin Oral Mikrobiyolojik Değişikliklerin İncelenmesi. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 04-07 Ekim 2012, Antalya. (Sözlü Bildiri) 
İdari Görevler
: Fakülte Bilim Kurulu Üyesi Fakülte
Ameliyathane Komitesi Üyesi 
Fakülte İlaç Komitesi Üyesi 
Fakülte Mavi Kod Ekibi Sorumlusu
 
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
: 1. Türk Pedodonti Derneği
2. International Association of Paediatric Dentistry
3. European Academy of Paediatric Dentistry
 
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
: 2011-2012-Güz-Çocuk Diş Hekimliği I 
2011-2012-Güz-İleri Pedodonti I-Yüksek Lisans 
2011-2012-Bahar-İleri Pedodonti II-Yüksek Lisans 
2012-2013-Güz-Çocuk Diş Hekimliği I
2012-2013-Güz-Çocuk Diş Hekimliği IV
2012-2013-Güz-Pedodonti Klinik I
2012-2013-Güz- Vaka Tartışmaları I
2012-2013-Güz- Vaka Tartışmaları III
2012-2013-Güz- Literatür İnceleme I
2012-2013-Güz- Literatür İnceleme III
2012-2013-Güz-İleri Pedodonti I
2012-2013-Bahar-İleri Pedodonti II
2012-2013-Bahar- Çocuk Diş Hekimliği II
2012-2013-Bahar- Çocuk Diş Hekimliği III
2012-2013-Bahar- Pedodonti Klinik II
2012-2013-Bahar- Vaka Tartışmaları II
2012-2013-Bahar- Literatür İnceleme II
2012-2013-Bahar- Literatür İnceleme IV
 

Ana Sayfa      | Bölümler      | Anlaşmalı Kurumlar      | İletişim Bilgileri

© 2010, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı, Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastanesi.    |    powered by Acerpro