Telefon Numarası

Doç. Dr. Meriç KARAPINAR KAZANDAĞ (Dekan Yardımcısı)

Foto

Eğitim ve Çalışma hayatı

2012 : Doçentlik Tarihi
2007 : Yardımcı Doçentlik Tarihi, Dişhekimliği Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi
2007 : Doktora, Diş Hekimliği (Endodonti), Yeditepe Üniversitesi
2002 : Master, Diş Hekimliği(Endodonti), Yeditepe Üniversitesi
1998 : Y. Lisans Diş Hekimliği Hacettepe Üniversitesi

Diğer bilgiler

Yüksek Lisans Tezi : Beyazlatma işlemlerinde kullanılan değişik ışık cihazlarının neden oldukları pulp içi ısı artışlarının in-vitro incelenmesi /Danışmanı: Prof. Dr. Gündüz Bayırlı
Doktora Tezi : Çeşitli intrakoronal beyazlatma ajanları ve tekniklerinin beyazlatma etkinliklerinin spektrofotometrik analiz yöntemiyle ın-vıtro olarak karşılaştırılması /Danışmanı: Prof. Dr. Gündüz Bayırlı
Yayınlar

: Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) :

1. Ozel E, Kazandag MK, Soyman M, Bayirli G. Two-year follow-up of fractured anterior teeth restored with direct composite resin: report of three cases. Dental Traumatology, 2008; 24: 589-592.

2. Kazandag MK, Sunay H, Tanalp J, Bayirli G. Fracture resistance of roots using different canal filling systems. International Endodontic Journal, 2009; 42: 705-710.

3. Kayahan MB, Nekoofar MH, Kazandağ M, Canpolat C, Malkondu O, Kaptan F, Dummer PMH. Effect of acid-etching procedure on selected physical properties of mineral trioxide aggregate. International Endodontic JournaL, 2009; 42: 1004-1014.

4. M. Karapınar Kazandag, J. Tanalp, O.F. Bayrak, H. Sunay , G. Bayırlı, "Microleakage of various root filling systems by glucose filtration analysis", Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology 2012; 109: e96-102.

5. M. Karapinar-Kazandag, B.R. Basrani, S. Friedman. The operating microscope enhances detection and negotiation of accessory mesial canals in mandibular molars. Journal of Endodontics 2010; 36: 1289-1294.

6. M. Karapinar-Kazandag, O.F. Bayrak, M.E. Yalvac, H. Ersev, J. Tanalp, F. Sahin, Bayırlı G. Cytotoxicity of various sealers on L929 cell line and human dental pulp cells. International Endodontic Journal 2011; 44: 626-634.

7. E. Ozel, M. Karapinar-Kazandag, M. Soyman, G. Bayirli. Resin Composite Restorations of Permanent Incisors with Crown Fractures: A Case Report with a Six-year Follow-up. Journal of Operative Dentistry 2011; 36: 112-115.

8. Tanalp J, Karapınar-Kazandağ M, Ersev H, Bayırlı G. The status of mineral trioxide aggregate in endodontics education among dental schools in Turkey. J Dent Educ 2012; 76(6): 752-8.

9. Kaptan F, Karapinar-Kazandag M, Kayahan MB, Bora T, Bayirli G. Potential of an Er:YAG laser in the removal of calcium hydroxide from root canals. Photomed Laser Surg 2012; 30(5): 250-4.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. R.F. Kaptan, B. Kayahan, S.Sert, M. Karapınar, G. Bayırlı. Root canal morphology of human permanent mandibular incisors. Ovidius University Annals Series: Dental Medicine Sciences , 60-62 pp, 2004

2. J. Tanalp, İ Dikbaş, S. Sert, F. Kaptan,D. İlgüy, M. Karapınar-Kazandağ, G. Bayırlı. Evaluation of the prevalence of odontogenic sinus tracts and possible relationships with overlying restorations in patients referred for endodontic treatment. Balkan Journal of Stomatology , 1-7 pp, 2006

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Sözlü Bildiriler

1. M. Karapınar Kazandag, G. Bayırlı. An in-vitro comparasion of effectiveness of various bleaching agents and intracoronal bleaching techniques using spectrophotometric measurements. 13th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 27pp, 06-08 Sep 2007, İstanbul, Turkey.

2. J. Tanalp, M. Karapinar-Kazandag, H. Sunay, G. Bayirli. Fracture resistance of roots using different canal filling systems. PEF IADR, 127pp, 10-12 September 2008, Londra, İngiltere.

3. M. Karapinar-Kazandag, B. Basrani, S. Friedman. Detection and negotiation of accessory mesial canals in mandibular first and second molars. 14th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 64pp, 24-26 September 2009, Edinburgh, Scotland.

4. H. Ersev, M. Karapınar-Kazandağ, O.M.Bayrak, E. Yalvac, J.Tanalp ,F.Sahin,G.Bayırlı. Cytotoxicity of various sealers on L929 cell line and human dental pulp cells. 14th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 48pp, 24-26 September 2009, Edinburgh, Scotland.

5. M. Karapınar-Kazandağ, B. Basrani, V. Tom-Kun Yamagishi, A. Azarpazhooh, S. Friedman. Fracture resistance of simulated immature roots reinforced with various restorative materials. 10th International Congress of Turkish Endodontic Society, 52pp, 23-25 September 2010, İstanbul, Turkey.

6. M.B. Kayahan, A. Arslan, N. Başal, M. Karapinar Kazandag, Esra Pamukcu Guven. New approach to retrograde root canal treatment: tubes guiding Ni-Ti instruments in retroshaping. 15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 30pp, 14-17 September 2011, Rome, Italy.

7. ”Endodontide Hangi Yöntemden Ne Kadar Başarı Bekleyebiliriz?” Türk Endodonti Dernegi 5. Bilimsel Sempozyumu. 14 Haziran 2013. Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur.

8. ”Endodontide Ağrı Yönetimi.” Türk Endodonti Dernegi 5. Bilimsel Sempozyumu. 14 Haziran 2013. Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur.

9. ”Intrakoronal beyazlatmada temel prensipler ve güncel yaklaşımlar” Türk Endodonti Dernegi 5. Bilimsel Sempozyumu. 1-4 Haziran 2013. Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur.

10. ”Endodontide Magnifikasyon ve Önemi” Türk Endodonti Dernegi 5. Bilimsel Sempozyumu. 14 Haziran 2013. Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur.

Postersunumları

1. M.B. Kayahan, R.F.Kaptan, M. Karapınar, G.S.Bayırlı. Complications in the use of sodium hypoclorite during endodontic treatment – Case report. 10th Biennial Congress of European Society of Endodontology, 4-27pp, 6 October 2001, Munich/Germany.

2. R.F.Kaptan, M. Karapınar, M.B. Kayahan, G.S.Bayırlı. Root canal morphology of the human permanent mandibular incisors. 10th Biennial Congress of European Society of Endodontology, 26pp, 4-6 October 2001, Munich/Germany.

3. M. Karapınar, R.F.Kaptan, M.B. Kayahan, G.S.Bayırlı. Retrieval of broken instruments and gutta-percha from root canals- report of seven cases. 10th Biennial Congress of European Society of Endodontology 28pp, 4-6 October 2001, Munich/Germany.

4. M.B. Kayahan, RF.Kaptan, M. Karapınar, G.S.Bayırlı. İki kanallı kanin dişlerinin tedavisi – Üç vaka. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 62pp, 3-5 Mayıs 2002, İstanbul, Türkiye.

5. M.B. Kayahan, R.F.Kaptan, K. Mohseni-Kashani, M. Karapınar, G.S.Bayırlı. Profile O.S. ve GTTM rotary nikel-titanyum döner aletlerin eğri kök kanalı?0.4/ 0.6 praparasyon etkilerinin incelenmesi. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 63pp, 3-5 Mayıs 2002, İstanbul, Türkiye.

6. M. Karapınar, G.Bayırlı. Rise in pulp chamber temperature in vitro durig use of various light-curing sources working in bleaching mode. 11th Biennial Congress of European Society of Endodontology, 39pp, 2-4 October 2003, Athens, Greece.

7. J.Tanalp, F. Kaptan , B.Kayahan, S. Sert, M. Karapınar-Kazandağ, G. Bayırlı. Scanning Electron Microscope evaluation of the effectiveness of Glyde File Prep® on the removal of the smear layer. 12th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 7-8pp, Sep 12-15 2005, Dublin, Ireland.

8. M. Karapınar Kazandağ, E. Deniz, M.B. Kayahan, Bayırlı G. Management of an excessive root resorption by using MTA: A case report 12th Congress of the Balkan Stomatological Society, 105-106pp, 12-14 April 2007, İstanbul, Turkey.

9. M. Karapınar Kazandağ, K. Argın, M.B. Kayahan, Bayırlı G. Management of root perforation and seperated intsruments causing bone defect: A case report. 12th Congress of the Balkan Stomatological Society , 107pp, 12-14 April 2007, İstanbul, Turkey.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. R.F.Kaptan, M. Karapınar, M.B. Kayahan, G.S.Bayırlı. Kök kanallarında yabancı madde ile karşılaşılan dişlerde tedavi yaklaşımları (Olgu bildirimleri). Dişhekimliği Dergisi , 33-37 pp, 2002

2. J.Tanalp, F. Kaptan , B.Kayahan, S. Sert, M. Karapınar-Kazandağ, G. Bayırlı. Profile .04/.06 & OS ve GTTM nikel-titanyum döner aletlerin eğri kök kanalı preparasyon etkilerinin incelenmesi. Türk Dişhekimliği Dergisi , 204-209 pp, 2004

3. F.Kaptan,J Dülger,M. Ersoy, B.Kayahan ,S. Sert , M.Karapınar, G. Bayırlı. Kalsiyum hidroksitle yapılan kanal içi medikasyonun eğri kök kanalındaki apikal sızıntı üzerine etkisi: Sıvı filtrasyon yöntemi ile inceleme. Türk Dişhekimliği Dergisi, 97-102 pp, 2004

4. G.Bayırlı, M. Karapınar Kazandağ, "Kök kanallarının şekillendirilmesi ve doldurulmasında apikal sınır. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 24-29 pp, 2004.

5. E.Can Say, M. Karapınar Kazandağ, "Fiber Post uygulaması; Vaka sunumu.", Quintessence Türkçe , 53-58 pp, 2005.

6. M. Karapınar Kazandağ, G. Bayırlı. Endodontide Kalsiyum Hidroksit Kullanılması. Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi, 48-52 pp, 2005.

7. J.Tanalp, M. Karapınar Kazandağ, G. Bayırlı, "Endodontik tedavide monoblok sistemleri. Roots , 51-55 pp, 2008.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler :Türk Endodonti Derneği
Avrupa Endodonti Derneği (certified member)
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
DENT 214 RESTORATİF DİŞHEKİMLİĞİ VE ENDODONTİ 2011 Bahar
DENT 313 KLİNİK BİLİMLER I-2011 Güz, 2012Bahar
DENT 331 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ VE DİŞHEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİ - 2011 Güz
DENT 421 KLİNİK BİLİMLER III - 2011 Güz, 2012 Bahar
DENT 444 DENTAL TRAVMA - 2012 Bahar
DENT 512 KLİNİK BİLİMLER V - 2011 Güz
DENT 513 KLİNİK BİLİMLER VI - 2012 Bahar
DENT 541 GERONTOLOJİ - 2011 Güz

Ana Sayfa      | Bölümler      | Anlaşmalı Kurumlar      | İletişim Bilgileri

© 2010, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı, Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastanesi.    |    powered by Acerpro