Telefon Numarası

Doç.Dr Nuray ÇAPA


 

Eğitim ve Çalışma hayatı

2012 : Doçentlik/ Diş Hekimliği Yeditepe Üniversitesi
2007 : Yardımcı Doçentlik Tarihi
2005 : Doktora Protetik Diş Tedavisi Yeditepe Üniversitesi
2002 : Y. Lisans Protetik Diş Tedavisi Yeditepe Üniversitesi
1995 : Lisans Diş hekimliği İstanbul Üniversitesi

 

Diğer bilgiler

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerdeki (SCI ve SCI-expanded kapsamındaki) yayınlar

1. O.Karatasli, P.Kursoglu, N.Capa, E.Kazazoglu. Comparison of the marginal fit of different coping materials and designs produced by computer aided manufacturing sytems. Dental Materials Journal 2011;30(1):97-102 (SCI). Doi:10.4012/dmj.2010-063.
2. N.Capa, O.Malkondu, E.Kazazoglu, S.Calikkocaoglu. Effects of individual factors and training process of the shade matching ability of dental students. Journal of Dental Sciences 2011;6(3):147-152(SCI). Doi:10.1016/j.jds.2011.04.11.
3. Kursoglu P, Capa N. Elongated mandibular coronoid process as a cause of mandibular hypomobility. The Journal of Craniomandibular Practice. 2006; 24: 213-7.
4. Capa N. Alternative treatment apporach to gingival recession: gingival-colored partial porcelain veneer: a clinical report. J Prosthet Dent 2007; 98: 82-4.
5. Altundal H, Celebiler Ö, Capa N. The rehabilitation of facial shotgun wound with free fibula flap and retained overdenture: case report. The Journal of Trauma, Injury, Infection and Critical Care. 2009; 66: 1718-23. 
6. Capa N, Ozkurt Z, Canpolat C, Kazazoglu E. Shear bond strength of luting agents to fixed prosthodontic restorative core materials. Australian Dental Journal 2009;54: 334-40.
7. Capa N, Malkondu O, Kazazoğlu E, Calıkkocaoğlu S. Evaluating factors that affect the shade-matching ability of dentists, dental staff members and laypeople. J Am Dent Assoc 2010; 141: 71-6.
8. Capa N, Aykor A, Ozel E, Calikkocaoglu S, Soyman M.  Effect of Er:YAG Laser Irradiations on Shear Bond Strength of Three Self-Adhesive Resin Cements to Dentin. Photomedicine and Laser Surgery. (Yayına Kabul tarihi : February 28, 2010.)

 Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

1. Civelek A, Capa N. Calikkocaoglu S. Bond srength of flowable composite to porceain surface prepared with two different surface pretreatments. Balkan Journal of Stomatology. 2006;10(1):33-37
2. Nalbantgil D, Sayinsu K, Capa N, Basal N.   İnterdisciplinary management of a patient with skeletal anteroposterior discrepancy, impacted canine, and missing teeth. World journal of orthodontics 2008; 9: 35-42.
3. Çapa N, Unal A, Kazazoglu E, Calıkkocaoglı S. Effect of Flowable composite intermediate layer on bond strength of intra-oral porcelain repair;an in-vitro study. Oral health and dental management in the black sea countries (OHDMBSC) 2009; VIII:
4. Çapa N, Kursoglu P, Calıkkocaoglu S. Distribution of Partial Edentulism According to Kennedy Classification: A Study of a Selected Population in Turkey.  Balk J Stom  2009; 13:

Uluslararası  Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1. P. Kursoglu, N.Capa, I. Oktay, S. Calikkocaoglu. The effectiveness of problem based learning compared to tradiotional lecture based learning in partiala denture planning skills of dental students. 37th Annual Meeting Research and its impact on Dental Education, Antalya- Turkey, 7-10 September, 2011, sayfa 93. (poster)
2. Kursoğlu P, Çapa N. Elongated mandibular coronoid process as a cause of mandibular hypomobility. 7th. Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS). Kuşadası-Turkiye, 28-30 Mart 2002. (Poster sunumu)
3. Yılmaz S, Argın K, Dirikan S, Çapa N, Noyan Ü. Simultaneous reconstruction of alveolar ridge for bilateral symmetry: a case report. 7 th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS). Kuşadası-Turkiye, 28-30 Mart 2002. (Poster sunumu)
4. Altundal H, Çapa N, Şençift K, Çelebiler Ö. Squamous cell carcinoma of the mandibular alveolar ridge. 7. Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS). Kuşadası-Turkiye, 28-30 Mart 2002. (Poster sunumu)
5. Çapa N, Altundal H. Geniş bir diş boşluğunun implant ile tedavi edilmesi. 1st International Selçuk University Faculty of Dentistry Congress, Konya Turkiye 5-8 september 2002. (Poster sunumu)
6. Civelek A, Capa N. Effect of flowable composite on shear bond strenght of porcelain repair with various surface treatments. 1th International Selçuk University Faculty of Dentistry Congress, Konya Turkiye 5-8 september 2002. (Sözlü Sunum)
7. Capa N, Unal A, Kazazoglu E, Calikkocaoglu S. Bond strength of flowable composite resin to porcelain repair materials. 81st General session of the International Association for Dental Research. (IADR). Göteburg-Sweeden. June  25- 28 2003. (Poster sunumu)  
8. Capa N, Kazazoglu E, Calikkocaoglu S. Effect of Co-Jet and Airborne Particle Abrasion on Five Different Metal Surface. 11th. Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS). Sarajevo, 11-14 May 2006. (Poster sunumu)
9. Capa N, Altundal H., Kazazoglu E. Osteotome Technique For Maxillary Sinus Floor Augmentation: A Case Report.11th. Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS). Sarajevo, 11-14 May 2006. (Poster sunumu)        
10. Capa N, Kazazoglu E., Kursoglu P., Salihoglu E. Fixed Partial Dentures Supported by Zirconium Diıoxide Ceramic: Clinical Reports. 11th. Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS). Sarajevo, 11-14 May 2006. (Poster sunumu)
11. Capa N, Kursoglu P., Calikkocaoglu S. Evaluation of partial edentulism of selected population in Turkey. European  Prosthodontic Association (EPA) 30th Annual Conference. London-England. 2nd–4th November 2006. (Poster sunumu)
12. Capa N, Calikkocaoglu S, Kazazoglu E. Effects of metal primer on shear bond strengths of porcelain repair system. 30th Annual Conference European Prosthodontic Association (EPA). London-England. 2nd–4th November 2006. (Poster sunumu)
13. Kursoğlu P, Capa N, Ilguy D. Obstructive sleep apnea management with oral appliance. 12th. Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS). İstanbul, 12-14 April 2007. (Poster sunumu)
Uluslararası kitap (veya kitap bölümü) çevirisi veya editörlüğü

1. Kursoğlu P, Malkondu Ö, Çapa N, Canpolat C, Noyun N. Orijinali: “Principles and Practices of Complete Dentures”, Iwao Hayakawa. Quintessence Yayıncılık, 2001; Chapter 9: 119-231. Bölüm 9: “Klinik İşlemler”, Kitap: “ Total Protezlerin Temel İlkeleri ve Pratiği”, Türkçe Editörü: Ender Kazazoğlu, 2007.

Ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar

1. N.Çapa, Ö.Malkondu. Protetik diş tedavisinde yüz-arkı uygulamak gerekli midir? Yeditepe Klinik, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011;2(3):40-43.
2. E.Özel, N.Çapa, A.Aykor. Farklı diş macunlarının çeşitli rezin yüzeylerinde oluşturduğu pürüzlülüğünün değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2011;20(1):9-14.
3. S.Mert, N.Çapa, E.Kazazoğlu. Self adeziv simanlar. Yeditepe Klinik, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011;2(3):44-48.
4. H.Yurdagüven, N.Çapa. Ön bölgedeki adeziv köprüler. Yeditepe Klinik, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011;2(3):63-69.
5. Civelek A, Çapa N. Ön diş restorasyonlarında estetiğin sağlanması. Akademik dental Dişhekimliği Dergisi 2001;3: 41-7. 
6. Civelek A, Çapa N. Erozyonun tedavisi. Quintessence Türkçe 2004; 5: 69-72. 
3. Çapa N, Kursoğlu P, Kazazoğlu E. Sabit protezlerde yumuşak doku kontrolü: dişeti retraksiyon yöntemleri. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi 2005; 27; 34-40. 
7. Kursoğlu P, Çapa N., N Başal. İmplant-doku destekli alt çene (overdenture) protezlerinde bar ve ball (top başlı) ataşman seçimi. Türk Dişhekimliği Dergisi. 2005; 62: 214-9. 
8. Çapa N, Altundal H, Kazazoğlu E. Geniş Bir Diş Boşluğunun İmplant Destekli Sabit Protez ile Tedavi Edilmesi. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi 2006; 28:16-21.
9. Çapa N, Kursoğlu P, Başal N. İmplant-doku destekli alt protezlerde okluzyon. Türk Dişhekimliği Dergisi 2006; 63: 22-7. 
10. Çapa N,Özkurt Z, Kazazoğlu E. Ağız içi porselen tamir sistemleri. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakulte Dergisi 2006;16: 34-40.    
11. Çapa N, Salihoğlu E, Köksal T, Kazazoğlu E. Diş-İmplant destekli sabit protezlerde diş intruzyonu. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi 2006;30: 10-5. 
12. Köksal, T, Dikbaş, İ, Çapa N, Porselen inley ve onley uygulamalarında genel prensipler. İst Ün Diş Hek Fak Dergisi 2007; 41: 71-83. 
13. Çapa N, Kursoğlu P, Ebeoğlu B, Kazazoğlu E. Fiber post ve üzerine core ile kuron uygulamasının aşamaları. Yeditepe Klinik, Yeditepe Univ Diş Hek Fak Dergisi 2007; 1: 38-42.
14. Ozkurt Z, Çapa N, Kazazoğlu E, Başal N. Üst çene ön bölgedeki tek diş eksikliklerinde uygulanan implant destekli sabit restorasyonlar. Cumhuriyet Üniv Diş Hek Fak Dergisi 2007; 10: 128-34.
Ulusal hakemsiz dergilerdeki yayınlar

1. Civelek A, Çapa N. Bireysel ağız bakımına yönelik ürün önerileri. Dişhekimliğinde Klinik 2003; 16; 26-33. 
2. Çapa N, Salihoğlu E, Kazazoğlu E. İmplant doğal dişe bağlanmalı mı? İmplantTR 2006; 5:10-6.
Ulusal bildiriler

1. Altundal H, Başal N, Çapa N, Türkoğlu Z, Şençift K. Estetik bölgelerde tek diş eksikliğinde implant uygulamaları. Türk periodontoloji derneği 33. bilimsel kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül. Antalya -Türkiye 2003. (Poster sunumu) 
2. Altundal H, Başal N, Çapa N, Türkoğlu Z, Şençift K. Posterior diş eksiklerinde implant uygulamaları. Türk periodontoloji derneği 33. bilimsel kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül. Antalya –Türkiye. 2003. (Poster sunumu)

Verilen konferanslar

1. N.Çapa Estetik kuronlar ve laminalar. Bursa Dişhekimleri Odası Semineri, 14 Ekim 2011 Bursa.
2. N.Çapa Porselen lamina simantasyonu. EDAD ve Dentsply Sempozyumu, 02 Aralık 2011 İstanbul.
3. N.Çapa Porselen lamina restorasyonları. İstanbul Dişhekimleri Odası, 05 Aralık 2011 İstanbul.
4. N.Çapa Porselen laminaların adeziv simantasyonu. İstanbul Dişhekimleri Odası, 05 Ocak 2012 İstanbul.
5. Çapa N. Porselen ve zirkonyumda estetik. 8. Ege bölgesi dişhekimliği odaları uluslar arası bilimsel kongre ve sergi 16-18 Kasım 2007. Antalya. (Konferans)  
6. Çapa N. Anterior sabit restorasyon seçiminde dikkat edilecek kriterler. Kayseri Dişhekimleri Odası 08.12.2007.Kayseri (seminer)
7. Çapa N. Kuron-Köprü protezlerde başarısızlık ve ağız-içi porselen tamiri. Acıbadem sürekli dişhekimliği eğitim seminerleri 08.01.2007 İstanbul (seminer)
8. Çapa N. Kuron-Köprü protezlerde başarısızlık ve ağız-içi porselen tamiri. Acıbadem sürekli dişhekimliği eğitim seminerleri 15.01.2007 Bursa (seminer)
9. Çapa N. Diş kesimi prensipleri. Bursa Diş hek odası. Mart 2009 Bursa (seminer ve maket üzerinde pratik uygulama)
10. Çapa N. Porselen laminaların simantasyonu 12. Ege bölgesi dişhekimliği odaları uluslararası bilimsel kongre ve sergi 06-08 Kasım 2009. İzmir. Konak Atatürk kültür merkezi.(Konferans ve hasta uzerinde canlı sunum) 
11. Çapa N. Protetik diş tedavilerine göre ölçü maddesi seçimi. Ege bölgesi Dişhekimleri odaları persembe aksamı seminerleri. 17 aralık 2009. İzmir. (seminer)
12. Çapa N. Ön bölgede hangi sabit protetik restorasyonu seçmeliyiz? Zirkon veya Metal destekli porselen mi? yoksa tam poselen mi? İstanbul dişhekimler odası sürekli dişhekimliği eğitimi programı. 18 Şubat 2010 İstanbul. (seminer)

Ulusal kitap veya kitap bölümleri

1. Total Protezlerin Laboratuvar İşlemleri.  Senih Çalıkkocaoğlu, Pınar Kursoğlu, Nuray Çapa.  T.C Yeditepe Üniversitesi Yayınları Sayı: 6, Mor Ajans, İstanbul- 2001. 
2. Parsiyel Protezlerin Laboratuvar İşlemleri. Senih Çalıkkocaoğlu, Pınar Kursoğlu, Nuray Çapa. İstanbul-2005.
3. Kitap Bölümü: Çapa N. Bölüm 13: Tam protezlerle ilgili diğer konular: Beslenme, Kitap: “Dişsiz Hastaların Protetik Tedavisi -Klasik Tam Protezler-” Çalıkkocaoğlu S, Quintessence Yayıncılık, genişletilmiş 5. baskı, 2010; 456-521
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler : Türk Diş Hekimliği Lazer akademisi derneği (DİLAD)
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :2011-2012 Güz Fonksiyonel dişhekimliği ve okluzyon II DENT 412
2011- 2012 Güz Klinik bilimlerII DENT 411
2011- 2012 Güz Maddeler bilgisi DENT 213
2011- 2012 Güz Klinik Bilimler V DENT 512
2011- 2012 Bahar Klinik bilimlerII DENT 411
2011- 2012 Bahar Hareketli protezler II DPRO 711
2011- 2012 Bahar Sabit protezler II DPRO 721
2011- 2012 Yaz Klinik bilimlerII  DENT 411
2011- 2012 Yaz  Fonksiyonel dişhekimliği ve okluzyon II DENT 412

Ana Sayfa      | Bölümler      | Anlaşmalı Kurumlar      | İletişim Bilgileri

© 2010, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı, Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastanesi.    |    powered by Acerpro