Telefon Numarası

Doç.Dr. Özlem MALKONDU


 

Eğitim ve Çalışma hayatı

2012 : Doçentlik/ Diş Hekimliği Yeditepe Üniversitesi
2002 : Yardımcı Doçentlik Tarihi
1999 : Doktora / Protetik Diş Tedavisi İstanbul Üniversitesi
1992 : Lisans / Diş hekimliği İstanbul Üniversitesi

 

Diğer bilgiler

Yayınlar

: Uluslararası hakemli dergilerdeki (SCI ve SCI-expanded kapsamındaki) yayınlar
1. Malkondu Ö, Yurdagüven H, Say EC, Kazazoğlu E, Soyman M. Effect of bleaching on microhardness of esthetic restorative materials. Oper Dent. 2011, Mar-Apr;36(2):177-86.

2. Tanalp J, Dikbas I, Malkondu O, Ersev H, Güngör T, Bayırlı G. Comparison of the fracture resistance of simulated immature permanent teeth using various canal filling materials and fiber posts.

3. Kayahan MB, Malkondu O, Canpolat C, Kaptan F, Bayırlı G, Kazazoglu E. Periapical health related to the type of coronal restorations and quality of root canal fillings in a Turkish subpopulation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 105: e58-62.
4. Kayahan MB, Nekoofar MH, Kazandağ M, Canpolat C, Malkondu O, Kaptan F, Dummer 
PM. Effect of acid-etching procedure on selected physical properties of mineral trioxide aggregate. Int Endod J 2009; 42: 1004-14.
5. Trakyali G, Malkondu O, Kazazoğlu E, Arun T. Effects of different silanes and acid concentrations on bonds strength of bracets to porcelain surfaces. Eur J Orthod 2009; 31: 402-6. 
6. Çapa N, Malkondu Ö, Kazazoglu E, Çalikkocaoğlu S. Evaluating factors that affect the shade-matching ability of dentists, dental staff members and laypeople. J Am Dent Assoc 2010; 141: 71-6.
7. Malkondu Ö, Yurdagüven H, Say EC, Kazazoğlu E, Soyman M. Effect of bleaching
on microhardness of esthetic restorative materials. Oper Dent. 2011; 36(2):177-86.
8. Arslan A, Ozdemir DN, Gursoy-Mert H, Malkondu O, Sencift K. Intrusion of an
overerupted mandibular molar using mini-screws and mini-implants: a case report. 
Aust Dent J. 2010; 55(4):457-61.
9. N.Capa, O.Malkondu, E.Kazazoglu, S.Calikkocaoglu. Effects of individual factors and training process of the shade matching ability of dental students. Journal Dental Sciences 2011;6(3):147-152. 

Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

1. Polat MH, Azak A, Evlioglu G, Malkondu OK, Atasu M. The relation of bruxism and dermatoglyphics. J Clin Pediatr Dent 2000; 24: 191-4.

Uluslararası bildiri kitabı olan sunumlar

1. Tuncer FS, Ermiş I, Emekli Y, Arıncı A, Kesim SN, Karabacak Ö. Mandibular reconstrution with costochondral grafts. Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Antalya Turkiye 1997. (Poster sunumu)
2. Hakan Polat M, Evlioğlu G, Azak A, Malkondu Karabacak Ö, Bilge G. Dermatoglyphics findings in bruxism. 5th Congres of Balkan Stomatological Society Thesssaloniki 2000. (Poster sunumu)
3. Malkondu Ö, Kayahan MB, Argın K, Sayınsu K, Kazazoğlu E. Oligodontia:a case report. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, Kuşadası, Türkiye, 28-30 Mart 2002. (Poster sunumu)
4. Say EC, Yurdagüven H, Malkondu Ö, Soyman M. Effect of prophylaxis pastes on surface roughness of restorative materials Turkish Society of Restorative Dentistry IV’th International Congress, Antalya, Türkiye, 2005. (Sözlü sunum)
5. Say EC, Yurdagüven H, Malkondu Ö, Ünlü N, Soyman M. Effect of prophylaxis pastes on surface roughness of indirect restoratives. The Joint Meeting of the Continental European Division and Scandinavian Divisions of International Association of Dental Research, Amsterdam, Hollanda, 2005. (Poster sunumu)
6. Arslan A, Nalbantgil Ozdemir D, Gürsoy Mert H, Malkondu O. Intrusion of an overerupted mandibular molar tooth using mini-screw implants. 12th Congress of the BaSS; Istanbul, Turkey, April 12-14 2007. (Poster sunumu)
7. Malkondu Ö, Trakyalı G, Kazazoğlu E, Arun T. Effects of different silane and acid concentrations on bond strength of brackets to porcelain. 12th Congress of the BASS. İstanbul, Türkiye, 12-14 April 2007. (Poster sunumu)
8. Yurdagüven H, Malkondu Ö, Say EC, Ünlü N, Soyman M, Kazazoglu E. Effect of Prophylaxis Pastes on Microhardness of Indirect Composites. IADR Continental Europan and Israeli Division Thessaloniki 26-29 Semptember 2007. (Poster sunumu)
9. Malkondu Ö, Yurdagüven H, Say EC, Soyman M, Kazazoğlu E. Effect of bleaching on microhardness of restorative materials. IADR CED Congress Münich, 10-12 Sep 2009. (Poster sunumu).
10. Darıcıoğlu S, Malkondu Ö, Kazazoglu E. Effect of various surface treatments on biaxial flexural strength of zirconia core material.15th Congress of the BASS Thessaloniki, Greece 22-25 April 2010. (Poster sunumu).
11. Çapa N, Malkondu Ö, Kazazoglu E.Çalıkkocaoglu S. Evaluation of factors affecting the color matching ability of dental students . 15th Congress of the BASS Thessaloniki, Greece 22-25 April 2010. (Poster sunumu).

Uluslararası kitap (veya kitap bölümü) çevirisi veya editörlüğü

1. Kursoğlu P, Malkondu Ö, Çapa N, Canpolat C, Noyun N. Orijinali: “Principles and Practices of Complete Dentures”, Iwao Hayakawa. Quintessence Yayıncılık, 2001; Chapter 9: 119-231. Bölüm 9: “Klinik İşlemler”, Kitap: “ Total Protezlerin Temel İlkeleri ve Pratiği”, Türkçe Editörü: Ender Kazazoğlu, 2007.

Ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar

1. Yurdaguven H, Malkondu Ö, Say EC, Soyman M, Kazazoğlu E. Farklı beyazlatma teknikleri restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğünü etkiler mi? OMU Diş Hek Fak Der 2011; 12(1):19-25
2. Çapa N, Malkondu Ö. Protetik Diş Tedavisinde Yüz -Arkı Uygulamak Gerekli midir? 7tepe klinik 2011;3(2):40-43.

3. Azak A, Evlioğlu G, Karabacak Ö, Keskin H. Temporomandibular rahatsızlıklarda semptomatik bulgular. Hipokrat Lokomotor 1998; 6: 24-6.
4. Azak A, Derviş E, Karabacak Ö, Evlioğlu G. Romatoid artiritin temporomandibular rahatsızlıklarla olan ilişkisi. Dişhekimliğinde Klinik 1999; 12: 24-8.
5. Ünsal RB, Karan A, Karabacak Malkondu Ö, Akan A, Burşuk F, Aksoy C. Comparasion of recorded temporamandibular joint sounds with palpation findings. Medical Bulltein of Istanbul Medical Faculty 2001; 34:81-6.
6. A Karan, Kavuncu V, İşsever H, Karabacak Malkondu Ö, Durmuş B, Azak A, Aydoğan A, Aksoy C. Demographical and clinical features of the patients with temporomandibular joint disfunction syndrome. Medical Bulltein of Istanbul Medical Faculty 2001; 34: 132-6.
7. Malkondu Ö, Özkurt Z, Kazaoğlu E. Zirkonya esaslı restorasyonların üst yapı seramiğinde görülen kırılmalar. Türk Dişhekimliği Dergisi 2007; 69: 147-150.


Ulusal hakemsiz dergilerdeki yayınlar

1. Azak A, Derviş E, Evlioğlu G, Malkondu Ö, Özgövde NO. Dejeneratif ve inflamatuar TME rahatsızlıkları. Dişhekimliği Dergisi 1998; 29: 153-5.
2. Malkondu Ö. Özkurt Z, Kazazoğlu E. Diş hekimliğinde Zirkonyum. İmplantTR 2006; 2-3: 18-28.
3. Özkurt Z, Malkondu Ö, Kazazoğlu E. Dental İmplantlarda immediyat yükleme. İmplantTR 2007; 2-5: 10-6.

Ulusal bildiriler

1. Karan A, Durmuş B, İşsever H, Karabacak Malkondu Ö, Aydoğan A, Azak A, Aksoy C. Temporomandibular disfonksiyon sendromlu hastalarımızın epidemiyolojik özellikleri. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi güncel Protetik düşünceler Kapadokya 23-27 Eylül 1998. (Poster sunumu)
2. Özgövde O, Evlioğlu G, Azak A, Derviş E, Karabacak Ö. Süersen Obtüratörü: Bir Olgu Bildirimi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi güncel Protetik düşünceler Kapadokya 23-27 Eylül 1998. (Poster sunumu)
3. Azak A, Karan A, Karabacak Ö, Aksoy C, Evlioglu G, Gökçen B. Posttravmatik beyin sapı patolojisinin yol açtığı temporomandibular eklem disfonksiyonu. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi güncel Protetik düşünceler Kapadokya 23-27 Eylül1998. (Poster sunumu)
4. Ünsal B, Akan A, Aksoy C, Burşuk F, Karan A, Karabacak Malkondu Ö. Eklemlerin yarattığı mekanik dalgaların işaret analizi Elektrik- Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi 6-12 Eylül 1999. (Sözlü sunum)

Ulusal kitap veya kitap bölümleri

Kitap Bölümleri:


1. Malkondu Ö. Bölüm 11: Tam protezlerin bitirilmesi: Polimerizasyon ve polimerizasyon yöntemleri, Kitap: “Dişsiz Hastaların Protetik Tedavisi -Klasik Tam Protezler-” Çalıkkocaoğlu S, Quintessence Yayıncılık, genişletilmiş 5. baskı, 2010; 454-459.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

:Türk Diş Hekimliği Lazer akademisi derneği (DİLAD)

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

:2011- 2012 Güz Klinik Bilimler II DENT 411
2011- 2012 Bahar Maddeler Bilgisi DENT 213
2011- 2012 Bahar Fonksiyonel Diş Hekimliği ve Oklüzyon I DENT 312
2011- 2012 Bahar Özel Uygulamalar DENT 591
2011- 2012 Hareketli Protezler II DPRO 711
2011- 2012 Fonksiyonel dişhekimliği ve okluzyon II Dent 412

Ana Sayfa      | Bölümler      | Anlaşmalı Kurumlar      | İletişim Bilgileri

© 2010, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı, Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastanesi.    |    powered by Acerpro