Telefon Numarası

Yrd. Doç. Dr. Burcu BAL

Foto

Eğitim ve Çalışma hayatı

2008 : Öğretim Görevlisi / (Protetik Diş Tedavisi) Yeditepe Üniversitesi
2008 : Doktora / Diş Hekimliği (Protetik Diş Tedavisi) Yeditepe Üniversitesi
2002 : Y. Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi

Diğer bilgiler

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Bal Kucuk B, Oral K, Alan Selçuk N, TokluT, Civi G. The anti-inflammatory effect of low level laser therapy on experimentally induced inflammation of rabbit temporomandibular joint retrodiscal tissues using scintigraphic imaging. J Orofac Pain 2010;24(3):293-7.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Oral K, Kucuk BB, Ebeoglu B, Dincer S. Etiology of temporomandibular disorder pain. Ağrı 2009;21:89-94.

2. Köksal T, Dikbaş İ, Özkurt Z, Bal B, Kazazoğlu E. A survey of dentists’ attitudes toward denture adhesives. Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries Journal 2007;6:33-39.

3. Dikbaş İ, Köksal T, Bal B, Özkurt Z, Kazazoğlu E. A survey of dentists’ attitudes toward denture cleansing. Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries Journal 2006;4(18):8-12.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Dikbas I, Bal Kucuk B, Koksal T. Prosthetic approaches to tooth wear resulting in loss of vertical dimension: 2 case reports (Dikey boyut kaybı ile sonuçlanan diş aşınmalarında protetik yaklaşımlar: 2 vaka sunumu), Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği X: Uluslararası Bilimsel Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Antakya-Hatay (Poster sunumu).

2. Bal Kucuk B, Dikbas I, Malkondu O, Oral K. Prevalence of ramus asymmetries among 776 young population in Turkey. 18th Congress of the Balkan Stomatological Society, Üsküp, Makedonya, 25-28 Nisan, 2013.

3. Küçük B.B, Koksal T, Algan B.E, Oral.K. Determination of relationship between trauma and temporomandibular disorders”, 18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), Üsküp/MAKEDONYA, 25-28 Nisan 2013.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Kursoğlu P, Burcu B, Kazazoğlu E. Azalmış dikey boyutun protetik tedavi ile yeniden düzenlenmesi. 7tepe Klinik 2005;1:25-8.

2. Burcu B, Oral K. Bruksizm. 7tepe Klinik 2006;2:57-61.

Diğer yayınlar

1. Bal Küçük B, Ebeoğlu Algan B, Oral K. Temporomandibular Eklemi Etkileyen Travmalar, Dişhekimliği Dergisi, 2011;99 (3):20-22.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Bal B, Oral K. Bruksizm tanımında kritik noktalar. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu Antalya 21-23 Nisan 2006.

2. Dikbaş İ, Köksal T, Bal B, Özkurt Z, Kazazoğlu E. Diş hekimlerinin protez temizleme yöntemlerine bakış açılarını değerlendiren bir anket çalışması. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı. 22-23 Ekim 2005, Ankara.

3. Köksal T, Dikbaş İ, Özkurt Z, Bal B, Kazazoğlu E. Diş hekimlerinin protez adezivlerine bakış açılarını değerlendiren bir anket çalışması. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı. 22-23 Ekim 2005, Ankara.

Uluslararası verilen konferanslar:

1. Bal Kucuk B. Bruxism: From past to present. 18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), Üsküp/MAKEDONYA, 25-28 Nisan 2013.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Türk Diş Hekimliği Lazer Akademisi Derneği (DİLAD)
European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD)

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
2011-2012 Güz Fonksiyonel Dişhekimliği ve Oklüzyon I Dent 314
2011-2012 Güz Hareketli protezler I DPRO 511
2011-2012 Güz Klinik Laboratuar Çalışmaları VSDTX 206
2011- 2012 Bahar Fonksiyonel Dişhekimliği ve Oklüzyon I Dent 314
2011-2012 Bahar Dişhekimliğinde Özel uygulamalar DENT 591
2011- 2012 Bahar Hareketli protezler II DPRO 711
2011- 2012 Bahar Sabit protezler II DPRO 721
2011- 2012 Bahar Klinik Uygulamaları IV ADS 212
2011-2012 Klinik Laboratuar Çalışmaları VSDTX 206


Ana Sayfa      | Bölümler      | Anlaşmalı Kurumlar      | İletişim Bilgileri

© 2010, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı, Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastanesi.    |    powered by Acerpro