Telefon Numarası

Yrd. Doç. Dr. Ceyhun CANPOLAT

Eğitim ve Çalışma hayatı

2007 : Yardımcı Doçentlik Tarihi
2001 : Doktora / Protetik Diş Tedavisi Marmara Üniversitesi
1991 : Lisans / Diş Hekimliği Marmara Üniversitesi

 

Diğer bilgiler

Yayınlar

: Uluslararası hakemli dergilerdeki (SCI ve SCI-expanded kapsamındaki) yayınlar

1. Kayahan MB, Malkondu O, Canpolat C, Kaptan F, Bayırlı G, Kazazoglu E. Periapical health related to the type of coronal restorations and quality of root canal fillings in a Turkish subpopulation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 105: e58-62.
2. Arslan A, Orhan K, Canpolat C, Delilbaşı C. Impact of xerostomia on oral complaints of elderly Turkish removable denture wearers. Arch Gerontol Geriatr. 2009; 49: 263-7.
3. Capa N, Ozkurt Z, Canpolat C, Kazazoglu E. Shear bond strength of luting agents to fixed prosthodontic restorative core materials. Aust Dent J 2009; 54: 334-40.
4. Kayahan MB, Nekoofar MH, Kazandağ M, Canpolat C, Malkondu O, Kaptan F, Dummer PM. Effect of acid-etching procedure on selected physical properties of mineral trioxide aggregate. Int Endod J 2009; 42: 1004-14.

Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

1. Gokce K, Canpolat C, Ozel E. Restoring Function and Esthetics in a Patient with Amelogenesis Imperfecta: A Case Report. Journal of Contemporary Dental Practice 2007; 8: 1-6.
2. Ozkurt Z, Duygu G, Canpolat C, Kazazoglu E. Reconstruction of edentulous maxillary and mandibular arches with implant-supported fixed restorations using a digital treatment planning technique: A clinical report. J Oral Implantol 2008; 34: 161-8.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Sözlü Bildiriler


1. Canpolat C, Sertgöz A marginal adaptation and leakage of polyglass inlays luted with two different composite resins. European Prosthodontic Association 25th Annual Conference, Prague Sept. 6-8, 2001.

2. Canpolat C, Kazazoglu E. Accessibility of the defect area. 14th Congress of Balkan Stomatological Society 9th Scientific Congress of Bulgarian Dental Association, Palace of Culture and Sports, Varna, Bulgaria, 6-9 May 2009.

Poster Sunumları

1. Canpolat C, İşeri U, Kazazoğlu E. Tooth preparation for fixed prosthodontics: Story vs. reality. 7th Congress of The Balkan Stomatological Society, Kuşadası March 28-30, 2002.
2. İşeri U, Canpolat C, Kazazoğlu E. Replacement of the left upper lateral incisor that was fractured by trauma. 7th Congress of The Balkan Stomatological Society, Kuşadası March 28-30, 2002.
3. Canpolat C. A chairside journey from partial to complete denture. T.D.B. 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Antalya 17-21 Haziran 2003.
4. Ozbey F, Basal N, Canpolat C. Resonance frequency analysis of implants with titanium dioxide blasted and fluoride modified titanium dioxide blasted surfaces. World Congress, New York City Apr. 6-8 2006.
5. Canpolat C, Basal N, Ozbey F. The use of a complete denture as a surgical template – A case report. World Congress, New York City Apr. 6-8 2006.
6. Basal N, Canpolat C, Ozbey F, Sencift K. Resonance frequency analysis of conical and straight implants. World Congress, New York City Apr. 6-8 2006.
7. Özel E, Gökçe K, Canpolat C. Restoring function and esthetics in a patient with amalogenesis imperfecta. 11th Congress of the BaSS, Sarajevo, May 2006.

Uluslararası kitap (veya kitap bölümü) çevirisi veya editörlüğü

1. Kursoğlu P, Malkondu Ö, Çapa N, Canpolat C, Noyun N. Orijinali: “Principles and Practices of Complete Dentures”, Iwao Hayakawa. Quintessence Yayıncılık, 2001; Chapter 9: 119-231. Bölüm 9: “Klinik İşlemler”, Kitap: “ Total Protezlerin Temel İlkeleri ve Pratiği”, Türkçe Editörü: Ender Kazazoğlu, 2007.

Ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar

1. Sayınsu K, Işık F, Canpolat C. Niçin interdisipliner yaklaşım çok önemlidir? Quintessence Türkçe Sayı 5, Ekim 2004.

Ulusal bildiriler

1. Canpolat C, Kulak Y, Özkan S. Üst çene defektleri ve protetik tedavileri. Türk Prostodonti Ve İmplantoloji Derneği 10.Bilimsel Toplantısı, Kapadokya 23-27 Eylül 1998.
2. Kursoğlu P, Canpolat C, Toprakbastı M, Kazazoğlu E. Lamina venerlerin kroşe tutuculuğu için fonksiyonel kullanımı. Türk Prostodonti Ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı, Ankara 22-23 Ekim 2005.

Verilen konferanslar

1. C. Canpolat. Sabit Protez Planlaması, İmplantüstü Protezlerde Ölçü. Sakarya Dişhekimleri Odası, Bolu Şubesi
2. C.Canpolat. Sabit Protez Planlaması, İmplantüstü Protezlerde Ölçü. Eskişehir Dişhekimleri Odası. 20.03.2010

Ulusal kitap veya kitap bölümleri
Kitap Bölümü:


1. Canpolat C. Bölüm 13: Tam protezlerle ilgili diğer konular: Çapraz enfeksiyon, Kitap: “Dişsiz Hastaların Protetik Tedavisi -Klasik Tam Protezler-” Çalıkkocaoğlu S, Quintessence Yayıncılık, genişletilmiş 5. baskı, 2010; 512-515.

Ödüller : AstraTech Dünya Kongresi Poster Birinciliği
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler : Türk Diş Hekimliği Lazer akademisi derneği (DİLAD)
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :2011-2012 Güz Fonksiyonel Diş Hekimliği ve Oklüzyon II DENT 412
2011- 2012 Güz Hareketli protezler I DPRO 511
2011- 2012 Bahar Protetik Diş Tedavisi DENT 212
2011- 2012 Bahar Fonksiyonel Diş Hekimliği ve Oklüzyon I DENT 312
2011- 2012 Bahar Fonksiyonel Diş Hekimliği ve Oklüzyon II DENT 412 2011- 2012 Bahar Sabit protezler II DPRO 721

Ana Sayfa      | Bölümler      | Anlaşmalı Kurumlar      | İletişim Bilgileri

© 2010, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı, Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastanesi.    |    powered by Acerpro