Prof. Dr. A. Mübin SOYMAN

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

1997: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği / Profesör
1988: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği / Doçent
1982: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği / Yardımcı Doçent
1977: İstanbul Üniversitesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi / Doktora
1973: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği / Yüksek Lisans

A. Mübin SOYMAN

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yönetilen Doktora Tezleri
• Ulukapı H.: Fluorürlerin yalnız iz elementlerle birlikte uygulanmasının sement çözünürlüğüne etkisi, İstanbul Üniversitesi, 1993.
• Koray M. Ozar.: Fluorürlerin iz elementlerinin yalnız veya birlikte uygulanmaları sonrasında dişlerin mine ve sement çözünürlüklerinin karşılaştırmalı incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, 1995.
• Civelek A. Aykor.: Mine erozyonlarında fluorürlerin etkisi, İstanbul Üniversitesi, 1997.
• Özel E.H.: 2. Sınıf MOD Restorasyonlarda Farklı Fiber Ağlarının, Farklı uygulama tekniklerinin ve kaide materyali olarak akışkan kompozit uygulanmasının mikrosızıntıya etkileri ve Fiber ağlarının polimerizasyon büzülmesine etkisinin incelenmesi, Yeditepe Üniversitesi, 2006.
• Müezzinoğlu H.: Kompozit rezinlerin renklendirici çözeltileri ve ev tipi beyazlatma materyali uygulanması sonrasında su emilimi, yüzey pürüzlülüğü ve renk değişimlerinin incelenmesi, Yeditepe Üniversitesi, 2008.
• Toydemir B.: Geleneksel yöntemle ve lazerle hazırlanmış 5. sınıf kavitelerde kompozit materyalinin uygulanması sonrasında görülen mikrosızıntı ve mikrotensil bağlanma dayanımının karşılaştırılması ve kavite restorasyon yüzeylerinin SEM ile değerlendirilmesi, Yeditepe Üniversitesi, 2009 
Çöteli K: Farklı Er:YAG lazer parametreleri ve geleneksel yöntemle hazırlanan 5. Sınıf kavitelerin dentin yüzeyleri pürüzlülük değerleri ile adeziv sistem ve kompozit materyali uygulanması sonrası elde edilen mikrotensil bağlanma dayanımı değerlerinin karşılaştırmalı incelenmesi

Yönetilen Doktora Tezleri
•Özel E.: Beş farklı restoratif materyalin su emiliminin distile suda ve yapay tükürükte in vitro incelenmesi, Yeditepe Üniversitesi, 2003.
•Çöteli K.: Farklı termosiklus döngüsü ve hızlandırılmış yaşlandırmanın tek basamaklı adeziv sistemlerin dentine bağlanması üzerine etkisi, Yeditepe Üniversitesi, 2008
•Türkkan A.M.: Farklı cila sistemlerinin uygulanması sonrasında kompozitlerin yüzey pürüzlülüğünde oluşan değişikliklerin incelenmesi, Yeditepe Üniversitesi, 2009.
•Çallı Y: Farklı materyallerin başlangıç evresindeki mine lezyonlarının yeniden sertleşmesi üzerine etkileri

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 
1-) Koray F, Soyman M. Erdoğan G. Investigation of the etiopathogenesis of amelogenesis imperfecta through microscopic, submicroscopic and cytogenetic methods – a case report. J Oral Rehabilitation, 15:149-162, 1988.
2-) Ulukapı H, Benderli Y, Soyman M. Determination of fluoride release from light cured glass ionomers and one fluoridated composite rein from the wiewpoint of curing time. J Oral Rehabilitation, 23:2, 1996.
3-) Say EC, Koray F, Tarım B, Soyman M, Gülmez T. In vitro effect of cavity disinfectants on the bond strength of dentin bonding systems. Quintessence International 2004, 35(1): 56-60
4-) Gokce K, Aykor A, Ersoy M, Ozel E, Soyman M. Effect of Phosphoric Acid Etching and Self-etching Primer application Methods on Dentinal Shear Bond Strength. J. Adhes. Dent. 2008; 10:345-349

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
2-) Soyman M. Stack MV. Effects of fluoride and/or trace elements on enamel solubility. Proc. Finn. Dent. Soc., 85:167-175, 1989.
4-) Koray M, Öner-İyidoğan Y, Soyman M, Gürdöl F. The effects of fluorides and/or trace elements on the solubilities of enamel and cementum. J Trace Elements Med. Biol. 10:255-259, 1996.
5-) Soyman M, Ulukapı H, Öztezcan S, Gürdöl F, Güven Y. Solubilities and fluoride concentration of different surfaces of cementum. J Marmara Univ. Dental Faculty, 2:582-587, 1997. 
6-) Civelek A, Ersoy M, E L’Hotelier, Soyman M, Say EC. Polymerization shrinkage and microleakage in Class II Cavities of various resin composites. Oper Dent 2003; 28(5): 635-641
7-) Civelek A, Ergeneli S, Soyman M, Sandalli N. “Effect of different light sources and modes on the depth of cure of composite resins”, Balkan Journal of Stomatology, (10.02.2004 tarihinde yayına kabul edilmiş ve baskıya iletilmiştir).
8-) Civelek A, Ersoy M, Ozel E, Soyman M. “Flexural modulus and polymerization shrinkage of Class V composite resin restorations”, Balkan Journal of Stomatology, (30.04.2004 tarihinde yayına kabul edilmiş ve baskıya iletilmiştir).
9-) Ersoy M, Civelek A, L' Hotelier E, Say EC, Soyman M. Physical properties of different composites. Dental Materials Journal 2004, 23(3):278-283. 
10-) Dülgergil T, Civelek A, Soyman M, Özel E, Darı O. “Dental plaque removal efficacy of a battery-powered and manual toothbrush”, Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries, (17.05.2004 tarihinde yayına kabul edilmiş ve baskıya iletilmiştir).
12-) Altundal H, Ozel E, Olgac V, Soyman M. Fusion of third and fourth impacted mandibular molars: A case report. Ovidius University Annals, Dental Medicine Sciences 2004, 3(1): 75-78.
13-) Civelek A, Ersoy M, Ozel E, Soyman M, Bayırlı G. Flexural modulus and polymerization shrinkage of Class V composite resin restorations.Balk J Stom 2005; 9:22-24.
14-) Say, EC., Nakajima, M., Senawongse, P., Soyman, M., Özer, F., Tagami, J. “Bonding to Sound vs Caries-Affected Dentin Using Photo-and Dual-Cure Adhesives,” Operative Dentistry, 30(1): 90-98 (2005).
15-) Dülgergil CT, Soyman M, Civelek A. Atraumatic restorative treatment with resin-modified glass ionomer material: short-term results of a pilot study. Med Princ Pract. 2005 Jul-Aug;14(4):277-80.
16-) Say EC, Kayahan B, Ozel E, Gokce K, Soyman M, Bayırlı G. Clinical evaluation of posterior composite restorations in endodontically treated teeth. J Contemp Dent Prac 2006; 7(2):17-25.
17-) Cehreli B, Arman A, Ozel E, Gokce K, Soyman M. Qualitative and quantitative evaluation of human enamel following different stripping methods. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 130(2):131.e7-14.
18-) Say EC, Nakajima M, Senawongse P, Soyman M, Ozer F, Ogata M, Tagami J. Microtensile bond strenght of a filled vs. unfilled adhesive to dentine using self-etch and total-etch technique. Journal of Dentistry 2006;34(4):283-291.
19-) Ersoy M, Özel E, Tanalp J, Cengizlier R, Soyman M. The allergy of toothpaste: a case report. Allergol Immunopathol (Madr). 2008 Nov-Dec;36(6):368-70.
21-) Ozel E, Soyman M. Effect Of Fiber Nets, Application Techniques and Flowable Composites on Microleakage and the Effect of Fiber Nets on Polymerizatiom Shrinkage in Class II MOD cavities. Oper. Dent. 2009; 34-5,516-523
22-) Yurdagüven H, Tanalp J, Toydemir B, Mohseni K, Soyman M, Bayirli G. The effect of endodontic irrigants on the microtensile bond strength of dentin adhesives. Endod. 2009; Sep;35(9):1259-63.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

Sözlü Bildiriler
1. Taşar, F., Bayık, S., Şener, C., Şençift, K.: Lenfanjiom tedavisinde kombine CO2-YAG laser. Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi " Stomatoloji " Derneği 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 25-29 Ekim, 1990, Alanya.
2. Altundal, H., Erdem, F., Şençift, K., Çelebiler, Ö.: Adenomatoid odontogenic tumor of the mandible (A case report). 7th. Congress of the Balkan Stomatological Society, March 28-30 2002, Kuşadası – Turkey.
3. Tümer, C., Taşar, F., Saysel, M., Şençift, K., Şener, C.: Treatment of mandibular fractures with the combination of bone plating and wire osteosynthesis. 2nd Mediterranean Congress of Oral & Maxillofacial Surgery, 5-9 June 1993, Corfu, Greece.
4. Tümer, C., Taşar, F., Şener, C., Şençift, K.: Hepatitis B infections in dental students. 2nd Mediterranean Congress of Oral & Maxillofacial Surgery, 5-9 June 1993, Corfu, Greece.
5. Şençift, K., Kır, S., Tuncer, M.: Clinical effects of diflunisal and paracetamol in impacted mandibular third molar surgery. 3rd Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 4-8 June 1995, Nice, France.
6. Tümer, C., Taşar, F., Şençift, K., Şener, C.: Incidence of Hepatitis C Infections Among Turkish Dentists. 3rd Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 4-8 June 1995, Nice, France.
7. Giray, CB., Şener, C., Kocadereli, İ., Şençift, K., Taşar, F.: Surgical and orthodontic management of severely ankylosed TMJ and mandibular unilateral hypoplasia. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Jubilee Congress, 3-7 September 1996, Zurich, Switzerland.
8. Taşar, F., Tuncer, M., Saysel, M., Şençift, K., Şener, C., Özgen, Ş., Başal, N.: Jaw fractures treated in Hacetttepe University Faculty of Dentistry Department of Oral Surgery between the years 1992-1995 (80 Case-A Retrospective Study). 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 24-31 May 1997, Antalya, Türkiye.
9. Taşar, F., Şençift, K., Meral, G., Usubütün, A.: Cemento-ossifying fibroma (A Case Report). 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 24-31 May 1997, Antalya, Türkiye.
10. Şençift, K., Türkeş, Ö., Arıkan, S., Köseoğlu, Ö., Saysel, M., Tümer, C.: Five different groups of antibiotic concentrations in gingiva, mandibular bone, dental pulp and dental follicle following a single oral administration. 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 24-31 May 1997, Antalya, Türkiye.
11. Taşar, F., Şener, BC., Şençift, K., Saysel, M., Usubütün, A.: Ameloblastic fibro-odontoma with multiple impacted teeth: Histopathologic morphology. 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 24-31 May 1997, Antalya, Türkiye.
12. Giray, B., Erdem, Ö., Başal, N., Özgür, B., Şençift, K.: Distraksiyon osteogenezisi ve implant kombinasyonu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs, 2000, Antalya-Türkiye.
13. Güler, N., Şençift, K., Kaptan, F., Akkök, U., Olgaç, V.: Maksillada bilateral odontojenik keratokist. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 5 – 9 Haziran 2002, Belek, Antalya.
14. İlgüy, M., İlgüy, D., Güler N., Şençift, K.: Radiologic and clinical findings of two fissural cysts: Nasolabial and incisive canal cysts (two case reports). TDB 10. Uluslararası Kongresi, Antalya, 2003.
15. Cabbar F, Güler N, Cöloğlu S, SençiftT K, Comunoğlu N “Determination of potential of cellular proliferation in odontogenic epithelia of dental follicle of asymptomatic impacted third molars” 7th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Hong Kong, 2006 
16. Cabbar F, Güler N, Comunoğlu N, , Sencift K, Çöloğlu S. “Evaluation of cystic potential and mucous cell prosoplasia in odontogenic epithelia of dental follicle of asymptomatic impacted third molars” 7th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Hong Kong, 2006
17. Güler N, TomrukK C, Sencift K, Ekici I, Çöloğlu S” Large odontogenic keratocyst: report of three cases” 11th Congress of the BASS, Bosnia Herzegovina, 2006 
18. Özçakır Tomruk C., Duygu G., Şençift K. Minor oral surgery in patients on antiaggregant therapy. (7th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery, Hong Kong, November, 2006)
19) Ercan E, Dülgergil CT, Soyman M, Dalli M, Yildirim I. A field-trial of two restorative materials used with atraumatic restorative treatment in rural Turkey: 24-month results. J Appl Oral Sci. 2009 Aug;17(4):307-14.
20) Koksal T., Civelek A., Kazazoglu E, Soyman M. Effect of shade and thickness of porcelain veneers on depth of cure of light-cured resin-based luting cement. Balkan Journal of Stomatology 2009, vol. 13, br. 1, str. 41-45
21) Ozel E, Say EC, Yurdaguven H, Soyman M. One-year clinical evaluation of a two-step self-etch adhesive with and without additional enamel etching technique in cervical lesions.
Aust Dent J. 2010 Jun;55(2):156-61
22) Capa N, Aykor A, Ozel E, Calikkocaoglu S, Soyman M.Effect of Er:YAG laser irradiations on shear bond strength of three self-adhesive resin cements to dentin. Photomed Laser Surg. 2010 Dec;28(6):809-21. Epub 2010 May 22.
23) Malkondu Ö, Yurdagüven H, Say EC, Kazazoğlu E, Soyman M.Effect of bleaching on microhardness of esthetic restorative materials. Oper Dent. 2011 Mar-Apr;36(2):177-86
24) Ozel E, Karapinar-Kazandag M, Soyman M, Bayirli G. Resin composite restorations of permanent incisors with crown fractures: a case report with a six-year follow-up. Oper Dent. 2011 Jan-Feb;36(1):112-5.

Poster sunumları
1-) Şirin Ş, Onan B, Soyman M. Hidrojen peroksitin beyazlatma maddesi olarak kullanılması. İstanbul 4. Uluslararası Dişhekimliği Haftası ve Türk Dişhekimliği 10. Milli Kongresi, İstanbul, Ekim, 1980.
2-) Şirin Ş, Soyman M. Normal ve fluorozlu mine yüzeylerine uygulanan farklı konsantrasyonlardaki fosforik asidin oluşturduğu yüzey değişikliklerinin tarayıcı elektron mikroskopunda incelenmesi. İstanbul 4. Uluslararası Dişhekimliği Haftası ve Türk Dişhekimliği 10. Milli Kongresi, İstanbul, Ekim, 1980.
3-) Soyman M. Titanyum çözeltilerinin mine yüzeyi üzerine etkilerinin elektron mikroskopu ile araştırılması. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi II. Uluslararası Dişhekimliği Haftasında sunulmuştur, İstanbul, Kasım, 1984.
4-) Soyman M, Aşçı S, Erdilek D.Değişik kanal patlarının akıcılığının karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dünya 1. İslam Milletleri Dişhekimliği Haftası, İstanbul, Kasım, 1985.
5-) Soyman M, Stack MV. İz elementlerinin insan diş minesi çözünürlüğü üzerine etkisi. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Dünya İslam Milletleri Dişhekimliği Haftası, İstanbul, Eylül, 1986.
6-) Soyman M, Stack MV. Eser elementlerin diş minesinin fluorid alımı üzerine etkileri. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi İslam Ülkeleri 3. Dişhekimliği Haftası, İstanbul, Eylül, 1987.
7-) Soyman M, Güven Y, Benderli Y. Fluorürlerin sement çözünürlüğü üzerine etkileri. İstanbul 5. Uluslararası Dişhekimliği Haftası, İstanbul, Eylül, 1988. 
8-) Ulukapı H, Benderli Y, Soyman M. Işıkla sertleşen cam iyonomer simanlarının ve bir kompozit reçinenin fluorür salınımlarının ışık verme süresine bağlı olarak incelenmesi. Restoratif Dişhekimliği Derneği Uluslararası 1. Bilimsel Kongresi, Antalya, Ekim, 1992.
9-) Ulukapı H, Öztezcan S, Soyman M, Gürdöl F. Effects of fluoride and trace elements on cementum solubility. 1st International Symposium on Oral Biology, 1-3 september, 1995. 
10-) Ulukapı H, Benderli Y, Soyman M, Hatton P. Effects of polyacids on fluoride release from glass ionomer cements. 76th General Session of the IADR, June 24-27, Nice, France, 1998. 
11-) Say EC, Nakajima M, Senawongse P, Soyman M, Ozer F, Tagami J. Bonding to sound vs. caries affected dentin using photo and dual cure adhesives. 81st General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, June 25-28, 2003, Göteborg, SWEDEN
12-) Özer F, Ünlü N, Say EC, Kuşdemir M, Soyman M, Tagami J. Effect of dentin preparation on bond strength of two-step bonding agents. 81st General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, June 25-28, 2003, Göteborg, SWEDEN
13-) Say EC, Nakajima M, Senawongse P, Soyman M, Özer F, Ogata M, Tagami J. Microtensile bond strength of a filled vs. unfilled adhesive to dentin. 81st General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, June 25-28, 2003, Göteborg, 
SWEDEN
14-) Ünlü N, Karakaya S, Say EC, Özer F, Soyman M, Tagami J. Influence of primer application times on bond strength to abraded dentin. 81st General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, June 25-28, 2003, Göteborg, SWEDEN
15-) Karakaya S, Ünlü N, Say EC, Özer F, Soyman M, Tagami J.Bond strength of three different dentin systems. 81st General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, June 25-28, 2003, Göteborg, SWEDEN
16-) Özel E, Soyman M. Water sorption of various restorative materials in artificial saliva. 82nd General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, March 10-13, 2004 Honolulu, Hawaii, USA. abstr. no: 3237
17-) Civelek A, Ergeneli S, Soyman M, Sandallı N. “Effect of light sources on composite resins depth of cure”. 82nd General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, March 10-13, 2004 Honolulu, Hawaii, USA. abstr. no: 2851 (poster discussion).
18-) Ergeneli S, Civelek A, Sandallı N, Soyman M. “Depth of cure of composites cured through dental hard tissues”, 82nd General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, March 10-13, 2004 Honolulu, Hawaii, USA. abstr. no:1885, (poster presentation).
19-) Köksal T, Civelek A, Kazazoğlu E, Soyman M. Depth of Cure of Light-Cured Luting Cements Through Porcelain. Abstract No:51042, International Association for Dental Research, 25-28 August 2004 Istanbul.
20-) Say EC, Karakaya Ş, Soyman M, Özer F, Tagami J. Microtensile Bond Strength of Contemporary Adhesive Systems to Dentin. Abstract No:51590, International Association for Dental Research, 25-28 August 2004 Istanbul.
21-) Gökçe K, Ersoy M, Özel E, Soyman M, Sabuncu H. Comparison of the Shear Bond Strengths of Various Self-etching Primers. Abstract No:51080, International Association for Dental Research, 25-28 August 2004 Istanbul.
22-) Gökçe K, Civelek A, Ersoy M, Özel E, Soyman M. Acid-etching Effect Prior to Self-etching Primer Application on Bond Strength. Abstract No:51297, International Association for Dental Research, 25-28 August 2004 Istanbul.
23) H.Yurdagüven, P.Kursoğlu, M.Soyman, E.Kazazoğlu. Surface treatments’ effect on bonding of luting cement to ceramic. IADR PEF , Dublin, 13-16 Eylül 2006, Abs No:558. (poster presentation). 
24) E.Özel, E.C.Say, H.Yurdagüven, M.Soyman. One-year clinical evulation of two-step self-etch adhesive in cervical lesion.IADR PEF Division13-16 Eylül 2006 Dublin, Abs No:318. (Poster presentation)
25) H.Yurdagüven, J.Tanalp, K.Mohseni, B.Toydemir, M.Soyman, G.Bayırlı. Effect of endodontic irigants on microtensile bond strength of adhesives. IADR PEF Division Londra 10-12 Eylül 2008, Abs No:727. (Poster presentation)
26) Ö.Malkondu, H.Yurdagüven, EC.Say, M.Soyman and E.Kazazoğlu. Effect of Bleaching on Microhardness of Restorative Materials. IADR CED Münich, 10-12 Eylül 2009, Abs No:341. (poster presentation).
27) E.C. Say, H.Yurdagüven, B.Toydemir, and M. Soyman. Effect of Perfusion On Bonding of Resin Cement to Dentin. IADR CED Münich, 10-12 Sep 2009,Abs No:123. (poster presentation). 
28) H.Yurdagüven,EC.Say,B.Toydemir, Ç.Yaşa, M.Soyman. Influence of silane application on bond strength to dentine.IADR General Session 14-17 Temmuz 2010 Barselona, Abs No.1366. (Poster presentation)
29) E.Can, H.Yurdagüven, Ö.Malkondu, M.Soyman, E.Kazazoğlu.Influence of bleaching on staining of restorative materials. IADR General Session San Diego-CA 16-19 Mart 2011, Abs No:2039. (Poster presentation)
30) Z.Özkurt, H.Yurdagüven, I.Dikbaş, B.Kayahan, E.Kazazoğlu, M.Soyman. Effect of sodium ascorbate on push-out strength of fiber posts. IADR General Division San Diego-CA 16-19 Mart, 2011, Abs No:505. (Poster presentation)
31) Gokce AK, Dikici B, Benderli YG,Sİrinsukan N. MICROTENSILE BOND STRENGTH OF RESIN CEMENT-ADHESIVE SYSTEMS IN DIFFERENT DENTIN DEPTHS. Conseuro Congress 13-15 October 2011 (poster Presentation)
32) B Dikici, Soyman M, Yurdagüven H . Bond strengths of Class V restorations with different adhesives after conventional and laser preparation. Conseuro Congress 13-15 October 2011 (poster Presentation)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

1-) Soyman M. Diş çürükleri ile eser elementler arasındaki ilişkiler. İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 10:61-69, 1976.
2-) Soyman M. Stronsiyumun hidroksiapatit kristallerine birikmesi. Doktora Tezi, İstanbul, 1977.
3-) Soyman M. Apatit kristal yapısı. Ege Dişhek. Fak. Derg., 3:331-346, 1978.
4-) Şirin Ş, Şirin A, Soyman M. Spastik paralizli hastaların diş tedavilerinde premedikasyonun önemi. İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 12:201-205, 1978.
5-) Şirin Ş, Soyman M, Oktay İ, Hızal A. Asit uygulaması ile mineden çözülen kalsiyum miktarının yaşla olan ilişkisi. İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 13:292-300, 1979.
6-) Soyman M. Kemik organik matris ana maddesi. İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 14:1-4,1980.
7-) Soyman M. Kemik minerallerinin kimyasal yapıları, olgunlaşmaları ve dinamiği. İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 14:5-20, 1980.
8-) Soyman M. Gamma iki fazı taşımayan amalgamlar. A.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 7:85-92, 1980.
9-) Şirin Ş, Soyman M. Fosforik asidin minede oluşturduğu porözitenin ölçülmesi. GATA Bülteni, 23:287-297, 1981.
10-) Soyman M. Fluorun yalnız ve eser metallerle aluminyum ve stronsiyum beraber uygulanması sonucu minenin fluor alımı ve olayın mine çözülmesine etkisi. Hacettepe Dişhek. Fak. Derg., 5:50-62, 1981.
11-) Soyman M. İz elementlerin mine çözünürlüğü, fluorid birikimi ve yüzeyel yapı değişimleri üzerine etkilerinin incelenmesi. Doçentlik Tezi, İstanbul, 1981.
12-) Yücel T, Bayırlı G, Aşçı S, Soyman M, Büyükgökçesu S. Polikliniğimize başvuran hastalarda ağız ve diş bakımı. İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 16:309-317, 1982.
13-) Bayırlı G, Soyman M, Yırcalı A. Türkiye’de periodontal hastalıkların incelenmesi. Periodontoloji Derg., 8:23-33, 1983. 
14-) Soyman M, Soyman E. Erkek ve kadın dişleri mine çözünürlüğünün karşılaştırılması ve olayın diş çürükleri ile ilgisinin değerlendirilmesi. Periodontoloji Derg., 8:35-40, 1983.
15-) Soyman M, Meriç H. Dentin kanallarında aluminyum birikmesi ve bu olayın kole hassasiyetine etkisi. Marmara Üniv. Dişhek. Fak. Derg., 3:13-19, 1984.
16-) Soyman M, Şirin Ş, Akıncı T. Diş minesi çözülmesinin matematiksel yönden incelenmesi ve bundan yararlanılarak minedeki fluor miktarının saptanması. Marmara Üniv. Dişhek. Fak. Derg., 1:17-27, 1984.
17-) Soyman M, Şirin Ş, Onan B, Bayırlı G. Radyoterapi uygulaması yapılmış hastalarda ağız ve diş bakımı. Oral, 6:13-15, 1984.
18-) Soyman M. Radyasyonun diş ve kemiklerde oluşturduğu zararlar. Türk Dişhekimleri Cem. Bült., 4:66-75, 1985.
19-) Soyman M. Titanyum çözeltilerinin mine yüzeyi üzerine etkilerinin elektron mikroskobu ile araştırılması. A.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 12:9-25, 1985.
20-) Soyman M, Aşçı S, Erdilek D. Değişik kanal patlarının akıcılığının karşılaştırılması. Marmara Üniv. Dişhek. Fak. Derg., 1:40-47, 1986.
21-) Soyman M, Küçükay S, Onan U. Kök çürükleri dağılımının incelenmesi (ön çalışma). Ege Üniv. Dişhek. Fak. Derg., 7:43-53, 1986.
22-) Soyman M. Sement dokusundaki patolojik oluşumlar. Teksir, İstanbul, 1986.
23-) Soyman M. Gamma iki fazı taşımayan amalgamlar. Teksir, İstanbul, 1986.
24-) Soyman M. Döküm altın dolgular. Teksir, İstanbul, 1986.
25-) Soyman M. Mine çürüğü oluşumu. Teksir, İstanbul, 1986.
26-) Soyman M. Kohezif (cohesive) dolgular. Teksir, İstanbul, 1986.
27-) Soyman M. Gümüş amalgamları. Teksir, İstanbul, 1986.
28-) Soyman M. Diş minesi ile ilgili bilimsel çalışmalarda diş seçimi. Marmara Üniv. Dişhek. Fak. Derg., 3:34-42, 1987.
29-) Soyman M, Güven Y, Benderli Y. Fluorürlerin sement çözünürlüğü üzerine etkileri. İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 24:65-69, 1990.
30-) Ulukapı H, Soyman M. Farklı dolgu maddelerinin fluorür serbestleme kapasitelerinin karşılaştırılması. Dişhekimliğinde Klinik, 10:153-157, 1997.
31-) Soyman M. Gerodontoloji-Yaşlılarda dişhekimliği. Dişhekimliğinde Klinik, 6:81-84, 1993.
32-) Say EC, Karakaya Ş, Soyman M, Özer F, Tagami J. Self-etch sistemler ile hibridizasyon; SEM çalışması. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2003, 27(3):7-11. 
33-) Say EC, Karakaya Ş, Civelek A, Özer F, Soyman M, Tagami J. “Güncel adeziv sistemler ile oluşturulan rezin-dentin arayüzünün ultrastrüktürel incelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (Cilt:13 sayı:1, 2004’de yayınlanmak üzere kabul edilmiştir)
34-) Özel E, Soyman M. LED Işık Kaynakları. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, (Cilt:13, Sayı:3, Cilt:14, Sayı:1) Sayfa:13-17, 2003-2004.
35) H.Yurdagüven, M.Soyman. Anterior bölgedeki diastemanın adeziv köprü ile kapatılması:5 yıllık klinik takip. Yeditepe Klinik Dergisi 2010;4(2):22-26. 
36) H.Yurdagüven, Ö.Malkondu, EC.Say, N.Ünlü, M.Soyman, E.Kazazoğlu. Proflaksi patlarının güçlendirilmiş indirekt kompozit materyallerinin mikrosertliği üzerine etkisi. OMU Diş Hek Fak Der 2010;11(2):47-51.
37) E.Can, H.Yurdagüven, B.Dikici, BD.Serin, M.Soyman. Er:YAG Lazerin asit veya self-etching primer ile birlikte uygulanmasının mine yüzey morfolojisi üzerine olan etkisi. Yeditepe Klinik Dergisi 03-03-2011 tarihinde yayın için kabul edilmiştir.
38) H.yurdagüven, Ö.Malkondu, EC.Say, M.Soyman, E.Kazazoğlu. Farklı beyazlatma teknikleri restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğünü etkiler mi?. OMU Diş Hek Fak Der 27-04-2011 tarafında yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

Sözlü Bildiriler
1. Taşar, F., Ciğer, S., Özçelik, B., Şençift, K.: Bir olgu nedeniyle dental travma (Cerrahi reimplantasyon, endodontik ve ortodontik yaklaşım). Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 2. Bilimsel Kongresi, 6-10 Haziran 1988, Milli Kütüphane, Ankara.
2. Tuncer, M., Enacar, A., Kökden, M., Giray, B., Şençift, K., Erdoğan, E.: Mandibuler prognatizm olgularında saggital split osteotomi (2 olgu). GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi, 1. Bilimsel Kongresi, 12-16 Mayıs, 1989, Ankara.
3. Taşar, F., Tümer, C., Şençift, K.: Nasoalveoler kist (Olgu Raporu). GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi, 1. Bilimsel Kongresi, 12-16 Mayıs, 1989, Ankara.
4. Tuncer, M., Ruacan, Ş., Güler, R., Şençift, K.: Mandibulada kavernöz hemanjiom (Bir Olgu Nedeniyle). Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 3. Bilimsel Kongresi, 3-6 Mayıs, 1990, Hacettepe-Ankara.
5. Tuncer, M., Kansu, H., Şençift, K.: Nasoalveoler kist (Olgu Raporu). Hacettepe Üniversitesi 3. Bilimsel Kongresi, 3-6 Mayıs, 1990, Hacettepe-Ankara.
6. Giray, B., Şençift, K., Cila, A.: Oral cerrahide konvansiyonel radyografi ve üç boyutlu bilgisayarlı tomografi. Oral Cerrahi Derneği II. Bilimsel Toplantısı, 4-8 Mayıs 1995, Antalya.
7. Taşar, F., Tümer, C., Giray, B., Şener, C., Şençift, K., Taşman, U.: Mandibula fraktürlerinde farklı cerrahi yaklaşımlarla tedavi. Oral Cerrahi Derneği II. Bilimsel Toplantısı, 4-8 Mayıs 1995, Antalya.
8. Taşar, F., Tümer, C., Şençift, K., Ceritoğlu, G.: Yaygın oral Leukoplakinin tedavisinde Nd - YAG laser, Oral Cerrahi Derneği II. Bilimsel Toplantısı, 4-8 Mayıs 1995, Antalya.
9. Şençift, K.: Ankara Dişhekimleri Odasının Dişhekimliği Eğitimi ile Ilgili Görüşleri. TDB I. Dişhekimliği Eğitimi Kurultayı, 8-9 Mart 1996, Istanbul.
10. Şençift, K., Taşman, U., Ceritoğlu, G., Türkeş, Ö., Giray, B., Tümer, C.: Kemik içi kavitelerin doldurulmasında yeni bir biomateryalin (Biocoral Gel) klinik, radyografik ve histopatolojik değerlendirilmesi (Iki Olgu Raporu). Oral Cerrahi Derneği 3. Bilimsel Toplantısı, 26-31 Mayıs 1996, Antalya. 
11. Taşar, F., Şençift, K., Özgen, Ş., Demirel, F.: Çift kret görünümlü mandibuler hiperplazinin preprostatik cerrahisi (Olgu Raporu). Oral Cerrahi Derneği 3. Bilimsel Toplantısı, 26-31 Mayıs 1996, Antalya.
12. Şençift, K., Meral, G., Şahin, E., Canay, Ş., Çiftçi, Y.: Calcitek implant uygulaması – Farklı diagnostik ve protetik yaklaşım. Oral Cerrahi Derneği 4. Bilimsel Toplantısı, 25-30 Mayıs 1998, Antalya.
13. Güler, N., Başal, N., İşeri, U., Arun, T., Şençift, K.: Yetersiz intermaksiller ilişkili parsiyel dişsiz hastanın anterior segmental osteotomi ile tedavisi. 11. Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2003.
14. Ağız içi yumuşak doku patolojilerinde kullanılan lazer ve konvansiyonel cerrahi yöntemlerin karşılaştırılması ve kollateral termal hasarın histopatolojik olarak değerlendirilmesi. Tuncer İ., Özçakır Tomruk C., Arslan A., Şençift K. DİLAD 1. Bilimsel Kongresi, 9-11 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye
15) H.Yurdagüven, M.Soyman. Anterior bölgedeki diastemanın adeziv köprü ile kapatılması:5 yıllık klinik takip. Yeditepe Klinik Dergisi 2010;4(2):22-26. 
16) H.Yurdagüven, Ö.Malkondu, EC.Say, N.Ünlü, M.Soyman, E.Kazazoğlu. Proflaksi patlarının güçlendirilmiş indirekt kompozit materyallerinin mikrosertliği üzerine etkisi. OMU Diş Hek Fak Der 2010;11(2):47-51.
17) E.Can, H.Yurdagüven, B.Dikici, BD.Serin, M.Soyman. Er:YAG Lazerin asit veya self-etching primer ile birlikte uygulanmasının mine yüzey morfolojisi üzerine olan etkisi. Yeditepe Klinik Dergisi 03-03-2011 tarihinde yayın için kabul edilmiştir.
18) H.yurdagüven, Ö.Malkondu, EC.Say, M.Soyman, E.Kazazoğlu. Farklı beyazlatma teknikleri restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğünü etkiler mi?. OMU Diş Hek Fak Der 27-04-2011 tarafında yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

Poster sunumları
1-) Soyman M. Diş minesine stronsiyum birikimi. Hacettepe Üniversitesi 1. Dişhekimliği Kongresinde sunulmuştur, Ankara, Nisan, 1980.
2-) Yücel T, Bayırlı G, Aşçı S, Soyman M, Büyükgökçesu S. Polikliniğimize başvuran hastalarda ağız ve diş bakımı. 1. Türk Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Ekim, 1981.
3-) Bayırlı G, Soyman M, Yırcalı A. Türkiye’de periodontal hastalıkların incelenmesi. Türk Periodontoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi ve Türk Pedodontin Derneği 5. Bilimsel Kongresi, Bodrum, Mayıs, 1983.
4-) Soyman M, Soyman E. Erkek ve kadın dişleri mine çözünürlüğünün karşılaştırılması ve olayın diş çürükleri ile ilgisinin değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi ve Türk Pedodontin Derneği 5. Bilimsel Kongresi, Bodrum, Mayıs, 1983.
5-) Soyman M, Meriç H. Dentin kanallarında aluminyum birikmesi ve bu olayın kole hassasiyetine etkisi. Türk Periodontoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Marmaris, Mayıs, 1980.
6-) Soyman M, Şirin Ş, Onan B, Bayırlı G. Radyoterapi uygulaması yapılmış hastalarda ağız ve diş bakımı. 1. Türk Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Ekim, 1981.
7-) Soyman M, Gömeç Y. Bir thalassemia vakasında ağız içi belirtiler. Türk Periodontoloji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Mayıs, 1986.
8-) Soyman M, Küçükay S, Onan U. Kök çürükleri dağılımının incelenmesi (ön çalışma). Türk Periodontoloji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Mayıs, 1986.
9-) Koray F, Erdoğan G, Soyman M, Yüksel G, Şen N. İki kız kardeşte gen mutasyonuna bağlı hipodonti. 1. Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, Haziran, 1986.
10-) Soyman M. Diş minesi ile ilgili bilimsel çalışmalarda diş seçimi. Türk Periodontoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi ve Türk Pedodontin Derneği 5. Bilimsel Kongresi, Bodrum, Mayıs, 1983.
11-) Onan U, Soyman M, Küçükay S. Kök çürüğü olan dişlerin periodontal doku sağlığı. Türk Periodontoloji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Bursa, Mayıs, 1988.

İdari Görevler

1994-1999 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
1999-2007 Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
1999-2008 Diş hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı
1999- 2004 Yeditepe Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Pedodonti Derneği
Türk Periodontoloji Derneği
Restoratif Dişhekimliği Derneği
DİLAD Derneği
Türkiye Elektron Mikroskobu Derneği

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.