Dr. Öğr. Üyesi Gizem İNCE KUKA

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2014: Yeditepe Üniversitesi, Periodontoloji / Doktora
2009: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği / Y. Lisans 

Gizem İNCE KUKA

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)
1. Ince G, Gursoy H, Ipci S, Cakar G, Emekli-Alturfan E, Yılmaz S. Clinical and Biochemical Evaluation of Lactobacillus Reuteri Containing Lozenges As An Adjunct To Non-Surgical Periodontal Therapy In Chronic Periodontitis. J Periodontol. 2015 Jun; 86 (6): 746-54.

2. Tekce M, Ince G, Gursoy H, Ipci S, Cakar G, Kadir T, Yılmaz S. Clinical and Microbiological Effects of Probiotic Lozenges in the Treatment of Chronic Periodontitis: A 1-Year Follow-up Study. J Clin Periodontol. 2015 Apr; 42 (4): 363-72.


Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Ince G. Clinical and Microbiological Evaluation of Lactobacillus reuteri Containing Lozenges (ProDentis®) as an Adjunct to Non-Surgical Periodontal Therapy in Chronic Periodontitis. Preliminary Results. V. EFP Postgraduate Symposium, September 20-21, 2013, Lommel, Belgium (Sözlü Bildiri).

2. Ince G., Gursoy H., Emekli-Alturfan E., Yılmaz S.  Effects of Probiotic Lozenges on Inflammatory Parameters in Chronic Periodontitis. 44th Annual Meeting of the Swiss Society of Periodontology. September 4-5, 2014, Zurich, Switzerland.

3. Ince G., Gursoy H., Dirikan Ipci S., Cakar G., Ustundag U.V., Emekli Alturfan E., Yılmaz S. Evaluation of Nitric Oxide Levels in Chronic Periodontitis Treated with SRP+Probiotics. EuroPerio 8. June 3-6, 2015, London, UK. Abstr. No: 190.

4. Cakar G., Gursoy H., Dirikan Ipci S., Ince G., Menemencioglu N., Yılmaz S. Evaluation of the Effects of L. reuteri Containing Lozenges or Local Sodium Piperacillin as an Adjunct to Initial Periodontal Therapy: A Clinical and Biochemical Study. EuroPerio 8. June 3-6, 2015, London, UK. Abstr. No: 192.

5. Ince G., Gursoy H., Ipci S., Cakar G., Emekli-Alturfan E., Yılmaz S. Clinical and Biochemical Evaluation of Lactobacillus Reuteri Containing Lozenges As An Adjunct To Non-Surgical Periodontal Therapy In Chronic Periodontitis. EuroPerio 8. June 3-6, 2015, London, UK. Abstr. No: 199. 

6. Tekce M., Ince G., Gursoy H., Ipci S., Cakar G., Kadir T., Yılmaz S. Clinical and Microbiological Effects of Probiotic Lozenges in the Treatment of Chronic Periodontitis: A 1-Year Follow-up Study. EuroPerio 8. June 3-6, 2015, London, UK. Abstr. No: 200.

7. Atalay B., Ince Kuka G., Tunar OL., Ozkan Karaca E., Gursoy H., Kuru B. Plaque-inhibitory Effect of Hyaluronan-containing Mouthwash in a 4-day Non-Brushing Model. CED-IADR/NOF. Oral Health Research Congress. September 21-23, 2017, Vienna, Austria. Abstr. No: 424 (Sözlü Bildiri).

8. Ince Kuka G, Al-Naihoum N., Tunar O., Ozkan Karaca E., Gursoy H., Kuru B. Plaque-inhibitory Effect of Chlorine-dioxide Mouthrinse in 4-day Plaque Accumulation Model. CED-IADR/NOF. Oral Health Research Congress. September 21-23, 2017, Vienna, Austria. Abstr. No: 425 (Sözlü Bildiri).

9. Burcu K., Ince Kuka G., Casur A., Gursoy H. Treatment Planning of a Patient with Amelogenesis Imperfecta: A Case-Report. CED-IADR/NOF. Oral Health Research Congress. September 21-23, 2017, Vienna, Austria. Abstr. No: 565.

10. Yarimoglu E., Ince Kuka G., Gursoy H., Kadir T. Treatment of Chronic Periodontitis with SRP+Topical-Gaseous-Ozone: 3-Month Follow-Up. CED-IADR/NOF. Oral Health Research Congress. September 21-23, 2017, Vienna, Austria. Abstr. No: 583.

11. Ince Kuka G., Tunar O., Gursoy H., Kuru B. Evaluation of the cleaning efficacy of three different interdental cleaning devices: an in vitro study. Europerio 9. Amsterdam, Holland, June 20-23, 2018 (Kabul).

12. Yarimoglu E., Ince Kuka G., Biner F., Gursoy H., Kuru B. Bilaminar technique in the treatment of Miller I gingival recession defects using Er:YAG laser for the root surface biomodification: a pilot study. Europerio 9. Amsterdam, Holland, June 20-23, 2018.  (Kabul).
 

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Ince G., Gürsoy G., Özkan Karaca E., Tunar OL., Kuru B. Lactobacillus Türü Probiyotiklerin Subgingival Flora Üzerindeki Etkileri. Turkiye Klinikleri J Periodontol-Special Topics 2017; 3(1): 27-32.

2. Gürsoy G., Ince G., Özkan Karaca E., Tunar OL., Kuru B. Konak Modülasyonunda Probiyotikler. Turkiye Klinikleri J Periodontol-Special Topics 2017; 3(1): 41-47.

3. Ince Kuka G., Barut G., Gürsoy H. Endo-perio lezyonların sınıflaması ve güncel tedavi seçenekleri. 7tepe Klinik Dergisi 2017; 13(1): 45-48. 

4. Kocabaş HZ., Özkan Karaca E., Ince Kuka G., Tunar OL., Gürsoy H. Kardiyovasküler hastalık periodontal sağlık ilişkisi. 7tepe Klinik Dergisi 2017; 13(3): 61-66.

5. Ince G., Gürsoy H., Karakaş A., Kuru B. Amelogenezis imperfektalı genç erişkin bireyde tedavi planlaması: Olgu sunumu. 7tepe Klinik Dergisi 2016; 12(2): 69-74. 

6. Ince Kuka G., Tunar OL., Gürsoy H., Kuru B. Üç farklı arayüz temizleme aracının temizleme etkinliğinin değerlendirilmesi: in vitro çalışma. 7tepe Klinik Dergisi (Basım için kabul edildi).

7. Tunar OL., Ince Kuka G., Kocabaş HZ., Özkan Karaca E., Gürsoy H., Kuru B. Halitosis: Periodontal hastalıklarla ilişkisi ve tedavi stratejileri. 7tepe Klinik Dergisi (Basım için kabul edildi). 

8. Gürsoy H., Tunar OL., Ince Kuka G., Özkan Karaca E., Kuru B. Periodontal tedavide lazerler. Dişhekimliği Dergisi 2018; 131: 28-32.

İdari Görevler

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bilimsel Araştırmalar ve Akademik Aktiviteler Topluluğu (YUDBAT) Danışmanlığı 
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Klinikleri Direktörlüğü Komite Üyeliği
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ADA Akreditasyon Destek Komite Üyeliği
7tepe Klinik Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Periodontoloji Derneği
European Federation of Periodonlogy (EFP) 
Diş Hekimliği Lazer Akademisi Derneği
Türk Diş Hekimleri Birliği
İstanbul Diş Hekimleri Odası
 

Ödüller

4. Uluslararası YUDBAT Kongresi En İyi Sözlü Sunum Ödülü. In vitro Comparison of the Plaque Removal Efficacy of Two Different Interdental Cleaning Devices. 28-29 Nisan 2017, İstanbul, Türkiye. Proje Yürütücüsü.

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.