Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yılmaz

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 2013

Uzmanlık: Bülent Ecevit Üniversitesi, 2019

Hakan Yılmaz

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Ece Büyükbaşaran, Ortodontide PRP’nin Kullanımı,İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi, 2020

Feyza Kalyoncu, Yüz Profillerinin 3 Boyutlu Yumuşak Doku Analizi-Araştırma Tezi, İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi, 2020

Makale ve Yayınları

 1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI ve SCI Expanded Kapsamında)
  1.  Yilmaz, H; Aydin, MN. Digital versus conventional impression method in children: Comfort, preference and time. International journal of paediatric dentistry, 2019.
  2. Çakmak G; Yilmaz, H; Kökat AM; Trevino A;Yilmaz B. The effect of scanner type and scan body position on the accuracy of complete‐arch digital implant scans, Clinical Implant Dentistry and Related Research, 2020.
  3. Çakmak G; Yilmaz, H; Aydog Ö; Yilmaz B.The flexural strength of CAD-CAM and conventional interim resin materials with a surface sealant, The Journal of Prosthetic Dentistry,2020.
  4. Yilmaz H; Çakmak Özlü F; İçen M; İçen E. Impacted Maxillary Canines and their Relationship with Lateral Incisor Resorption: A Cone-Beam CT Study, Australasian Orthodontic Journal(Basım aşamasında)
 2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.2.1. Yilmaz H; Çakmak Özlü F; Karadeniz C; Karadeniz Eİ. Efficiency and Accuracy of Three-Dimensional Models Versus Dental Casts: A Clinical Study,Turkish Journal of Orthodontics, 2019.

7.2.2. Yilmaz, H; Aydin, MN. YouTube™ video content analysis on space maintainers, Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry, 2020.

 1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler
  1. Yilmaz H; Çakmak Özlü F, Gonzales C,Karadeniz Eİ.  Comparison Of The Precision And Required Time To Perform Analysis Of Digital Models versus Dental Casts.  16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi (2018) (Sözlü Sunum).
  2.  Özkalaycı N; Çakmak Özlü F; Yilmaz H.  Evaluation Of Aesthetic Perception Of Patients And Parents A Questionnaire Study.  22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi (2018)(Sözlü Sunum).
  3. Arınç H; Yılmaz H.  Farklı tarama paternlerinin tek-üye implant uygulamalarındaki ölçü hassasiyeti.  25. Türk Diş Hekimleri Birliği Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi (2019) (Sözlü Sunum).
  4. Yılmaz H.  Maksiller Premolar Çekimli Vakalarda Dental Estetik Değişiminin Dijital Analiz ile İncelenmesi. 23. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi (2019) (Sözlü Sunum).
  5. Aktunç E; Çakmak F; Yilmaz H. Ortodontik Tedavi Öncesinde Oral Hijyen Konusundaverilen Beceri Eğitiminin Etkilerinin İncelenmesi. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi (2014).
  6. Çakmak Özlü F; İçen M; Yilmaz H; İçen E.  Radiographic Evaluation Of Impacted Maxillary Canines: Cone-Beam CT Study.  92nd European Orthodontic Society  Congress (2016).
  7. Çakmak F, Yilmaz H, Yıldıran E, Cengiz MI, Türer A.Farklı teknikler kullanılarak gömülü santral dişlerin sürdürülmesi (2 Olgu Sunumu). XIV. International Turkish Orthodontics Society Congress (2016).
  8. Çakmak F; Yilmaz H; Sahanoglu DH. Evaluation Of Smile Aesthetics and Dental View on Digital Platform. XIV. International Turkish Orthodontics Society Congress (2016).

 

 1. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

7.4.1.1. Yilmaz, H; Ari Demirkaya, A. Current Treatment of Cleft Lip and Palate, Orthognathic Surgery in Cleft Lip and Palate Patients, IntechOpen, 2019, DOI: 10.5772/intechopen.89556.

 1. Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
  1. Yilmaz H, Çakmak Özlü F, Güncel Periodontoloji ve Ortodonti Çalışmaları I, Bölüm adı: Diş Hekimliği ve Ortodontik Tedavilerde Vibrasyon Uygulamaları,  Akademisyen Yayınevi,2019, ISBN:9786052583067.

 

 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  1. Çakmak F; Yilmaz H; Yıldıran E; Cengiz Mİ; Türer A. Two Impacted Central Teeth Cases Treated With Two Different Techniques. Journal Of International Dental Sciences, 2016.
  2. Yilmaz, H; Ari Demirkaya, A. Dudak Damak Yarığında Ortognatik Cerrahi. Turkiye Klinikleri Ortodonti-Özel Konular, 2019.
  3. Yilmaz H; Çakmak Özlü F. İskeletsel Sınıf II Anomalilerin Tedavisine Genel Bakış, Turkiye Klinikleri Ortodonti-Özel Konular, 2019.
  4. Yilmaz, H; Aydin, MN. Hareketli Ortodontik Apareyler İle İlgili Youtube™ Videolarının İçerik Analizi, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2020.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Ortodonti Derneği(TOD)

European Orthodontics Society (EOS)

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.