Dr. Öğr. Üyesi M. Çağrı BURDURLU

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2014: Yeditepe Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi  / Doktora
2009: Yeditepe Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi / Yüksek Lisans
2007: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği / Yüksek Lisans

M. Çağrı BURDURLU

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tez Konusu
Mandibular Gömülü Üçüncü Molar Cerrahisi Sonrası Topikal Ozon Uygulamasının Etkilerinin Araştırılması. İstanbul 2009. Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 

Doktora Tez Konusu
Kritik Boyutlu Kemik Defektlerinde Lokal Simvastatin ve LED ile Uygulanan Fotobiyomodülasyonun Etkilerinin Histopatolojik İncelenmesi. İstanbul 2014. Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 

Dil Sınavı Sonuçları
- YÖKDİL (Temmuz 2017): 80.00 

Makale ve Yayınları

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Asutay F., Atalay Y., Acar AH., Asutay H., Eroğlu S. and Burdurlu MC.
Mandibular bone mineral density in patients with Behçet’s disease. Ther Clin
Risk Manag. 2015; 11: 1587–1591. (SCI)

2. Asutay F., Atalay Y., Turamanlar O., Horata E., Burdurlu MÇ. Three
Dimensional Volumetric Assessment of the Effect of Decompression on Large
Mandibular Odontogenic Cystic Lesions. J Oral Maxillofac
Surg. 2016;74(6):1159-66. (SCI)

3. Guler N., Burdurlu C., Ekici I. D. Unilateral Coronoid Hyperplasia: The role of
trauma on coronoid process in growing patient. JSM Dent 2014;2(4): 1042.

4. Burdurlu C. Deniz E, Olgac V. Histopathologic Evaluation of Effects of Local
Simvastatin and Photobiomodulation by Light-Emitting Diode on Bone
Healing of Rat Calvarial Defects. Biotechnol Biotechnol Equip. Manuscript ID:
TBEQ-2017-0161.R1. 2017. (SCI)

 

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

1. Deniz E., Burdurlu MÇ., Cebeci R., Elbir B., Erul EC., Selçuk EE., Tunç O. Diş Hekimlerinin Oral Mukozal Lezyonlar Hakkında Bilgi ve Tutumları, TDB 23. Uluslararası Kongresi, 21 – 24 Eylül 2017, İstanbul. (Sözlü Sunum)

2. Cabbar F., Işıksaçan NS., Burdurlu MÇ., Tomruk CÖ. Tam Protez Kullanan Hastalarda Pozitif Radyografik Bulguların İncelenmesi, TDB 23. Uluslararası Kongresi, 21 – 24 Eylül 2017, İstanbul. (Sözlü Sunum)

3. Cabbar F., Burdurlu MÇ., Tomruk CÖ. Oral cerrahi işlemlerde bilgilendirme yöntemi ile hastaların rahatlaması sağlanabilir mi? TDB 23. Uluslararası Kongresi, 21 – 24 Eylül 2017, İstanbul. (Sözlü Sunum)

4. Cabbar F., Işıksaçan NS., Burdurlu MÇ., Atalay B., Duygu Çapar G. What is the survival rate of dental implants in Turkey? A systematic Review. Int J Oral Maxillofac Surg. 46(1):97, 2017, Hong-Kong. (Sözlü Sunum)

5. Güler N., Dağaşan VÇ., Burdurlu MÇ. Non-syndromic Multiple Keratocystic Odontogenic Tumors of Jaws: A rare case report Ağız ve Çene - Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 3. Uluslar arası Kongresi, 27 - 31 Mayıs 2015, Antalya (Poster Sunumu)

6. Burdurlu C., Deniz E., Histopathologic evaluation of effects of local simvastatin and photobiomodulation by led on bone healing in critical sized defects, Ağız ve Çene - Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 3. Uluslar arası Kongresi, 27 - 31 Mayıs

2015, Antalya (Sözlü Sunum)

7. Guler N., Burdurlu C., Ekici I.D. Unilateral Coronoid Hyperplasia: The role of

trauma on coronoid process in growing patient, XXVI Congress of International

College for Maxillo-Facial-Surgery First Canary Symposium on Oral and

Bucodental Health, 1 - 3 February 2012, Gran Canaria/Spain (Poster Sunumu)

8. Burdurlu C., Güler N., İnanlı S., Yılmaz G. Rekürrent Unikistik

Ameloblastoma, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararsı

Kongresi, 2 - 6 Ekim 2011, Beldibi/Antalya (Sözlü Sunum)

9. Güler N., Burdurlu C. Odontojenik Tümör Ve Kist Olgularının Tanısında Konik

Işınlı Bilgisayarlı Tomografi, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18.

Uluslararsı Kongresi, 2 - 6 Ekim 2011, Beldibi/Antalya (Poster Sunumu)

10. Dölekoğlu S., Güler N., İlgüy D., Burdurlu C. Odontojenik Keratokistik Tümörün

Tedavisinde Marsüpyalizasyon, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18.

Uluslararsı Kongresi, 2 - 6 Ekim 2011, Beldibi/Antalya (Poster Sunumu)

11. Burdurlu C., Güler N., Şençift K. Benign Osteoblastoma, Türk Oral ve

Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararsı Kongresi, 2 - 6 Ekim 2011,

Beldibi/Antalya (Poster Sunumu)

12. Delilbasi C., Burdurlu C. Squamous Cell Carcinoma of the Maxilla: A Case

Report, Ağız ve Çene - Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 3. Uluslar arası Kongresi, 22

- 26 Nisan 2009, Antalya (Poster Sunumu)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Burdurlu Ç., Delilbaşı Ç., Deniz E., Arslan A. Mandibüler Gömülü Üçüncü Molar

Cerrahisi Sonrası Topikal Ozon ve Klorheksidin Uygulamasının Alveolit ve Yara

Enfeksiyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması Evaluation of Effects of Topical Ozone

and Chlorhexidine Application on Alveolar Osteitis and Wound Infection Following

Mandibular Impacted Third Molar Surgery, Turkiye Klinikleri J Dental Sci

2011;17(1):17-23

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Ozturk A., Burdurlu C., Güner Ş., Sandallı N. Gömülü Süpernümere Dişlerin
Tedavi Yaklaşımları: Üç Olgu Raporu. Türk Pedodonti Derneği Ulusal Kongresi, 2 -4
Kasım 2015 (Poster Sunumu)

 

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

- Türk Diş Hekimleri Birliği
- ITI (International Team for Implantology)
- AO Foundation

11. Sürekli Hakemli Yayınlarda Alınan Görevler (Yayın Başına):

1. Journal: Indian Journal of Dental Research, 21 April 2017, Reviewer.
2. Journal: Indian Journal of Dental Research, 27 September 2017, Reviewer.

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.