Doç. Dr. Rahime Burcu NUR YILMAZ

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2019: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti / Doçent
2018: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti / Dr. Öğr. Üyesi
2010: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti / Doktora
2005: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği / Yüksek Lisans

Rahime Burcu NUR YILMAZ

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. D. Germec-Cakan, H.İ. Canter, B. Nur, T. Arun, “Comparison of Facial Soft Tissue Measurements on 3D Images and Models Obtained with Different Methods”, Journal of Craniofacial Surgery (ISI kapsamında), 21, 1393-1399 (2010).
 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Sözlü bildiriler
1.Fisekcioglu E, Ilhan D, Nur RB, Ilguy D, Oktay I.“Is DMF-T A Sufficient Measurement For Caries Risk Profile Of The Population?“ 5th International Meeting on Methodological Issues in Oral Health Research, Bildiri Kitapçığı, 31, Graz, Avusturya, 2012.

2.Ilhan D, Nur RB, Fisekcioglu E, Oktay I. “The Evaluation of Periodontal Diseases in Epidemiological Surveillance Analysis”, 5th International Meeting on Methodological Issues in Oral Health Research, Bildiri Kitapçığı, 33, Graz, Avusturya, 2012.

3.Nur RB, Arun T, Germeç-Çakan D. “Evaluation of Facial Hard and Soft Tissue Asymmetry with Cone Beam Computed Tomography”, 87th Congress of the European Orthodontic Society, Bildiri Kitapçığı, 37, İstanbul, 2011.

4.Germec-Cakan D, Canter HI, Nur RB, Arun T. “Comparison of Three-dimensional Facial Soft Tissue Measurements Obtained with Different Methods”, 85th Congress of the European Orthodontic Society, Bildiri Kitapçığı, 17, Helsinki, Finlandiya, 2009.

Poster sunumları
1.Nur RB, Ilhan D, Fisekcioglu E, Oktay I. “Comparison of Orthodontic Treatment Need in the Seven Different Regions of Turkey”, 5th International Meeting on Methodological Issues in Oral Health Research, Bildiri Kitapçığı, 56, Graz, Avusturya, 2012.

2. Nur RB, Ilhan D, Fisekcioglu E, Oktay I. “Comparison of the Orthodontic Information of the Original and Modified Oral Health Assessment Form”, 5th International Meeting on Methodological Issues in Oral Health Research, Bildiri Kitapçığı, 57, Graz, Avusturya, 2012.

3. Nur RB, Germeç-Çakan D, Türkyılmaz Uyar E, Arun T. “Evaluation of Anxiety Levels in Mothers of Infants with Cleft Lip and Palate”, 88 th Congress of European Orthodontic Society, Bildiri Kitapçığı, 175, Santiago de Compostela, İspanya, 2012.

4.Özdemir F, Nur RB, Arun T. “Orthodontic Postgraduate Students’ Perspective of the Source of Informatıon Transferred by the Faculty”, Association for Dental Education in Europe (ADEE), Bildiri Kitapçığı, 55, Antalya, Eylül 2011.

5.Uyar OV, Germeç-Çakan D, Altuğ AT, Nur RB. “Pre-surgical Nasoalveolar Moulding: Treatment of an Infant with Bilateral Cleft Lip and Palate”, 87th Congress of the European Orthodontic Society, Bildiri Kitapçığı, 383, İstanbul, Haziran 2011.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Nur RB, Germeç-Çakan D, Arun T. “Fasiyal asimetrinin diagnozunda kullanılan yöntemler”, 7 Tepe Klinik, Cilt 3, Sayı 2, 32-39 (2012).

Tozlu M, Öztoprak M, Germeç-Çakan D,Nur RB. ”Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Kliniğine Başvuran Dudak Damak Yarıklı Hastaların Dudak Damak Yarığı Tipine göre Dağılımı”, 7 Tepe Klinik, Cilt 3, Sayı 1, 44-48 (2011).

D. Germeç Çakan, B. Nur, K. Sayınsu, T. Arun, “Dudak Damak Yarıklı Bebeklerin Ortodonti Kliniklerine Yönlendirilmesi”, 7 Tepe Klinik, 2, 21-27 (2009).

B. Nur, D. Germeç-Çakan, Ö. Çelebiler, H. Ağır, “Unilateral Dudak Damak Yarıklarında Nazoalveolar Şekillendirme Tedavisi – Olgu Sunumu”, 7 Tepe Klinik, 2, 28-34 (2009).

Sözlü bildiriler

Nur RB, Germeç- Çakan D, Noyan A. “Dudak Damak Yarıklı Bebeklerde Intraoral Ölçü Alımı Esnasında Oksijen Saturasyonunun Idamesi”, 13. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri Kitapçığı, 58, Antalya, 2012.

Nur RB, İlhan D, Fişekçioğlu E, Oktay I, Arun T. “Türkiye’nin 7 Bölgesinde Ortodontik Tedavi Ihtiyacının Belirlenmesi- Epidemiyolojik Sürveyans Analizi”, 13. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri Kitapçığı, 90, Antalya, 2012.

Nur RB, Arun T, Germeç-Çakan D. “Kraniyofasiyal Bölgedeki Kemiksel Asimetrilerin Bilgisayarlı Tomografi ile Saptanması ve Yumuşak Doku ile Ilişkisinin Değerlendirilmesi”, XII. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri Kitapçığı, 58, Ankara, Ekim 2010.

Germeç-Çakan D, Canter HI, Nur RB, Arun T. “Farklı Yöntemlerle Elde Edilmiş 3 Boyutlu Görüntü ve Modeller Üzerinde Yapılan Yumuşak Doku Ölçümlerinin Karşılaştırması,” XI. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı, 34, Antakya, Türkiye, Ekim 2009.

Canter HI, Germeç-Çakan D, Nur RB, Arun T. “Farklı Yöntemlerle Elde Edilmiş 3 Boyutlu Görüntü ve Modeller Üzerinde Yapılan Yumuşak Doku Ölçümlerinin Karşılaştırılması”, XXXI. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, , Bildiri Kitapçığı, 44, Adana, Türkiye, Ekim 2009.

Poster sunumları

Günyüz M, Nur RB, Germeç Çakan D. “Şiddetli Bilateral Komple Dudak Damak Yarığında Preoperatif Ortopedik Tedavi- Vaka Raporu”, 13. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Bildiri Kitapçığı, 164, Antalya, 2012.

Nur RB, Germeç-Çakan D, Türkyılmaz Uyar E, Arun T. “Dudak Damak Yarıklı Bebeği Olan Annelerin Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı, 131, İzmir, Ekim 2011.

Diren S, Nur RB, Germeç-Çakan D. “Nasoalveoler Şekillendirmede Dyna-CleftÒ Bant Kullanımı: Vaka Sunumu”, Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı, 136, İzmir, Ekim 2011.

Tozlu M, Germeç-Çakan D, Nur RB. “Multi-P Aygıtı ile Sınıf II Maloklüzyonun Düzeltimi: Olgu Raporu”, 11. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı , 52, Antakya, Ekim 2009.

Nur RB, Germeç-Çakan D, Canter HI, Özdemir F. “Bilateral Dudak Damak Yarıklı Bebekte Posterior Segmentlerin Nazoalveolar Molding Plağı, Vidalı Hareketli Plak ve Minivida Destekli Sabit Plak ile Genişletilmesi”, 11. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu,Bildiri Kitapçığı, 53, Antakya, Ekim 2009.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Ortodonti Derneği
European Orthodontic Society 

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.