Assist.Prof. Burcu DİKİCİ

Appointment

Education and Work

DDS: Yeditepe University  Faculty of Dentistry, 2005

Phd: Yeditepe University, Restorative Dentistry, 2011

Assist. Prof: Yeditepe University, Restorative Dentistry, 2017

Burcu DİKİCİ

Articles and Publications

Publications

 1. H. Yurdaguven H, Tanalp J, Toydemir B, Mohseni K, Soyman M, Bayirli G. The Effect of Endodontic Irrigants on the Microtensile Bond Strength of Dentin Adhesives. JOE Volume 35, Number 9, September 2009
 2.  Cabbar F, Nur RB, Dikici B, Canpolat C, Capar GD. New bone formation by orthodontic tooth movement for implant placement. Ann Maxillofac Surg. 2016 Jul-Dec;6(2):316-318. doi: 10.4103/2231-0746.200332
 3.  H.Yurdagüven, B.Dikici. Self adeziv simanların bağlanması. Türk Dişhekimliği Dergisi.22-04-2011
 4. E.Can, H.Yurdagüven, B.Dikici, BD.Serin, M.Soyman. Er:YAG Lazerin asit veya self-etching primer ile birlikte uygulanmasının mine yüzey morfolojisi üzerine olan etkisi. 7tepe Klinik 2011;3(2):75-82
 5. Can E, Dikici B. Farklı Endikasyonlarda Anterior Fiber Destekli Adeziv Köprü Uygulamaları. 7tepe Klinik 2012;3(3):26-34.
 6. Can E, Dikici B, Güler N. Anterior Bölge Diş Eksikliğinde Çekilmiş Dişin Ekstraoral - İntrakuronal Beyazlatma Sonrası Pontik Olarak Kullanıldığı Adeviz Köprünün Uzun Dönem Değerlendirilmesi. Quint Türkçe 2013; 13:17-26.
 7. Can E, Dikici B. Dentin Hassasiyetinde Teşhis. Türkiye Klinikleri J Special Topic 2015:1(1)
 8. Dikici B, Soyman M. Er: YAG Lazer ile Hazırlanan 5. Sınıf Kavitelerde Farklı Adeziv Sistemler Sonrası Mikrosızıntının Değerlendirilmesi. 7tepe Klinik 2014;1(11):17-25.
 9. Can E, Dikici B, Sular K.  Posterior Kompozitlerde Post-Operatif Hassasiyet Türkiye Klinikleri J Special Topic 2015;1(3).
 10. Dikici B., Yurdaguven H., Soyman M. Microtensile bond strengths of Class V restorations after conventional and laser preparation and SEM analysis of resin-dentin interface. Cumhuriyet Dental Journal 2016;19(1):35-43
 11.  Dikici B. Gökçe K., Benderli GY, Soyman M. Effect Of Dıfferent Condıtıonıng Technıques On Bond Strength Of Indırect Restoratıons Lutıng Wıth A Self-Adhesıve Resın Cement. Clinical Dentistry and Research, 2018; 42(3): 149-156.

Projects

Oral &Poster Presentations

1.     Yurdagüven H, Say EC, Toydemir B, Müezzinoğlu H, Soyman M. Effect of ER: YAG laser on acid resistance of hybrid layer. IADR Continental European and Israeli Divisions Thessaloniki 26-29 September, 2007 (poster presentation).

2.     Yurdagüven H, Tanalp J, Toydemir B, Mohseni K, Soyman M. Effect of endodontic irrigants on microtensile bond strength of adhesives. PEF IADR London 10-12 September 2008. Number 0727 (poster presentation).

3.     Say EC, Yurdagüven H,  Toydemir B, and Soyman M. Effect of Perfusion On Bonding of Resin Cement to Dentin. IADR CED Congress Münich, 10-12 Sep 2009. (poster presentation).

 

 1. Yurdagüven H, Say EC, Toydemir B, Yaşa Ç, Soyman M. Influence of silane application on bond strength to dentine.IADR General Session 14-17 Temmuz 2010 Barselona, Abs No.1366. (Poster presentation)
 2. Dikici B, Soyman M, Yurdagüven H . Microtensile Bond strengths of Class V restorations with different adhesives after conventional and laser preparation. Conseuro Congress 13-15 October 2011 (Poster presentation)
 3. Gokce AK,  Dikici B, Benderli YG, Sirinsukan N. Microtensile bond strngth of resin cement-adhesive systems in different dentin depths. Conseuro Congress 13-15 October 2011 (Poster Presentation)
 4. Can E, Dikici B, Guler N. An alternative bleaching approach of discolored extracted tooth for the treatment of anterior edentulous space . Conseuro Congress 13-15 October 2011 (Poster presentation)
 5. Dikici B, Tanalp J. Üst Orta Keser Dişlerde Meydana Gelen Kök Kırığının endodontik ve Restoratif Tedavisi  Türk Endodonti Derneği Kongresi 16-18 Mayıs 2014 İstanbul (Poster Presentation)
 6. Çelakıl DE, Dikici B, Tomruk CÖ, Nur RB. Büyümesi Devam Eden Hastalarda Travmaya Bağlı Ankiloze Kesici Dişin İnterdisipliner Tedavisi : Vaka Raporu. XIV. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 26-28 Ekim 2014, Ankara (Presentation)
 7. Saruhanoglu G, Dikici B, Soyman M, Say EC. Comparison of Polymerization Shrinkage and Microleakage of Bulk-Fill and Conventional Composites. 47th Meeting of Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) 15-17 October 2015, Antalya. (Presentation)
 8. Dikici B, Saruhanoglu G, Say EC.. Polymerization and Mechanical Properties of Contemporary Composites: LED or QTH? 47th Meeting of Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) 15-17 October 2015, Antalya. (Presentation)
 9. Dikici B,  Çöteli K, Gökçe K, Soyman M.  Effect of Er:YAG laser on bond strength of self-adhesive cement. 47th Meeting of Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) 15-17 October 2015, Antalya. (Poster Presentation)
 10.  Dikici B, Carkci D, Say EC. Surface roughness and microhardness of bulk-fill and low-stress restorative composites. 47th Meeting of Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) 15-17 October 2015, Antalya. (Poster Presentation)
 11. Dikici B, Soyman M., Meniawi M, Say EC. Effect of temperature on mechanical properties of bulk-fill and low-stress composites 47th Meeting of Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) 15-17 October 2015, Antalya. (Poster Presentation)
 12.  Yurdagüven H., Dikici B, Baser CE, Soyman M Effect of Fiber Reinforced Composite Resin Restoration, Composite Resin Inlay or CAD CAM Composite Resin Inlay Restoratives on Fracture Resistance of Endodontically Treated Molar Teeth 2016 IADR/APR General Session (Seoul, Korea) . (Poster Presentation)
 13.  Dikici B, Can EC. Microtensile Bond Strength of Different Composites used as Luting Materials to CAD/CAM Blocks Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi 1-3 Aralık 2017 Eskişehir. (Presentation),
 14.  Dikici B, Başaran ET, Say EC. Can Does Luting Strategies Affect the Micro-Tensile Bond Strength of CAD/CAM Materials to Dentin? Restoratif Diş Hekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya. (Presentation)
 15.  Dikici B, Başaran ET, Say EC. Farklı Yüzey Hazırlık İşlemlerinin Rezin Bazlı, Hibrit Seramik ve Feldspatik CAD/CAM Materyallerinin Yüzey Morfolojisine Etkisi; SEM Çalışması Restoratif Diş Hekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya. (Presentation)
 16.  Dikici B, Türkeş Başaran E, Can E Does luting strategies affect the micro-tensile bond strength of CAD/CAM materials to dentin?  Restoratif Diş Hekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya. (Presentation)
 17. Dikici B, Elif Türkeş Başaran, Can E.  The Effect of Surface Preparation Methods on the Surface Morphology of Resin Based, Polymer infiltrated Ceramic and Feldspatic CAD/CAM Materials; SEM Study. 2. Uluslararası Çürümeden Koru Sempozyumu, 26-27 Nisan 2019, İstanbul.(Presentation)
 18. Dikici B, Elif Turkes Basaran, Esra Can Say. Bonding Effectiveness of Luting Strategies of CAD/CAM Materials to Dentin. CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, 19-21 Eylül 2019, Madrid. (Presentation)
 19. Dikici B, Say EC. Can Bonding performance of different resin luting materials to CAD/CAM blocks. CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, 19-21 Eylül 2019, Madrid.(Presentation)
 20. Türkeş Başaran E, Dikici B, Can E. Rezin kompozit materyallerinin renk stabilitelerinin incelenmesi. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 6-8 Aralık 2019, Antalya.(Presentation)
 21. Dikici B,Başaran E, Can E.  Fracture strength of various type of CAD/CAM endocrowns after Thermo-Mechanical loading. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 6-8 Aralık 2019, Antalya.(Presentation)
 22. Şirinsükan N, Barut G, Dikici B, Can E. Fracture strength of endodontically treated mandibular premolars restored with composite, fiber reinforced composite and endocrowns Restoratif Diş Hekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 6-8 Aralık 2019, Antalya.(Presentation)
 23. Gezer İ, Şirinsükan N, Dikici B, Can E. Effect of heated silane on bonding to CAD/CAM glass ceramicsRestoratif Diş Hekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 6-8 Aralık 2019, Antalya.(Presentation)

Memberships of Scientific and Professional Organizations

International Association for Dental Research (IADR)

Association of Restorative Dentistry (RDD)

Awards

 1. Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi En İyi Sözlü Sunum İkincilik Ödül
 2. Restoratif Dişhekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi En İyi Sözlü Sunum Üçüncülük Ödülü
 Contact Us

Please fill the form below to ask information.