Associate Professor Ediz DENİZ

Appointment

Education and Work

DDS: Istanbul University,  Faculty of Dentistry, 1999

PhD:  Istanbul University, Institute of Health Sciences, Oral and Maxillofacial Surgery, 2004

Assistant Professor: Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 2007

Associate Professor:  Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 2016

Ediz DENİZ

Articles and Publications

 • Deniz E, Ozden MG, Cöloğlu AS, Sençift K, Aghaloo T. Large ulceration of the palate. J Oral Maxillofac Surg. 2008 Aug;66(8):1659-63.
 • Deniz E, Guc U, Buyukbabani N, Gul A. HSP 60 expression in recurrent oral ulcerations of Behçet’s disease. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010 Aug;110(2):196-200. Epub 2010 Jun 26.
 • Deniz E, Kökat AM, Noyan A. Implant-supported overdenture in an elderly patient with Huntington’s Disease. Gerodontology 2011; 28: 157-160.
 • Saruhanoğlu A, Ergun S, Kaya M, Warnakulasuriya S, Erbağcı M, Öztürk Ş, Deniz E, Özel S, Çefle K, Palanduz Ş, Tanyeri H. . Evaluation of micronuclear frequencies in both circulating lymphocytes and buccal epithelial cells of patients with oral lichen planus and oral lichenoid contact reactions. Oral Dis. 2014 Jul;20(5):521-7.
 • Ergun S, Ofluoğlu D, Saruhanoğlu A, Karataşli B, Deniz E, Özel S, Tanyeri H. Comparative evaluation of various miniplate systems for the repair of mandibular corpus fractures. Dent Mater J. 2014;33(3):368-72.
 • Deniz E, Arslan A, Diker N, Olgac V, Kılıc E. Evaluation of light-emitting diode photobiomodulation on bone healing of rat calvarial defects. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2015 Vol. 29, No. 4, 758-765.
 • Arslan A, Ozcakir-Tomruk C, Deniz E, Akın O. A case report of metastasis of malignant mesothelioma to the retromolar trigone. World Journal of Surgical Oncology (2016) 14:188
 • Burdurlu C, Deniz E, Olgaç V. Histopathologic evaluation of the effects of local simvastatin application and photobiomodulation by light-emitting diode on bone healing of rat calvarial defects.
 • Delilbasi C, Deniz E, Ekici ID. Monostotic fibrous dysplasia of the mandible. Oral Health Dent Manag. 2014 Jun;13(2):326-9.
 • Ak G, Tanyeri H, Alan N, Deniz E. Oral Liken Planus: Histopatolojik ve Epidemiyolojik Analizi. Akademik Dental 2000; 2(2):13-17.
 • Alan N, Deniz E, Koray M, Ordulu M, Güç Ü. Sjogren sendromu -Olgu sunumu Diş Hekimliği Dergisi 2002; 47(9): 245-247.
 • Deniz E, Koray M, Özçakır C, Ermiş İ, Ak G. Pleomorfik Adenoma: Olgu bildirimi Akademik Dental 2003; 1(5): 49-51.
 • Ergun S, Ak G, Demiryont M, Deniz E, Güç Ü. Bir anjiotensin reseptörü olan İrbesertan ve kardiyoselektif bir beta bloker olan Atenolol’a bağlı gingival hiperplazi- Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Dergisi 20037:75.            
 • Koray M, Ak G, Tanyeri H, Özçakır C, Deniz E, Güç Ü. Maksilla ve mandibuladaki çeşitli kemik defektlerinin, beta-trikalsiyum fosfat alloplastik kemik greft materyali ile rejenerasyonunun değerlendirilmesi. Dişhekimliği Dergisi 2003;53:282-286.
 • Deniz E, Arslan A. Von Willebrand Hastalığında oral cerrahi yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi 2008; 11(1): 45-48.
 • Arslan A, Deniz E, Tuncer İ. Mandibular odontojenik keratokistin marsüpyalizasyon ile tedavisi: İki olgu raporu. 7 Tepe Klinik 2008; 2(2): 14-19.
 • Delilbaşı AE, Deniz E, Çalışkan S, Sandallı N. Santral Dev Hücreli Granüloma: Bir Olgu Raporu. Dicle Dişhekimliği Dergisi 2010; 11 (2): 111-115.
 • Burdurlu MÇ, Delilbaşı Ç, Deniz E, Arslan A. Mandibular Gömülü Üçüncü Molar Cerrahisi Sonrası Topikal Ozon ve Klorheksidin Uygulamasının Alveolit ve Yara Enfeksiyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 2011; 17(1): 17-23.
 • Deniz E, Kayahan MB, Gerek M. Alveolar segment kırığında kırık hattındaki dişin konservatif tedavisi: Bir olgu raporu. 7 Tepe Klinik 2012; 3(3): 22-25.

Oral &Poster Presentations

 • Ak G, Tanyeri H, Alan N, Deniz E. Oral Liken Planus: Histopatolojik ve Epidemiyolojik Analizi. Türk Oral ve Maksillofasiyel Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi 17-21 Mayıs 2000 Belek, Antalya. (Oral)
 • Tanyeri H, Alan N, Deniz E, Güç Ü. Stomatitis Medicamentosa. Türk Oral ve Maksillofasiyel Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi 17-21 Mayıs 2000 Belek, Antalya. (Oral)
 • Deniz E, Koray M, Alan N,  Kürklü E,  Tanyeri H. Primary Amyloidosis and Multiple Myeloma: A case report. 6th Balkan Stomatology Society Congress 3-6 May 2001, Romania, Bucharest. (Oral)
 • Alan N, Deniz E, Koray M, Guc U. Sjogren’s Syndrome: A case report. 6th Balkan Stomatology Society Congress 3-6 May 2001, Romania, Bucharest. (Oral)
 • Deniz E, Koray M, Özçakır C, Ermiş İ, Ak G. Pleomorfik Adenoma- Olgu bildirisi. Türk Oral ve Maksillofasiyel Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi 5-9 Haziran 2002 Antalya. (Poster)
 • Koray M, Ak G, Tanyeri H, Özçakır C, Deniz E. Maksilla ve Mandibuladaki çeşitli kemik defektlerinin Beta Trikalsiyum Fosfat ile doldurulması. 9. TDB Uluslararası Kongresi 18-22 Haziran 2002, İzmir. (Oral)
 • Ak G, Türkmen A, Tanyeri H, Deniz E, Özdemir Ö, Öztürk Ş, Fıratlı E, Palandüz Ş, Sever MŞ, Çefle K. Gingival overgrowth associated with a new agent Tacrolimus (FK506), used during renal transplantation. 6th European Association of Oral Medicine Congress 3- 5 October 2002 Lisbon, Porteguese. (Oral)
 • Ergun S, Ak G, Demiryont M, Deniz E, Güç Ü. Bir anjiotensin reseptörü olan Irbesertan ve bir kardioselektif bir beta bloker olan Atenolol’a bağlı gingival hiperplazi- Olgu bildirisi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11. Uluslararası Kongresi 4- 8 Haziran 2003, Antalya. (Poster)
 • Kazandağ MK, Deniz E, Kayahan B, Bayırlı G. Management of Excessive Root Resorption by Using MTA: A Case Report. 12th Congress of Balkan Stomatological Society, 12-14 April 2007, İstanbul. (Oral)
 • Deniz E, Özden MG, Çöloğlu AS, Şençift K. Sekonder Sifiliz: Olgu Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs- 04 Haziran 2007, Belek, Antalya. (Oral)
 • Arslan AH, Deniz E. Von Willebrand Hastalığında Dental Cerrahi Yaklaşım: Olgu Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs-04 Haziran 2007, Belek, Antalya. (Poster)
 • Fişekçioğlu E, Deniz E, Dölekoğlu S, İlgüy M, Bayırlı G. Siyalolitiazis Tedavisinde CO2 Lazer Uygulaması: Olgu Sunumu. 14. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 11-16 Haziran 2007, İstanbul. (Poster)
 • Deniz E, Kökat AM, Noyan A. Huntington Hastalığı: Olgu Sunumu. Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 2008, Bodrum, Muğla. (Poster)
 • Arslan A, Tuncer İ, Deniz E. Odontojenik keratokistte marsüpyalizasyon ve enükleasyon tedavisi: İki olgu sunumu. Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 2008, Bodrum, Türkiye. (Poster)
 • Deniz E, Cologlu AS. Intraoral superficial angiomyxoma: A case report. 3rd AÇBID International Congress; Kundu, Antalya, 22-26 Nisan 2009. (Poster)
 • Deniz E, Guc U, Buyukbabani N, Gul A. Evaluation of HSP60 as an etiological factor in oral lesions of Behçet’s disease. 14th Congress of the Balkan Stomatological Society, 6-9 May 2009, Varna-Bulgaria. (Oral)
 • Susal V, Delilbaşı Ç, Özer N, Deniz E, Şençift K. ‘Surgical Treatment of Mandibular Condyle  Fractures: Report of  Three Cases. 14th Congress of the Balkan Stomatological Society, 6-9 May 2009, Varna-Bulgaria. (Poster)
 • Kokat AM, Deniz E, Dogar A. Multidisciplinary approach in treatment modalities for muscular disordered elderly. 33rd Annual Congress European Prosthodontic Association, October 1-3 2009, Congress Innsbruck, Austria. (Oral)
 • Ergun S, D. Ofluoğlu, B. Karataşlı, Deniz E, H. Tanyeri. Comparative evaluation of various mini plate systems for the repair of mandibular corpus fractures. 5th ACBID International Congress 25-29 May, 2011, Antalya- Turkiye. (Poster)
 • Deniz E, Şençift K, Oral K. Clinical and radiological evaluation of a patient with bilateral condylar fracture of the mandible: A Case Report. 5th ACBID International Congress 25-29 May, 2011, Antalya- Turkiye. (Poster)
 • Tuncer I, Deniz E, Delilbaşı BC, Tekeşin MS, Olgaç V, Şençift K.  Effects of pamidronate administration on mandibular development and tooth eruption in new born rats. 6th ACBID International Congress 30 May-03 June 2012, Belek, Antalya, Turkey. (Oral)
 • Arslan A, Deniz E, Tanalp J. Broken endodontic instrument penetrating the buccal mucosa: A Case Report. 18th Congress of the Balkan Stomatological Society 25-28 April 2013, Skopje. (Poster)
 • Delilbasi C, Deniz E, Ekici ID. Monostotic fibrous dysplasia of the mandible. TAOMS 20th International Congress in conjunction with regional countries associations 19-23 May 2013, Antalya. (Poster)
 • Deniz E, Arslan A, Özçakır Tomruk C. Treatment of keratocystic odontogenic tumors: Case series with long term follow up. 7th ACBID International Congress 29 May-2 June 2013 Belek-Antalya. (Poster)
 • Deniz E, Kayahan MB. Coronectomy and endodontic treatment of impacted mandibular third molars: A report of 2 cases. 19th Congress of the Balkan Stomatological Society, 24-27 April 2014, Belgrade, Serbia. (Poster)
 • Deniz E, Arslan A, Diker N,  Olgac V, Kılıç.  Evaluation of light-emitting diode photobiomodulation on the early phase of healing in surgically created calvarial defects. 8th ACBID International Congress 28 May-1 June 2014, Mardan Palace, Antalya, Turkey. (Oral)
 • Deniz E, Arslan A. , Gülşen H. Fractured dental implant: A case report. 8th ACBID International Congress 28 May-1 June 2014, Mardan Palace, Antalya, Turkey. (Poster)
 • Arslan A, Deniz E, Nizam O. Hyperbaric oxygen treatment and bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw: A Case Report. 8th ACBID International Congress 28 May-1 June 2014, Mardan Palace, Antalya, Turkey. (Poster)
 • Özçakır-Tomruk C, Deniz E. Intralesional corticosteroid injection for central giant cell granuloma: a case report. TAOMS 22nd International Scientific Congress, 19-22 May, 2015, Bodrum, Turkey. (Poster sunum)
 • Özçakır-Tomruk C, Deniz E, Akın O. A case report of metastasis of malignant mesothelioma to the retromolar trigone. 9th ACBID International Congress 27-31 May 2015, Titanik Deluxe / Belek Hotel, Antalya, Turkey. (Poster)
 • Deniz E, Tolonay B, Ekici ID. Ameloblastic fibroma in 9 year-old male patient: Report of a case. TAOMS 24th International Scientific Congress 23-27 May 2017, Bodrum, Turkey. (Poster)

Administrative Duties

Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Board Member

Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Medical Advisory Board Member

Yeditepe University, Animal Experiments Local Ethics Committee Member

Memberships of Scientific and Professional Organizations

Turkish Society of Oral and Maxillofacial Surgery

ACBID

 Contact Us

Please fill the form below to ask information.