Assist.Prof. Elif TÜRKEŞ BAŞARAN

Appointment

Education and Work

BS: Yeditepe University  Faculty of Dentistry, 2008

Msc:  Yeditepe University  Faculty of Dentistry, Restorative Dentistry, 2011

Phd:  İstanbul Üniversitesi, Faculty of Dentistry, Restorative Dentistry  2017

 
Elif TÜRKEŞ BAŞARAN

Articles and Publications

1.Tinastepe N, Turkes E, Kazazoglu E. Comparative approach to analyse the effects of different surface treatments on CAD/CAM resin nanoceramics–resin composite repair bond strength. Biotechnology & Biotechnological Equipment 2018;32:142-149.

2.Basaran ET, Gokce Y. Evaluation of the influence of various restoration techniques on fracture resistance of endodontically treated teeth with different cavity wall thicknesses. Niger J Clin Pract 2019;22:41-7.

3.Türkeş E, Gürtekin B, Benderli Gökçe Y. Fiber Ağların Farklı Pozisyonlarda Kompozit Materyaline Uygulanmasının Restorasyonun Kırılma Direncine Etkisi. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2018;24(1):1-8.

4.Başaran, E. T. & Gökçe, Y. B. (2018). Farklı miktarlarda doku kaybına uğrayan endodontik tedavi görmüş dişlerde fiber post uygulamasının kırılma direncine etkisi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 39(3), 140-147..

 

Book Chapter

1.Ersan N, Türkeş Başaran E, İlgüy D. Çene Kemiklerini Etkileyen İskeletsel Sendromlar Öztunç H, editör. Oral ve Maksillofasiyal Bölgeyi Etkileyen Sendromlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.1-11.

 

Projects

Oral &Poster Presentations

1. Turkes E, Say EC. Effects of Surface Treatments on Bonding Between Resin Coating and Resin Cement. IADR PER Division, 12-15 Eylül 2012, Helsinki. (Poster sunumu)

2. Turkes E, Tuncer S, Benderli Y.  Effect of Acidic Beverages on The Surface Roughness of Glass Ionomers and Glass Carbomer. IADR and NOF Division, 15-17 Ekim 2015, Antalya. (Poster sunumu)

3. Tınastepe N, Turkes E, Kazazoglu E. Effect of different surface treatments on CAD/CAM Resin Nano Ceramics-resin composite repair bond strength. IADR and NOF Division, 15-17 Ekim 2015, Antalya. (Poster sunumu)

4. Türkeş E, Benderli Gökçe Y. Topikal Florür Jel Uygulamasının Geleneksel Cam İyonomer Simanlarının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27-28 Ekim 2016, İstanbul. (Poster sunumu)

5. Kazak M, Tiryaki M, Türkeş E, Benderli Gökçe Y. Evaluating Wear Effects of Different Beverages with Daily Consumption Habits on Composites. ConsEuro Congress, 11-13 Mayıs 2017, Bologna. (Poster sunumu)

6. Yazicioglu O, Turkes E, Benderli Gokce Y. Evaluation of the pH values in the root canal after rinsing phosphoric acid by different methods. 65th Annual Meeting of Japanese Division Meeting JADR, Kasım 2017, Japonya. (Poster sunumu)

7. Türkeş E, Benderli Gökçe Y. Farklı miktarlarda doku kaybına uğrayan endodontik tedavi görmüş dişlerde fiber post uygulamasının kırılma direncine etkisi. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1-3 Aralık 2017, Eskişehir. (Sözlü sunum)

8. Türkeş Başaran E, Can E, Tağtekin D. Bitkisel Diş Macunu ve Beyaz Çayın Başlangıç Mine Çürüklerinin Remineralizasyonu Üzerine Olan Etkisinin Fluorürlü Diş Macunu ve CPP-ACPF ile Karşılaştırılması. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya. (Sözlü sunum)

9. Kazak M, Tiryaki M, Türkeş Başaran E, Benderli Gökçe Y. Hidroklorik Asit ve Sitrik Asit İçeren Farklı Ortamların Kompozit Rezin Materyallerinin Aşınma Miktarları Üzerine Etkileri. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya. (Sözlü sunum)

10. Dikici B, Türkeş Başaran E, Can E. Simantasyon Stratejileri CAD/CAM Materyallerinin Dentine Olan Mikro-Gerilim Bağlanma Dayanımını Etkiler mi? Restoratif Diş Hekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya. (Sözlü sunum)

11. Dikici B, Elif Türkeş Başaran, Can E. Farklı Yüzey Hazırlık İşlemlerinin Rezin Bazlı, Hibrit Seramik ve Feldspatik CAD/CAM Materyallerinin Yüzey Morfolojisine Etkisi; SEM Çalışması. 2. Uluslararası Çürümeden Koru Sempozyumu, 26-27 Nisan 2019, İstanbul. (Sözlü sunum)

12. Turkes Basaran E, Can Say E. Remineralization effect of a ginger/honey containing toothpaste and various remineralizing agents on initial enamel caries. 9. ConsEuro Congress, 14-15 Haziran 2019, Berlin. (Poster sunumu)

13. Burcu Dikici, Elif Turkes Basaran, Esra Can Say. Bonding Effectiveness of Luting Strategies of CAD/CAM Materials to Dentin. CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, 19-21 Eylül 2019, Madrid.

14. Elif Turkes Basaran, Esra Can Say, Dilek Tagtekin. Effect of Herbal-Toothpaste and White-Tea on Remineralization of Initial-Enamel Caries. CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, 19-21 Eylül 2019, Madrid.

15. Türkeş Başaran E, Dikici B, Can E. Rezin kompozit materyallerinin renk stabilitelerinin incelenmesi. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 6-8 Aralık 2019, Antalya. (Sözlü sunum)

16. Dikici B, Türkeş Başaran E, Can E. Farklı yapıdaki CAD/CAM endokuronların termomekanik yaşlandırma sonrası kırılma dayanımları. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 6-8 Aralık 2019, Antalya. (Sözlü sunum)

 

Memberships of Scientific and Professional Organizations

  1. International Association for Dental Research (IADR)
  2. Association of Restorative Dentistry Association (RDD)
  3. Association of Turkish Dentistry (TDB)
 

Awards

  1. Restoratif Dişhekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi En İyi Sözlü Sunum İkincilik Ödül
  2. Restoratif Dişhekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi En İyi Sözlü Sunum Üçüncülük Ödülü
 
 Contact Us

Please fill the form below to ask information.