Assist.Prof. Emre ÖVSAY

Appointment

Education and Work

DDS: : Yeditepe University, Faculty of Dentistry, 2007

PhD: Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics 2013

Emre ÖVSAY

Articles and Publications

 • The Repair of Furcal Perforations in Different Diameters with Biodentine, MTA, and IRM Repair Materials: A Laboratory Study Using an E. Faecalis Leakage Model,Biomed Research International, Volume 2018, Article ID 5478796  
 • Ovsay E, Kaptan RF, Bayırlı G. “Geniş periapikal lezyonların geleneksel endodontik tedavi ile iyileşmesi” Roots the international magazine of endodontics 17:24-28, 2012. 
 •  Ovsay E, Kaptan RF. “Kök kanallarından kırık aletlerin uzaklaştırılması” Roots the international magazine of endodontics 19:10-16, 2013. 
 •  Övsay E, Kaptan RF. Pulpa canlılığının incelenmesi, Dişhekimliği Dergisi sayı 109: 52-54, 2013. 
 • Övsay E, Baser Can ED, Kaptan RF. “Travma sonucu oluşan geniş periapikal lezyonların endodontik cerrahi ile tedavisi: Olgu sunumu” Roots the international magazine of endodontics 2:6-8, 2013. 
 • Övsay E, Pamukçu Güven E,Küçükazı ve Büyükazı dişlerine ait farklı kök kanal konfigürasyonlarının klinik olarak deperlendirilmesi. Türk Diş Hekimliği Dergisi,Ocak 2016.93:9-15 

      Oral/Poster Presentation

 • Ovsay E, Kaptan RF, Bayırlı G. “Non-surgical menagement of large periapical lesions using conventional endodontic treatment” 15 th Biennial congress of the European Society of Endodontology. Rome 2011, September, 14-17th (Poster sunumu olarak tebliğ edilmiştir). 
 • Övsay E, Kaptan F. “Kök kanallarından kırık aletlerin uzaklaştırılması: Olgu Sunumları” Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi, Point Barbaros Otel, 27-28 Nisan 2012, İstanbul (Poster sunumu olarak tebliğ edilmiştir). 
 • Övsay E, Kaptan RF. “Endodontic Surgery: Treatment Of Periapical Lesions Caused By Trauma A Case Report” İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye (Poster sunumu olarak tebliğ edilmiştir). 
 • Övsay E, Kaptan RF, Karapınar-Kazandağ M. “Kök kanallarından kırık aletlerin uzaklaştırılması: Olgu Sunumu” İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye (Sözlü sunum). 
 • Övsay E, Pamukçu EG, Farklı kök kanal konfigürasyonlarının klinik olarak değerlendirilmesi İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye (Poster Sunumu). 
 • Övsay E, Kaptan RF, “Furkal Perforasyon Kaynaklı Oluşan Mikrosızıntı” İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi 19-22 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (Sözlü sunum).  
 • Ovsay E, Kazandağ MK, Kaptan RF, Impact of Experience on Cyclic Fatique of Revo-S Rotary Instruments, ESE Barcelona 2016 Poster Presentation  
 • Ovsay E, Tanalp J, Kırık Aletlerin Kök Kanallarından Çıkarılması, 13. Endododnti  Derneği Bilimsel Kongresi Kapadokya  
 • Dt. Vahide Hazal Yargıcı, Dr. Emre Övsay, Prof. Dr. Rabia Figen Kaptan Biyomateryaller Kullanılarak Yapılan Perforasyon Tamiri- 3 Olgu Sunumu, 2016, 13. Endodonti Derneği Bilimsel Kongresi Kapadokya  
 • Emre Övsay, Furkal Perforasyon Kaynaklı Oluşan Mikrosızıntı, 13. Endododnti Derneği Bilimsel Kongresi Kapadokya, Oral Presentasyon,2016 
 Contact Us

Please fill the form below to ask information.