Prof. Dr. Esra CAN

Head of Department

Appointment

Education and Work

DDS: Yeditepe University  Faculty of Dentistry, 1994

Phd: Yeditepe University, Restorative dentistry, 1999

Associate Professor,  Restorative dentistry, 2006

Professor,  Restorative dentistry, 2014

 
Esra CAN

Articles and Publications

1.Say EC, Civelek A, Nobecourt A, Ersoy M, Güleryüzüz C. Wear and Microharddness of Different Resin Composite Materials.  Oper Dent 2003; 28(5): 628-634 (SCI).

2. Civelek A, Ersoy M, L’Hotelier E, Soyman M, Say EC. Polymerization Shrinkage and Microleakage in Class II Cavities of Various Resin Composites. Oper Dent 2003; 28(5): 635-641 (SCI).

3. Ünlü N, Karakaya Ş, Özer F, Say EC. Reducing Microleakage in Composite Resin Restorations: An in Vitro Study. Eur J of Prosth and Rest Dent 2003; 11(4): 101-106.

4. Say EC, Koray F, Tarım B, Soyman M, Gülmez T. In Vitro Effect of Cavity Disinfectants on the Bond Strength of Dentin Bonding Systems. Quintessence Int 2004; 35(1): 56-60 (SCI).

5. Say EC, Altundal, H, Kaptan F. Reattachment of a Fractured Maxillary Tooth: A Case Report. Quintessence Int 2004; 35(8): 601-604 (SCI).

6. Ersoy M, Civelek A, L' Hotelier E, Say EC, Soyman M. Physical Properties of Different Composites.  Dent Mater J 2004; 23(3): 278-283 (SCI).

A7. Say EC, Nakajima M, Senawongse P, Soyman M, Özer F, Tagami J. Bonding to Sound vs Caries-Affected Dentin Using Photo-and Dual-Cure Adhesives. Oper Dent 2005; 30(1): 90-98 (SCI).

8. Özer F, Şengün A, Öztürk B, Say EC, Tagami J. Effect of Aging on Microtensile Bond Strength of Two Fluoride Releasing Bonding Agents. J Adhes Dent 2005; 7(4):289-295 (SCI).

9. Say EC, Yurdagüven, Malkondu Ö, Soyman M, Sabuncu H, Kazazoğlu E. Effect of Prophylaxis Pastes on Surface Roughness of Direct and Indirect Restorative Materials.  Balkan J of Stomatol 2009;13:153-160

10. Say EC, Nakajima M, Senawongse P, Soyman M, Özer, Ogata M, Tagami J. Microtensile bond strength of a filled vs. unfilled adhesive to dentin using self-etch and total-etch technique. J Dent 2006; 34(4): 283-29 (SCI).

11. Say EC, Kayahan B, Özel, Gökçe K, Soyman M, Bayırlı G. Clinical Evaluation of Posterior Composite Restorations in Endodontically Treated Teeth. Contemp Dent Pract 2006;7(4) 17-25 (SCI).

12. Karakaya S, Ünlü N, Say EC, Özer F, Soyman M, Tagami J. Bond Strength of Three Different Dentin Bonding Systems to Sclerotic Dentin. Dent Mater J 2008;27(3):471-479 (SCI).

13. Yurdagüven H, Say EC, Güler, N. Longterm provisional anterior tooth replacement using fiber reinforced composite and avulsed teeth crowns as pontics. J Adhes Dent 2010;12(1):71-75 (SCI). 

14. Özel E, Say EC, Yurdagüven H, Soyman M. One Year Clinical Evaluation of two-step Self-etch Adhesive with/without Additional Enamel Etching Technique in Cervical Lesions. Aust Dent J 2010; 55(2):156-161 (SCI).

15. Malkondu Ö, Yurdagüven H, Say EC, Kazazoğlu E, Soyman M. Effect of bleaching on microhardness of esthetic restorative materials. Oper Dent 2011;36(2):177-186 (SCI).

16. Can Say E, Ozel E, Yurdagüven H, Soyman M. Three-year clinical evaluation of a two-step self-etch adhesive with or without selective enamel etching in non-carious cervical sclerotic lesions. Clin Oral Investig. 2013 Nov 22 (SCI).

17. Can Say E, Yurdagüven H, Yaman BC, Özer F. Surface roughness and morphology of resin composites polished with two-step polishing systems. Dent Mater J 2014;33(2):1-11 (SCI).

18. Can Say E, Yurdagüven H, Malkondu Ö, Ünlü N, Soyman M, Kazazoğlı E. The Effect of Prophylactic Polishing Pastes on Surface Roughness of Indirect Restorative Materials. Scient World J. 2014 Mar 3;2014 :962764. doi: 10.1155/2014/962764. eCollection 2014. (SCI).

19. Can Say E, Yurdagüven H, Özel E, Soyman M. A randomized five-year clinical study of a two-step self-etch adhesive with or without selective enamel etching. Dent Mater J. 2014;33(6):757-63. (SCI).

20. Capa N, Say EC, Celebi C, Casur A. Microtensile bond strengths of adhesively bonded polymer based CAD/CAM materials to dentin. Dent Mater J. 2019 Feb 8;38(1):75-85. (SCI).

21Benderli Gökçe Y, Yaman B, Say EC, Güven Y, Turan N. Çürük dışı servikal bölge lezyonlarının çeşitli faktörlere bağlı olarak değerlendirilmesi. Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 1999; 5(3): 170-176.                                                                                                                                                        22.  Say EC. Kavite Dezanfektanları. Akademik Dental 2002; 59-63.                                                       23. Tarım B, Say EC, Dörter C, Koray F, Dabanoğlu A, Turan N. Çürük dentin saptanmasında asid red boya kullanımı. Quintessence Türkçe 2003; 2:45-49.                                                                           24. Say EC, Karakaya Ş, Soyman M, Özer F, Tagami J. Self-etch sistemler ile hibridizasyon; SEM çalışması. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2003; 27(3):7-11.            

25. Say EC, Karakaya Ş, Civelek A, Özer F, Soyman M, Tagami J. Güncel Adeziv Sistemler ile Oluşturulan Rezin-Dentin Arayüzünün Ultrastrüktürel İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 2003; 13(1):9-14.                                                                                                                            26. Say EC, Kayahan B. Endodontik Tedavi Gören Posterior Dişlerin Restorasyonu. Türk Dişhekimliği Dergisi. 2004; 56(11):76-84.                                                                                                               27. Say EC, Karapınar Kazandağ  M. Fiber Post Uygulaması: Vaka Sunumu. Quintessence Türkçe. 2005; 1: 53-58.                                                                                                                                                          28. Say EC, Kayahan B, Gökçe K, Soyman M, Bayırlı G. Endodontik Tedavi Görmüş Arka Bölge Dişlerinde Bir Hibrit Kompozitin Klinik Değerlendirilmesi. 7Tepe Klinik Dergisi. 2005; 1(1): 45-50.                                                                                                                                                                           29. Özel E, Yurdagüven H, Say EC, Kocagöz S. Fosforik Asit ve Dezenfektan Solüsyonların Streptococcus Mutans’a Karşı Antibakteriyel Etkisinin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2005; 29(4):8-14.                                                                                            

30. Say EC, Özel E. Travma Sonucu Meydana Gelen Ön Diş Kuron Kırıklarının Restorasyonu. Türk Dişhekimliği Dergisi. 2006; 63: 15-21.                                                                          

31. Çöteli K, Say EC. Komplike kuron kırığının dişin orjinal parçasının yapıştırılması ile restorasyonu. 7tepe Klinik 2009;2:56-61.

32. Çöteli K, Say EC. Kompozit rezinlerde bitirme ve polisaj işlemleri. TDB Dergisi 2011; 109:88-93.                                                                                                                                                                                    33. Say EC. Canlı dişlerde betazlatma yöntemleri. İDO Dergisi 2009; 129:30-36.

34.Yurdagüven H, Malkondu Ö, Say EC, Ünlü N, Soyman M, Kazazoğlu E. Proflaksi patlarının güçlendirilmiş indirekt kompozit materyallerinin mikrosertliği üzerine etkisi. OMU Diş Hek Fak Der 2010;11:47-51.

35. Can E, Dikici Burcu. Kompozit rezinlerle ilgili merak ettikleriniz. İDO Dergisi 2011; 49-57.                                                                                                                                                                                                  36. Can E, H.Yurdagüven, B.Dikici, BD.Serin, M.Soyman. Er:YAG Lazerin asit veya self-etching primer ile birlikte uygulanmasının mine yüzey morfolojisi üzerine olan etkisi. 7tepe Klinik 2011;2:75-82.

37. Yurdagüven H, Malkondu Ö, Say EC, Soyman M, Kazazoğlu E. Farklı beyazlatma teknikleri restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğünü etkiler mi? OMU Diş Hek Fak Der 2011;12:19-25.

38. Can E, Çoban A. Tetrasiklin Renkleşmelerinde Farklı Beyazlatma Tedavileri. Quint Türkçe 2011;5:43-50.

39. Can E, Dikici B. Farklı Endikasyonlarda Anterior Fiber Destekli Adeziv Köprü Uygulamaları. 7tepe Klinik 2012;3:26-34.

40. Can E, Dikici B, Güler N. Anterior Bölge Diş Eksikliğinde Çekilmiş Dişin Ekstraoral - İntrakuronal Beyazlatma Sonrası Pontik Olarak Kullanıldığı Adeviz Köprünün Uzun Dönem Değerlendirilmesi. Quint Türkçe 2013; 13:17-26.

41. Can E, Çöteli K. Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Beyaz Nokta Lezyonlarının Önlenmesi ve Tedavisi. Dental Klinik 2013; 5:38-44.

42. Can E, Dikici B. Dentin hassasiyeti-teşhis. Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel 2015;1(1):16-22.

43. Can E, Dikici B, Sular K. Posterior kompozitlerde postoperatif hassasiyet. Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel 2015; 1(3): 100-106.

43. Halaçoğlu M, Can E. Matriks metalloproteinaz enzimlerinin adeziv bağlanmaya etkisi. 7Tepe Klinik 2017; 13(3):55-60.

 

Projects

Oral &Poster Presentations

1. Ersoy M, Civelek A, L' Hotelier E, Say EC, Soyman M. Comparison of Physical Properties of Packable, Ion Releasing and Hybrid Composites. Gazi University Faculty of Dentistry 2nd International Scientific Congress,  Ankara 2001 (oral presentation).

2. Say EC, Civelek A, Nobecourt A, Ersoy M, Güleryüz CG. In Vitro Wear and Microhardness Assessment of Posterior Composites. Gazi University Faculty of Dentistry 2nd International Scientific Congress, Ankara 2001 (oral presentation).

3.  Tarım B, Say EC, Hafez AA, Cox,CF. Adhesive Hybridization: Bacteriometic Sealing of Human Vital Dentin. IADR 79th General Session&Exhibition of the International Association for Dental Research, Chiba 2001 (poster).

4. Say EC, Koray F, Tarım B, Soyman M, Gülmez T. Effect of Disinfectants on Bond Strength of Dentin Bonding Systems. IADR 37th Continental European Division, Rome 2001 (oral presentation).

5. Civelek A, Ersoy M, L' Hotelier E, Soyman M, Say EC. Correlation Between Polymerization Shrinkage and Microleakage of Composite Resins. IADR 37th Continental European Division. Rome 2001 (oral presentation).

6. Say EC, Şengün, A, Civelek A, Soyman M, Özer F. Microtensile Bond Strength of a Self Etching Primer to Dentin Treated with Endodontic Irrigants. IADR European Festival of Oral Science,  Cardiff  2002 (oral presentation).

7. Say EC, Altundal H, Kaptan F. Reattachment of a Fractured Maxillary Incisor Tooth Fragment: A Case Report, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, Kuşadası  2002 (poster).

8. Say EC, Nakajima M, Senawongse P, Soyman M, Özer F, Ogata M, Tagami J. Microtensile Bond Strength of a Filled vs. Unfilled Adhesive to Dentin, 81st General Session&Exhibition of the International Association for Dental Research, Göteborg  2003 (poster).

9. Ünlü N, Karakaya Ş, Say EC, Özer F, Soyman M, Tagami J. Influence of Primer Application Times on Bond Strength to Abraded Dentin, 81st General Session&Exhibition of the International Association for Dental Research, Göteborg 2003 (poster).

10. Karakaya Ş, Ünlü N, Say EC, Özer F, Soyman M, Tagami J. Bond Strength of Three Different Dentin Bonding Systems to Abraded Dentin. 81st General Session&Exhibition of the International Association for Dental Research, Göteborg 2003 (poster).

11. Say EC, Nakajima M, Senawongse P, Soyman M, Özer F, Tagami J. Bonding to Sound vs. Caries Affected Dentin Using Photo and Dual Cure Adhesives. 81st General Session&Exhibition of the International Association for Dental Research, Göteborg 2003 (oral presentation).

12. Özer F, Ünlü N, Say EC, Kuşdemir M, Soyman M, Tagami J. Effect of Dentin Preparation on Bond Strength of Two-Step Bonding Agents. 81st General Session&Exhibition of the International Association for Dental Research, Göteborg  2003 (poster).

13. Özel E, Kocagöz S, Yurdagüven H, Say EC. Comparison of Antibacterial Activity of Disinfectant Solutions with Phosphoric Acid. The Joint Meeting of the Continental European Division of International Association of Dental Research,  İstanbul 2004 (poster).

14. Say EC, Karakaya Ş, Soyman M, Özer F, Tagami J. Microtensile Bond Strength of Contemporary Adhesive Systems to Dentin. The Joint Meeting of the Continental European Division of International Association of Dental Research,  İstanbul  2004 (poster).

15. Say EC, Yurdagüven H, Malkondu Ö, Soyman M. Effect of Prophylaxis Pastes on Surface Roughness of Restorative Materials. Turkish Society of Restorative Dentistry IV’th International Congress, Antalya 2005 (oral presentation). 

16. Özel E, Say EC, Gökçe K, Müezzinoğlu H, Soyman M. Comparison of Water Sorption of Nanofil Composites with a Hybrid Composite. Turkish Society of Restorative Dentistry IV’th International Congress, Antalya 2005 (oral presentation).

17. Say EC, Yurdagüven H, Malkondu Ö, Ünlü N, Soyman, M. Effect of Prophylaxis Pastes on Surface Roughness of Indirect Restoratives. The Joint Meeting of the Continental European Division and Scandinavian Divisions of International Association of Dental Research, Amsterdam 2005 (poster).

18. Arun T, Nalbantgil D, Say EC, Kazazoğlu E. Improving the Smile Line Esthetics. 6th International Orthodontic Congress, Paris 2005 (poster).

19. Özel E, Say EC, Yurdagüven H, Soyman M. Clinical Evaluation of a Two-step Self-etch Adhesive in noncarious cervical sclerotic lesions. IADR Dublin 2006 (poster).                                    

20. Yurdagüven H, Say EC, Toydemir B, Müezzinoğlu H, Soyman M. Effect of ER: YAG laser on acid resistance of hybrid layer. IADR Continental European and Israeli Divisions Thessaloniki  2007 (poster).                                                                                                                                  

 21. Yurdagüven H, Malkondu Ö, Say EC, Ünlü N, Soyman M, Kazazoğlu E. Effect of prophylaxis pastes on microhardness of indirect composites. IADR Continental European and Israeli Divisions Thessaloniki 2007 (poster).                                                                                                                      22.  Say EC, Kayahan B, Özel E, Gökçe K, Soyman M, Bayırlı G. Five-year clinical evaluation of composite restorations in endodontically treated teeth. IADR Continental European and Israeli Divisions Thessaloniki 2007 (oral presentation).                                                                                       

23. Serin BD, Say EC, Ersoy M, Soyman M. Microtensile bond strength of dual-cure resin cements to dentin. PEF IADR London 2008 (poster).                                                                                     24. Say EC, Yurdagüven H, Toydemir B, Soyman M. Effect of Perfusion on Bonding of Resin Cements to Dentin. IADR Continental European Division with the Scandinavian Division and Israeli Division. Munich  2009 (poster).                                                                                                   25. Malkondu Ö, Yurdagüven H, Say EC, Soyman M. Effect of Bleaching on Microhardness of Restorative Materials. IADR Continental European Division with the Scandinavian Division and Israeli Division. Munich 2009 (poster).                                                                                                                            26. Yurdagüven H, Can Say E, Malkondu Ö, Soyman M, Kazazoğlu. Influence of bleaching on surface roughness of restorative materials. IADR General Session, Barselona 2010 (poster).                                                                                                                                                                       27. Yurdagüven H, Say EC, Toydemir B, Yaşa Ç, Soyman M. Influence of silane application on bond strength to dentine. IADR General Session, Barselona 2010 (poster).                             

28. Can E, Yurdagüven H, Malkondu Ö, Soyman M, Kazazoğlu E. Influence of bleaching on staining of restorative materials. IADR General Session San Diego-CA 2011 (poster).                                                                                      29. Çoban A, Can E, Soyman M. Clinical evaluation of in office, at home and combined bleaching. IADR General Session, San Diego-CA 2011 (poster).                                                               

30. Can E, Dikici B, Güler N. An alternative bleaching approach of discolored extracted tooth fort the treatment of anterior edentulous space. 5th  Conseuro Meeting, İstanbul 2011 (poster).                                                                                                                                                                         31. Türkeş E, Say EC. Effect of surface treatments on bonding between resin coating and resin cement. PER/IADR, Helsinki 2012 (poster).                                                                                                 32. Say EC, Özel E, Yurdagüven H, Soyman M. Three year clinical evaluation of a two-step self-etch adhesive in NCCL. PER/IADR Helsinki 2012 (poster).                                                                                                                                             33. Esener EZ, Can Say E. Color Stability of nanofill, nanohybrid and microhybrid composites. AODES annual scientific meeting, Paris 2013 (poster).                                                    

34. Esener EZ, Can Say E. Effect of polishing on color stability of composites. 5th International Congress on Adhesive Dentistry, Philadelphia  2013 (poster)                                     

35. Say EC, Yurdagüven H, Yaman BC, Özer F. Effect of polishing systems on surface roughness and morphology of composites. CED IADR  Florance 2013 (oral presentation)                                                                                                                            36. Say EC, Yurdagüven H, Yaman BC, Blatz M, Özer F. The impact of aging on surface roughness of contemporary composites. CED IADR Florance 2013 (poster).                               

37. Can Say E, Yurdagüven H, Özel E, Soyman M. 5-year clinical evaluation of a two-step self-etch adhesive. IADR General Session, Cape Town 2014 (poster).                                                   

38. Effect of aging on resin composite’s roughness. Can Say E, Yurdagüven H, Yaman BC, Özer F, Blatz M. IADR/PER Congress, Dubrovnik 2014 (poster).                                                              39. Color stability of nanofill, nanohybrid and microhybrid composites. Esener ZE, Can Say E. IADR General Session, Boston 2015 (oral presentation).                                                                       

40. Saruhanoglu G, Dikici B, Soyman M, Can Say E. Comparison of Polymerization Shrinkage and Microleakage of Bulk-fill and Conventional Composites. CED IADR, Antalya 2015. (oral presentation).                                                                                                                                           41. Dikici B, Saruhanoglu G, Can Say E. Polymerization and Mechanical Properties of Contemporary Composites: LED vs QTH. CED IADR, Antalya 2015 (oral presentation).          

42. Germec Cakan D, Yücel SE, Can Say E. Fluoride Releasing Capacity and Recharge Potential of Orthodontic Sealants. CED IADR, Antalya 2015 (poster).                                                    B43. 43.Yücel SE, Germec Cakan D, Can Say E Demineralization Inhibition Effect of an Orthodontic Sealant Combined with Preventive Measures. CED IADR, Antalya 2015 (poster).                               

44. Dikici B, Carkcı D, Can Say E Surface Roughness and Microhardness of Bulk-fill and Low-stress Restorative Composites. CED IADR, Antalya 2015 (poster).

45. Dikici B, Saruhanoglu G, Meniawi M, Can Say E.Effect of Temperature on Mechanical Properties of Bulk-fill and Low Stress Composites. CED IADR, Antalya 2015 (poster).         B46. Volumetric Polymerization Shrinkage, Microhardness and Depth of Cure of Bulk-fill Composites. Cilingir A, Tekbas-Atay M, Mert Eren M, Dikmen B, Gürbüz Ö, Özsoy A, Can Say E. CED IADR, Antalya 2015 (poster).

47. Germeç Çakan D, Yücel SE, Can Say E. Fluoride Release of Orthodontic Sealants Recharged with Various Preventive Measures. IADR General Session 22-25 June 2016 Seoul (poster).

48. Sirinsükan N, Can Say E. Immediate Microtensile Bond Strength Evaluation of Universal Adhesives. IADR General Session 22-25 June 2016 Seoul (poster).

49. Ünal T, Sirinsükan N, Can Say, E. Surface Roughness of Bulk-fill and Low Stress Composites. IADR General Session 22-25 June 2016 Seoul (poster).

50. Sirinsükan N, Can Say E. Does Energy Drinks Affect Color and Roughness of CAD/CAM Materials? IADR/PER Congress 20-22 September 2016 Jerusalem (poster).

51. Sirinsükan N, Can Say E. Influence of Energy Drinks on Surface Roughness of CAD/CAM Materials? IADR/PER Congress 20-22 September 2016 Jerusalem (poster).

52. Çapa N, Can Say E, Çelebi C, Casur A. Microtensile Bond Strength of Adhesively Bonded CAD/CAM Materials to Dentin. IADR/AADR/CADR General Session 22-25 March 2017 San Francisco (sözlü sunum).

53. Çapa N, Can Say E, Çelebi C, Casur A. Bonding of Hybrid Ceramic and Polymer Based CAD/CAM Materials to Dentin. CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress Vienna 21-23 September 2017(sözlü sunum).

54. Şirinsükan N, Can Say E. Color Stability and Surface Properties of Restorative Materials Following Exposure to Energy Drinksç CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress Vienna 21-23 September 2017(sözlü sunum). (Robert Frank award competitor; travel stipend receiver)

55. Halaçoğlu M, Can Say E. Influence of Polishing Systems on Color Stability and Surface Microhardness of Resin Composites. CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress Vienna 21-23 September 2017 (poster).

56. Dikici B, Türkeş Başaran E, Can Say E. Bonding Effectiveness of Luting Strategies of CAD/CAM Materials to dentin. CED-IADR/NOF Oral Health research Congress 19-21 September 2019 Madrid (sözlü sunum).

57. Şirinsükan N, Tunaç Kal AT, Can Say E. Does multi-mode strategy affect adhesion to caries-affected dentin? CED-IADR/NOF Oral Health research Congress 19-21 September 2019 Madrid (sözlü sunum).

 

Memberships of Scientific and Professional Organizations

Laser Academia association

Association of Restorative Dentistry Association (RDD)

Association of Turkish Dentistry (TDB)

International Association for Dental Research (IADR)

 
 Contact Us

Please fill the form below to ask information.