Assist.Prof. Güher BARUT

Appointment

Education and Work

DDS: İstanbul University, Faculty of Dentistry, 2008

PhD: İstanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics 2015

Assist. Prof: Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics 2017

Güher BARUT

Articles and Publications

  • Özkurt-Kayahan Z, Barut G, Ulusoy Z, Oruçoğlu H, Kayahan MB, Kazazoğlu E,Haznedaroğlu F. Influence of post space preparation on the apical leakage of calamus, single-cone and cold lateral condensation obturation techniques: A computerized fluid filtration study. Journal of Prosthodontics. 2017 Apr 7. doi: 10.1111/jopr.12623 (SCI)
  • Barut G, Başer Can ED, Tanalp J. Kök kanal dolgusunun başarısını etkileyen faktörler. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2019;25:47-53.
  • Haznedaroğlu F, Barut G, Armağan S, Kutlu Basmacı G. Kök kanalının doldurulmasında sıcak güta perka teknikleri. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2019;25:25-32.
  • İnce Kuka G, Barut G, Gürsoy H. Classification and current treatment options of endo-perio lesions. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2017;1:45-48.
  • Barut G, Cabbar F. Alt ikinci küçük azı dişin endodontik enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen mental sinir parestezisinin tedavisi: Bir Olgu sunumu. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2017;1:61-64.
  • Barut G, Işık V, Haznedaroğlu F, Özkan H. EndoVac, ultrasonik ve manuel aktivasyon tekniklerinin kök kanallarından kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmasındaki etkinliklerinin karşılaştırılması. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2016;3:15-20.
  • Işık V, Barut G, Ersev E. BT-Race ve HyFlex CM döner alet sistemlerinin dönme yorgunluğu dayanımlarının değerlendirilmesi. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2016;3:11-14.
  • Ayhan T, Barut G, Tanalp J. The self-confidence levels of senior dental students during endodontic treatment procedures. Turkish Endodontic Journal. 2016;1(1):19-22.
  • Barut G. Haznedaroğlu F. Mandibular 1. Ve 2. Büyük azı dişlerinin mezial köklerindeki isthmus tipi ve oranlarının değerlendirilmesi: histolojik yöntem. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2016;1(2):23-27.
  • Barut G. Kök kanallarından kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmasında kullanılan yıkama solüsyonu aktivasyon yöntemleri. Derleme. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2015;1(2):27-31.
 Contact Us

Please fill the form below to ask information.