Junior Lecturer İrem AKSU

Appointment

Education and Work

  • DDS: Yeditepe University Dentistry Faculty, 2013.
  • PhD:   Hacettepe University Dentistry Faculty, Prosthodontics 2017
 
İrem AKSU

Articles and Publications

  1. Aksu İ, Meral YE, Şenöz B, Hersek NE, Kocadereli İ. Konjenital üst lateral diş eksikliklerinin, ortodontik tedavi ve dental implantlar ile restorasyonu: İki olgu raporu. 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi 12-15 Kasım 2015, Gloria Kongre Merkezi Antalya. (Poster Presentation)
  2. Meral YE, Aksu İ, Şenöz B, Hersek NE, Sezgin N. Temporomandibular eklem hastalarında anksiyete ve depresyon. 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi 12-15 Kasım 2015, Gloria Kongre Merkezi Antalya. (Poster Presentation)
  3. Şenöz B, Meral YE, Aksu İ, Hersek NE. Dişsiz hastalarda rezidüel kret rezorpsiyonu. 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi 12-15 Kasım 2015, Gloria Kongre Merkezi Antalya. (Poster Presentation)
  4. Bal B, Aksu İ, Tekin H, Oral K. The evaluation of referral ratio of temporomandibular disorder patients among dental and medical specialists. European Academy of Craniomandibular Disorders, 15-16 March, 2018, Bordeaux, France. (Poster Presentation)

 

 

Books & Book Chapter

 

1.  Özdemir Karataş M, Aksu İ. Çocuklarda ve genç erişkinlerde  protetik tedaviler. In: Özdemir Özenen D. Pedodonti Akıl Notları. Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara. 2019; 202-213. ISBN. 978-975-277-772-9.

 

Administrative Duties

  1. Member of Quality Commission of Yeditepe University Faculty of Dentistry.
  2. Member of ADA Accreditation Support Committee of  Yeditepe University Faculty of Dentistry.
  3. Member of Continuing Education Commission of Yeditepe University Faculty of Dentistry.
  4. Member of Internal Audit Committee of Yeditepe University Faculty of Dentistry.
 
 Contact Us

Please fill the form below to ask information.