Associate Professor Kağan GÖKÇE

Appointment

Education and Work

DDS : Istanbul University, Faculty of Dentistry; 1989

PhD:   Istanbul University, Faculty of Dentistry; 1996

Associate Professor: Yeditepe University, Restorative Dentistry, 2013

Kağan GÖKÇE

Articles and Publications

1. Benderli Y, Gökçe K, Büyükgökçesu S. In vitro shear bond strength of adhesive to normal and fluoridated enamel under various contaminated conditions. Quintessence International 1999; 30(8): 570-575.

2. Gürsoy T, Kazak M, Gökçe K, Benderli Y. Microleakage of Class I and Class V Resin Composite Restorations After Bur or Er,Cr:YSGG Laser Preparation. Journal of Oral Laser Applications 2003; 3: 229-233.

3. Gökçe K, Benderli Y. Antimicrobial Action of Various Polyacrylic Acids on Streptococcus mutans and Actinomyces viscosus. Journal of the Black Sea Countries Network of Dental Faculties 2003; 4(2): 42-46.

4. Benderli Y, Gökçe K, Kazak M. Effect of APF gel on micromorphology of resin modified glass-ionomer cements and flowable compomers. Journal of Oral Rehabilitation 2005; 32(9): 669-675.

5. CanSay E, Kayahan B, Özel E, Gökçe K, Soyman M, Bayırlı G. Clinical Evaluation of Posterior Composite Restorations in Endodontically Treated Teeth. The Journal of Contemporary Dental Practice 2006; 7(2): 17-25.

6. Gökçe K, Canpolat C, Özel E. Restoring Function and Esthetics in a Patient with Amelogenesis Imperfecta: A case Report. The Journal of Contemporary Dental Practice 2007; 8(4): 95-101.

7. Gökçe K, Aykor A, Ersoy M, Özel E, Soyman M. Effect of Phosphoric Acid Etching and Self-etching Primer Application Methods on Dentinal Shear Bond Strength. The Journal of Adhesive Dentistry 2008; 10(5): 345-349.

8. Benderli Y, Gökçe K. Effects of various rates of polyacrylic acid and flüoride on Streptococcus Mutans and Actinomyces Viscosus. Balkan Journal of Stomatolgy 2013; 17(1): 31-36.

9. Gökçe K, Ersoy M, Özel E, Sabuncu H. Effect of different light curing systems on surface hardness of composite resins.  Balkan Journal of Stomatolgy 2013; 17(2): 75-78.

10. Benderli Y, Gökçe K, Kazak M, Gürsoy T. SEM comparison of acid-etching, ER,CR:YSGG laser and combined treatment on dentin surfaces. Balkan Journal of Stomatolgy 2013; 17(2): 79-86.

11. Gökçe K, Benderli Y, Kazak M. Effects of NaOCl and various acids on dentin surface morphology. A SEM study. Balkan Journal of Stomatolgy 2014; 18(1): 17-23

12. Tarım B, Büyükgökçesu S, Gökçe K. Çeşitli cam iyonomer simanlarına uygulanan farklı bitirme tekniklerinin karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 1995; 29: 137-144.

13. Benderli Y, Büyükgökçesu S, Gökçe K. Metal partikül-cam iyonomer siman karışımlarının çekme kuvvetlerine direnç yönünden in vitro koşullarda değerlendirilmesi. Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi 1997; 10: 15-21.

14. Büyükgökçesu S, Benderli Y, Gökçe K, Çep H. Farklı amalgam alaşımlarının aşınma direnci yönünden in vitro olarak incelenmesi. Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi 1997; 10: 69-73.

15. Benderli Y, Büyükgökçesu S, Çep H, Gökçe K. Metal partikül-cam iyonomer siman karışımlarının aşınmaya direnç yönünden in vitro olarak incelenmesi. Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi 1998; 11: 21-27.

16. Benderli Y, Büyükgökçesu S, Çep H, Gökçe K. Çeşitli posterior kompozit reçine materyallerinin aşınma direnci yönünden in vitro olarak incelenmesi. Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi 1998; 11: 68-72.

17. Gökçe K, Benderli Y, Büyükgökçesu S. Farklı çalışma ortamlarında kompozit reçinelerin mineye bağlanma kuvvetlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2000; 21: 38-45.

18. Benderli Y, Gökçe K, Büyükgökçesu S. Asit uygulanmış kuru ve nemli bırakılmış mine yüzeylerine primer temasının kompozit reçine bağlanma kuvvetleri üzerine etkisi. Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2000; 21: 240-248.

19. Ersoy M, Gökçe K, Civelek A, Koray F. Fissür çürüklerinin klinik muayene ve tanısında inspeksiyon ve sondalama yöntemlerinin etkinliği. Quintessence TR 2001; 1(2): 87-91.

2. Gökçe K, Civelek A, Ersoy M. Üst ön keser dişlerde yüz-diş şeklinin ve mesio-distal boyutun cinsiyete göre incelenmesi. Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi 2003; 5(1): 23-27.

21. CanSay E, Kayahan B, Özel E, Gökçe K, Soyman M, Bayırlı G. Endodontik Tedavi Görmüş Arka Bölge Dişlerinde Bir Hibrit Kompozitin Klinik Değerlendirilmesi. 7 Tepe Klinik Dergisi 2005; 1: 45-50.

22. Gökçe K, Özel E. Kompozit Restorasyonlarda Son Gelişmeler. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2005; 15(3): 8-14.

23. Özel E, Gökçe K. Spor içeceklerin Dental Erozyona Etkisi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2006; 16(supplement 1): 14-17.

24. Ersoy M, Özel E, Gökçe K. Farklı uygulama yöntemlerinin kompozit rezinlerin mikrosertlikleri üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2007; 17(1): 28-31.

Books chapter

1. Benderli Gökçe Y, Gökçe K.  Mine Dokusu. Aşçı S. Endodonti Bölüm 1. Quintessence Yayıncılık, 2014, İstanbul.

2. Benderli Gökçe Y, Gökçe K.  Dentin Dokusu. Aşçı S. Endodonti Bölüm 2. Quintessence Yayıncılık, 2014, İstanbul.

3. Benderli Gökçe Y, Gökçe K.  Travmaya uğramış dişlerde restorasyonlar. Aşçı S. Endodonti Bölüm 30. Quintessence Yayıncılık, 2014, İstanbul.

 Contact Us

Please fill the form below to ask information.