Assist.Prof. Nazlı ŞİRİNSÜKAN

Appointment

Education and Work

DDS: Yeditepe University  Faculty of Dentistry, 2008

MSc: Yeditepe University, Restorative Dentistry, 2011

PhD: Yeditepe University, Restorative Dentistry, 2014

 
Nazlı ŞİRİNSÜKAN

Articles and Publications

1 Şirinsükan N, Can E. İndirekt Restorasyonlarda Endo-kuron Uygulamaları (Türkiye Klinikleri Restoratif Özel Sayısı Basıma kabul edildi)

 

Projects

Oral &Poster Presentations

 

1)Gokce AK, Dikici B, Benderli YG, Sirinsukan N. Microtensile bond strength of resin cement-adhesive systems in different dentin depths. Conseuro Congress 13-15 October 2011 (poster Presentation)

2) Yurdaguven, H., Sirinsukan, N., Soyman, M. Evalution of shear bond strength of adhesives on bioactive cements. 47th Meeting of CED-IADR 15-17 October 2015. (Poster Sunumu)

3) Sirinsukan, N., Soyman, M. Bond strength, microleakage and EDS evaluation of three different adhesives. 47th Meeting of CED-IADR 15-17 October 2015. (Sözlü sunum)

4) Sirinsukan N, E. Can Say. Immediate Microtensile Bond Strength Evaluation of Universal Adhesives. 94th General Session & Exhibition of the IADR. 22-25 June 2016. (Poster Sunumu)

5) Unal T,, Sirinsukan N, Can Say E. Surface Roughness of Bulk Fill and Low-Stress Composites. 94th General Session & Exhibition of the IADR. 22-25 June 2016. (Poster Sunumu)

6) Sirinsukan N., Can Say E. Influence of Energy Drinks on Surface Microhardness of CAD/CAM Materials. 2016 IADR/PER Congress September 20-22, 2016. (Poster Sunumu)

7) Can Say E, Şirinsukan N. Do Energy Drinks Affect Color and Roughness of CAD/CAM Materials? 2016 IADR/PER Congress September 20-22, 2016. (Poster Sunumu)

8) Şirinsukan N, Can E. Hibrit Seramik ve Rezin Bazlı CAD/CAM Materyallerinin Yapay Yaşlandırma Sonrasında Nano-hibrit ve Mikro-hibrit Kompozitler ile Renk Stabilitesi ve Mikrosertlik Açısından Karşılaştırılması. 3D Dişhekimliğinde Digital Dönüşüm Kongresi 7*8 Nisan Intercontinental Taksim 2017 (Sözlü sunum)

9) Şirinsukan N, Ünal T, Can E. CAD/CAM Materyallerinin Nano-hibrit ve Mikro-hibrit Kompozitler ile Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Karşılaştırılması. 3D Dişhekimliğinde Digital Dönüşüm Kongresi 7*8 Nisan Intercontinental Taksim 2017 (Sözlü sunum)

10) Şirinsukan N, Can E. Color Stability and Surface Properties of Restorative Materials Following Exposure to Energy Drinks. CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress September 21-23, 2017 (Sözlü Sunum)

11) Sirinsukan N, Can E. Effect Of Polishing Systems On The Surface Roughness Of Nanohybrid Composites. 23rd Congress of Balkan Stomatoligical Society Iasi, Romania 10-12 May, 2018 (poster sunumu)

12) Şirinsükan N, Kal Tunaç A, Can E. Üniversal Adezivlerin Sağlam ve Çürükten Etkilenmiş Dentine Mikro-makaslama Bağlanma Dayanımı. 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya (sözlü sunum)

13) Sirinsukan N, Tunaç Kal AT, Can Say E. Does multi-mode strategy affect adhesion to caries-affected dentin? 2019 CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress in Madrid, Spain (September 19-21, 2019). (sözlü sunum)

 

14) Tunaç Kal AT, Sirinsukan N, Can Say E. Effect of Double-layer Application on Bonding of Universal Adhesives to Dentin. 2019 CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress in Madrid, Spain (September 19-21, 2019). (sözlü sunum)

15) Şirinsükan N, Barut G, Dikici B, Can E. Kompozit, fiber ile güçlendirilmiş kompozit ve endokuron ile restore edilen endodontik tedavili alt premolarların kırılma dayanımı. Restoratif Dişhekimliği Derneği 23. Uluslararası Kongresi 6-8 Aralık 2019 Antalya. (sözlü sunum)

16) Gezer İ, Şirinsükan N, Dikici B, Can E. Isıtılmış Silanın Cam Seramik CAD/CAM materyallerinin bağlanma dayanımına etkisi. Restoratif Dişhekimliği Derneği 23. Uluslararası Kongresi 6-8 Aralık 2019 Antalya. (sözlü sunum)

 

Memberships of Scientific and Professional Organizations

International Association for Dental Research (IADR)

Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD)

Turkish Sociaty

 
 Contact Us

Please fill the form below to ask information.