Prof. Dr. Ahmet Hamdi ARSLAN

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2017: Yeditepe Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / Profesörlük
2011: Yeditepe Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / Doçentlik 
2007: Yeditepe Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / Yard.Doçentlik 
2004: Marmara Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / Doktora
1997: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği / Y. Lisans

Ahmet Hamdi ARSLAN

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : 
Postmenopozal osteoporozlu kadınlarda mandibular kemik dansitometresinin değerlendirilmesi ve dental implant uygulamaları(Doktora tezi-2004) (Danışman: Prof.Dr.Selçuk BASA)
Yönetilen Yüksek Lisans/Doktora Tezleri :

Ahmet ÖRGEV. Posterior maksilla alveol kret yetersizliklerinde kemik ogmentasyon teknikleri ve implant uygulamaları (8.10.2012) (Yüksek lisans tezi).

Onur SORGUN. Bifosfanata bağlı osteonekroz modeli oluşturulan ve pentoksifilin uygulanan sıçanlarda kemik turnover markerlarının incelenmesi (29.12.2015) (Yüksek lisans tezi).

M. Can Tatar. Bilateral sagittal split ramus ostetomisinde rezorbe olabilen vidaların ters-L ve üst sınıra sıralı fiksasyonlarının stabilitelerinin biyomekanik karşılaştırılması. (30 Aralık 2016) (Doktora tezi).

C. Selçuk. Ratlarda parietal kemiklerde oluşturulan kritik boyutlu defektlerde sistemik propolis uygulanması ile yeni kemik oluşumundaki farklılıkların histomorfometrik açıdan incelenmesi.(2017)(Doktora Tezi)

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Ozan NİZAM. (Doktora tezi)(Devam ediyor)

Onur SORGUN(Doktora tezi)(Devam ediyor)

Nevzat Sezer IŞIKSAÇAN (Doktora tezi)(Devam ediyor)

Orkun UYGUN(Doktora tezi)(Devam ediyor)

Makale ve Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 
A1. Altundal H, Salih I, Gürsoy B, Arslan A, Göker K. Spontaneous regression of multifocal eosinophilic granuloma of the mandible. Oral Health and Dental Management in the Black sea Countries 3: 36-40, 2003.  
A2. Gürsoy B, Arslan A, Altundal H, Olgaç V. Fibrous dysplasia of the mandible: A case report.  Oral Health and Dental Management in the Black sea Countries 3: 56-59, 2004. 
A3. Şener C, Arslan A. SEM Investigation of bacteria adhesion on polygylecaprone 25. Oral Health and Dental Management in the Black sea Countries 3: 32-35, 2004. 
A4. Arslan A, Göker K, Olgaç V. Dens invaginatus:A case report. Oral Health and          Dental Management in the Black sea Countries  3: 52-55, 2004. 
A5. Şener C, Arslan A, Tasar F. Current status of antibiotic use and management of alveolar osteitis in different countries. Oral Health and Dental Management in the Black sea Countries  3(1): 31-38, 2004. 
A6. Basa S, Arslan A, Metin M, Sayar A, Sayan MA. Mediastinitis caused by an infected mandibular cyst. Int J Oral Maxillofac Surg 33: 618-620, 2004. (SCI kapsamındaki dergi) (B grubu)
A7. Orhan K, Arslan A, Kocyigit D. Temporomandibular joint osteochondritis dissecans: case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 102: e41-e46, 2006. (SCI kapsamındaki dergi) (C Grubu) 
A8.  Arslan A, Ozel E, Altundal H. Various root abnormalities: Report of three cases. The New York State Dental Journal 74(3):41-43, 2008. 
A9. Arslan A, Orhan K, Canpolat C, Delilbasi C, Dural S. Impact of xerostomia on oral complaints in a group of elderly Turkish  removable denture-wearers. Archives of Gerontology and Geriatrics 49: 263-267, 2009.(SCI kapsamındaki dergi) (C Grubu) 
A10. Arslan A, Orhan K, Paksoy CS, Ucok O, Ozbek M, Dural S, Kanli A. MRI evaluation of the classification, frequency, and disc morphology of temporomandibular joint disc displacements: a multicenter retrospective study in a Turkish population. Oral Radiology 25: 14-21, 2009.(SCI Expanded kapsamındaki dergi) (C Grubu) 
A11. Arslan A, Altundal H, Ozel E. The frequency of distomolar teeth in a population of urban Turkish adults: a retrospective study. Oral Radiology 25: 118-122, 2009.  (SCI Expanded kapsamındaki dergi)(C Grubu) 
A12.  Orhan K, İcen M, Paksoy CS, Arslan A, Oztas B. Fronto-orbital sphenoethmoidal fibrous dysplasia. Oral Radiology  25: 135-141, 2009.  (SCI Expanded kapsamındaki dergi) (C Grubu) 
A13. Arslan A, Nalbantgil Ozdemir D, Gursoy-Mert H, Malkondu O, Sencift K. Intrusion of an overerupted mandibular molar using mini-screws and mini-implants: a case report. Australian Dental Journal 55(4): 457-461, 2010. (SCI Expanded kapsamındaki dergi) (C Grubu) 
A14. Ezmek B, Arslan A, Delilbasi C, Sencift K. Comparison of hemodynamic effects of lidocaine, prilocaine and mepivacaine solutions without vasoconstrictor in hypertensive patients.  Journal of Applied Oral Science 18(4): 354-359, 2010. (SCI Expanded kapsamındaki dergi) (C grubu) 
A15. Yalvac ME, Yilmaz A, Mercan D, Aydin S, Dogan A, Arslan A, Demir Z, Salafutdinov II, Shafigullina AK, Sahin F, Rizvanov AA, Palotas A. Differentiation and neuro-protective properties of immortalized human tooth germ stem cells. Neurochemical Research 36: 2227-2235, 2011 (SCI Expanded kapsamındaki dergi) (C grubu)
A16. Arslan A, Altundal H, Cevik O, Olgac V. Comparison of the effects of local application hydroxyapatite graft soaked with alendronate solution and pure hyroxyapatite graft in the mandible of ovariectomised rats. Biotechnology & Biotechnological Equipment 25(3): 2513-2521, 2011. (SCI Expanded kapsamındaki dergi) 
A17. Arslan A, Gürsoy H, Cologlu S. Treatment of lymphangioma with CO2 laser in the mandibular alveolar mucosa. The Journal of Contemporary Dental Practice 12(6): 493-496,2011. 
A18. Özçakır-Tomruk C, Arslan A. Mandibular angle fractures during third molar removal: A report of two cases. Australian Dental Journal 57(2): 231-235, 2012.
(SCI Expanded kapsamındaki dergi) (C Grubu) 
A19. Tuna A, Delilbasi C, Arslan A, Gurol Y, Tazegun Tekkanat Z. Do antibacterial mouthrinses affect bacteraemia in third molar surgery? A pilot surgery. Australian Dental Journal 57: 1-5, 2012.  (SCI Expanded kapsamındaki dergi) (C Grubu) 
A20.  Orhan AI, Orhan K, Aksoy S, Ozgul O, Horasan S, Arslan A, Kocyigit D. Evaluation of perimandibular vascularisation with accessory mental foramina using cone beam computed tomography in children. J Craniofac  Surg. 2013 Jul;24(4):e365-e369.   (SCI Expanded kapsamındaki dergi)
A21. Deniz E, Arslan A, Diker N, Olgac V, Kılıc E. Evaluation of light-emitting diode photobiomodulation on bone healing of rat calvarial defects. Biotechnology & Biotechnological Equipment 29(4): 758-765, 2015. (SCI Expanded kapsamındaki dergi)
A22. Orhan K, Misirli M, Aksoy S, Seki U, Hincal E, Ormeci T, Arslan A. Morphometric analysis of the infraorbital foramen, canal and groove using cone beam CT: considerations for creating artificial organs. Int J Artif Organs 39(1): 28-36, 2016. (SCI Expanded kapsamındaki dergi)
A23. Arslan A, Ozcakir-Tomruk C, Deniz E, Onat A. A case report of metastasis of malignant mesothelioma to the retromolar trigone. World Journal of Surgical Oncology 2016(14):188. (SCI Expanded kapsamındaki dergi)
A24. Arslan A, Ozcakir-Tomruk C, Guzel Meydanli E, Ozdemir I, Duygu Capar G, Kutan E, Yilmaz A, Yalcin Ulker GM. Histopathological Evaluation of The Effect Of Systemic Thymoquinone Administration on Healing of Bone Defects In Rat Tibia. Biotechnology and Biotechnological Equipment 2017; 31(1): 175-181. (SCI Expanded kapsamındaki dergi)


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 
B1. Basa S, Özkan Y, Salih İ, Dirasuyan S, Arslan A. TME ankilozunda cerrahi yaklaşımlar.  Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım 1998. (Sözlü sunum) 
B2.Altundal H, Salih I, Gursoy B, Arslan A, Goker K. Eosinophilic granuloma. 5th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Sicily, Italy, 1999.(Poster sunumu) 
B3. Türker HN, Arslan A, Basa S. İmplant cerrahisinde B-TCP uygulamaları. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 5. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu ve Workshop, Sivas, 28-31 Ekim 1999. (Sözlü sunum) 
B4.Türker N, Soygüden B, Güvercin M, Arslan A, Basa. Brainstem Meningioma rezeksiyonuna bağlı çiğneme kaslarının paradoksal aktivitesi ve hemifasiyal paralizi: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kemer, Antalya, 14-18 Mayıs 1999. (Sözlü sunum) 
B5. Salih I, Arslan A, Guvener O. Reconstruction of mandibular fracture and mandibular defect depending upon the gunshot wound. 5th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Sicily, Italy, 16-20 June 1999.(Sözlü sunum) 
B6. Türker N, Arslan A, Özkan Y, Basa S. Alveolar rekonstrüksiyon ve TCP seramikler. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 17-21 Mayıs 2000. (Sözlü sunum) 
B7. Altundal H, Arslan A, Aksakallı N, Göker K. Anjiolipom (Bir olgu). Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 17-21 Mayıs 2000.(Poster sunumu) 
B8. Arslan A, Basa S. Pleksiform kistik ameloblastoma: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 5-9 Haziran 2002. (Sözlü sunum) 
B9. Arslan A, Basa S, Metin M. Mandibuler dentijeroz kiste bağlı gelişen mediastinitis: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 5-9 Haziran 2002. (Sözlü sunum) 
B10. Sener BC, Arslan A. Investigation of bacterial colonisation on different suture materials used in oral cavity with scanning electron microscopy. XVIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Muenster, Germany, 3-7 September 2002. (Sözlü sunum) 
B11. Sener BC, Tasar F, Arslan A. Which antibiotic and how? A global questionnaire on dentoalveolar infection control. 16th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 14-20 May 2003. (Poster sunumu) 
B12.Arslan A, Gürsoy B, Salih İ. Alveolar bone necrosis of the maxilla following the use of arsenic trioxide: A case report. 11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Kemer, Antalya, 4-8 Haziran 2003. (Poster sunumu) 
B13. Arslan A,  Basa S. Edante mandibulalarda DEXA tekniği ile kemik mineral yoğunluğunun belirlenmesi. 11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Kemer, Antalya, 4-8 Haziran 2003.(Poster sunumu) 
B14. Uğurlu F, Arslan A, Değirmenci S, Şener BC. Preprostetik cerrahide augmentasyon tekniklerine alternatif yöntem: Alveoler distraksiyon osteogenezisi. T.D.B 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Antalya, 17-21 Haziran 2003. (Sözlü sunum)
B15. Gemalmaz D, Kuybulu EO, Aktepe E, Arslan A, Bozkurt OF. Aşırı madde kaybı olan posterior dişlere uygulanan seramik onleylerin klinik başarısı. T.D.B 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Antalya, 17-21 Haziran 2003. (Sözlü sunum) 
B16. Arslan A, Eskiyurt N, Basa S. Evaluation of the effects of postmenopausal osteoporosis on the mandible and applications of dental implants on postmenopausal osteoporotic patients. 14th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Austria Center Vienna,  May 12-15  2004.  (Poster sunumu) 
B17.Arslan A, Gürsoy B, Altundal H, Olgaç V. Mandibuler fibröz displazi: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, 10-13 Ekim 2004. (Sözlü sunum) 
B18. Arslan A, Göker K, Olgaç V. Dens İnvajinatus.  Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 10-13 Ekim 2004.(Poster sunumu) 
B19. Arslan A, Ozel E, Altundal H. Various root abnormalities: Report of three cases.11th Congress of the BaSS, Sarajevo, May 2006. (Poster sunumu) 
B20. Orhan K, Arslan A, Dural S, Paksoy CS, Ucok O, Kanli A, Ozbek M. Investigation of prevalence, classification and disc shapes of temporomandibular joint disk displacements: A multi-centre study in a Turkish population.10th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Leuven, Belgium, 31 May-3 June 2006. (Poster sunumu) 
B21. Arslan A, Deniz E. Von Willebrand hastalığında dental cerrahi yaklaşım: Olgu raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal cerrahi derneğinin 14. Uluslararası Kongresi, Belek, Antalya, 31 Mayıs-4 Haziran 2007. (Poster sunumu)
B22. Arslan A, Ezmek B, Şençift K. Bisphosphonate induced necrotic bone of the mandible: A report of two cases. AÇBİD, 1st International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 16-20 Mayıs 2007. (Sözlü sunum) 
B23. Arslan A, Ozdemir-Nalbantgil D, Gursoy-Mert H, Malkondu O, Sencift K. Intrusion of an overerupted mandibular molar tooth using mini-screw implants. 12th Congress of the Bass, Istanbul, Turkey, 12-14 April 2007. (Sözlü sunum) 
B24. Canpolat C, Orhan K, Arslan A, Delilbasi C. Impact of xerostomia on oral complaints in the elderly removable denture wearers. 12th Congress of the Bass, Istanbul, Turkey, 12-14 April 2007. (Poster sunumu)
B25. Arslan A, Tuncer I, Kursoglu P, Sencift K. CO2 laser in soft tissue preprosthetic surgery: case series. 12th Congress of the Bass, Istanbul, Turkey, 12-14 April 2007. (Poster sunumu) 
B26. Arslan A, Tuncer İ, Ezmek B. Lymphangioma treatment with CO laser: A case report. 12th Congress of the Bass, Istanbul, Turkey, 12-14 April 2007. (Poster presentation)  
B27. Arslan A, Tuncer İ, Deniz E. Odontojenik keratokistte marsüpyalizasyon ve enükleasyon tedavisi: İki olgu sunumu. Oral Cerrahi Derneği’nin VIII.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, 24-29 Mayıs 2008. (Poster Sunumu) 
B28. Ezmek B, Arslan A, Delilbaşı Ç, Şençift K. Hipertansif hastalarda vazokonstriktörsüz lidokain, prilokain ve mepivakain solüsyonlarının hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması. Oral Cerrahi Derneği’nin VIII.Uluslararası Bilimsel Kongresi Bodrum, 24-29 Mayıs 2008. (Sözlü sunum) 
B29. Arslan A, Germeç D. Ektopik mandibular ikinci premoların mini implant ile ortodontik ekstrüzyonu: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, Kemer, Antalya, 29 Ekim-2 Kasım 2008. (Poster Sunumu) 
B30. Nalbantgil-Özdemir D, Arun T, Arslan A. Molar diş pozisyon anomalilerinin düzeltiminde mini vida kullanımı. Türk Oral İmplantoloji Derneği’nin XIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kemer, Antalya, 8-14 Haziran 2008. (Poster sunumu) 
B31. Selcuk EH, Delilbasi C, Arslan A, Sencift K. Comparison of liquid absorption capacities of four different suture materials. 14th Congress of Bass, Varna, Bulgaria, 6-9 May 2009. (Sözlü sunum) 
B32. Arslan A, Erişir İ, Çöloğlu S. Ameloblastoma of the acanthomatous type in the mandible: A case report. AÇBİD, 3rd International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 22-26 Nisan 2009. (Poster sunumu) 
B33. Arslan A, Delilbaşı Ç. Diş çekiminden sonra oluşan oroantral fistülün farklı tekniklerle kapatılması. Olgu sunumu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16.Uluslararası Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 3-8 Kasım 2009. (Poster sunumu) 
B34. Burdurlu Ç, Delilbaşı Ç, Deniz E, Arslan A. Mandibular gömülü üçüncü molar cerrahisi sonrası topikal ozon uygulamasının etkilerinin araştırılması. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16.Uluslararası Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 3-8 Kasım 2009 (Sözlü sunum) 
B35. Tunalı A, Delilbaşı Ç, Arslan A, Gürol Y, Tazegün Tekkanat Z. Gömülü üçüncü molar cerrahisinde iki farklı antibakteriyel gargaranın bakteriyemi üzerine etkilerinin araştırılması. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16.Uluslararası Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 3-8 Kasım 2009. (Sözlü sunum) 
B36. Gürsoy Mert H, Arslan A, Tomruk Özçakır C. Farklı ağız gargaralarının gömük yirmi yaş diş çekimi sonrası alveolar osteitis ve yara enfeksiyonu gelişimi üzerine etkisi: Çift- kör, randomize, klinik, kontrollü pilot çalışma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi, Antalya, 2-6 Ekim 2011. (Sözlü sunum)
B37.  Gürsoy Mert H, Tomruk Özçakır C, Arslan A. Bifosfanat nekrozlu hastalarda destekleyici bir tedavi yaklaşımı. Topikal Ozon: 2 vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi, Antalya, 2-6 Ekim 2011. (Poster sunumu) 
B38. Arslan A,  Tomruk-Özçakır C. Glandular odontogenic cyst: A report of two cases. 2nd BAMFS Congress, 5th ACBID International Conference, Antalya, 25-29 Mayıs 2011.(Poster sunumu) 
B39.Tomruk-Özçakır C, Arslan A. Mandibular angle fractures during third molar removal. A report of two cases. 2nd BAMFS Congress, 5th ACBID International Conference, Antalya, 25-29 Mayıs 2011. (Poster sunumu) 
B40. Arslan A, Deniz E, Tanalp J. Broken endodontic instrument penetrating the buccal mucosa: A Case Report. 18th Congress of the Balkan Stomatological Society,25-28 April 2013, Skopje. (Poster sunumu)
B41. Deniz E, Arslan A, Özçakır Tomruk C. Treatment of keratocystic odontogenic  tumors: Case series  with long term follow up. 7th ACBID International Congress  29 May-2 June 2013 Belek-Antalya.    (Poster sunumu)
 B42. Arslan A, Malkondu Ö, Gülşen H. Dental implants for the rehabilitation of the mandible reconstructed with free vascularised fibula flap. 20th International TAOMS Congress, Antalya, 19-23 Mayıs 2013. (Poster sunumu)
B43. Deniz E, Arslan A, Diker N,  Olgac V, Kılıç.  Evaluation of light-emitting diode photobiomodulation on  the early phase of healing in surgically created calvarial defects. 8th ACBID International Congress  28  May-1 June 2014, Mardan Palace, Antalya. (Sözlü bildiri)
B44. Deniz E , Arslan A , Gülşen H. Fractured dental implant: A case report. 8th ACBID International  Congress  28 May-1 June 2014, Mardan Palace, Antalya. (Poster sunumu)
B45. Arslan A, Deniz E, Nizam O. Hyperbaric oxygen treatment and bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw: A case report. 8 th International Congress of ACBID, Antalya, 2014. (Poster sunumu)
B46. Sirin Guner, Arslan A, Sandallı N. Multidisciplinary Treatment of Maxillary Incisors Associated With Periapical Lesions: A Case Report. VI. Uluslararası Endodonti Sempozyumu 6-8 Mart 2015, Erzurum, Turkey.(Poster Sunumu)
B47. Tatar MC, Arslan A. Inferior alveolar nerve transposing in a situation with inadequate bone height. 9th International Congress of ACBID, Antalya, 2015. (Poster Sunumu)
B48. Sorkun HO, Yalçın Ülker GM, Duygu Çapar G, Arslan AH, Şençift K. Evaluation of Prophylactic Effect of Pentoxifylline on a Rat Model of Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw via Biomarkers. Açbid 10th International Congress, 11-15 May 2016, Antalya.
(Poster Sunumu)
C. Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 
D1. Altundal H, Arslan A, Aksakallı N, Göker K. Angiolipoma of the floor of the mouth: A case report. Journal of Marmara University 4: 399-401, 2001. 
D2. Arslan A, Gürsoy B, Salih İ. Maksillada arsenik trioksit kullanımına bağlı alveolar kemik nekrozu: Vaka raporu. Akademik Dental 5: 22-24, 2003. 
D3. Arslan A, Gürsoy B, Vural G. Palatinal bölgedeki minör tükürük bezlerinin adenomatoid hiperplazisi. Türk Dişhekimliği Dergisi 55: 17-20, 2004. 
D4. Şener C, Gönül O, Arslan A, Salih İ. İmplant başarısında geometrik tasarımın etkisi. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi (13-14): 48-54, 2003-2004.
D5. Altundal H, Arslan A. Submandibuler ve sublingual tükürük taşı: İki olgu. 7 tepe Klinik Dergisi 1(1): 41-43, 2005. 
D6. Şener BC, Göktay Ö, Arslan A, Yoruç B. Dental implantlarda yüzey kaplamaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 7(2): 139-146, 2006.
D7. Arslan A, Ezmek B, Orhan K. Oral bölgede sık rastlanan beyaz lezyonlarda güncel yaklaşımlar. Akademik Dental 8(1): 34-38, 2006. 
D8. Arslan A, Sorkun O, Orhan K. Oral bölgede sık rastlanan kırmızı lezyonlarda güncel yaklaşımlar. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi 10(1-2): 35-42, 2006. 
D9. Arslan A, Ezmek B. Lateks alerjisi. Akademik Dental 8(2): 1-6, 2006. 
D10. Arslan A, Tuncer İ. Eroziv liken planusun kortikostreoid jel ile tedavisi. 7tepe Klinik 2:43-46, 2006. 
D11. Altundal H, Duygu G, Arslan A. Unikistik ameloblastoma: Vaka Raporu. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 16(2): 66-69, 2006. 
D12. Arslan A, Ezmek B. Geriyatrik hastada gömülü üçüncü molar dişin cerrahi çekimi. 7tepe Klinik 1(3): 27-30, 2007.
D13. Arslan A, Duygu G, Altundal H. Rekürrent monostatik mandibular fibröz displazi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi Dergisi 8(2):119-122, 2007. 
D14. Deniz E, Arslan A. Von Wille Brand Hastalığında oral cerrahi yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 11(1): 45-48, 2008. 
D15. Arslan A, Deniz E, Tuncer İ. Mandibuler odontojenik keratokistin marsüpyalizasyon ile tedavisi: İki olgu raporu. 7 Tepe Klinik 2(2): 14-19, 2008. 
D16. Arslan A. Otoklavlar. Dentiss Yıl:2, Sayı:8, S:34-35, 2008.
D17. Selçuk H, Delilbaşı Ç, Arslan A, Şençift K. Dört farklı sütur materyalinin sıvı absorbsiyon kapasitelerinin karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri  Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 16(3): 207-213, 2010. 
D18. Arslan A, Göker K, Dumlu A, Özkan Y. Erişkin 687 hastada stiloid çıkıntının radyolojik olarak değerlendirilmesi: Retrospektif bir çalışma. ADO Klinik Bilimler Dergisi 3(3): 449-453, 2009. 
D19. Burdurlu Ç, Delilbaşı Ç, Deniz E, Arslan A. Mandibular gömülü üçüncü molar cerrahisi sonrası topikal ozon ve klorheksidin uygulamasının alveolit ve yara enfeksiyonu üzerine etkilerinin araştırılması.  Türkiye Klinikleri  Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 17(1):17-23, 2011. 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 
E1. Arslan A, Dumlu A, Göker K, Özkan Y. Stiloid proçesin radyolojik olarak değerlendirilmesi. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006. (Sözlü sunum) 
E2.  Arslan A, Basa S, Eskiyurt N. Postmenopozal osteoporuzun mandibulaya etkilerinin dansitometrik açıdan incelenmesi ve osteoporozlu hastalarda implant uygulamaları. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006. (Sözlü sunum)
E3. Arslan A, Kaptan F, Altundal H. EDTA ve sodyum hipokloritin yanlış kullanımına bağlı gelişen nekroz ve ödem: İki vaka raporu. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006. (Poster sunumu)
E4- Arslan A, Altundal H. Kapalı sinüs lifting tekniği ile yerleştirilen dental implantların radyolojik değerlendirilmesi. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006. (Poster sunumu)
E5- Orhan K, Arslan A, Üçok Ö, Özbek M, Paksoy CS, Dural S, Kanlı A. Türk popülasyonunda temporomandibular disk deplasmanlarının prevalansı, klasifikasyonu ve disk deformasyonlarının incelenmesi: Çok merkezli bir çalışma. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3.Bilimsel Sempozyumu, Kemer-Antalya, 21-23 Nisan 2006. (Poster sunumu) 
E6- Arslan A, Tuncer İ, Kursoğlu P, Şençift K. Preprotetik cerrahide yumuşak doku onarımlarında CO2 lazer kullanımı. Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği DİLAD 1. Kongresi, İstanbul, 9-11 Kasım 2006. (Sözlü sunum) 
E7- Tuncer İ, Özçakır Tomruk C, Arslan A, Şençift K. Ağız içi yumuşak doku patolojilerinde kullanılan lazer ve konvansiyonel  cerrahi yöntemlerin karşılaştırılması ve kollateral termal hasarın histopatolojik olarak değerlendirilmesi. Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği DİLAD 1. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 9-11 Kasım 2006. (Sözlü sunum) 
E8- Çevik Ö, Bingöl Özakpınar Ö, Karaca Z, Biçer G, Arslan A, Şener A. Alendronatın overektomili sıçanlarda karaciğer dokusu üzerindeki biyokimyasal etkileri. 25. Uluslar arası Katılımlı Ulusal  Kimya Kongresi, Erzurum, 27 Haziran 2011.(Poster sunumu) 
E9- Çevik Ö, Karaca Z, Peşket S, Bingöl Akpınar Ö, Arslan A. Overektomili sıçanlarda alendronat tedavisinin kalp dokusu üzerine etkisi. 25. Uluslar arası Katılımlı Ulusal  Kimya Kongresi, Erzurum, 27 Haziran 2011.(Poster sunumu)
E10- Çevik Ö, Bingöl Akpınar Ö, Karaca Z, Arslan A. Kemik hasarı oluşturulan overektomili sıçanlarda alendronat tedavisinin böbrek dokusu üzerine etkisi. 25. Uluslar arası Katılımlı Ulusal  Kimya Kongresi, Erzurum, 27 Haziran 2011.(Poster sunumu)
E11-Angelovska S, Erözer T. Danışman: Doç.Dr. Arslan A. Persiste süt dişlerinin dağılımının radyografik değerlendirilmesi. İ.Ü Dişhekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulubü 22. Bilimsel Toplantısı, 8 Mayıs 2015. (Sözlü sunum)

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği

Ağız-Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD)

Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.