Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Çocuk Diş Hekimliği

Çocuk Diş Hekimliği, doğumdan ergenlik çağının sonuna kadar geçen dönemdeki (0-15 yaş) bireylerin ağız ve diş sağlığını inceleyen; bu bireylerde koruyucu, önleyici ve tedavi edici tüm yöntemleri uygulayan Anabilim Dalı’dır. Çalışma kapsamı içinde;

  • Diş çürüğünü önleyici işlemler,
  • Çürük süt ve sürekli dişlerin tedavileri ve restorasyonları,
  • Tedavi edilemeyecek durumdaki dişlerin çekimi,
  • Erken diş kayıplarının oluşmasıyla ortaya çıkabilecek olumsuzlukların bazı apareylerle önlenerek diş dizisinin düzgün bir şekilde oluşmasının sağlanması,
  • Travmatik diş ve destek doku yaralanmalarının tanısı, tedavisi ve uzun dönem takibi,
  • Diş sürmesi ve dişlenmenin takibi ve normalden sapmaların önlenmesi,
  • Koruyucu ve önleyici ortodontik tedaviler
  • Çocukluk döneminde ve genç bireylerde görülen diş eti hastalıklarının tanısı, tedavisi ve takibi gibi uygulamalar yer almaktadır.

Sağlıklı çocukların yanı sıra, özel bakım gereksinimi olan, kronik sistemik hastalığa sahip çocuklar,sendromlu, fiziksel ve/veya zihinsel engelli bireyler de çocuk diş hekimliği ana bilim dalının muayene, tedavi ve takip hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Çocuk Diş Hekimliği Klinikleri’ne başvuran hastalarımızın ilk muayeneleri, tanı ve tedavi planlaması bölüm uzman hekimleri tarafından yapılmaktadır. Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini yapmakta olan diş hekimleri de aynı hizmetleri vermektedir. Tanı için ek görüntüleme gerektiğinde hastalarımız ebeveynleri ile birlikte Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Kliniği’ne yönlendirilmekte ve gerekli görülen radyografiler çekilmektedir. Hastamızın tedavi planlaması tamamlandıktan sonra, gereksinimi olan tedavi işlemleri için randevu verilmektedir.

Diş tedavilerine küçük yaş, fiziksel ve/veya zihinsel engeli nedeniyle uyum gösteremeyen, kooperasyon kurulamayan, sendromu bulunan ve çok uzaktan gelip tek seferde çok sayıda diş tedavisi gereksinimi olan hastalarımızn tedavileri hastanemiz bünyesinde bulunan günübirlik ameliyathanede genel anestezi ünitesinde gerçekleştirilmektedir. Bu tedaviler bir anestezi uzmanı ve çocuk diş hekimi tarafından ameliyathane koşullarında gerçekleştirilmektedir.

Tedavisi tamamlanan hastalarımız hekimi tarafından, çürük risk grubuna ve özel gereksinimine göre belirlenen periyodlarda düzenli izleme (recall) programına alınır. Çocuk Diş Hekimliği Klinikleri, çocuğun büyüme ve gelişimi tamamlanıncaya kadar düzenli olarak yapılan ziyaret edilmesi gereken bir diş evi gibi düşünülmelidir. Ziyaretlerin düzenli ve uzun süreli olarak yapılması, bireyin yaşamı boyunca sahip olacağı ağız ve diş sağlığının sağlam temelini oluşturur.

Çocuk Diş Hekimliği

Çocuk Diş Hekimliği, doğumdan ergenlik çağının sonuna kadar olan dönemde çocukların ağız ve diş sağlığını inceleyen ana bilim dalıdır.

Çalışma kapsamı içinde; çocuklarda diş sürmesi bozuklukları, takibi ve önlenmesi, çocuklara çürükten koruyucu işlemlerin uygulanması, süt ve sürekli dişlerin çürüklerinin tedavileri, erken diş kayıplarının oluşmasıyla ortaya çıkabilecek olumsuzlukların bazı apareylerle önlenerek diş dizisinin düzgün bir şekilde korunmasının sağlanması gibi uygulamalar yer almaktadır.

Bebeklerde ağız ve diş sağlığı
Diş Hekimiyle ilk randevunun, ilk süt dişinin çıkmasından sonra yaklaşık altı ay içinde ya da en geç bir yaşına kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak böyle olursa, diş hekimi çocuğu takibe alabilir, yanlış beslenme alışkanlıkları konusunda aileyi uyarabilir ve çürükten koruyucu uygulamalar hakkında aileyi bilgilendirebilir. Oluşabilecek çürük lezyonlarının erken tedavisi için bu ziyaretlerin altı aylık aralarla sürdürülmesi önem taşır. Uygulanacak tedavilere, dişlerin sürme ve düşme zamanları göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.

Diş çürüğü anneden çocuğa bulaşabilecek bakterilerin oluşturabileceği bir hastalıktır. Bu nedenle, çocuğun biberonu ya da mama kaşığını annenin kendi ağzında deneyerek soğutması, bebeğini ağız çevresine yakın yerlerden öpmesi diğer hastalıklar kadar diş çürüğünün de bulaşmasına neden olur.

Biberon çürüğü

Annenin bebeğini gece boyunca emzirmesi dişlerin çok erken dönemde çürümelerine neden olur. Anne sütünün yapısındaki LAKTOZ isimli şeker çok çürük yapıcı (karyojenik) bir maddedir. Bu nedenle, son emzirmeyi bebek uzun akşam uykusuna yatmadan önce uygulamak gerekir.

Biberon çürüğünün bir başka şekli de uzun dönem sütün ya da mamanın biberonla geceleri uygu sırasında alınması sonucu oluşur. İlk dişler sürerken karbonhidrattan (serbest şeker) zengin sıvılarla beslenme de iki yaşından önce dişlerin şiddetli bir şekilde çürümesine yol açabilir.

Biberon çürüğünden korunmak için; biberon kullanımını en fazla 12-13 aya kadar devam ettirmek, uykudan hemen önce ya da uyku sırasında biberon kullanmak veya mümkünse biberondan hemen sonra su içirmek ve dişler ile dişetlerinin düzenli olarak fırçalanması gerekir.

Süt Dişleri Sürme Zamanı Düşme Zamanı
Keser Dişler 6-12 Ay 7 Yaş
Yan Keser Dişler 6-12 Ay 8 Yaş
Köpek Dişleri 18-24 Ay 10 Yaş
1. Azı Dişi

12-18 Ay

9 Yaş
2. Azı Dişi 24-30 Ay 11 Yaş

 

Sürekli Dişler

Sürme Zamanı

Keser Dişler

7 Yaş

Yan Keser Dişler

8 Yaş

Köpek Dişleri

10 Yaş

Küçük Azı Dişleri

9-11 Yaş

1. Büyük Azı Dişi

6 Yaş

2. Büyük Azı Dişi

12 Yaş

3. Büyük Azı Dişi

17-21 Yaş

Diş çürükleri restorasyonları

Süt dişlerinde meydana gelen çürük lezyonlarında dişin düşme yaşı, çürüğün derinliği ve oluşan doku kaybına bağlı olarak yapılacak tedavi şekline karar verilir. Dişler dolgu maddeleri ya da paslanmaz çelik kuronlarla restore edilebilir. Sürekli dişlerde görülen çürük lezyonları da çeşitli dolgun maddeleriyle tedavi ve restore edilebilir.

Diş enfeksiyonları

Diş dokusu canlılığını kaybettiğinde, ağrı ve şişliğe neden olabilir. Dişin canlılığını kaybetmesi, diş çürüğü veya dişe gelen bir travma sonucunda gerçekleşebilir. Dişte meydana gelen renk değişikliği ya da ilerlemiş çürükler, enfeksiyonun habercisi olabilir.

Enfeksiyon, hem süt dişlerinde hem de sürekli dişlerde görülebilir. Kanal tedavisi ya da dişin çekiminden önce antibiyotik kullanımı gerekebilir. Enfeksiyonlar sonucunda dişin her zaman çekilmesi gerekmez. Dişte yaralanma ya da çürükten şüphe duyulduğunda en kısa sürede diş hekimine başvurulmalıdır.

Yer tutucular

Süt dişinin düşme yaşından önce çekilmesi gerekiyorsa yer kaybını önlemek için yer tutucu yapımına karar verilmelidir. Diş hekimi tarafından ölçü alındıktan sonra, teknisyenler yer tutucuyu hazırlar. Hazır olan yer tutucu diş hekimi tarafından hasta ağzına uygulanır. Alttan beklenen diş gelinceye kadar yer tutucunun ağızda kalması gereklidir.

Yer tutucular sabit ve hareketli olarak iki ayrı tipte olabilir. Sabit yer tutucular, uygulanan diş üzerine yapıştırılır ve çekilen süt dişinin yerine sürekli diş sürdüğünde diş hekimi tarafından ağızdan uzaklaştırılır.

Hareketli yer tutucular, çocuk tarafından takılıp çıkarılabilirler. Ancak yer kaybının önlenmesi için sürekli takılmalı, yemeklerden sonra temizlenmesi için çıkarılmalı ve fırçalandıktan sonra yeniden takılmalıdır.

cocuk_dis_hekimligi

Çürükten koruyucu uygulamalar

Son yıllarda çürük sıklığı konusunda yapılan araştırmalar, bu sıklığın çocuklarda özellikle karışık dişlenme döneminde (7-11 yaş arası) yüzde 92-95’e ulaştığını göstermektedir. Bu yüksek çürük oranı, çocuğun gelecekteki ağız ve diş sağlığını, daha da önemlisi genel sağlığını koruma bakımından, çürükten koruyucu bazı yöntemlerin çocuklar üzerinde uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir.

Dişlere topikal fluorid (diş minesini güçlendirici fluorid preparatları) ya da fissür örtücü (dişler üzerindeki yarık ve çukurcukların dişe sımsıkı yapışan örtücülerle kapatılması) uygulanması bu dişlerin tedavilerine göre daha ekonomik, çok daha kısa süreli ve ağrısız işlemler olması nedeniyle çocuklar üzerinde daha kolay uygulanabilir yöntemlerdir.

Diş travmaları

Travma oluştuktan sonra en kısa sürede diş hekimine ulaşmak, yapılacak tedavinin başarısını artırır. Hemen uygulanacak tedaviyle dişin canlılığını yitirmemesi; oluşabilecek rahatsızlığın giderilmesini, dişin eski şekline ve fonksiyonuna getirilmesini kolaylaştırır.

Travma sonucu diş kırılmışsa, kırık parçanın bulunması ve temiz su, serum fizyolojik ya da süt içine konarak en kısa sürede diş hekimine getirilmesiyle kırık parçanın dişe yapıştırılması ve restorasyonun daha estetik, doğal olması sağlanabilir.

Dişin tamamen yerinden çıkması
Dişe gelen şiddetli bir travma dişin yuvasından tamamıyla çıkmasına neden olabilir. Bu kazalar genellikle fiziksel aktivitenin yoğun olduğu okullar, oyun parkları ve havuzlarda meydana gelir. Arabayla seyahatlerde emniyet kemerinin takılması, bisiklete binerken koruyucu kask takılması veya spor yaparken ağız koruyucu (dişlik) kullanılması travma riskini azaltır.

Yerinden çıkan diş sürekli bir dişse, diş sürekli bir dişse, diş bulunduktan sonra süt, serum fizyolojik gibi bir sıvı içinde ya da hastanın kendi dilinin altında dişin köküne dokunulmadan, en kısa sürede diş hekimine ulaştırılması gerekmektedir. Bu tür travmalara uğramış dişler, doğru koşullarda ve en kısa sürede diş hekimine getirildiğinde başarılı bir şekilde yeniden yuvalarına yerleştirilebilir ve fonksiyon görmeleri sağlanabilir.

Bölüm Doktorlarımız

Sık Sorulan Sorular

Biberon çürüğü nedir?

Uzun dönem süt veya mamanın biberonla özellikle geceleri uyku sırasında alınması sonucu oluşur.
İlk dişler sürerken karbonhidrattan (serbest şeker) zengin sıvılar ile beslenme iki yaşından önce dişlerin şiddetli bir şekilde çürümesine yol açabilir.

Çekilen süt dişinin boşluğu korunmalı mıdır?

Tedavi edilemeyecek derecede çürümüş olan süt dişleri çekilerek ağızdan uzaklaştırılmalıdır.

Ağızdan uzaklaştırılan süt dişlerinin yerine bir süre sonra kalıcı bir diş geleceği için o boşluğun kapanmaması gereklidir.

Bu amaçla çekilen süt dişlerinin boşluklarına yer tutucu adı verilen apareylerin uygulanması gerekir.

Aksi takdirde çekilen süt dişinin boşluğuna boşluğun sağı ve solundaki dişler kayarak yerleşirler ve kalıcı dişin süreceği yeri kapatmış olurlar.

Daha sonraki yıllarda diş dizisini düzeltmek için hem çok uzun hem de maliyeti yüksek tedaviler gerekebilir. Oysa, küçük bir yer tutucu apareyinin uygulama süresi ve maliyeti diğerlerinin yanında çok daha önemsiz kalır.

Çocuklarda çürük oluşmaması için ne tür koruyucu tedbirler alınabilir?

Aileler çocukların beslenme alışkanlıklarına dikkat etmeli, çürük yapıcı, serbest şeker içeren yiyeceklerden çocuklarını uzak tutmalıdır.

Onun yerine daha besleyici ancak çürük yapıcı olmayan yiyecekler tercih edilmelidir.

Örneğin, gofret, şeker, çikolata gibi besinler yerine havuç, elma gibi meyveler, lifli sebzeler, kuruyemişler verilebilir.

Şekerli sakız yerine doğal tatlandırıcılı, ksilitollü sakızlar tercih edilebilir.

En önemlisi, diş fırçalama alışkanlığının daha erken yaşlarda edindirilmesidir.

Dişlerin ilk sürdüğü dönemden itibaren önce aile tarafından uygulanması, sonra da çocuğun kendisinin uygulamasının sağlanması gerekir.

Çocuklarda diş çürüğü oluşma sıklığı ve nedenleri nelerdir?

Ülkemizde çocuklarda diş çürüğü oluşma sıklığının %80-90 arasında olduğu bilinmektedir.

Yanlış beslenme ve ağız hijyenine dikkat edilmemesi en önemli nedenleri arasındadır.

(Detaylı bilgi için lütfen Dişhekiminize başvurunuz)

Çocuklarda dişli protezler hangi durumlarda ve nasıl yapılır?

Çocukların tamamen dişsiz doğması çok sık rastlanan bir olay değildir; bazı ciddi sendromlara bağlı olarak ağız-diş sisteminin bir bulgusu gibi ortaya çıkabilir.

Bu gibi durumlarda çocuğun çiğnemesi, beslenmesi ve konuşabilmesi için dişlere ihtiyacı olacağı için çene gelişimi de takip edilerek çocuklara protez uygulanır.

Çocuklarda fluorlu diş macunları kullanmaya ne zaman başlanmalıdır?

Çocuklarda fluorlu diş macunlarının kullanılmasına yaklaşık 4 yaşından sonra başlanmalıdır. Çünkü çocuklarda yutma refleksi ancak 4 yaşından sonra doğru bir şekilde kullanılmaktadır

Bu yaşa kadar fluorlu diş macunu kullanılması durumunda macun içerisinden yutulan fluorid miktarı sürekli dişlerin minelerinde kalıcı lekelenmelere sebep olabilmektedir. Bu gelişimsel bozukluklara fluorozis denir. Bu nedenle bu yaşa kadar olan çocukların dişlerini su ile ya da fluor içermeyen bir macun ile fırçalamaları tavsiye edilmektedir.

Çürüklü süt dişi tedavisi için uygulanan lokal anestezi sonrası alttaki sürekli dişe zarar gelir mi?

Süt dişlerine anestezi yapmak alttaki dişi zedeler mi ya da süt dişlerinin tedavisi alttaki dişlere zarar verir mi gibi düşünceler son derece yanlıştır.

Süt dişinin tedavisi için yapılacak anestezi belirli anatomik bölgelere uygulandığından hiçbir zararı bulunmamaktadır.

Çürükten korunma amaçlı yapılan fluorid jeli uygulaması nedir ve ne sıklıkta uygulanır?

Fluorid jeli, arka dişlerin düz yüzeyleri ve tüm ön dişlerin minesini çürüğe karşı güçlendirmek için yapılan bir uygulamadır.

Fluor jelleri hazır preparatlar halinde bulunur ve özel kaşıklar içerisine yerleştirilerek ağza uygulanır.

3 hafta ara ile yılda 3 kez uygulayarak diş minelerinin çürüğe karşı güçlendirilmesi sağlanır.

Bu şekilde uygulandığında etkisi 1 yıl boyunca korunmaktadır.

Çürükten korunmak amaçlı yapılan diş ojesi veya fissür örtücü nedir?

Arka dişler, özellikle azı dişlerinin çiğneyici yüzeyleri anatomik yapıları gereği yiyeceklerin kolayca tutunabildikleri ince yarıklar ve çukurcukları kapsarlar.

Çocuklar da diş fırçalamaya başladıkları dönemde arka dişleri düzenli olarak kolayca fırçalayamadıkları için çürük genellikle önce arka dişlerden başlar.

Bu dişleri çürüğe karşı korumak için diş üzerinden madde kaldırmadan çocukların her yaşta çok kolay kabullenebildikleri bir yöntem olan fissür örtücüler uygulanır.

Bu maddeler şeffaf ya da opak beyaz mine renginde olabilmektedir, estetik olarak hiçbir sakınca teşkil etmez. Sıkı bir şekilde yapışarak dişler üzerinde 10-15 yıl kalabilen fissür örtücüler bu uzun dönemde dişleri çürükten koruyabilmektedir. Ağrısız bir işlem olduğu için anestezi yapılmadan uygulanır.

Diş çürüğü anneden çocuğa bulaşır mı?

Diş çürüğü anneden çocuğa kolayca bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığıdır.

Çocuklar doğduğu zaman çürük yapıcı mikroorganizmalardan steril doğarlar.

Annenin geleneksel ancak yanlış alışkanlıkları nedeni ile bu mikroplar çocuğa kolayca nakledilebilmektedir.

Örneğin, annenin mamayı ağzına alarak soğutup çocuğa vermesi, biberonun sıcaklığını ağzına alarak kontrol etmesi kendi ağzındaki çürük yapıcı mikroorganizmaların bebeğe geçmesine neden olur.

Bu mikroorganizmalar sert diş yüzeyi üzerine tutunabildiklerinden ilk dişlerin sürmesi ile birlikte inanılmaz boyutlarda çoğalarak çürük yapıcı nedenlerden birini oluştururlar.  

Diş çürükleri tedavi edilmezse ne gibi sağlık sorunlarına yol açar?

Çürüklü süt dişleri hem çocuğun kendisi için, hem de alttaki sürekli dişlerin gelişimi bakımından son derece zararlıdır.

Çürüklü süt dişlerinin köklerinde bir süre sonra enfeksiyon gelişir.

Bu enfeksiyon altta gelişmekte olan dişlerin minelerinde kalıcı gelişimsel lekelenmelere sebep olabilir.

Ayrıca, çürüklü süt dişleri ciddi birer enfeksiyon kaynağıdır ve hayati organlara kadar uzanan enfeksiyonlara kaynak teşkil edebilir.

Örneğin, kalp, böbrekler, eklemler bu enfeksiyonlardan kolayca etkilenen organlardır.

O nedenle süt dişleri nasıl olsa bir süre sonra düşecek diye kesinlikle ihmal edilmemeli, mutlaka tedavi edilmelidir.  

Dişler ne zaman sürer?

Dişler yaklaşık 6 aydan itibaren sürmeye başlar.

Yaklaşık 3 yaşının sonuna ağzımızda toplam 20 tane süt dişi bulunur. 

Süt Dişleri

Sürme Zamanı

Düşme Zamanı

Keser Dişler

6-12 Ay

7 Yaş

Yan Keser Dişler

6-12 Ay

8 Yaş

Köpek Dişleri

18-24 Ay

10 Yaş

1. Azı Dişi

12-18 Ay

9 Yaş

2. Azı Dişi

24-30 Ay

11 Yaş

 

Sürekli Dişler

Sürme Zamanı

Keser Dişler

7 Yaş

Yan Keser Dişler

8 Yaş

Köpek Dişleri

10 Yaş

Küçük Azı Dişleri

9-11 Yaş

1. Büyük Azı Dişi

6 Yaş

2. Büyük Azı Dişi

12 Yaş

3. Büyük Azı Dişi

17-21 Yaş

 

Erken yaşlarda oluşan çürüklerin nedenleri nelerdir?

Yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlıdır. Gece sütü verilmesi, yalancı emziğin reçel, bal gibi bir takım tatlı gıdalara batırılarak verilmesi ve diş fırçalanmasına özen gösterilmemesi nedenler arasındadır.

Erken yaşlarda çürük başlamasının nedeni dişlerin bu yaşlarda karbonhidratlarla uzun süre temasına bağlı olabilmektedir.

Koruyucu uygulamalarda yaş sınırı var mıdır?

Gerek fissür örtücüler, gerekse fluor jeli uygulamaları ideal olarak dişler sürer sürmez yapılmalıdır.

Başka bir deyişle, dişler sürdükten sonraki ilk yıl içerisinde çürüksüz dişlere uygulanması en etkili sonuçları vermektedir.

Pedodonti hangi yaş grubundaki bireyleri tedavi eder?

0-15 yaş grubu çocuklar pedodontinin çalışma alanı içerisine girer.

Dişsiz dönem, süt dişlerinin sürmeye başladığı dönem, süt dişlerinin ağızda tamamlandığı dönem, sürekli dişlerin sürmeye başladığı karışık dişlenme dönemi ve sürekli dişlerin tamamlandığı dönem olmak üzere uzun bir süreci kapsamaktadır.