Öğr. Gör. Dr. Ayşe ÇELİK

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2023 : Yeditepe Üniversitesi , Çocuk Diş Hekimliği / Doktora

2018 : Yeditepe Üniversitesi , Diş Hekimliği / Lisans

2013 : Kültür Fen Lisesi , Fen Bölümü / Lise

 

Ayşe ÇELİK

Makale ve Yayınları

 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Altin, K. T., Topcuoglu, N., Duman, G., Unsal, M., Celik, A., Kuvvetli, S. S., ... & Kulekci, G. Antibacterial effects of saliva substitutes containing lysozyme or lactoferrin against Streptococcus mutans. Archives of Oral Biology, 2021, 129: 105183.

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. Celik  A., Tabakcilar D., Kuvvetli S. S. Aesthetic Treatment Approaches in Different Types of Crown Fractures: Case Series, IAPD Online Kongresi, 2022, Poster Sunumu.

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1. Celik A., Albayrak M., Kuvvetli S. S. Management and 2 years Follow-up of an Immediate Self-Replanted Avulsed Mature Incisor: A Case Report. TPD Kongresi, Antalya, 2022, Poster Sunumu.

1. Celik A., Altin K. T., Kuvvetli S. S. Çocuklarda Konuşma Bozuklukları: Literatür Derlemesi, TPD Kongresi, Antalya, 2022, Poster Sunumu.

3. Celik A., Altin K. T., Kuvvetli S. S. Polikistik Böbrek Hastalığı ve Hipertansiyonu Olan Çocuk Hastada Çoklu Taurodont Dişlere Yaklaşım: Olgu Sunumu. TPD Kongresi, Kuzey Kıbrıs, 2021, Poster Sunumu.

4. Celik A., Dark E., Ersan N. Konik Işınlı Bilgisayaarlı Tomografi ile Maksiller Sinüs Tabanı Patolojilerinin Prevalansının Belirlenmesi, Diş Hekimliğinde Dijital Dönüşüm Kongresi, İstanbul, 2017, Sözlü Sunum

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.