Doç. Dr. Burcu BAL

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2015: Yardımcı Doçentlik
2008: Yeditepe Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi / Doktora
2002: İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği / Y.Lisans

Burcu BAL

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

1. Bal B, Dikbas I, Malkondu O, Oral K. Radiological study on mandibular ramus asymmetry in young population. Folia Morphol (Warsz). 2018 Mar 3. doi: 10.5603/FM.a2018.0023. [Epub ahead of print] (SCI)

2. Tinastepe N, Küçük BB, Oral K. Botulinum toxin for the treatment of bruxism. Cranio. 2015 Oct;33(4):291-8. doi:10.1080/08869634.2015.1097296. Epub 2015 Dec 29. Review. (SCI)

3. Tinastepe N, Kucuk BB, Oral K. Phantom bite: a case report and literature review. Cranio. 2015 Jul;33(3):228-31. doi: 10.1179/2151090314Y.0000000002. Epub 2014 Apr 30. Review. (SCI)

4. Bal Kucuk B, Tolunay Kaya S, Karagoz Motro P, Oral K. Pharmacotherapeutic agents used in temporomandibular disorders. Oral Dis. 2014 Nov;20(8):740-3. doi: 10.1111/odi.12255. Epub 2014 May 28. Review. (SCI)

5. Kucuk BB, Oral K, Selcuk NA, Toklu T, Civi OG. The anti-inflammatory effect of low-level laser therapy on experimentally induced inflammation of rabbit temporomandibular joint retrodiscal tissues. J Orofac Pain. 2010 Summer;24(3):293-7. (SCI)
 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Oral K, Bal Küçük B, Ebeoğlu B, Dinçer S. Etiology of temporomandibular disorder pain. Agri. 2009 Jul;21(3):89-94. Review.

2. Koksal T, Dikbas İ, Ozkurt Z, Bal B, Kazazoglu E. A survey of dentists’ attitudes toward denture adhesives. OHDMBSC 2007;1;33-39.

3. Dikbas İ, Koksal T, Bal B, Ozkurt Z, Kazazoglu E. A survey of dentists’ attitudes toward denture cleansing. OHDMBSC 2006;4:8-12.
 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Zeynep Özkurt- Kayahan, Güher Barut, Burcu Bal. Scanning time of a digital impression technique: A comparasion between left and right handedness. 23.th International Scientific Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association, Antalya/Turkey, 9-12 November 2017. (poster presentation)

2. BB Kucuk, N Guler, K Oral. Retrospective study of 709 patients with temporomandibular dysfunction. European Academy of Craniomandibular Disorders Diagnosing TMD/OFP, Bordeaux/France, 27-28 September 2013. (oral presentation)

3. Güler N, Bal Kucuk B, Cukurova Z. Efficacy of arthrocentesis alone or combined with intra-articular injection of hyaluronic acid on TMJ internal derangement. European  Academy of Craniomandibular Disorders Closed Meeting, Bordeaux/France, September 2013. (Oral presentation).

4. Küçük B.B, Koksal T, Algan B.E, Oral.K. Determination of relationship between trauma and temporomandibular disorders, 18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), Üsküp/MAKEDONYA, 25-28 Nisan 2013. (poster sunumu) 

5. Bal B Kucuk, Dikbas İ, Malkondu O, Oral K. Prevalence of ramus asmmetries among 776 young population in Turkey. 18th Congress of the Balkan Stomatological Society, Scopje/Macedonia, 25-28 April 2013. (Poster presentation).

6. Dikbas I, Bal Kucuk B, Koksal T. Prosthetic approaches to tooth wear resulting in loss of vertical dimension: 2 case reports (Dikey boyut kaybı ile sonuçlanan diş aşınmalarında protetik yaklaşımlar: 2 vaka sunumu), Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği X: Uluslararası Bilimsel Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Antakya-Hatay (Poster sunumu).
 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 

Ulusal kitapta bölüm yazarlığı

Diş hekimliğinde temporomandibular eklem hastalıklarına yaklaşım. Prof. Dr. Serhat Yalçın, Dr. İrem Aktaş. Vestiyer yayın grubu, 2015; Bölüm 3;53-70
 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

1. Kursoğlu P, Burcu B, Kazazoğlu E. Azalmış dikey boyutun protetik tedavi ile yeniden düzenlenmesi. 7tepe Klinik 2005;1:25-8.

2. Burcu B, Oral K. Bruksizm. 7tepe Klinik 2006;2:57-61. 
 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

1. Bal B, Oral K. Bruksizm tanımında kritik noktalar. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu Antalya 21-23 Nisan 2006. (sözlü sunum)

2. Dikbaş İ, Köksal T, Bal B, Özkurt Z, Kazazoğlu E. Diş hekimlerinin protez temizleme yöntemlerine bakış açılarını değerlendiren bir anket çalışması. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı. 22-23 Ekim 2005, Ankara. (poster sunumu)

3. Köksal T, Dikbaş İ, Özkurt Z, Bal B, Kazazoğlu E. Diş hekimlerinin protez adezivlerine bakış açılarını değerlendiren bir anket çalışması. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı. 22-23 Ekim 2005, Ankara.  (poster sunumu)


Diğer yayınlar 

1. Bal Kucuk B, Ebeoğlu Algan B, Oral K. Temporomandibular eklemi etkileyen travmalar. Dişhekimliği Dergisi, 2011; 99(3):20-22.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Diş Hekimliği Lazer Akademisi Derneği (DİLAD)
European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) 
Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD) 

 

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.