Dr. Öğr. Üyesi Burcu DİKİCİ

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2009: Yeditepe Üniversitesi, Restoratif Diş Tedavisi / Doktora
2005: Yeditepe Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi / Y.Lisans

Burcu DİKİCİ

Makale ve Yayınları

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 
1. Yurdaguven H, Tanalp J, Toydemir B, Mohseni K, Soyman M, Bayirli G. The Effect of Endodontic Irrigants on the Microtensile Bond Strength of Dentin Adhesives. JOE Volume 35, Number 9, September 2009

2. Cabbar F, Nur RB, Dikici B, Canpolat C, Capar GD. New bone formation by orthodontic tooth movement for implant placement. Ann Maxillofac Surg. 2016 Jul-Dec;6(2):316-318. doi: 10.4103/2231-0746.200332.
 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
1. Yurdagüven H, Say EC, Toydemir B, Müezzinoğlu H, Soyman M. Effect of ER: YAG laser on acid resistance of hybrid layer. IADR Continental European and Israeli Divisions Thessaloniki 26-29 September, 2007 (poster presentation).

2. Yurdagüven H, Tanalp J, Toydemir B, Mohseni K, Soyman M. Effect of endodontic irrigants on microtensile bond strength of adhesives. PEF IADR London 10-12 September 2008. Number 0727 (poster presentation).

3. Say EC, Yurdagüven H, Toydemir B, and Soyman M. Effect of Perfusion On Bonding of Resin Cement to Dentin. IADR CED Congress Münich, 10-12 Sep 2009. (poster presentation).

4. Yurdagüven H, Say EC, Toydemir B, Yaşa Ç, Soyman M. Influence of silane application on bond strength to dentine. IADR General Session 14-17 Temmuz 2010 Barselona, Abs No.1366. (Poster presentation)

5. Dikici B, Soyman M, Yurdagüven H. Microtensile Bond strengths of Class V restorations with different adhesives after conventional and laser preparation. Conseuro Congress 13-15 October 2011 (Poster presentation)

6. Gokce AK, Dikici B, Benderli YG, Sirinsukan N. Microtensile bond strngth of resin cement-adhesive systems in different dentin depths. Conseuro Congress 13-15 October 2011 (Poster Presentation)

7. Can E, Dikici B, Guler N. An alternative bleaching approach of discolored extracted tooth for the treatment of anterior edentulous space. Conseuro Congress 13-15 October 2011 (Poster presentation)

8. Dikici B, Tanalp J. Üst Orta Keser Dişlerde Meydana Gelen Kök Kırığının endodontik ve Restoratif Tedavisi Türk Endodonti Derneği Kongresi 16-18 Mayıs 2014 İstanbul (Poster Presentation)

9. Çelakıl DE, Dikici B, Tomruk CÖ, Nur RB. Büyümesi Devam Eden Hastalarda Travmaya Bağlı Ankiloze Kesici Dişin İnterdisipliner Tedavisi: Vaka Raporu. XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 26-28 Ekim 2014, Ankara (Presentation)

10. Saruhanoglu G, Dikici B, Soyman M, Say EC. Comparison of Polymerization Shrinkage and Microleakage of Bulk-Fill and Conventional Composites. 47th Meeting of Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) 15-17 October 2015, Antalya. (Presentation)

 11. Dikici B, Saruhanoglu G, Say EC. Polymerization and Mechanical Properties of Contemporary Composites: LED or QTH? 47th Meeting of Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) 15-17 October 2015, Antalya. (Presentation)

12. Dikici B, Çöteli K, Gökçe K, Soyman M.  Effect of Er:YAG laser on bond strength of self-adhesive cement. 47th Meeting of Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) 15-17 October 2015, Antalya. (Poster Presentation)

13. Dikici B, Carkci D, Say EC. Surface roughness and microhardness of bulk-fill and low-stress restorative composites. 47th Meeting of Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) 15-17 October 2015, Antalya. (Poster Presentation)

14. Dikici B, Soyman M., Meniawi M, Say EC. Effect of temperature on mechanical properties of bulk-fill and low-stress composites 47th Meeting of Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) 15-17 October 2015, Antalya. (Poster Presentation)

15. Yurdagüven H., Dikici B, Baser CE, Soyman M Effect of Fiber Reinforced Composite Resin Restoration, Composite Resin Inlay or CAD CAM Composite Resin Inlay Restoratives on Fracture Resistance of Endodontically Treated Molar Teeth 2016 IADR/APR General Session (Seoul, Korea) . (Poster Presentation)

16. Dikici B, Can EC. Microtensile Bond Strength of Different Composites used as Luting Materials to CAD/CAM Blocks Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi 1-3 Aralık 2017 Eskişehir. (Presentation)
 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 
1. H.Yurdagüven, B.Dikici. Self adeziv simanların bağlanması. Türk Dişhekimliği Dergisi.22-04-2011

2. E.Can, H.Yurdagüven, B.Dikici, BD.Serin, M.Soyman. Er:YAG Lazerin asit veya self-etching primer ile birlikte uygulanmasının mine yüzey morfolojisi üzerine olan etkisi. 7tepe Klinik 2011;3(2):75-82

3. Can E, Dikici B. Farklı Endikasyonlarda Anterior Fiber Destekli Adeziv Köprü Uygulamaları. 7tepe Klinik 2012;3(3):26-34.

4. Can E, Dikici B, Güler N. Anterior Bölge Diş Eksikliğinde Çekilmiş Dişin Ekstraoral - İntrakuronal Beyazlatma Sonrası Pontik Olarak Kullanıldığı Adeviz Köprünün Uzun Dönem Değerlendirilmesi. Quint Türkçe 2013; 13:17-26.

5. Can E, Dikici B. Dentin Hassasiyetinde Teşhis. Türkiye Klinikleri J Special Topic 2015:1(1)

6. Dikici B, Soyman M. Er: YAG Lazer ile Hazırlanan 5. Sınıf Kavitelerde Farklı Adeziv Sistemler Sonrası Mikrosızıntının Değerlendirilmesi. 7tepe Klinik 2014;1(11):17-25.

7. Can E, Dikici B, Sular K.  Posterior Kompozitlerde Post-Operatif Hassasiyet Türkiye Klinikleri J Special Topic 2015;1(3).

8. Dikici B., Yurdaguven H., Soyman M. Microtensile bond strengths of Class V restorations after conventional and laser preparation and SEM analysis of resin-dentin interface. Cumhuriyet Dental Journal 2016;19(1):35-43
 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
1. H. Yurdagüven, EC.Say, B.Toydemir, H.Müezzinoğlu, M.Soyman. Er:YAG Lazer ve Farklı Adeziv sistemlerin birlikte uygulanması ile oluşturulan hibrit tabakasının aside direncinin incelenmesi. Dişhekimliği Lazer Akademisi derneği 1. Kongresi 9-11 Kasım 2006 İstanbul, (oral presentation).  


Diğer Yayınlar
1. A Aykor, B Toydemir. Dişlerin beyazlatılması ve ticari ürünlerle ilgili klinik bilgiler. Diş Hekimliği Dergisi, Sayı 71, 46-52, Ekim 2006.

2. Can E, Dikici B. Kompozitlerle ilgili Merak ettiklerimiz İstanbul Diş Hekimleri Odası Mart-Nisan 2011 Sayı: 137
 

İdari Görevler

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hasta Hakları, Bakımı ve Bakımının Sürekliliği Komitesi Başkan Yardımcısı
Yeditepe Üniversitesi Farmakovijilans Sorumlusu

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

IADR üyesi
Restoratif Dişhekimliği Derneği üyesi

Ödüller

Restoratif Dişhekimliği derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi En İyi 2. Sunum Ödülü

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.