Dr. Öğr. Üyesi Can ARSLAN

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

Y.Lisans Diş Hekimliği Yeditepe Üniversitesi 2014
Doktora Ortodonti Ankara Üniversitesi 2019
Can ARSLAN

Makale ve Yayınları

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Art and Humanities)
 • Kadıoğlu MN, Karaahmetoglu O, Kortmaz A, Yetimoglu Ozdil N, Arslan C, Kamburoglu K, Altug AT, Tuzuner Oncul AM. Comparison Of Medial Aspect Of Ramus For Sagittal Split Ramus Osteotomy in Patients With Different Skeletal Pattern. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2016;74(9):e65 supplement (98th Annual Meeting of American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 18-23 September 2016, Las Vegas, USA.)
 • Cesur E, Bayrak S, Kursun-Cakmak ES, Arslan C, Koklu A, Orhan K. Evaluating the effects of functional orthodontic treatment on mandibular osseous structure using fractal dimension analysis of dental panoramic radiographs. Angle Orthod. 2020;90:783–793.
 • Kaplan M, Görgülü S, Cesur E, Arslan C, Altuğ AT. 3D evaluation of tooth crown size in unilateral cleft lip and palate patients. Niger J Clin Pract 2020;23:596-602.
 • M. Alkaya, O. Karaahmetoglu, O.K. Venedik, C. Arslan, A.T.A. Demiralp, A.M.T. Oncul, Rigid external distraction treatment of a patient with dentofacial deformities, International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Volume 46, Supplement 1, 2017, Page 316, ISSN 0901-5027, https://doi.org/10.1016/j.ijom.2017.02.1066.

 

 

 

 1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 • Arslan C, Altuğ AT, Toygar Memikoğlu TU, Arslan EM, Başpınar E. Comparison Of The Accuracy Of Manual And Digital Cephalometric Prediction Methods In Orthognathic Surgical Planning: A Pilot Study. Turk J Orthod 2018; 31(4): 133-8
 • Naifoğlu E, Yurttutan ME, Arslan C, Altuğ AT, Öncül AMT. Orthognathic Surgery: A Case Report. Clin Surg. 2018; 3: 1883.
 • Cesur E, Arslan C, Patır Münevveroğlu A, Altuğ AT. Evaluation of Dental Age in Individuals of Different Ages with Unilateral Cleft Lip and Palate. Turk J Orthod 2020; DOI: 10.5152/TurkJOrthod.2020.19094.
  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 • Altuğ AT, Tüzüner Öncül A, Şenol A, Arslan C, Karaahmetoğlu Ö. An Intraoral Appliance Design With Skeletal Anchorage For Rigid External Distraction Devices. 92nd  European Orthodontic Society Congress, 11-16 June 2016, Stockholm, Sweden.
 • Kadıoğlu MN, Karaahmetoğlu Ö, Kortmaz A, Yetimoğlu Özdil N, Arslan C, Kamburoğlu K, Altuğ AT, Tüzüner Öncül A. Comparison of Medial Aspect of Ramus for Sagittal Split Ramus Osteotomy in Patients with Different Skeletal Pattern. 93rd European Orthodontic Society Congress,  5-10 June 2017, Montreux, Switzerland.
 • Gökalp H, Mavi EM, Arslan C. Orthopedic – Orthodontic Treatment of Angle Class II Malocclusion With Anterior Open-Bite: Case Report. 93rd European Orthodontic Society Congress,  5-10 June 2017, Montreux, Switzerland.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

Arslan C, Naifoğlu E, Sancak K, Tüzüner Öncül AM, Altuğ AT, Toygar Memikoğlu, U. Hiperdiverjan Büyüme Modeline Sahip İskeletsel Sınıf III Bireyin Bimaksiller Ortognatik Cerrahi Tedavisi - Vaka Raporu.  TDB Dişhekimliğinde Klinik Dergisi Vol 7, Sayı 7, 11.2017.
Arslan C, Altuğ AT, Memikoğlu UT. Ortognatik cerrahinin ortodontide rolü: tanı yöntemleri ve tedavi planlaması. Arı Demirkaya A, editör. Ortognatik Cerrahi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.1-9.
Arslan C, Altug AT. Sınıf III bimaksiller ortognatik cerrahilerde havayolu morfolojisinin iki boyutlu olarak incelenmesi. Doğan S, editör. Sınıf III Maloklüzyonların Teşhis ve Tedavisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.48-55.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Altuğ AT, Arslan C, Tüzüner Öncül A, Kortmaz A. Tek Taraflı Dudak ve Damak Yarığı Bulunan Bir Yenidoğanın Cerrahi Öncesi Nazal ve Alveolar Şekillendirme ile Tedavisi: Vaka Raporu. 1. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi, 28-30 Kasım 2014, Kapadokya, Türkiye.
Arslan C, Küçük F, Altuğ AT, Tulga Öz F. Sendromik Olmayan Süpernümerer Diş Olgularında Kraniyofasiyal Özelliklerin Değerlendirilmesi – Pilot Çalışma.

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2-4 Kasım 2015, Eskişehir, Türkiye.

Kadıoğlu MN, Karaahmetoğlu Ö, Kortmaz A, Yetimoğlu Özdil N, Arslan C, Kamburoğlu K, Altuğ AT, Tüzüner Öncül A. Sagittal Split Ramus Osteotomisi Uygulanan Farklı İskeletsel Yapıdaki Vakalarda Medial Ramus Boyutlarının Karşılaştırılması. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 1-5 Ekim 2016, Antalya, Türkiye.
Arslan C, Altuğ AT, Naifoğlu E, Kortmaz A, Tütüncüler K, Alkaya M, Tüzüner Öncül AM. Hiperdiverjan Büyüme Modeline Sahip İskeletsel Sınıf III Bireyin Bimaksiller Ortognatik Cerrahi Tedavisi - Vaka Raporu. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 5-7 Kasım 2017, Ankara, Türkiye.
Arslan EM, Arslan C, Altuğ AT, Kadıoğlu MN, Karaahmetoğlu Ö, Tüzüner Öncül AM. İskeletsel Sınıf III Bireyin Bimaksiller Ortognatik Cerrahi Tedavisi Vaka Raporu. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 5-7 Kasım 2017, Ankara, Türkiye.
Arslan C, Arslan R, Altuğ AT. Compound Odontoma ile İlişkili Gömülü Kanin Dişin Ortodontik Tedavisi - Vaka Raporu. Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018, Ankara, Türkiye.
Arslan C, Altuğ AT, Toygar Memikoğlu U. İskeletsel Sınıf III Maloklüzyonun Bimaksiller Ortognatik Cerrahi ile Tedavisinin Farengeal Hava Yolu Üzerine Etkisinin Boyutsal ve Alansal Olarak İncelenmesi. 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 13-17 Ekim 2018, İzmir, Türkiye.
Konvansiyonel Öngörü Yöntemi İle Planlanan Bimaksiller Ortognatik Cerrahi İle Tedavi Edilen İskeletsel Sınıf Iıı Bireylerde Bilgisayar Öngörüleri Ve Ameliyat Sonuçlarının Karşılaştırılması Can ARSLAN, Ayşe Tuba ALTUĞ DEMİRALP, Ayşegül Mine TÜZÜNER  Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28 Nisan – 2 Mayıs 2019 Girne/KKTC

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Ortodonti Derneği (TOD)
 • Türk Dudak Damak Yarıkları Derneği
 • European Orthodontic Society (EOS)
 • Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)

Ödüller

 • Arslan C, Altuğ AT, Toygar Memikoğlu U. İskeletsel Sınıf III Maloklüzyonun Bimaksiller Ortognatik Cerrahi ile Tedavisinin Farengeal Hava Yolu Üzerine Etkisinin Boyutsal ve Alansal Olarak İncelenmesi. 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 13-17 Ekim 2018, İzmir, Türkiye. (Araştırma Posteri İkincilik Ödülü)
 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.