Prof. Dr. Derya ÇAKAN

Anabilim Dalı Başkanı

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2018: Profesörlük 
2006: Yardımcı Doçentlik 
2005: Hacettepe Üniversitesi, Ortodonti / Doktora
1999: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Y. Lisans

Derya ÇAKAN

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 
1. Taner TU, Ciğer S, El H, Germeç D, Es A. Evaluation of dental arch width and form changes after orthodontic treatment and retention with a new computerized method. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2004;126:463-473 
2. Ciger S, Aksu M, Germeç D. Evaluation of post-treatment changes in Class II Division 1 cases after nonextraction orthodontic treatment. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2005;127:219-223 
3. Germeç D, Taner TU. Lower lip sucking habit treated with a lip bumper appliance: A case report. Angle Orthodontist 2005;75:858-863 
4. Germeç D, Giray B, Kocadereli İ, Enacar A. Lower incisor retraction with a modified corticotomy. Angle Orthodontist 2006;76:880-888 
5. Taner TU, Germeç D, Er N, Tulunoğlu İ. Interdisciplinary treatment of an adult patient with old extraction sites. Angle Orthodontist 2006;76:1066-1073 
6. Germeç D, Taner TU. Evaluation of the effects of extraction and nonextraction therapy with air-rotor stripping on facial esthetics in postadolescent borderline cases. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2008;133:539-49 
7. Germeç D, Çakan U, Işık Özdemir F, Arun T, Çakan M. Shear bond strength of brackets bonded to amalgam with different intermediate resins and adhesives. European Journal of Orthodontics.10.1093/ejo/cjn086 (basımda)
8. Çağlar E, Germeç D, Çıldır Ş, Sandallı N, Twetman S, Işık Özdemir F, Arun T. Reduction of salivary mutans streptococci in orthodontic patients during daily consumption of yoghurt containing probiotic bacteria. European Journal of Orthodontics (basımda) 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Arun T, Sayınsu K, Germeç D, Aydın R, Erdem S. Management of Unilateral and Bilateral Clefts by Presurgical Nasoalveolar Molding. J Maxillofac Oral Surgery 2008 7(1):174-176

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Taner TU, Ciğer S, Germeç D. Postretention evaluation of the stability and relapse following extraction and nonextraction orthodontic therapy. IXth International Symposium on Dentofacial Development and Function; İstanbul, Turkey, 13-16 October 2002. Sözlü bildiri - Bildiri Kitapçığı, L013.
2. Germeç D, Taner TU. Treatment changes in borderline cases: Extraction versus nonextraction with air-rotor stripping technique. 81th Congress of European Orthodontic Society; Amsterdam, The Netherlands, 3-7 June 2005. Sözlü bildiri – Bildiri Kitapçığı, O-68.
3. Germeç D, Enacar A, Giray B, Kocadereli İ. Corticotomy assisted lower incisor retraction: A case report. 81th Congress of European Orthodontic Society; Amsterdam, The Netherlands, 3-7 June 2005. Poster bildirisi – Bildiri Kitapçığı, po-045.
4. Germeç D, Özer Ö, Kocadereli İ, Berker E. The effects of orthodontic forces on cytokines during canine distalization. 82nd Congress of the European Orthodontic Society; Vienna, Austria, 4-8 July 2006. Poster bildirisi – Bildiri Kitapçığı, s. 79, SP3-20.
5. Arun T, Germeç D, Güneyisi C, Güler N. Orthodontic extrusion of a fractured maxillary central incisor for implant site. 83rd Congress of the European Orthodontic Society; Berlin, Germany, 20-24 June 2007. Poster bildirisi – Bildiri Kitapçığı, s. 113, 94.
6. Öztoprak O, Trakyalı G, Germeç D, Işık F, Arun T. Shear bond strength comparison of three different orthodontic adhesives. Annual meeting IADR-Continental European and Israeli Divisions; Selanik, Yunanistan, 26-29 Eylül 2007. Poster bildirisi – Bildiri Kitapçığı, s. 69, 0229 (96433).
7. Akan S, Taner T, Germec D.Evaluation of the upper airway in borderline extraction and non-extraction subjects. 84th Congress of the European Orthodontic Society; Lisbon, Portugal, 10-14 June 2008. Poster bildirisi – Bildiri Kitapçığı, s. 98,197.
8. Germec D, Caglar E, Twetman S, Arun T, Sandallı N. Effects of probiotics on cariogenic bacteria in orthodontic patients. 84th Congress of the European Orthodontic Society; Lisbon, Portugal, 10-14 June 2008. Poster bildirisi – Bildiri Kitapçığı, s. 119, 286.
9. Trakyalı G, Çakan-Germeç D, Sayınsu K, Arun T. Comparison of digital and manuel cephalometric tracings. 84th Congress of the European Orthodontic Society; Lisbon, Portugal, 10-14 June 2008. Poster bildirisi – Bildiri Kitapçığı, s. 162, 473.
10. Sayınsu K, Sayınsu B, Germeç D. Orthodontic and restorative treatment of a fused tooth: A conservative approach. 84th Congress of the European Orthodontic Society; Lisbon, Portugal, 10-14 June 2008. Poster bildirisi – Bildiri Kitapçığı, s. 195-196, 631.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
1. Taner TU, Ciğer S, Germeç D. An evaluation of incisor relapse in premolar extraction and nonextraction patients. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2005;29:12-23. 
2. Çakan U, Güncü MB, Germeç D, Aslan Y. Yarık damak dudak hastalarında protetik rehabilitasyon. 7 Tepe Klinik. 2006;1(2):11-16. 
3. Germeç D, Kocadereli İ. Essix intrüzyon apareyi kullanımı. 7 Tepe Klinik 2006;1(2):17-19.
4. Germeç D, Taner TU. Ortodontide interproksimal mine aşındırması. Türk Ortodonti Dergisi. 2008;21:67-79.
5. Aksu M, Germeç D, Taner TU. Sınıf II derin örtülü kapanışın diş çekimi ve Bite-Fixer apareyi ile tedavisi: Vaka raporu. Türk Ortodonti Dergisi. 2008;21:45-55.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
1. Ciğer S, Taner TU, El H, Germeç D, Es A. Sınıf II olgularda ortodontik tedavi ve retansiyon sonrası ark formunda meydana gelen değişikliklerin incelenmesi. VII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu; Ankara, Türkiye, 12-13 Kasım 2001. Sözlü Bildiri – Bildiri Kitapçığı, s.16, no. 1.
2. Enacar A, Pehlivanoğlu M, Keser E, Akcan C, Radanov D, Germeç D. Şiddetli orta yüz yetersizliğinde Le Fort III distraksiyon osteogenezisi – Ortodonti-Plastik cerrahi işbirliğinde yeni ufuklar. 1. Bölüm: İnternal yaklaşımlar. VIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; Antalya, Türkiye, 27-30 Mayıs 2002. Sözlü Bildiri – Bildiri Kitapçığı, s. 28, no. 27.
3. Enacar A, Pehlivanoğlu M, Keser E, Akcan C, Radanov D, Germeç D. Şiddetli orta yüz yetersizliğinde Le Fort III distraksiyon osteogenezisi – Ortodonti-Plastik cerrahi işbirliğinde yeni ufuklar. 2. Bölüm: Eksternal yaklaşımlar. VIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; Antalya, Türkiye, 27-30 Mayıs 2002. Sözlü Bildiri – Bildiri Kitapçığı, s. 28,29, no. 28.
4. Taner TU, Germeç D. Alt dudak emme alışkanlığı nedeniyle gelişen maloklüzyonun lip bumper apareyi ile tedavisi: Olgu sunumu. VIII.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; Antalya, Türkiye, 27-30 Mayıs 2002. Poster bildirisi – Bildiri Kitapçığı, s. 42, no. 14.
5. Enacar A, Germeç D, Kale S, Giray B. Kortikotomi: Kesici retraksiyonunda yeni olanaklar. VIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu; Konya, Türkiye, 12-14 Ekim 2003. Sözlü Bildiri – Bildiri Kitapçığı, s. 30, no. 38.
6. Taner TU, Germeç D. Aerotör Stripping (ARS) tekniği ile orta dereceli çapraşıklığın tedavisi: Olgu sunumları. VIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu; Konya, Türkiye,12-14 Ekim 2003. Poster bildirisi – Bildiri Kitapçığı, s.51, no. 41.
7. Ciğer S, Aksu M, Germeç D. Sınıf II Bölüm 1 olgularda çekimsiz ortodontik tedaviyi takiben meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesi: Sefalometri ve Model analizi. IX. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; Belek, Türkiye, 3-6 Ekim 2004. Sözlü Bildiri – Bildiri Kitapçığı, s.106, S71.
8. Taner TU, Germeç D, Er N. Yetişkin ortodontisinde Air-Rotor Stripping ve interdisipliner yaklaşımlar: Olgu sunumu. IX.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; Belek, Türkiye, 3-6 Ekim 2004. Poster bildirisi – Bildiri Kitapçığı, s. 174, P75.
9. Germeç D, Taner TU. Erişkin borderline olgularda çekimli ve Air-Rotor Stripping ile çekimsiz tedavinin fasiyal estetiğe etkilerinin değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu; Adana, Türkiye, 18-21 Eylül 2005. Sözlü Bildiri – Bildiri Kitapçığı, s. 54, S35.
10. Germeç D, Taner TU, Enacar A, Çakan U. Sınıf III Eureka Spring kullanımı: Bilateral dudak-damak yarıklı bir olgu sunumu. IX. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu; Adana, Türkiye, 18-21 Eylül 2005. Poster bildirisi – Bildiri Kitapçığı, s.109, P54.
11. Germeç D, Kocadereli İ. Retansiyon sonrası dönemde uzamış üst II. moların Essix apareyi ile gömülmesi: Vaka raporu. IX. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu; Adana, Türkiye, 18-21 Eylül 2005. Poster bildirisi – Bildiri Kitapçığı, s.66, P5.
12. Güncü MB, Çakan U, Germeç D. Yarık damak dudak hastalarının sabit ve bölümlü hareketli protezler ile rehabilitasyonu: Vaka serisi. TPID 2005 Sempozyumu; Ankara, Türkiye, 22-23 Ekim 2005. Poster bildirisi – Bildiri Kitapçığı
13. Aksu M, Germeç D, Taner TU. Sınıf II derin örtülü kapanışın diş çekimi ve Bite-Fixer apareyi ile tedavisi: Vaka raporu. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; İstanbul, Türkiye, 24-28 Eylül 2006. Poster bildirisi – Bildiri Kitapçığı, s.124, P85.
14. Taner TU, Akan S, Germeç D. Borderline olgularda çekimli ve ARS (air-rotor stripping) ile çekimsiz tedavi sonrası ark genişliği ve uzunluğu değişimi. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; İstanbul, Türkiye, 24-28 Eylül 2006. Sözlü Bildiri – Bildiri Kitapçığı, s.49,50, S9.
15. Germeç D, Taner TU, Akan S, Karakaya J. Borderline vakalarda çekimli ve çekimsiz tedavilerin estetik etkilerinin algılanması. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; İstanbul, Türkiye, 24-28 Eylül 2006. Sözlü Bildiri – Bildiri Kitapçığı, s.44,45, S4.
16. Germeç D, Çağlar E, Çıldır Ş, Işık Özdemir F, Arun T, Twetman S, Sandallı N. Probiyotiklerin ortodonti hastalarının tükrük mutans streptokok ve laktobasil seviyelerine etkisi. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu; Ankara, Türkiye, 12-13 Kasım 2007. Sözlü Bildiri – Bildiri Kitapçığı,s.51, S19.
17. Germeç D, Çakan U, Işık Özdemir F, Arun T, Çakan M. Farklı rezin sistemlerle amalgam yüzeyine yapışma direncinin değerlendirilmesi. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu; Ankara, Türkiye, 12-13 Kasım 2007. Sözlü Bildiri – Bildiri Kitapçığı,s.62, S30.
18. Ahmet cerrahi kongre
19. Germeç-Çakan D, Taner T, Akan S. Çekimsiz, minimum ankrajla çekimli ve maksimum ankrajla çekinli tedavi edilen hastalarda havayolu değerlendirilmesi. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; Çeşme, Türkiye, 12-16 Ekim 2008. Sözlü Bildiri – Bildiri Kitapçığı,s.70, S08.
20. Bozkuş İ, Arun T, Germeç-Çakan D. Ortognatik cerrahi sonrası saç ve tırnakta eser element düzeylerinin değerlendirilmesi. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; Çeşme, Türkiye, 12-16 Ekim 2008. Sözlü Bildiri – Bildiri Kitapçığı,s.97, S35.
21. Nalbantgil Özdemir D, Germeç-Çakan D, Öztoprak O, Işık Özdemir F, Arun T. Separasyon sırasında ağrı ve rahatsızlığın algılanması. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; Çeşme, Türkiye, 12-16 Ekim 2008. Sözlü Bildiri – Bildiri Kitapçığı,s.117, S55.
22. Trakyalı G, Germeç-Çakan D, Arun T. Dijital ve manuel sefalometrik çizim karşılaştırılması. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi; Çeşme, Türkiye, 12-16 Ekim 2008. Sözlü Bildiri – Bildiri Kitapçığı,s.188, P 8.1.

Projeler

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama 
2007-2008 Güz DENT 360 1 50
DENT 460 1 41
DORT 703 1 4
DORT 501 1 6
DORT 601 1 6
DORT 791 1 6
DORT 793 1 4
DNSC 565 1 
İlkbahar DORT 502 1 6
DORT 792 1 6
DNSC 565 1 
DENT 360 1 50
DENT 460 1 41
DORT 704 1 4
DORT 794 1 4
2008-2009 Güz DENT 360 1 50
DENT 460 1 41
DORT 703 1 6
DORT 501 1 5
DORT 601 1 5
DORT 791 1 5
DORT 793 1 6
DNSC 565 1 
İlkbahar DORT 502 1 5
DORT 792 1 5
DNSC 565 1 
DENT 360 1 50
DENT 460 1 41
DORT 704 1 6
DORT 794 1 6

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Ortodonti Derneği
Europeen Orthodontic Society

Ödüller

TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı. Taner TU, Ciğer S, El H, Germeç D, Es A. Evaluation of dental arch width and form changes after orthodontic treatment and retention with a new computerized method. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2004;126:463-473. 

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.