Öğr. Gör. Dr. Ece Deniz YARIMOĞLU ÖKTEN

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

Lisans: Yeditepe Üniversitesi  Diş Hekimliği, 2015
Doktora: Yeditepe  Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji, 2021
Ece Deniz YARIMOĞLU ÖKTEN

Makale ve Yayınları

  1. Le Roch S, Rouche F, Valet F, Bouchard P; ESCAPE group. European survey on criteria of aesthetics for periodontal evaluation: The ESCAPE study J Clin Periodontol. 2019 Nov;46(11):1116-1123. 
  2. Gursoy H., Yarimoglu E., Kuru B., Ozkan Karaca E.,Kuka Ince G. Evaluation of the effects of Er:YAG laser for the de-epithelization of the palatal graft in the treatment of multiple gingival recessions: A randomized clinical trial, Photobiomodulation, Photomedicine and Laser Surgery,2019; Nov;37(11):715-721.
 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  1. Türk Periodontoloji Derneği (TSP)
  2. Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)
  3. European Federation of Periodontology (EFP)
  4. International Association for Dental Research (IADR)
 

Ödüller

DILAD 2. Sempozyomu, 2019, Istanbul. Poster Sunum 2. Ödülü. Yarımoğlu E, Gursoy H, Ince Kuka G, Ozkan Karaca E, Kuru B. Çoklu dişeti çekilmelerinin tedavisinde palatal greft de-epitelizasyon amacıyla Er:YAG lazer kullanımının incelenmesi: Randomize, klinik, pilot çalışma.

 
 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.