Doç. Dr. Elif Delve BAŞER CAN

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2017: Doçentlik
2014: Yardımcı Doçentlik
2009: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği, Endodonti / Doktora
2004: Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği / Y. Lisans

Elif Delve BAŞER CAN

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities )
1. Gerek M, Başer ED, Kayahan MB, Sunay H, Kaptan RF, Bayırlı G. Vertical root fracture resistance of teeth after ultrasonic and masserann retrieval of fractured instruments. International Endodontic Journal 2012; 45: 429-34.

2. Başer Can ED, Gerek M, Kayahan MB, Mohsenı K, Sunay H, Bayirli G. Comparison of two different preparation protocol of Ni-Ti Rotary PathFile-ProTaper instruments in simulated s-shaped canals. Acta Odontol Scand. 2013 Jun 24. (yayına kabul edildi)

3. Jale Tanalp, Müzeyyen Gerek, Elif Delve Başer Can, Mehmet Baybora Kayahan, Tuğçe Timur. Evaluation of senior dental students’ general attitude of the use of rubber dam: A survey among two dental schools. The Scientific World Journal Volume 2014 Mar 3; 2014:290101. (SCI)

4. Can ED, Keleş A, Aslan B. Evaluation of the root filling quality of three root canal filling systems with micro-CT. Int Endod J. 2017 May;50(5):499-505

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Başer Can ED, Karapınar Kazandağ M, Kaptan RF. Inadvertent apical extrusion of sodium hypochlorite with evaluation by dental volumetric tomography. Case Rep Dent 2015; 2015:247547. doi: 10.1155/2015/247547. Epub 2015 Mar 25 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Asal A, Baser ED, Tuğay A. Root canal treatment in mandibular canines with two roots and two canals: a report of three cases, 11th Congress of the Balkan Stomatological Society, 11-14 May, 2006, Bosnia Herzegovina, Sarajevo. (Poster sunumu)

2. Baser ED. Non-surgical retreatment of teeth with periapical lesions: a report of three cases, 11th Congress of the Balkan Stomatological Society, 11-14 May, 2006, Bosnia Herzegovina, Sarajevo. (Poster sunumu)

3. Sonat B, Baser ED. Non-surgical root canal treatment of dens invaginatus in a maxillary lateral incisor: case report, 11th Congress of the Balkan Stomatological Society, 11-14 May 2006, Bosnia Herzegovina, Sarajevo. (Poster sunumu)

4. Ayşegül Asal Cali, Elif Delve Başer, Arzu Bayalan Aldemir. Treatment procedure of acute apical abscess: case reports, 12th Congress of the Balkan Stomatological Society, 12-14 Nisan, 2007, Türkiye, İstanbul. (Poster sunumu)

5. Asal Cali Aysegul, Bayalan Aldemir Arzu, Baser Elif Delve. Treatment of intrusively and extrusively luxated maxillary central incisors, one week after the traumatic injury: a case report, 13th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 06-08 Eylül, 2007, Türkiye, İstanbul. (Poster sunumu)

6. E.D. BASER, H.G. YILMAZ. The treatment of external root resorption following e-PTFE membrane application, International Association of Dental Research (IADR) Continental European Division (CED), Israeli Division (ID) Meeting, 26-29 September, 2007, Greece, Thessaloniki. (Poster sunumu)

7. Sevimay S, Acık L, Baser ED. Healing of large periapical lesion and molecular identification using polymerase chain reaction,14th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 23-26 September, 2009, Scothland, Edinburgh. (Poster sunumu)

8. Başer ED, Aslan B, Tatar I, Uysal S. Comparision of the Homogeneity of Different Root Canal Obturation Systems, 88th General Sesion&Exhibition of the IADR (International Association for dental Research),14-17 July, 2010, Spain, Barcelona.  (Poster sunumu)

9.  Sevimay S, Gürbüz A, Başer ED, Yılmaz Ş. In vitro cytotoxicity evaluation of different root canal sealers, Türk Endodonti Derneği 10. Uluslararası Kongresi, 23-25 Eylül 2010, Türkiye, İstanbul. (Poster sunumu)

10. Başer ED, Aslan B, Tatar I, Uysal S. Comparision of the Homogeneity of Different Root Canal Obturation Systems, Türk Endodonti Derneği 10. Uluslararası Kongresi, 23-25 Eylül, 2010, Türkiye, İstanbul. (Sözlü Sunum)

11. Başer Elif Delve, M Gerek, MB Kayahan, K Mohseni, H Sunay, G Bayırlı. Canal Transportation of Ni-Ti Rotary PathFile-ProTaper with a New Protocol in Simulated S-Shaped canals, 15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 14-17 September, 2011, Italy, Rome. (Sözlü Sunum)

12. Müzeyyen Gerek, ED Başer, MB Kayahan, H Sunay, RF Kaptan, G Bayırlı. Vertical root fracture resistance of teeth after ultrasonic and masserann retrieval of fractured instruments. 15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology. 14-17 September, 2011, Italy, Rome. (Sözlü Sunum)

13. Elif Delve Başer, Rabia Figen Kaptan. Kök kanalı tedavisi sırasında apikalden sodyum hipoklorit taşması: Vaka Raporu. Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi 27-28 Nisan 2012, Türkiye, İstanbul. (Poster sunumu)

14. Tanalp J, Gerek M, Başer ED, Kayahan MB, Timur T. Diş Hekimliği Fakültesi Son Sınıf öğrencilerinin rubber dam hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Türk Endodonti Derneği 11. Ulusal Kongresi 27-28 Nisan 2012, Türkiye, İstanbul. (Poster sunumu)

15. Edebal TH, Zaimoglu L, Baser Can E. In vitro microleakage evaluation of silicone based root canal sealer. 46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division (NOF). 4-7 Eylül, 2013, Italy, Florence. (Sözlü Sunum)

16. Kayahan MB, Guven EP, Milkar K, Baser ED, Kaptan F, Yılmaz C, Bektas D, Ozler S, Sarıca G. Efficacy of ethylenediamine tetraacetic acid and calcium hydroxide in the removal of root canal filling during retreatment.16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, 12-14 September, 2013, Portugal, Lisbon. (Poster sunumu)

17. Rabia Figen Kaptan, Meriç Karapınar Kazandağ, Elif Delve Başer Can. Kanal tedavisi sırasında sodyum hipoklorit taşması nedeniyle gelişen fasiyal hematom. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 21-23 Kasım, 2013, Türkiye, İstanbul. (Poster sunumu)

18. Elif Delve Başer Can Kök kanal tedavisi sırasında meydana gelen sodyum hipoklorit komplikasyonları. Türk Endodonti Dernegi 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 15-17 Mayıs 2014, Türkiye, İstanbul. (Kısa Konferans)

19. Edebal T.H., Başer Can E.D., Edebal G. Rehabilitation of Crown-Root fracture with self-cure dental adhesive system. 18th World Congress on Dental Traumatology 19-21 Haziran 2014, Türkiye, İstanbul. (Poster sunumu)

20. Baser Can E., Tanalp, J., Kaptan , F., Comparison Of Students’ Perceptions On Plastic And Extracted Natural Human Teeth During Preclinical Endodontic Training. 47th Meeting of CED-IADR 15-17 Ekim 2015, Antalya, Türkiye. (Poster sunumu)

21. Elif Delve Başer Can, Mehmet Baybora Kayahan, Müzeyyen Kayataş, Jale Tanalp, Üç farklı elektronik apeks bulucunun el eğeleri ve döner eğeler kullanılarak in vitro karşılaştırılması. Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016, Kapadokya, Nevşehir. (Sözlü sunum)

22. H. Yurdaguven, B. Dikici, ED Baser Can, M. Soyman, Effect of Fiber Reinforced Composite Resin Restoration, Composite Resin Inlay or CAD CAM Composite Resin Inlay Restoratives onFracture Resistance of Endodontically Treated Molar Teeth. IADR General Session June 22-25, 2016, Seoul, Republic of Korea. (Sözlü sunum)

23. Elif Delve Başer Can, Jale Tanalp, Figen Kaptan. Preklinik endodontik eğitim sırasında öğrencilerin plastik ve çekilmiş insan dişi üzerindeki algılarının karşılaştırılması. 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu 11-14 Mayıs 2017 Acapulco Resort Hotel, Girne, Kıbrıs (Sözlü sunum)

24. Başer Can ED, Barut G, Işık V, Algül E, Can E, Push-out bond strength of adhesively bonded fibre posts on irradiated and nonirradiated root dentine. 18th  ESE Bienniel Congress, 14th-16th September 2017, Brussels, Belgium. (Sözlü sunum)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

1. Elif Delve Başer Can, Baybora Kayahan. Dış kök rezorpsiyonları. Türk Diş Hekimliği Dergisi 2013;21(86): 46-52.

2. Emre Övsay, Elif Delve Baser Can, Figen Kaptan Travma sonucu oluşan geniş periapikal lezyonların endodontik cerrahi ile tedavisi: Olgu sunumu. Roots Dergisi 2013; 2:6-8.

3. Elif Delve Başer Can, Figen Kaptan. Kök kanal tedavisi sırasında apikalden sodyum hipoklorit taşması nedeniyle gelişen fasiyal hematom: Olgu Raporu Roots Dergisi 2014; 1: 6-8.

4. Elif Delve Başer Can, Kök kanal şekillendirme yöntemlerinin postoperatif ağrıya etkisi. Turkiye Klinikleri J Endod-Special Topics 2016;2(3).

5. Mehmet Baybora Kayahan, Esra Pamukçu Güven, Kamer Milkar, Elif Delve Baser Can, Figen Kaptan, Caner Yılmaz, Dilara Bektas, Sebahat Ozler, Gamze Sarıca, Efficacy of ethylenediamine tetraacetic acid and calcium hydroxide in the removal of root canal filling during retreatment. Cumhuriyet Dental Journal (2016) Vol 19 No 3 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

E1. Sevimay S, Aslan B, Akyüz G, Başer ED. Lateral kondenzasyon, MicroSeal ve System B kök kanal dolgu tekniklerinin karşılaştırılması, Türk Endodonti Derneği 3. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, 25-27 Nisan, 2008, Türkiye, Antalya. (Poster sunumu)

E2. Karagöz Ş, Başer ED. Endodontik-Periodontal kombine lezyonlu bir dişin tedavisi: vaka raporu, Türk Endodonti Derneği 3. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, 25-27 Nisan, 2008, Türkiye, Antalya. (Poster sunumu)

 

Diğer yayınlar 

1. Başer ED, Bayırlı G. PathFile Sistem, İstanbul Diş Hekimleri Odası Dergisi, Mayıs/Haziran 2011, 68-71

İdari Görevler

Hasta Bakımı ve Bakımın sürekliliği 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Endodonti Derneği
Avrupa Endodonti Derneği (ESE)

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.