Prof. Dr. Elif SUNGURTEKİN EKÇİ

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2012: Doçent
2010-2012: Öğretim Görevlisi
2008: Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti / Doktora
2002: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği / Y. Lisans

Elif SUNGURTEKİN EKÇİ

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Sungurtekin E, Öztaş N. The effect of erbium, chromium:yttrium-scandium-gallium-garnet laser etching on marginal integrity of a resin-based fissure sealant in primary teeth. Lasers Med Sci 2010;25:841-847. (SCI)

2. Ozdemir Ozenen D, Sungurtekin E, Çıldır Ş, Sandallı N. A comparison of the oral health status of children who are visually impaired versus children with normal vision in Istanbul. J Vis Impair Blind 2012 Jun;106(6): 362-367. (SCI) 

3. Ozdemir-Ozenen D, Sungurtekin E, Issever H, Sandalli N. Surface roughness of fluoride-releasing restorative materials after topical fluoride application. Eur J Paediatr Dent 2013; 14: 68-72. (SCI) 

4. Tirali RE, Bodur H, Sipahi B, Sungurtekin E. Evaluation of the antimicrobial activities of Chlorhexidine gluconate, Sodium hypochlorite and Octenidine Hydrochloride in vitro. Aust Endod J 2013;39(1):15-8. (SCI) 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 
1. Oztaş N, Atabek D, Sungurtekin E. The effect of different preventive methods on initial fissure caries lesions. 9th Congress of The European Academy of Paediatric Dentistry. Dubrovnik, Croatia. 29th May-1st June 2008. (Poster Presentation)

2. Oner R, Ağcabay S, Ozdemir-Ozenen D, Sungurtekin E, Erdem AS, Arun T, Sandallı N. Dental and Orthodontic Rehabilitation of A Child With Klippel-Feil Syndrome: A Case Report. 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. Harrogate, England. June 3-6 2010. (Poster Presentation)

3. Korkmaz FM, Durkan R, Tüzüner T, Sungurtekin E, Buruk K, Şatıroğlu İ, Nur BG. The Antibacterial Effect of Various Luting Cements Containing Clorhexidine Diacetate/Cetrimide Mixtures On Streptococcus Mutans. 34th Conference of European Prosthodontic Association.September 23-25 2010. Prishtina, Kosovo. (Poster Presentation) 

4. Ozdemir Ozenen D, Guler N, Sungurtekin E, Sandalli N. Apexification of an impacted permanent mandibular canine after trans-alveolar transplantation. 7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop. March 31-April 2 2011. İstanbul, Turkey. (Poster Presentation)

5. Ozdemir Ozenen D, Sungurtekin E, İşsever H, Sandalli N. Surface roughness of various restorative materials after topical fluoride application. 23th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry. 15-18 June 2011. Athens, Greece. (Oral Presentation)

6. Öner R, Ozdemir Ozenen D, Sungurtekin E, İşsever H, Sandalli N. Knowledge and awareness of oral-dental trauma among parents of primary and preschool children in Istanbul. 23th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry. 15-18 June 2011. Athens, Greece. (Poster Presentation) 

7. Sungurtekin E, Çıralı N, Ozdemir Ozenen D, İşsever H, Sandalli N. Reasons for extractions of primary and permanent teeth in a group of 3-13 year-old children in Istanbul. 23th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry. 15-18 June 2011. Athens, Greece. (Poster Presentation) 

8. Sungurtekin E, Ozdemir Ozenen D, Duman S, Acuner C, Sandalli N. Antibacterial surface properties of various fluoride releasing restorative materials. 11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. pp.38.24-27 May 2012. Strasbourg, France. (Oral Presentation) 

9. Ozdemir Ozenen D, Sungurtekin E, Oner Bozatlıoglu R, Sandalli N. Surface hardness of various restorative materials after topical fluoride application. 11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. pp.38.24-27 May 2012. Strasbourg, France. (Oral Presentation) 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
1. Öznurhan F, Sungurtekin E, Ölmez A. Mineral Trioksit Agregatı (MTA) ile Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu. Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2009; 33: 21-29.

2. Sungurtekin E, Bani M, Öztaş N. Mine Pürüzlendirme Yöntemleri. GÜ Diş Hek Fak Derg 2009;26:189-194.

3. Sungurtekin E, Öznurhan F, Öztaş N. Pit ve Fissür Sealant Uygulamaları: Sistematik Bir Derleme. GÜ Diş Hek Fak Derg 2010;27:145-149.

4. Atabek D, Sungurtekin E, Öztaş N. Yüksek mineral içerikli ajanların ozon tedavisi ile kombine kullanımının fissür çürükleri üzerine etkisi. GÜ Diş Hek Fak Derg 2012;29:165-171. 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
1. Sungurtekin E, Özalp Ş, Tulunoğlu Ö. Aynı Vakada İzlenen İki Farklı Diş Gelişim Anomalisinin 3 Yıllık Takibi ve Tedavisi. Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu. 26–27 Mayıs 2006. Isparta. (Poster) 

2. Atabek D, Sungurtekin E, Bani M, Öztaş N. Değişik Polisaj Sistemlerinin Kompozit Rezin Materyallerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Değerlendirilmesi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 17–21 Ekim 2007. Antalya. (Sözlü Bildiri) 

3. Atabek D, Sungurtekin E, Sözen A, Öztaş N. Farklı Koruyucu Yöntemlerin Başlangıç Fissür Çürükleri Üzerindeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 17–21 Ekim 2007. Antalya. (Sözlü Bildiri) 

4. Öner R, Özdemir Özenen D, Sungurtekin E, İşsever H, Sandallı N. Anaokulu ve İlkokul Öğretmenlerinin Ağız-Diş Kazaları Yaralanmalarına Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 20-23 Mayıs 2010. Midyat-Mardin. (Sözlü Bildiri) 

5. Ülkür F, Sungurtekin Ekçi E, Nalbantgil D, Sandallı N. Er:YAG Lazer ve İki Farklı Vernik Uygulamasının Mine Demineralizasyonuna Etkilerinin in-vitro Değerlendirilmesi. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 04-07 Ekim 2012, Antalya. (Sözlü Bildiri) 

6. Sungurtekin Ekçi E, Özdemir Özenen D, Duman S, Acuner İ Ç, Sandallı N. Fluorid Salınımı Yapan Yeni Bir Restoratif Materyalin Antibakteriyel Yüzey Özelliklerinin In-Vitro Değerlendirilmesi. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 04-07 Ekim 2012, Antalya. (Sözlü Bildiri) 

7. Trakyalı G, Özdemir Özenen D, Sungurtekin Ekçi E, Sandallı N. Ağız Solunumu Yapan Hastalarda Ortodontik Tedavinin Oral Mikrobiyolojik Değişikliklerin İncelenmesi. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 04-07 Ekim 2012, Antalya. (Sözlü Bildiri) 

Projeler

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler 

2011-2012-Güz-Çocuk Diş Hekimliği I 
2011-2012-Güz-İleri Pedodonti I-Yüksek Lisans 
2011-2012-Bahar-İleri Pedodonti II-Yüksek Lisans 
2012-2013-Güz-Çocuk Diş Hekimliği I
2012-2013-Güz-Çocuk Diş Hekimliği IV
2012-2013-Güz-Pedodonti Klinik I
2012-2013-Güz- Vaka Tartışmaları I
2012-2013-Güz- Vaka Tartışmaları III
2012-2013-Güz- Literatür İnceleme I
2012-2013-Güz- Literatür İnceleme III
2012-2013-Güz-İleri Pedodonti I
2012-2013-Bahar-İleri Pedodonti II
2012-2013-Bahar- Çocuk Diş Hekimliği II
2012-2013-Bahar- Çocuk Diş Hekimliği III
2012-2013-Bahar- Pedodonti Klinik II
2012-2013-Bahar- Vaka Tartışmaları II
2012-2013-Bahar- Literatür İnceleme II
2012-2013-Bahar- Literatür İnceleme IV

İdari Görevler

Fakülte Bilim Kurulu Üyesi Fakülte
Ameliyathane Komitesi Üyesi 
Fakülte İlaç Komitesi Üyesi 
Fakülte Mavi Kod Ekibi Sorumlusu

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. Türk Pedodonti Derneği
2. International Association of Paediatric Dentistry
3. European Academy of Paediatric Dentistry

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.