Öğr. Gör. Dr. Elif YAMAN DOSDOĞRU

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2015: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Uzmanlık
2015: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Doktora
2009: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Lisans - Yüksek Lisans

Elif YAMAN DOSDOĞRU

Makale ve Yayınları

(A) Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
A1.Yaman E, Gorken F, Erdem AP, Sepet E, Aytepe Z. Effects of folk medicinal plant extract Ancaferd Blood Stopper® in vital primary molar pulpotomy. European Academy of Paediatric Dentistry, 2012; Vol.13(Issue 4): 197-202.

(B) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1.Sözlü Bildiriler

B1.1.Yaman-Dosdogru E, Batu S, Kepekci-Tekkeli SE, Guven Y, Aytepe Z. The preparation and characterization of a new restorative material containing caseinoglycopeptide. 45th Annual Meeting and Exhibition of the AADR. 40th Annual Meeting of the CADR. Los Angeles, California, USA, March 16-19,2016; p.95.

B2. Proceedings
B2.1.Aytepe Z, Turan C, Yaman E, Yamaç Yılmaz E and Nayır A. Oral&Periodontal Health Status of Children with Chronic Renal Failure. 89th General Session&Exhibition of the IADR 40th Annual Meeting of the AADR. 35th Annual Meeting of the CADR. San Diego, California, USA, March 16-19,2011;156.
B2.2.Turan C, Ikikarakayali G, Yaman E, Gorken FN, Erdem AP, Sepet E, Aytepe Z. The Comparison of Ankaferd Blood Stopper® (ABS) and Formocresol (FC) Application in Vital Pulpotomy. 7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop, İstanbul, Turkey, Mar 31th - April 2nd, 2011;14.
B2.3.Aytepe Z, Yaman E, Turan C, Kasapcopur O. Dental and facial characteristic of children with juvenile idiopathic arthritis compared to controls. 11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Strasbourg, France, May 24-27, 2012;118.
B2.4.Yaman E, Gorken FN, Erdem AP, Oztas E, Marsan G, Sepet E, Aytepe Z. The Prevalance and Severity of Maxillary Incisor Trauma (MIT) in Patients with Class II Division 1 Malocclusion. 17th World Congress on Dental Traumatology. Brazilian Journal of Dental Traumatology, 3(Special Issue), Rio de Janeiro, Brazil, September 19-22, 2012;31.
B2.5.Tolgay CG, Yaman-Dosdogru E, Guven Y, Aren G, Aytepe Z, Aktoren O. Regional Odontodysplasia: Report of Two Cases. International Journal of Pediatric Dentistry 23(1):118. 24th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry Seoul, Korea, June 12-15, 2013;188.
B2.6.Aytepe Z, Yaman-Dosdogru E, Oztas E, Akcay S, Turan C, Kasapcopur O. Craniofacial findings of patients with juvenile idiopathic arthritis. 46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, Florance, Italy, September 4-7, 2013;37.
B2.7.Ofluoglu D, Altin N, Tuna-İnce EB, Yaman-Dosdogru E. Oral Manifestations and Prosthetic Rehabilitation of Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathy Type IV: A Case Report. Oral and Maxillofacial Society, 8th International Congress. Antalya, Turkey, May 28-Jun 1, 2014.
B2.8.Yaman-Dosdogru E, Gorken FN, Erdem AP, Sepet E, Aytepe Z. Revascularization of immature necrotic permanent maxillary incisors: five case reports. 18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, Turkey, June 19-22, 2014;221.
B2.9. Gumustas B, Dosdogru E. Effect of accelerated aging on the fluoride release of fluoride releasing materials. AIC 19th International Congress and CONSEURO "Clinical Procedures and Digital (r)Evolution: contemporary synergies in conservative/restorative dentistry". Biomaterials. Poster P.14. 8th CONSEURO Bologna May, 11-13, 2017;1370. Clin Oral Invest (2017) 21:1359–1433.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1.Erdem AP, Yaman E, Sepet E, Aytepe Z. Zihinsel Engelli Çocuklarda Davranış Yönetimi ve Tedavi Yaklaşımları. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2012;46(2):65-72.
D2.Yaman-Dosdogru E, Erdem AP, Sepet E, Aytepe Z. Koruyucu Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar. Dişhekimliği Dergisi 2013;24(109):36-41.
D3.Yaman-Dosdogru E, Tumoglu M, Aytepe Z. Oral-dental Health Protocols in Pediatrıc Intensive Care Units. Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, 2014; 48(3):83-89.
D4.Yaman-Dosdogru E, Erdem AP, Sepet E, Aytepe Z. Restoratif Materyallerin Dental Biyofilm Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, Supplement:8, 2014:89-97.
D5.Aytepe Z, Yaman E. Diş Hekimliğinde Malpraktis. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2015;21(2):146-150.
D6.Ofluoglu D, Altın N, Yaman-Dosdogru E, Tuna-İnce EB, Aytepe Z, Tanyeri H. Oral Manifestations and Prosthetic Rehabilitation in Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathy (HSAN) Type IV: A Case Report. Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry 2016;50(2):49-53.
D7. Yaman-Dosdogru E, Gorken FN, Erdem AP, Oztas E, Marsan G, Sepet E, Aytepe Z. Maxillary incisor trauma in patients with Class II division 1 Dental Malocclusıon: Associated Factors. J Istanbul Univ Fac Dent 2017;51(1):34-41.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E2. Poster Bildirileri

E2.1.Yaman E, Turan C, Yamac-Yılmaz E, Aytepe Z. Apert Sendromlu İki Olguda Ağız ve Diş Sağlığı Bulguları. 18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi. İstanbul, 1-3 Nisan, 2011.
E2.2.Akcay S, Yaman E, Aytepe Z. Nadir Görülen Osteopetrozis Tarda (Albers-Schönberg): Bir Olgu Sunumu. 19. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi. Antalya, 4-7 Ekim, 2012.

Projeler

H. Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Kongre, Sempozyumlar ve Bilimsel Toplantılar

H1.3. Ulusal "Cerebral Palsy" ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi. İstanbul, Türkiye, 13-14 Kasım 2009.
H2.89th General Session&Exhibition of the IADR 40th Annual Meeting of the AADR. 35th Annual Meeting of the CADR. San Diego, California, USA, March 16-19, 2011.
H3.18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi. İstanbul, 1-3 Nisan, 2011. 7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop, İstanbul, Turkey, Mar 31th - April 2nd, 2011.
H4.17th World Congress on Dental Traumatology, Rio de Janeiro, Brazil, September 19-22, 2012.
H5.İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul, Türkiye, 21-23 Kasım, 2013.
H6.18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, Turkey, June 19-22, 2014.
H7.45th Annual Meeting and Exhibition of the AADR. 40th Annual Meeting of the CADR. Los Angeles, California, USA, March 16-19, 2016.

Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Uzm. Dr.

 Medipol Mega Hastaneler Kompleksi 

2015-2016

Uzm. Dr.

 Bezmialem Vakıf Üniversitesi

2016-2018

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Pedodonti Derneği (2009-2016)
International Association of Dental Traumatology (2012-2015)
International Association of Dental Research (2011-2016)

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.