Öğr. Gör. Dr. Elifnaz ÖZEN

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

Lisans - Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2017 (Fakülte Birinciliği)
Doktora: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi, 2021
Elifnaz ÖZEN

Makale ve Yayınları

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
• Yoruk B, Turker I, Ozen E, et al. Diş Hekimliğinde Eğitime Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Kullanılmasına İlişkin Bir Durum Çalışması. EDU7. 2017; 6(8): 54-68.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
• Kursoglu P, Akgün A, Fıratlı Y, Özen E, Erözer T, Bank B, Şenalp S. Evaluation of dentistry students’ reasons for choosing dentistry and post-graduation career plans. FDI Congress , Istanbul, Turkey, 2013. (Poster Sunumu)
• Kursoglu P, Özen E, Türker İ. Mobil Dişin Birleşik Lamina Splint Sistemi ile Tedavisi: Vaka Raporu. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2018. (Poster Sunumu)
• Kursoglu P, Türker İ, Özen E. Bruksizm ve Bruksizmi Etkileyen Farmakolojik Yaklaşımlar. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2018. (Poster Sunumu)
• Ozen E, Kursoglu P, Turker I. Treating Mobile Tooth with Unified Laminate Splint: A Case Report. EPA SEPES Congress: Digital Natives in Prosthodontics, Madrid Spain, 2018. (Poster Sunumu)
• Turker I, Kursoglu P, Aydın Aksu S, Ozen E, Baskak F. Evaluation of Masseter Muscle Stiffness, Transversal and Sagittal Diameter with Shear-wave Elastosonography - A Double-Blinded Study. EPA SEPES Congress: Digital Natives in Prosthodontics, Madrid Spain, 2018. (Sözlü Sunum)
• Kursoglu P, Özen E, Türker İ. Geçici Restorasyon Gövde Dizaynı ile Çıkış Profili Şekillendirilmesi Vaka Serisi. 6. Uluslararası TPID Dicle Sempozyumu, Diyarbakır. 2018. (Poster Sunumu)
• Kursoglu P, Türker İ, Özen E. Baş-Boyun Ağrısı Şikayetiyle Başvuran Hastada Semptomatik Stylohyoid Ligament Kalsifikasyonu. 6. Uluslararası TPID Dicle Sempozyumu, Diyarbakır. 2018. (Poster Sunumu)
• Kursoglu P, Özen E, Türker İ. Aşınmış Diş Vakasında Oklüzal Dikey Boyutun ve Estetiğin Yeniden Düzenlenmesi. EDAD 24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, Dijital Kongre. 2020. (Poster Sunumu)
• Kursoglu P, Cabbar F, Özen E, Türker İ. Bruksizmde Botoksun Rolü. EDAD 24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, Dijital Kongre. 2020. (Sözlü Sunum)
• Kursoglu P, Özkut K, Türker İ, Özen E. Oklüzyonun Yeniden Düzenlendiği Vakada Çenenin Ortopedik Stabil Pozisyonuna Ulaşmak İçin Stabilizasyon Splintinden Yararlanılması ve Oklüzal Kayıtların Alınması. EDAD 24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, Dijital Kongre. 2020. (Sözlü Sunum)
• Ozen E, Kursoglu P. Blumia Nervoza’nın Farklı CAD-CAM Materyallerinin Optik Özellikleri Üzerine Etkisi. İzmir Dişhekimleri Odası 27. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, 2021. (Sözlü Sunum)
• Ozen E, Kursoglu P. Effects of Blumia Nervosa on Mechanical Properties of Different CAD-CAM Materials. ICP TPID JOINT MEETING 25th Scientific Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association, Dalaman, 2021. (Sözlü Sunum)
• Kursoglu P, Ceylan N, Ozen E. Reestablishment of Esthetic Appearance by Using ‘Botulinum.Toxin A’ on a Gummy Smile Case. ICP TPID JOINT MEETING 25th Scientific Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association, Dalaman, 2021. (Sözlü Sunum)
• Kursoglu P, Ozen E, Barut P. Masseter Muscle Spasm with Facial Asymmetry Treated by Stabilization Splint. ICP TPID JOINT MEETING 25th Scientific Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association, Dalaman, 2021. (Poster Sunumu)
• Kursoglu P, Ozen E, Sarıkaya S, Ceylan N. Masseter Tenomyositis Mimicking Sialolithiasis. ICP TPID JOINT MEETING 25th Scientific Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association, Dalaman, 2021. (Poster Sunumu)

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

• Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD)
• Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPID)
• Osseointegrasyon Derneği (OSSEDER) 

Ödüller

Kursoglu P, Ozen E, Barut P. Masseter Muscle Spasm with Facial Asymmetry Treated by Stabilization Splint. ICP TPID JOINT MEETING 25th Scientific Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association, Dalaman, 2021. (En İyi Vaka Ödülü

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.