Prof. Dr. Esra CAN

Anabilim Dalı Başkanı

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2006: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Doçentlik
2002: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Yrd. Doçentlik
1999: İstanbul Üniversitesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı; Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalı / Doktora
1994: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Lisans - Y.Lisans

Esra CAN

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı

Başlık: Kavite Dezenfektanlarının çok ve tek Basamaklı Dentin Bonding Sistemlerinin Dentine Tutunması Üzerine Olan Etkisinin in Vitro İncelenmesi. 
Danışman: Prof. Dr. Fatma Koray

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri 
Kompozit onleylerin simantasyonunda kullanılan adezivin polimerizasyon şeklinin ve yerleştirme basıncı tekniklerinin dual-cure rezin simanların dentine mikrotensil bağlanma dayanımları üzerine olan etkisinin in vitro incelenmesi 2008. (Dt. Beliz Didem Serin’in tezi için danışmanlık) Farklı beyazlatma tekniklerinin beyazlatma etkinliğinin ve devamlılığının karşılaştırılması ile bu tekniklerin mine yüzey morfolojisine etkisinin in-vivo değerlendirilmesi (Aslı Çoban) Farklı cila yöntemlerinin nanofil ve mikrohibrit kompozitlerin renkleşmesi üzerine etkisinin in-vitro olarak incelenmesi (Eser Esener) 

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 
1. Say, EC., Koray, F., Tarım, B., Soyman, M., Gülmez, T. “In Vitro Effect of Cavity Disinfectants on the Bond Strength of Dentin Bonding Systems,” Quintessence International, 35(1): 56-60 (2004). 
2. Özer, F., Şengün, A., Öztürk, B., Say, EC., Tagami, J. “Effect of Aging on Microtensile Bond Strength of Two Fluoride Releasing Bonding Agents,” Journal of Adhesive Dentistry, 7(4) : 289-295 (2005). 
3. Yurdagüven, H., Say, EC., Güler, N. Longterm provisional anterior tooth replacement using fiber reinforced composite and avulsed teeth crowns as pontics. Journal of Adhesive Dentistry 2009 in press.
4. Özel E, Say EC, Yurdagüven H, Soyman M. One Year Clinical Evaluation of two-step Self-etch Adhesive with/without Additional Enamel Etching Technique in Cervical Lesions. Australian Dental Journal basılmak üzere kabul edilmiştir.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Say, EC., Civelek, A., Nobecourt, A., Ersoy, M., Güleryüz, C. “Wear and Microharddness of Different Resin Composite Materials,” Operative Dentistry, 28(5): 628-634 (2003). 
2. Civelek, A., Ersoy, M., L’Hotelier, E., Soyman, M., Say, EC. “Polymerization Shrinkage and Microleakage in Class II Cavities of Various Resin Composites,” Operative Dentistry, 28(5): 635-641 (2003). 
3. Ünlü, N., Karakaya, Ş., Özer, F., Say, EC. “Reducing Microleakage in Composite Resin Restorations: An in Vitro Study,” European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry, 11(4): 101-106 (2003). 
4. Say, EC., Altundal, H., Kaptan, F. “Reattachment of a Fractured Maxillary Tooth: A Case Report,” Quintessence International, 35(8): 601-604 (2004). 
5. Ersoy, M., Civelek, A., L' Hotelier, E., Say, EC., Soyman, M. “Physical Properties of Different Composites,” Dental Materials Journal, 23(3): 278-283 (2004). 
6. Say, EC., Nakajima, M., Senawongse, P., Soyman, M., Özer, F., Tagami, J. “Bonding to Sound vs Caries-Affected Dentin Using Photo-and Dual-Cure Adhesives,” Operative Dentistry, 30(1): 90-98 (2005). 
7. Say, EC., Yurdagüven, H., Malkondu Ö., Soyman, M., Sabuncu, H., Kazazoğlu E. “Effect of Prophylaxis Pastes on Surface Roughness of Direct and Indirect Restorative Materials,” Balkan Journal of Stomatology (23.05.2005’de yayıma kabul edilmiş, baskıya iletilmiştir).
8. Say, EC., Nakajima, M., Senawongse, P., Soyman, M., Özer, F., Ogata, M. Tagami, J. “Microtensile bond strength of a filled vs. unfilled adhesive to dentin using self-etch and total-etch technique”. Journal of Dentistry 34(4): 283-291 (2006).
9. Say, EC., Kayahan, B., Özel, E., Gökçe, K., Soyman, M.,Bayırlı, G. “ Clinical Evaluation of Posterior Composite Restorations in Endodontically Treated Teeth”. The Journal of Contemporary Dental Practice 7(4) 17-25 (2006). 
10. Karakaya, S., Ünlü, N., Say, EC., Özer, F., Soyman, M., Tagami, J. Bond Strength of Three Different Dentin Bonding Systems to Sclerotic Dentin. Dent Mater J. 2008 May;27(3):471-9. 
11) Yurdagüven H, Say EC, Güler N.Long-term Provisional Anterior Tooth Replacement using Fiber-reinforced Composite and Avulsed Tooth Crowns as Pontics. J Adhes Dent 2010 Feb;12(1):71-5.
12) Malkondu Ö, Yurdagüven H, Say EC, Kazazoğlu E, Soyman M. Effect of bleaching on microhardness of esthetic restorative materials. Oper Dent. 2011 Mar-Apr;36(2):177-86. Epub 2011 Jun 24.
13) Ozel E, Say EC, Yurdaguven H, Soyman M One-year clinical evaluation of a two-step self-etch adhesive with and without additional enamel etching technique in cervical lesions. Aust Dent J. 2010 Jun;55(2):156-61.
14) Yurdagüven H, Say EC, Güler N. Long-term provisional anterior tooth replacement using fiber-reinforced composite and avulsed tooth crowns as pontics. J Adhes Dent. 2010 Feb;12(1):71-5. doi: 10.3290/j.jad.a17532.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

Sözlü Bildiriler

1. Ersoy, M., Civelek, A., L' Hotelier, E., Say, EC., Soyman, M. “Comparison of Physical Properties of Packable, Ion Releasing and Hybrid Composites”, Gazi University Faculty of Dentistry 2nd International Scientific Congress, abst.no:31 Ankara, Türkiye, 2001 (sözlü olarak tebliğ edilmiştir). 
2. Say, EC*., Civelek, A., Nobecourt, A., Ersoy, M., Güleryüz, CG. “In Vitro Wear and Microhardness Assessment of Posterior Composites”, Gazi University Faculty of Dentistry 2nd International Scientific Congress, abst.no:32, Ankara, Türkiye, 2001 (sözlü olarak tebliğ edilmiştir). 
3. Tarım, B., Say, EC., Hafez, AA., Cox, CF. “Adhesive Hybridization: Bacteriometic Sealing of Human Vitalesra Dentin”. IADR 79th General Session&Exhibition of the International Association for Dental Research, abst.no:1792, Chiba,Japonya, 2001, (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
4. Say, EC*., Koray, F., Tarım, B., Soyman, M., Gülmez, T. “Effect of Disinfectants on Bond Strength of Dentin Bonding Systems”. IADR 37th Continental European Division., abstr.no:375, Roma, İtalya, 2001, (sözlü olarak tebliğ edilmiştir). 
5. Civelek, A., Ersoy, M., L' Hotelier, E., Soyman, M., Say, EC. “Correlation Between Polymerization Shrinkage and Microleakage of Composite Resins” IADR 37th Continental European Division., S.284, abstr.no: 448, Roma, İtalya, 2001, (sözlü olarak tebliğ edilmiştir). 
6. Say, EC*., Şengün, A., Civelek, A., Soyman, M., Özer, F. “Microtensile Bond Strength of a Self Etching Primer to Dentin Treated with Endodontic Irrigants”, IADR European Festival of Oral Science, abstr.no:64, Cardiff, İngiltere, 2002, (sözlü olarak tebliğ edilmiştir). 
7. Say, EC., Altundal, H., Kaptan, F. “Reattachment of a Fractured Maxillary Incisor Tooth Fragment: A Case Report”, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, abstr.no:pp138, Kuşadası, Türkiye, 2002, (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
8. Say, EC., Nakajima, M., Senawongse, P., Soyman, M., Özer, F., Ogata, M., Tagami, J. “Microtensile Bond Strength of a Filled vs. Unfilled Adhesive to Dentin”, 81st General Session&Exhibition of the International Association for Dental Research, abst.no:0347,Göteborg, İsveç, 2003, (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
9. Ünlü, N., Karakaya, Ş., Say, EC., Özer, F., Soyman, M., Tagami, J., “Influence of Primer Application Times on Bond Strength to Abraded Dentin”, 81st General Session&Exhibition of the International Association for Dental Research, abst.no:1420, Göteborg, İsveç, 2003, (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
10. Karakaya, Ş., Ünlü, N., Say, EC., Özer, F., Soyman, M., Tagami, J. “Bond Strength of Three Different Dentin Bonding Systems to Abraded Dentin” 81st General Session&Exhibition of the International Association for Dental Research, abst.no: 2568, Göteborg, İsveç, 2003, (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
11. Say, EC., Nakajima, M., Senawongse, P., Soyman, M., Özer, F., Tagami, J. “Bonding to Sound vs. Caries Affected Dentin Using Photo and Dual Cure Adhesives” 81st General Session&Exhibition of the International Association for Dental Research, abst.no: 2923 Göteborg, İsveç, 2003, (sözlü olarak tebliğ edilmiştir). 
12. Özer, F., Ünlü, N., Say, EC., Kuşdemir, M., Soyman, M., Tagami, J. “Effect of Dentin Preparation on Bond Strength of Two-Step Bonding Agents” 81st General Session&Exhibition of the International Association for Dental Research, abst.no:2924, Göteborg, İsveç, 2003, (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
13. Özel, E., Kocagöz, S., Yurdagüven, H., Say, EC. “Comparison of Antibacterial Activity of Disinfectant Solutions with Phosphoric Acid” The Joint Meeting of the Continental European Division of International Association of Dental Research, abst.no:0165, İstanbul, Türkiye,2004 (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
14. Say, EC*., Karakaya, Ş., Soyman, M., Özer, F., Tagami, J. “Microtensile Bond Strength of Contemporary Adhesive Systems to Dentin” The Joint Meeting of the Continental European Division of International Association of Dental Research, abst.no:0260, İstanbul, Türkiye, 2004 (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
15. Say, EC*., Yurdagüven, H., Malkondu, Ö., Soyman, M. “Effect of Prophylaxis Pastes on Surface Roughness of Restorative Materials” Turkish Society of Restorative Dentistry IV’th International Congress, abst.no:SB04, Antalya, Türkiye, 2005. (sözlü olarak tebliğ edilmiştir). 
16. Özel, E., Say, EC., Gökçe, K., Müezzinoğlu, H., Soyman, M. “Comparison of Water Sorption of Nanofil Composites with a Hybrid Composite” Turkish Society of Restorative Dentistry IV’th International Congress, abst.no:SB15, Antalya, Türkiye, 2005. (sözlü olarak tebliğ edilmiştir). 
17. Say, EC., Yurdagüven, H., Malkondu, Ö., Ünlü, N., Soyman, M. “Effect of Prophylaxis Pastes on Surface Roughness of Indirect Restoratives” The Joint Meeting of the Continental European Division and Scandinavian Divisions of International Association of Dental Research, Amsterdam, Hollanda, 2005, (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
18. Arun, T., Nalbantgil, D., Say, EC., Kazazoğlu, E. “Improving the Smile Line Esthetics”, 6th International Orthodontic Congress, Paris, Fransa, 2005, (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
19. Özel E, Say EC, Yurdagüven H, Soyman M. Clinical Evaluation of a Two-step Self-etch Adhesive in noncarious cervical sclerotic lesions. İADR Dublin 2006. (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
20. Say EC, Özel E, Gökçe K, Soyman M. Five-year clinical evaluation of composite restorations in endodontically treated teeth. IADR Continental European and Israeli Divisions Thessaloniki 26-29 September, 2007. (sözlü olarak tebliğ edilmiştir). 
21. Yurdagüven H, Say EC, Toydemir B, Müezzinoğlu H, Soyman M. Effect of ER: YAG laser on acid resistance of hybrid layer. IADR Continental European and Israeli Divisions Thessaloniki 26-29 September, 2007. (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
22. Yurdagüven H, Malkondu Ö, Say EC, Ünlü N, Soyman M, Kazazoğlu E. Effect of prophylaxis pastes on microhardness of indirect composites. IADR Continental European and Israeli Divisions Thessaloniki 26-29 September, 2007. (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
23. Serin BD, Say EC, Ersoy M, Soyman M. Microtensile bond strength of dual-cure resin cements to dentin. PEF IADR London 10-12 September 2008 (poster olarak tebliğ edilmiştir).
24. Say EC, Yurdagüven H, Toydemir B, Soyman M. Effect of Perfusion on Bonding of Resin Cements to Dentin. IADR Continental European Division with the Scandinavian Division and Israeli Division. Munich CED 9-12 September 2009 (poster olarak tebliğ edilmiştir).
25. Malkondu Ö, Yurdagüven H, Say EC, Soyman M. Effect of Bleaching on Microhardness of Restorative Materials. IADR Continental European Division with the Scandinavian Division and Israeli Division. Munich CED 9-12 September 2009 (poster olarak tebliğ edilmiştir).
26. E.Özel, E.C.Say, H.Yurdagüven, M.Soyman. One-year clinical evulation of two-step self-etch adhesive in cervical lesion.IADR PEF Division13-16 Eylül 2006 Dublin, Abs No:318. (Poster presentation)
27. Ö.Malkondu, H.Yurdagüven, EC.Say, M.Soyman and E.Kazazoğlu. Effect of Bleaching on Microhardness of Restorative Materials. IADR CED Münich, 10-12 Eylül 2009, Abs No:341. (poster presentation).
28. E.C. Say, H.Yurdagüven, B.Toydemir, and M. Soyman. Effect of Perfusion On Bonding of Resin Cement to Dentin. IADR CED Münich, 10-12 Sep 2009,Abs No:123. (poster presentation). 
29. H.Yurdagüven,EC.Say,B.Toydemir, Ç.Yaşa, M.Soyman. Influence of silane application on bond strength to dentine.IADR General Session 14-17 Temmuz 2010 Barselona, Abs No.1366. (Poster presentation)
30. E.Can, H.Yurdagüven, Ö.Malkondu, M.Soyman, E.Kazazoğlu.Influence of bleaching on staining of restorative materials. IADR General Session San Diego-CA 16-19 Mart 2011, Abs No:2039. (Poster presentation)
31. Can E, Dikici B, Guler N. An alternative bleaching approach of discolored extracted tooth for the treatment of anterior edentulous space . Conseuro Congress 13-15 October 2011 (poster Presentation)
32. Tarım, B., Say, EC., Hafez, AA., Cox, CF., “Adhesive Hybridization: Bacteriometic Sealing of Human Vital Dentin,” Journal of Dental Research 80(Special Issue), abstr. no:1792, 2001.
33. Say, EC., Koray, F., Tarım, B., Soyman, M., Gülmez, T., “ Effect of Disinfectants on Bond Strength of Dentin Bonding Systems, ” Journal of Dental Research 81(Special Issue B), abstr. no:375, 2002.
34. Civelek, A., Ersoy, M., L' Hotelier, E., Soyman M, Say, EC. “Correlation Between Polymerization Shrinkage and Microleakage of Composite Resins”, Journal of Dental Research 81(special Issue B), abstr. no:448, 2002. 
35. Say, EC., Şengün, A., Civelek, A., Soyman, M., Özer, F., “Microtensile Bond Strength of a Self Etching Primer to Dentin Treated with Endodontic Irrigants”, Journal of Dental Research 82 (Special Issue C), abstr. no:64, 2003. 
36. Say, EC., Nakajima, M., Senawongse, P., Soyman, M., Özer, F., Ogata, M., Tagami, J., “Microtensile Bond Strength of a Filled vs. Unfilled Adhesive to Dentin,” Journal of Dental Research 82(special Issue B), abstr. no:0347, 2003. 
37. Ünlü, N., Karakaya, Ş., Say, EC., Özer, F., Soyman, M., Tagami, J., “Influence of Primer Application Times on Bond Strength to Abraded Dentin,” Journal of Dental Research 82(special Issue B), abstr. no:1420, 2003. 
38. Karakaya, Ş., Ünlü, N., Say, EC., Özer, F., Soyman, M., Tagami, J., “Bond Strength of Three Different Dentin Bonding Systems to Abraded Dentin,” Journal of Dental Research 82(special Issue B), abstr. no:2568, 2003. 
39. Say, EC., Nakajima, M., Senawongse, P., Soyman, M., Özer, F., Tagami, J.,“Bonding to Sound vs. Caries Affected Dentin Using Photo and Dual Cure Adhesives,” Journal of Dental Research 82(special Issue B), abstr. no:2923, 2003. 
40. Özer, F., Ünlü, N., Say, EC., Kuşdemir, M., Soyman, M., Tagami, J., “Effect of Dentin Preparation on Bond Strength of two-step Bonding Agents,” Journal of Dental Research 82(special Issue B), abstr. no:2924, 2003.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
1. Benderli, Gökçe., Y., Yaman, B., Say, EC., Güven, Y., Turan, N. “Çürük Dışı Servikal Bölge Lezyonlarının Çeşitli Faktörlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi,”Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 5(3),170-176 (1999). 
2. Say, EC. “Kavite Dezenfektanları” Akademik Dental, 4(1), 59-63 (2002).
3. Tarım, B., Say, EC., Dörter, C., Koray, F., Dabanoğlu, A., Turan, N. “Çürük Dentin Saptanmasında Asit Red Boya Kullanımı” Quintessence Türkçe, 2, 45-49 (2003).
4. Say, EC., Karakaya, Ş., Soyman, M., Özer, F., Tagami, J. “Self-Etch Sistemler ile Hibridizasyon; SEM Çalışması” Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 27(3), 7-11 (2003).
5. Say, EC., Karakaya, Ş., Civelek, A., Özer, F., Soyman, M., Tagami, J. “Güncel Adeziv Sistemler ile Oluşturulan Rezin-Dentin Arayüzünün Ultrastrüktürel İncelenmesi” Selçuk Ünversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,13(1), 9-14 (2003).
6. Say, EC., Kayahan, B., “Endodontik Tedavi Gören Posterior Dişlerin Restorasyonu” Türk Dişhekimliği Dergisi, 56(11), 76-84 (2004).
7. Say, EC., Karapınar Kazandağ, M. “Fiber Post Uygulaması: Vaka Sunumu” Quintessence Türkçe, 1, 53-58 (2005).
8. Say, EC., Kayahan, B., Gökçe, K., Soyman, M., Bayırlı, G. “Endodontik Tedavi Görmüş Arka Bölge Dişlerinde Bir Hibrit Kompozitin Klinik Değerlendirilmesi,” 7 Tepe Klinik Dergisi (03.05.2005 tarihinde yayıma kabul edilmiş ve baskıya iletilmiştir).
9. Özel, E, Yurdagüven, H., Say, EC., Kocagöz, S. “Fosforik Asit ve Dezenfektan Solüsyonların Streptococcus Mutans’a Karşı Antibakteriyel Etkisinin Saptanması” Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,29(4), 8-14 (2005).
10. Say, EC., Özel, E. “Travma Sonucu Meydana Gelen Ön Diş Kuron Kırıklarının Restorasyonu,” Türk Dişhekimliği Dergisi, 63, 15-21 (2006).
11. Çöteli K, Say EC. “Kompozit rezinlerde bitirme ve polisaj işlemleri” Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, 109: 88-93 (2009).
12. Çöteli K, Say EC. “Komplike kuron kırığının dişin orjinal parçası ile yapıştırılması ile restorasyonu (1 yıllık olgu takibi)”. 7tepe klinik, 2(3): 56-61 (2009).
13. Say EC. “Canlı dişlerde beyazlatma tedavileri” İstanbul Dişhekimleri Odası Dergisi, 129:30-36 (2009).
14) H.Yurdagüven, Ö.Malkondu, EC.Say, N.Ünlü, M.Soyman, E.Kazazoğlu. Proflaksi patlarının güçlendirilmiş indirekt kompozit materyallerinin mikrosertliği üzerine etkisi. OMU Diş Hek Fak Der 2010;11(2):47-51.
15. E.Can, H.Yurdagüven, B.Dikici, BD.Serin, M.Soyman. Er:YAG Lazerin asit veya self-etching primer ile birlikte uygulanmasının mine yüzey morfolojisi üzerine olan etkisi. Yeditepe Klinik Dergisi 03-03-2011 tarihinde yayın için kabul edilmiştir.
15. H.yurdagüven, Ö.Malkondu, EC.Say, M.Soyman, E.Kazazoğlu. Farklı beyazlatma teknikleri restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğünü etkiler mi?. OMU Diş Hek Fak Der 27-04-2011 tarafında yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
1. Tarım, B., Say, EC*., Dörter, C.,Koray, F., Dabanoğlu, A., Turan, N., “ Çürük Dentin Saptanmasında Asit Red Boya Kullanımı” Restoratif Diş Hekimliği Derneği Ulusal 3. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1998 (sözlü olarak tebliğ edilmiştir).
2. Benderli, Gökçe, Y., Yaman, B., Say, EC., Güven, Y., Turan, N., “Çürük Dışı Servikal Bölge Lezyonlarının Çeşitli Faktörlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi,” Restoratif Diş Hekimliği Derneği Ulusal 3. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1998 (sözlü olarak tebliğ edilmiştir).
3. Say, EC*., Karakaya, Ş., Soyman, M., Özer, F., Tagami, J., “Self-Etch Sistemler İle Hibridizasyon; SEM Çalışması,” 7.Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, İzmir,2003 (poster olarak tebliğ edilmiştir).
4. Say EC, Yurdagüven H, Serin BD, Soyman M. ER:YAG Lazerin asit veya self-etching primer ile birlikte uygulanmasının mine yüzey morfolojisi üzerine olan etkisi. Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği 1. Kongresi İstanbul, 9-11 Kasım 2006 (sözlü sunum).
5)Yurdagüven H,, Say EC, Toydemir B, Müezzinoğlu H, Soyman M. ER:YAG Lazer ve farklı adeziv sistemlerin birlikte uygulanması ile oluşturulan hibrit tabakasının aside direncinin incelenmesi Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği 1. Kongresi İstanbul, 9-11 Kasım 2006 (sözlü sunum).
6)Yurdagüven H, Say EC, Güler N. Anterior diş eksikliğinin tedavisinde fiber ile güçlendirilmiş kompozit ve avulse dişlerin kuronlarının gövde olarak kullanılması: Vaka Sunumu. Restoratif Diş Hekimliği Derneği V. Bilimsel Kongresi ve VII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı. 26-29 Ekim, 2007 (poster sunumu).

Projeler

İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunca Desteklenen T-584/240698 no’lu “Kavite Dezenfektanlarının çok ve tek Basamaklı Dentin Bonding Sistemlerinin Dentine Tutunması Üzerine Olan Etkisinin in Vitro İncelenmesi” İsimli Projede Proje Yürütücüsü. 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

International Association for Dental Research (IADR) Restoratif Diş Hekimliği Derneği 

Ödüller

International Association for Dental Research Continental European Division CED Travel Stipend 2001

 
 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.