Doç. Dr. Fatih CABBAR

Tıbbi Koordinatör

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2009: Yeditepe Üniversitesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi / Doktora
2006: Yeditepe Üniversitesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi / Yüksek Lisans
2004: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Y. Lisans

Fatih CABBAR

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 

Yüksek Lisans Tezleri
1. Asemptomatik Gömülü Üçüncü Molar Diş Follikülünde Odontojenik epitelyumin proliferatif Potansiyelinin Ve Müsinöz Hücre Prosoplazisinin Varlığının Belirlenmesi,2006.
Danışman: Doç. Dr. Nurhan Güler
2. Sağlık Hizmetlerinde Özelleştirme. (Yüksek Lisans Projesi)
Danışman: Doç Dr. Metin Ateş


Doktora Tezleri
Sığır Kaynaklı Kemik Grefti İle Ogmente Edilen Maksiller Sinüslerde Trombositten Zengin Plazmanın Yeni Kemik Oluşumuna Etkisi: Histolojik Ve Histomorfometrik Değerlendirme. 2009

Danışman: Doç. Dr. Nurhan Güler

Makale ve Yayınları

Yayınlar
 

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Cabbar F, Güler N, Comunoglu N, Sencift K, Cologlu S. Determination of potential of cellular proliferation in the odontogenic epithelia of the dental follicle of the asymptomatic impacted third molars. J Maxillofac Surg 6: 2004-11, 2008. (SCI)

2. Güler N, Cabbar F, Duygu G. Correction of malocclusion by anterolateral osteotomy in a traumatized maxilla. Dent Traumatol. 25(4): 447-50, 2009. (SCI)

3. Cabbar F, Güler N, Kürkçü M, İşeri U, Şençift K. The effect of bovine bone graft with/without platelet rich plasma combined with bovine bone graft on new bone formation in maxillary sinus floor augmentation. J Oral Maxillofac Surg, accepted for publication Mar 31 2011. (SCI)

4. Güler N, Comunoğlu N, Cabbar F. Ki-67 and MCM-2 in dental follicle and odontogenic cysts: the effects of inflammation on proliferative markers. ScientificWorldJournal. 2012;2012:946060. doi: 10.1100/2012/946060. Epub 2012 Jun 18. (SCI)


Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
1. Duygu, G, Yalcın MG, Cabbar F. “Unicyctic Ameloblastoma: A Case Report” 7th AÇBID International Congress, May, 2013, Antalya, Turkey (Poster Sunumu)

2. Duygu G, Güler N, Çomunoğlu N, Cabbar F. “The odontogenic pathologies of dental follicle in patients with multiple impacted teeth in the mandible” 14 th Congress of Bass, May, 2009, Varna, Bulgaria (Poster Sunumu)

3. Demirkol Ö, Tomruk CÖ, Cabbar F, Şençift K. Treatment of large odontogenic keratocyst. XIIth Congess of Serbian Association of Maxillofacial Surgeons With International Participation, Belgrade, Serbia, 2008. (Poster Sunumu)

4. Güler N, Cabbar F, Comunoglu N. The proliferative potential of odontogenic cells and the presence of mucous cell prosoplasia in dental follicle of radiographically asymptomatic impacted third molar. 90th Annual Meeting of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Seattle, USA, 2008. (Poster Sunumu)

5. Cabbar F, Güler N. Chondrosarcoma of the mandible. XIIth Conrgess of Serbian Association of Maxillofacial Surgeons With International Participation, Belgrade, Serbia, 2008. (Poster Sunumu)

6. Cabbar F, Çomunoğlu N. Surgical Cilliated Cyst: a Case Report. 1st International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkiye, 2007. (Poster Sunumu)

7. Atalay B, Güler N, Cabbar F. Correction of malocclusion by anterolateral osteotomy in a traumatized maxilla. 2nd International Oral and Maxillofacial Surgery Congress, Antalya, Turkiye, 2008. (Sözlü Sunum)

8. Özer N, Cabbar F, Güler N. Immediate reconstruction of mandibular defects. 1st International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkiye, 2007. (Poster Sunumu)

 

9. B11. Cabbar F, Güler N, Comunoglu N. Squamous Metaplasie: Is It A Phsyiologic Prosess. 1st International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkiye, 2007. (Sözlü Sunum)

10. Cabbar F, Güler N, Kürkçü M. Augmentation of the maxillary sinus flor with bovine bone grafts in humans: A histologic and histomorphometric study. 11th congress of International Oral and Maxillofacial Surgery, Bangalore, India, 2007. (Sözlü Sunum)

 

11. Güler N, İşeri U, Özçakır C, Cabbar F.Alveolar Distraction Combined with implant therapy. 7th Asian Oral Maxillofac Surg Congress, Hong Kong, China, 2006. (Poster Sunumu)

12. Cabbar F, Güler N, Comunoglu N, Sencift K, Cologlu S.Determination of Potential of Cellular Proliferation in the Odontogenic Epithelia of the Dental Follicle of the Asymptomatic İmpacted Third Molars. 7th Asian Oral Maxillofac Surg Congress, Hong Kong, China, 2006. (Sözlü Sunum)

13. Cabbar F, Güler N, Comunoglu N, Sencift K, Cologlu S. Evaluation of cystic potential and mucous cell prosoplasşa in odontogenic epithelia of dental follicle of asymptomatic impacted third molars. 7th Asian Oral Maxillofac Surg Congress, Hong Kong, China, 2006. (Sözlü Sunum)

 

Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Atalay B, Güler N, Cabbar F, Şençift K. Determination of incidense of complications and life quality after mandibular impacted third molar surgery ¨Mandibuler gömülü üçüncü molar dişlerin çekimi sonrası gelişen komplikasyonların insidansının ve hastaların yaşam kalitesinin belirlenmesi¨ İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 48(1), 31-46, 2014.

2. Cabbar F, Comunoglu N, Cerrahi siliyalı kist vaka raporu. 7tepe Kli 2(1) 45-7, 2008.

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Güler N, İşeri U, Atalay B, Cabbar F. Alveolar Distraction and Implant Therapy of a Patient With Choliac Disease. Congress of Oral Implantology, Kemer, Turkiye, 2006. (Poster Sunumu)

2. Güler N. Cabbar F. Atalay B. Dentigerous cyst: Analysis of nine cases. 13th Turkish Oral Maxillofac. Surg. Congress, Antalya, Turkiye, 2005. (Poster Sunumu)

Projeler

Bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri destekleme programı “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu”

Proje no: 106S236 (SBAG-HD–159)

Proje: Asemptomatik Gömülü Üçüncü Molar Diş Follikülünde Odontojenik epitelin proliferatif Potansiyelinin Ve Müsinöz Hücre Prosoplazisinin Varlığının Belirlenmesi, 2007

Görevi: Yardımcı araştırıcı

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Oral ve Maxillofasiyel Cerrahi Derneği
Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği (AÇBİD)
Diş Hekimliği Lazer Akademisi (DİLAD)

Ödüller

1. Best Oral Presentation. Cabbar F, Güler N, Comunoglu N, Sencift K, Cologlu S.Determination of Potential of Cellular Proliferation in the Odontogenic Epithelia of the Dental Follicle of the Asymptomatic İmpacted Third Molars. 7th Asian Oral Maxillofac Surg Congress, Hong Kong, China, 2006.

2. Outstanding Poster Presentation Award. Güler N, Cabbar F, Comunoglu N. The proliferative potential of odontogenic cells and the presence of mucous cell prosoplasia in dental follicle of radiographically asymptomatic impacted third molar. 90th Annual Meeting of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Seattle, USA, 2008.

 

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.