Dr. Öğr. Üyesi Meriç BERKMAN

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2021: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı/ Doktora

2013: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi/Lisans-Y.Lisans

Meriç BERKMAN

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

Başlık: Hema’lı Ve Hema’sız Self-Etch Adezivlerde İlave Hidrofobik Reçine Uygulamasının Sınıf V Kompozit Restorasyonların Klinik Performansına Etkisi Danışman:(Prof. Dr. Safa Tuncer)

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

1.Demirci M, Karabay F, Berkman M, Özcan İ, Tuncer S, Tekçe N, Baydemir C. The prevalence, clinical features, and related factors of dentin hypersensitivity in the Turkish population. Clin Oral Investig. 2022 Mar;26(3):2719-2732. doi: 10.1007/s00784-021-04245-4. Epub 2022 Jan 27. PMID: 35083586.

2. Şişmanoğlu, S., Yıldırım Bilmez, Z., Gümüştaş, B., Taysi, M., Berkman, M., & Gürcan, A. T. (2022). Infuence of intracoronal bleaching agents on the bond strength of MTA cements to composite resin and their surface morphology.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Berkman, M., Tuncer, S., Karabay, F., Demirci, M., & Tekçe, N., (2020). Etiyolojiden Minimal İnvaziv Tedavi Prosedürlerine Mine Dokusunun Gelişimsel Kusurları. International Journal of Scientific and Technological Research, vol.6, no.9, 54-79.

2. Demirci, M., Karabay, F., Tuncer, S., Tekçe, N., & Berkman, M., (2021). 101 Top-cited Dentistry Articles From Turkey: A Bibliometric Analysis. Meandros Med Dent J, vol.22, 8-23. Doi: 10.4274/meandros.galenos.2020.59023.

3. Berkman, M., Tuncer, S., Tekçe, N., Karabay, F., & Demirci, M., (2021). Microtensile Bond Strength Between Self-Adhesive Resin Cements and Resin Based Ceramic CAD/CAM Block. Odovtos – International Journal of Dental Sciences , vol.23, no.1, 116-125. Doi: 10.15517/ijds.2021.43670

4. Karabay F., Demirci, M., Tuncer, S., Tekçe, N. Berkman, M., Baydemir C. (2022). Short-Term Comparison of Clinical Performance of Universal Adhesives with Self-Etch Mode in NCCL Restorations. European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry. doi: 10.1922/EJPRD_2429Karabay14

5. Ozan, G., Berkman, M., & Sar Sancaklı, H. (2022). Dentin degradomics in dentin erosion. Stoma Edu J, 9(1), 55-62.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. M. Demirci, F. Karabay, S. Tuncer, N. Tekçe, M. Berkman. The Top 200 Cited Articles in Restorative Dentistry Between 1945-2019: Bibliometric Analysis Study. Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2021; doi:10.5336/dentalsci.2021-81540

2. Berkman M, Altuntaş E, Tuncer S, Karabay F, Demirci M, Tekçe N.(2022) Effect of Anti-Halitosis-Mouth Rinses on Surface Properties of Resin Based Restorative Dental Materials, Cumhuriyet Dental Journal, 25(2): 149-155.

3. Batgerel, O. E., Kıtın, E., Yazicioğlu, O., & Berkman, M. (2022). Dental Treatment Approach in Two Patients with Osteogenesis Imperfecta: Case Report. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(3), 536-541

. 4. Ozan, G., & Berkman, M. (2022). Surface roughness evaluation of composite materials polished with one-or multi-step systems. International Dental Research, 12(3), 165-170.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Duman Ö, Berkman M, Demirci M, Tuncer S. Evaluation of Biaxial Flexural Strength and Inorganic Composition of Simplified-shade Composites (2023). 5th Biennial Meeting of the International Academy for Adhesive Dentistry Congress. June 16-17th, Zurich, Switzerland. 29. (Poster)

2. Duman O., Gunduz G., Iyibilir A. F., Berkman M, Tuncer S, Demirci M. (2023). The Effect of Different Beverages on Color and Surface Properties of Alkasite Material. (2023). International Congress on Adhesive Dentistry (IAD 2023). 1-3 June, Konya, Turkey, DP 15. (Poster)

3. Berkman, M., Tuncer, S., Karabay, F., Demirci, M., Tekçe N. (2022)- Investigation of 12 month clinical performance of self-etch adhesive with two different contents applied to class V cavities. 11th CONSEURO, Antalya, Turkey (oral presentation).

4. Ozan G., Berkman M. (2022). Effect of The Battery Level of A Light Curing Unit on the Properties of Various Resin Composites. (2022). 26th International Congress of Esthetic Dentistry, Istanbul, Turkey, 6-8 November, S09. (OP).

5. Gunce Ozan, Meric Berkman, Hannaneh Meftahpour, Hande Şar Sancaklı. Influence of Egcg Pretreatment on Immediate Bond Strength of a Universal Adhesive Cement Clinical Oral Investigations 2022; OP-025

. 6. Gorken F, Berkman M, Tuncer S, Selvi Kuvvetli S. (2022). Investigation of the effect of mouthwashes of with a different pH on the surface properties of three different glass ionomer-based materials: Preliminary study. 28th International Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry. 6-9 October. Antalya, Turkey. OP-21. 7. Berkman, M., Karabay, F., Tuncer, S., & Demirci, M., (2019). Direct Composite Resin Restorations in Anterior Teeth with Enamel Hypoplasia. 23rd. International Association of Restorative Dentistry (RDD) Congress, Antalya, Turkey. (Poster)

7. Berkman, M., Karabay, F., Tuncer, S., & Demirci, M., (2019). Direct Composite Resin Restorations in Anterior Teeth with Enamel Hypoplasia. 23rd. International Association of Restorative Dentistry (RDD) Congress, Antalya, Turkey. (Poster)

Diğer yayınlar

1. Tuncer S, Berkman M. (2023). Rehber eşliğinde gözlem. Gülüş Analizi. (pp.71-80), İstanbul: Güneş Kitabevi.

2. Tuncer S, Berkman M, Demirci M. (2023). Dijital diş hekimliği ve direkt adeziv restoratif uygulamalar. Değer İşler S, editör. Ağız İçi Tarayıcılar ve Dijital Ölçü. 1. Baskı. (p.42-48). Ankara: Türkiye Klinikleri.

3. Berkman, M., Tuncer, S., & Karabay, F., (2021). Sınıf IV Direkt Kompozit Restorasyonlar. Estetik Diş Hekimliği Akıl Notları (pp.233-252), İstanbul: Güneş Kitabevi.

4. Tuncer, S., Berkman, M., & Karabay, F., (2020). Sınıf III Sınıf IV Anterior Direkt Kompozit Restorasyonlar. Restoratif Diş Tedavisi Akıl Notları (pp.65-82), İstanbul: Güneş Kitabevi.

5. Tuncer, S., & Berkman, M. (2020). Kök Kanalı Tedavisi Yapılmış Dişlerde Kuron İçi Beyazlatma. Endodonti Akıl Notları (pp.383-391), İstanbul: Güneş Kitabevi.

 

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)

Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD

Ödüller

Ödüller

1. Ozan G, Berkman M, Meftahpour H, Sancaklı Sar H. Influence of Egcg Pretreatment on Immediate Bond Strength of a Universal Adhesive Cement’’- 3rd best oral presentation prize in the Junior Researcher category by the Turkish Society of Restorative Dentistry (RDD) and 3rd best scientific study prize in the category of Operative Dentistry by the European Federation of Conservative Dentistry (EFCD). (11th ConsEuro 2022 International Scientific Congress)

2. Duman Ö, Berkman M, Demirci M, Tuncer S. Evaluation of Biaxial Flexural Strength and Inorganic Composition of Simplified-shade Composites (2023). 5th Biennial Meeting of the International Academy for Adhesive Dentistry Congress. June 16-17th, Zurich, Switzerland. 29. 3rd prize in student scientist category

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.