Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERSOY

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

1999: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Yrd.Doç.Dr.
1997: İstanbul Üniversitesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Konservatif Diş Tedavisi / Doktora
1988: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Lisans - Y.Lisans

Mustafa ERSOY

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Gökçe K, Aykor A, Ersoy M, Özel E, Soyman M. Effect of Phosphoric Acid Etching 
and Self– etching Primer Application Methods on Dentinal Shear Bond. The journal Of Adhesıve Dentistry.. Vol:10 No:5 345-349. (2008) 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Say, EC., Civelek, A., Nobecourt, A., Ersoy, M., Güleryüz, C. “Wear and Microhardness of Different Resin Composite Materials,” Operative Dentistry, 28(5): 628-634 (2003). 
2. Civelek, A., Ersoy, M., L’Hotelier, E., Soyman, M., Say, EC. “Polymerization Shrinkage and Microleakage in Class II Cavities of Various Resin Composites,” Operative Dentistry, 28(5): 635-641 (2003). 
3. Ersoy, M., Civelek, A., L' Hotelier, E., Say, EC., Soyman, M. “Physical Properties of Different Composites,” Dental Materials Journal, 23(3): 278-283 (2004).
4. - Tanalp J, Ilguy M, Argın K, Ersoy M, Bayırlı G. Maxillary lateral incisor with Type III dens invaginatus: a case report. Endodontic practice . 2005,8(3):13-16.
5. Karagenç B., Gençoğlu N., Ersoy M., Cansever G., Külekçi G, “A comparison of four different microleakage tests for assesment of leakage of root canal fillings,” Oral Surg Oral Med Oral pathol Oral Radiol Endod, 102: 110-113. (2006)
6. Dikbaş I., Tanalp J., Özel E., Köksal T., Ersoy M, Evaluation of the Effect of Different Ferrule Desings on the fracture Resistance of Endodontically Treated Maxillary Central Incisors Incorporating Fiber Posts, Composite Cores and Crown Restorations. The Journal of Contemporary Dental Practice; Vol: 8, No.7 November 1 (2007).
7. Ersoy M, Tanalp J, Özel E, R Cengizlier, Soyman M. The Allergy Of Toothpaste: a case report. Allergol et Immunopathol. 36(6):368-370. (2008)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1. Ersoy M, Civelek A, Gökçe K, Koray F. ‘’Fissür çürüklerinin klinik muayene ve tanısında inspeksiyon ve sondalama yöntemlerinin etkinliği’’. Türk Diş Hekimleri Birliği 7. Uluslararası Kongresi, Mersin 2000. (sözlü olarak tebliğ edilmiştir).
2 Ersoy, M., Civelek, A., L' Hotelier, E., Say, EC., Soyman, M. “Comparison of Physical Properties of Packable, Ion Releasing and Hybrid Composites”, Gazi University Faculty of Dentistry 2nd International Scientific Congress, abst.no:31 Ankara, Türkiye, 2001 (sözlü olarak tebliğ edilmiştir). 
3.. Say, EC., Civelek, A., Nobecourt, A., Ersoy, M., Güleryüz, CG. “In Vitro Wear and Microhardness Assessment of Posterior Composites”, Gazi University Faculty of Dentistry 2nd International Scientific Congress, abst.no:32, Ankara, Türkiye, 2001 (sözlü olarak tebliğ edilmiştir). 
4 Civelek, A., Ersoy, M., L' Hotelier, E., Soyman, M., Say, EC. “Correlation Between Polymerization Shrinkage and Microleakage of Composite Resins” IADR 37th Continental European Division., S.284, abstr.no: 448, Roma, İtalya, 2001, (sözlü olarak tebliğ edilmiştir). 
5. Ersoy M, Gökçe K, Özel E. Diagnosis of occlusal caries in permanent molars: A comparison of diagnodent and a conventional method (inspection and probing). 7 th Congress of the Balkan Stomotological Society. Kuşadası Türkiye. March 28-30 2002. (poster olarak tebliğ edilmiştir).
6. Ersoy M, Kaptan RF, Kayahan MB. Üç farklı kök kanalı dolgu yönteminin mikrosızıntılarının sıvı filtrasyon yöntemiyle incelenmesi. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, 3-5 Mayıs 2002. (poster olarak tebliğ edilmiştir).
7 Ersoy M, Gökçe K, Özel E. Direkt yada indirekt uygulanan dört farklı kompozit materyallerinin su emiciliği ve çözünürlüğünün in-vitro incelenmesi. T.D.B 10 . Uluslararası Dişhekimliğ Kongresi . Antalya.17-21 Haziran 2003. 
8.., Ersoy M, Soyman M. Diş macunu alerjisi: olgu bildirimi T.D.B 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi . Antalya.17-21 Haziran 2003. (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
9. Gökçe K, Ersoy M, Özel E, Soyman M, Sabuncu H. Comparison of the Shear Bond Strengths of Various Self-etching Primers. Abstract No:51080, International Association for Dental Research, Istanbul.25-28 August 2004. (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
10., Gökçe K, Civelek A, Ersoy M, Özel E, Soyman M. Acid-etching Effect Prior to Self-etching Primer Application on Bond Strength. Abstract No:51297, International Association for Dental Research, Istanbul. 25-28 August 2004. (sözlü olarak tebliğ edilmiştir). 
11. Ersoy M, Gökçe K, Civelek A, Sabuncu H, Soyman M. Evaluation of variuos polishing techniques on surface roughness ın dıfferent composite materials. Türkish Society of Restorative Dentistry IV th International Congress. Manavgat-Antalya. May 19-22 2005. (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
12 Gökçe K, Ersoy M, Özel E, Sabuncu H. Effect of different light curing systems on surface hardness of composites. 11th Congress of the Balkan Stomatological Society. Sarajevo-Bosnıa And Herzegovania. May 11-14 2006.(poster olarak tebliğ edilmiştir). 
13. Ersoy M, Özel E, Gökçe K, Soyman M. Effect of different application methods of resin composites on microhardness. 11th Congress of the Balkan Stomatological Society. Sarajevo- Bosnıa And Herzegovania. May 11-14 2006. (poster olarak tebliğ edilmiştir). 
14. Dikbaş I., Tanalp J., Özel E., Köksal T., Ersoy M, Ferrul dizaynlarının fiber post ve tam kuronlarla restore edilmiş dişlerin kırılma dayanımına etkisi. 6. Aegeen Region Chambers of Dentistry International Scientific Congress, Antalya-Türkiye. Dec 1-3, 2006. (sözlü olarak tebliğ edilmiştir). 
15.. Serin BD, Say EC, Ersoy M, Soyman M. Microtensile bond strength of dual-cure resin cements to dentin. PEF IADR London 10-12 September 2008 (poster olarak tebliğ edilmiştir).
16. Ersoy M , Gökçe K , and Sabuncu H. The Effect of Resin Composites Pre-Heating On The Surface Roughness Yeditepe University, Istanbul, Turkey 14 th Congress of BASS 9 th Scientific Congress of BgDA 6-9 May 2009, Varna, Bulgaria.
17. Gökçe K , Ersoy M and Sabuncu H. Effect of Pre-Heating of Reparing Resin on Composite Repair Bonds Yeditepe University, Istanbul, Turkey14 th Congress of BASS 9 th Scientific Congress of BgDA 6-9 May 2009, Varna, Bulgaria.
18. Aykor A., Ersoy M , Gökçe K, and Soyman M . The Effect of Resin Composites Pre-Heating On Microhardness , Yeditepe University, Istanbul, Turkey. IADR CED 2009, 9-12 September 2009 Münich, Germany.
19. Comparison Of The Radioopacities of Different Composites And Corresponding Flowables Ersoy M, Dölekoğlu S, Tanalp J, Sabuncu H.89 th General Sessionof the IADR, March 16-19, 2011, San Diego, USA
20. The Effect Of Resin Composite Application At Different Light Intensities And Duration On Polymerization Shrinkage.. Assist. Prof. Mustafa Ersoy, Prof. Dr. Mübin Soyman16 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Update Dental Medicine , 28 April- 1 Mai 2011 Bucharest Romania .
21. The Evaluation of Microhardness of Two Different Composite Inlay Materials Polymerised Under Light, Heat, Pressure Before and After ThermocyclingBalıbey N., Ersoy M., Soyman M.Fift ConsEuro 2011 on Prevention, Restoration and Aesthetics. 13-15 October 2011 İstanbul Turkey

SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded) Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan özetler (abstract):
1. Meci S, Sübay K, Ersoy M, Dindar S. Marginal adaptation and longitudinal evaluation of microleakage of two compomers as root- end filling materials. Int Endodontic Journal. Januar Vol 35, No :1. 2002. 
2. Civelek, A., Ersoy, M., L' Hotelier, E., Soyman M, Say, EC. “Correlation Between Polymerization Shrinkage and Microleakage of Composite Resins”, Journal of Dental Research 81(special Issue B), abstr. no:448, 2002. 
3. Serin D.B, Say EC ,Ersoy M Soyman M.
Microtensile bond strength of dual cure resin cements to dentin. Abstract No: 111753 International Association for Dental Research, London England. 10-12 September 2008.. 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. - Ersoy M, Civelek A, Gökçe K, Koray F. Fissür çürüklerinin klinik muayene ve tanısında inspeksiyon ve sondalama yöntemlerinin etkinliği. Quintessence Türkçe. 2001. Sayı: 2 Eylül, 87-91
2. Uysal Kaptan R.F., Civelek A, Ersoy M. Farklı eğrilikleri olan kök kanallarının tedavisi. Olgu bildirimi. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisicilt:6, sayı:1,Sayfa:65-71. . (2004)
3. Gökçe K, Civelek A, Ersoy M. Üst ön keser dişlerde yüz-diş şeklinin ve mesio-distal boyutun cinsiyete gore incelenmesi. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, cilt:5, sayı:1,Sayfa:23-27.(2003).
4. Ersoy M, Özel E. Dilde amalgama bağlı oluşan alerjik reaksiyon: olgu sunumu. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi,. cilt:6, sayı:3,Sayfa: 26-30. .(2003).
5. F Kaptan, J Tanalp, M Ersoy, B Kayahan, S Sert, M Karapınar, G Bayırlı. Kalsiyum hidroksitle yapılan kanal içi medikasyonun eğri kök kanalındaki apikal sızıntı üzerine etkisi: Sıvı filtrasyon yöntemi ile inceleme. Türk Dişhekimliği Dergisi. Nisan-Mayıs-Haziran:56(11):97-102. . (2004)
6. - Ersoy M, Özel E. Restoratif diş hekimliğinde kompozit inley-onley tekniklerinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 2004. Cilt:14, Sayı: 2 Sayfa:59-66. . (2004).
7. Ersoy M, Özel E. Dentin Geçirgenliği. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi; 26(2): 101-105.( 2005)
8. Tanalp J, Ersoy M, Bayırlı G.Down sendromlu bir hastada klinik yaklaşım ve diş tedavisi. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. Cilt: 1, Sayı:3 Sayfa:15-18. (2007)
9. Ersoy M, Özel E, Gökçe K. Farklı uygulama yöntemlerinin kompozit rezinlerin mikrosertlikleri üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi ;17(1): 28-31. 2007.
10. Ersoy M, Kaptan RF, Kayahan MB, Sert S, Bayırlı G. Üç farklı kök kanalı dolgu yönteminin kuronal mikrosızıntılarının sıvı filtrasyon yöntemiyle incelenmesi. Türk Dişhekimliği Dergisi; 14: 163-166. (2007)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. Ersoy M. Farklı dentin bonding ajanların dentin permeabilitesine olan etkisinin mine –sement sınırı altında açılan class II MOD türü kavitelerde in- vitro araştırılması. ,” Restoratif Diş Hekimliği Derneği Ulusal 3. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1998 (sözlü olarak tebliğ edilmiştir). 
2. . Civelek A, Ersoy M, Soyman M. Class V olgularında kullanılabilen restoratif materyallerin fiziksel özellikleri. Restoratif diş hekimliği derneği 1.Bilimsel Sempozyumu, Bolu. 2001. (poster olarak tebliğ edilmiştir).
3. Ersoy M. Dilde amalgama bağlı likenoid reaksiyon. T.P.D. 33. Bilimsel Kongresi Antalya 2-6 Eylül 2003 (poster olarak tebliğ edilmiştir).
4. Ersoy M. Adeziv Teknolojilerde Cila Uygulamaları.4. Ege Bölge Odaları Bilimsel Kongresi Aydın.1-3 Nisan 2005.(Kongre sunumu olarak tebliğ edilmiştir)

İdari Görevler

1999-2004 Fakülte Satın Alma Sorumlusu
1997-2008 Fakülte yönetim Kurulu ve Akademik Kurul Üyeliği 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Restoratif Diş Hekimliği Derneği
Endodonti Derneği
Lazer Derneği

Ödüller

Endodonti derneğinin 2001 yılı uluslararası kongresinde poster sunumunda 2. lik ödülü 

 
 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.