Prof. Dr Nilüfer ERSAN

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2019: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Doçentlik
2013: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Öğretim Görevlisi 
2013:  Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (Oral Diagnoz ve Radyoloji) / Doktora 
2008: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Yüksek Lisans

Nilüfer ERSAN

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Doktora Tezi

Sıçanlarda Bifosfonat Kullanımı Sonrası Diş Çekimiyle Oluşan Osteonekroz Üzerinde Teriparatidin Etkisi.

Danışman

Doç. Dr. Dilhan İLGÜY

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SCI-expanded kapsamındaki) makaleler 
1. İlgüy D, İlgüy M, Fişekçioğlu E, Ersan N, Tanalp J, Dölekoğlu S. Assessment of root canal treatment outcomes performed by dental students: Results after 2 years. J Dent Educ 2013;77:502-509.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Ersan N, van Ruijven LJ, Bronckers AL, Olgaç V, İlgüy D, Everts V. Nonspontaneous Bisphosphonate Related Osteonecrosis of the Jaw (BRONJ): a rat model. 19th International Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Bergen, Norveç, 2013. (Sözlü sunum olarak tebliğ edilmiştir.) 

2. İlgüy D, İlgüy M, Dölekoğlu S, Ersan N, Fişekçioğlu E. Knowledge of panoramic and periapical anatomy among dental students in Turkey. 13th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Leipzig, Almanya, 2012. (Poster sunumu olarak tebliğ edilmiştir.) 

3. Fişekçioğlu E, Dölekoğlu S, İlgüy M, Ersan N, İlgüy D. In vitro detection of root fractures with CBCT: a double blind study. 13th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Leipzig, Almanya, 2012. (Sözlü sunum olarak tebliğ edilmiştir.) 

4. İlgüy D, İlgüy M, Ersan N, Dölekoğlu S, Fişekçioğlu E. Measurements of the foramen magnum and mandible in relation to sex using CBCT. 13th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Leipzig, Almanya, 2012. (Sözlü sunum olarak tebliğ edilmiştir.) 

5. İlgüy D, İlgüy M, Fişekçioğlu E, Ersan N, Tanalp J, Dölekoğlu S. Assessment of root canal treatment outcomes performed by dental students: Results after 2 years. 13th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Leipzig, Almanya, 2012. (Sözlü sunum olarak tebliğ edilmiştir.) 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
1. Tekkeşin MS, Ersan N, Aksakallı N, Olgaç V, Alatlı C. Oral skuamöz hücreli karsinom: 147 vakanın retrospektif çalışması. GÜ Diş Hek Fak Derg 2012 29(2): 93-98. 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

1. Tekkeşin MS, Ersan N, Aksakallı N, Olgaç V, Alatlı C. Oral skuamöz hücreli karsinom: 147 vakanın retrospektif çalışması. 19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 2011. (Poster olarak tebliğ edilmiştir)

2. Ersan N, van Ruijven LJ, Bronckers AL, Olgaç V, İlgüy D, Everts V. Teriparatidin sıçanlarda oluşturulan bifosfonata bağlı çene osteonekrozu üzerindeki iyileştirici etkisi: ön bulgular. Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, 2013. (Poster olarak tebliğ edilmiştir) 

Diğer yayınlar 
1. Ersan N. Sistemik hastalıkların erken tanısında diş hekiminin rolü. Sanitas, 2012 Nisan; Sayı 2.

2. Ersan N. Diyabet ile ağız sağlığı ilişkisi. 7tepediş Klinik Dergisi, 2013 Haziran, Yıl 2; Sayı 6.

Projeler

Sıçanlarda Bifosfonat Kullanımı Sonrası Diş Çekimiyle Oluşan Osteonekroz Üzerinde Teriparatidin Etkisi. Proje No: 120100001, YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, 2012 (Araştırmacı olarak).

İdari Görevler

Kasım 2011 – : Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 
Temmuz 2013 – : Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ERASMUS Temsilciliği

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

IADMFR: International Association of DentoMaxilloFacial Radiology
EADMFR: European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology
ODMFR: Oral Diagnoz and Maksillofasial Radyoloji Derneği

Ödüller

1. 13th Congress of the European Association of Dentomaxillofacial Radiology, ‘Junior Film Reading Session’ Birinciliği, Leipzig, Almanya, 2012.
2. 19th Congress of the International Association of Dentomaxillofacial Radiology, ‘Maxillofacial Research Award 2013’ İkinciliği, Bergen, Norveç, 2013. 

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.