Dr. Öğr. Üyesi Ogül Leman TUNAR

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2011 : Yeditepe Üniversitesi, Periodontoloji / Doktora
2006 : Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği / Y. Lisans

Ogül Leman TUNAR

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)
1. Tunar OL., Gürsoy H., Cakar G., Kuru B., Ipci Dirikan S., Yılmaz S. Evaluation of the Effects of Er:YAG Laser and Desensitizing Paste Containing 8% Arginine and Calcium Carbonate, and Their Combinations on Human Dentine Tubules: A Scanning Electron Microscopic Analysis. Photomed Laser Surg. 2014 Oct;32(10):540-5. doi: 10.1089/pho.2014.3779. Epub 2014 Sep 19.
 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Tunar OL., Gursoy H., Cakar G., Kuru B., Yilmaz S.  Evaluation of desensitizing paste containing 8% arginine and calcium carbonate and Er:YAG laser on dentinal tubules: an in vitro study. (World Federation For Laser Dentistry (WFLD) CONGRESS APRIL 26 – 28 2012)(Oral Presentation)

2. Tunar OL., Gursoy H., Cakar G., Kuru B., Yılmaz S. Evaluation of the effects of different desensitizing procedures on dentine tubules: an in vitro study.  (EFP7 Congress,  June 6-9 2012 Vienna)(Poster Presentation)

3. Tunar OL., Gürsoy H., Çakar G., İpci Ş., Yılmaz S. Microstructural Changes of Human Dentine Tubules After Different Desensitizing Procedures and immersion in %1 citiric acid. (47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR)

4. Atalay B., Ince Kuka G., Tunar OL., Ozkan Karaca E., Gursoy H., Kuru B. Plaque-inhibitory effect of Hyaluronan-containing mouthwash in a 4-day non-brushing model. (CED-IADR / NOF Oral Health Congress, 21-23 Eylül; 2017, Viyana, Avusturya. ) (Oral Presentation)

5. Al-Naihoum N., Ince Kuka G., Tunar OL., Ozkan Karaca E., Gursoy H., Kuru B. Plaque inhibitory effect of Chlorine-Dioxide mouth rinse in a 4-day Plaque- accumulation Model. (CED-IADR / NOF Oral Health Congress, 21-23 Eylül; 2017, Viyana, Avusturya.) (Oral Presentation)
 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
1. Erzincan SG., Yarımoğlu E., Tunar OL., Gürsoy H. Periodontal Hastalıklar ve Hamilelikte Oluşan Olumsuz Sonuçlar. Yeditepe Dental Journal 2016; 12; 1: 65-69.

2. Karaca Özkan E., Gürsoy H., Tunar OL., Kuru B. Sinüs ogmentasyonunda komplikasyonlar ve tedavi alternatifleri.  Yeditepe Dental Journal 2016; 12: 2; 53-62.

3. Mert M., Altın K., Yarımoğlu E., Tunar OL., Karaca E., Gürsoy H. Osteoporoz ve Periodontal hastalık ilişkisi Yeditepe Dental Journal 2016; 12: 2; 47-52.

4. Ince G., Gürsoy H., Özkan Karaca E., Tunar OL., Kuru B. Lactobacillus Türü Probiyotiklerin Subgingival Flora Üzerindeki Etkileri. Turkiye Klinikleri J Periodontol-Special Topics 2017; 3(1): 27-32.

5. Gürsoy H., Ince G., Özkan Karaca E., Tunar OL., Kuru B. Konak Modülasyonunda Probiyotikler. Turkiye Klinikleri J Periodontol-Special Topics 2017; 3(1): 41-7.

6. Kocabaş HZ., Özkan Karaca E., Ince Kuka G., Tunar OL., Gürsoy H. Kardiyovasküler hastalık periodontal sağlık ilişkisi. 7tepe Klinik Dergisi 2017; 13(3): 61-6.

7. Gürsoy H., Tunar OL., Ince Kuka G., Özkan Karaca E., Kuru B. Periodontal tedavide lazerler. Dişhekimliği Dergisi 2018; 131: 28-32.

8. Ince Kuka G., Tunar OL., Gürsoy H., Kuru B. Üç farklı arayüz temizleme aracının temizleme etkinliğinin değerlendirilmesi: in vitro çalışma. 7tepe Klinik Dergisi (Basım için kabul edildi).

İdari Görevler

Yeditepe üniversitesi diş hekimliği fakültesi farmakovijilans sorumlusu
JCI hasta bakımı ve bakımının sürekliliği komitesi üyesi (farmakovijilans sorumlusu)
JCI antibiyotik kurulu üyesi
JCI enfeksiyon komitesi üyesi
Yeditepe üniversitesi diş hekimliği fakültesi Bologna süreci sorumlusu

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Periodontoloji Derneği 
European Federation of Periodontology

Ödüller

4. Uluslararası YUDBAT Kongresi En İyi Sözlü Sunum Ödülü. In-vitro Comparison of the Plaque Removal Efficacy of Two Different Interdental Cleaning Devices. 28-29 Nisan 2017, İstanbul/ Türkiye. Proje Yürütücüsü

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.