Doç. Dr. Özkan Cem DİLEK

Anabilim Dalı Başkanı

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2002-: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Yrd. Doç. Dr.
2000-2002: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Öğr. Gör. Dr.
1998-1999: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Ar. Gör.
1993-1998: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Doktora Öğrencisi
1993: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Yüksek Lisans 

Özkan Cem DİLEK

Makale ve Yayınları

ESERLER 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. N.Güler, Ş.Çıldır, U.İşeri, N.Sandallı, O.Dilek. “Hypohidrotic ectodermal dysplasia with bilateral impacted teeth at the coronoid process: A case rehabilitated with mini dental implants, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 99(5), 34-38 (2005). 

A2. O.C.Dilek. E.Tezulas, M.Dincel. “A mini dental implant-supported obturator application in a patient with partial maxillectomy due to tumor: case report,” Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 103(3), 6-10 (2007).

A3. O.C.Dilek, E.Tezulas. “Treatment of a narrow, single tooth edentulous area with mini-dental implants: a clinical report,” Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 103(2), 22-25 (2007).

A4. O.C.Dilek, E.Tezulas, M.Dincel. “Required minimum primary stability and torque values for immediate loading of mini dental implants: an experimental study in nonviable bovine femoral bone,” Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 105(2), 20-27. 
 (2008).

A5. E.Tezulas, O.C.Dilek, N.Topçuoğlu, G.Külekçi. “Decontamination of autogenous bone grefts collecting during dental implant site preparation: A pilot study” Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 107(5), 656-660 (2009).

A6. E.Tezulas, O.C.Dilek. “ Decontamination of autogenous bone grefts collected from dental implant site via osteotomy: a review” Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 106(5), 679-684 (2009).

A7. O.Başa. O.C.Dilek. “Assessment of the risk of perforation of the mandibular canal by implant drill using density and thichness parameters.” Gerodontology 2009; 00 doi: 10.1111/j.1741-2358.2009.00362.x  


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (Proceeding) basılan bildiriler:
B1. A.Anıl, T.Tosun, Ö.Dilek, H.Gökdeniz, T.Özdemir, P.Sandall. “Total Dişsiz Çenelerde implant Uygulamalarının Değerlendirilmesi,” 2nd International Symposium On Dental Materials And Technology in Ankara, Ankara ve Köln Üniversitelerinin Ortak Kongresi, 13-14 Kasım, Ankara  (1995). 

B2. Ö.Dilek, T.Tosun, A.Anıl, T.Özdemir, P.Sandall, “Klinikte Peri-implantitisi Nasıl Teşhis Ederiz? Vaka Bildirimi,” 8. Türk Dişhekimliği Birliği 4. Uluslararası Kongresi 24-28 Haziran, İstanbul (1997).

B3. Ö.Dilek, “Ektodermal Displazi ve Generalize Agresif Periodontitis Vakalarında Mini Dental İmplant Uygulamaları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 16. Bilimsel Kongresi ve Avusturya Oral Cerrahi ve İmplantoloji Derneği Ortak Toplantısı, 23-29 Mayıs, Antalya (2005). 

B4. Kutan Misirlioglu E, Canpolat C, Dilek OC, Varturk I, Korachi M, Kaspar E. In vitro sealing ability of two different chlorhexidine varnishes at implant abutment junction. Poster Presentation. EAO 23rd Annual Scientific Meeting, Rome-Italy. Clin. Oral Impl. Res. 25 (Suppl. 10), 2014, 1-389.

B5. Kutan Misirlioglu E, Duygu Gonca, Ozcakir-Tomruk C, Dilek OC, Ozen F, Erdogan O, Kroachi M, Gürel A. Efficacy of doxicycyline release collagen membrane on surgically created and contaminated defects in rat tibiae: A histopathological and microbiological study. Oral Presentation. ACBID 2013 8th International Congress, Antalya-Turkey, 29 May-1 June 2014

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. T.Özdemir, A.Anıl, T.Tosun, H.Gökdeniz, Ö.Dilek, P.Sandallı. “Serbest Sonlanan Çenelerde İmplant-Diş Destekli Köprülerin Değerlendirilmesi,” Oral İmplantoloji Dergisi, 1(1), 24-27 (1994).

D2. A.Anıl, T.Tosun, K.Özkan, Ö.Dilek, T.Özdemir, P.Sandallı. “ Total Dişsizlik Vakalarının İmplantlar ile Tedavisi ve Sonuçları,” Oral İmplantoloji Dergisi, 2(1), 55-61 (1995).

D3. A.Anıl. T.Tosun, C.Karabuda, S.Ersanlı, Ö.Dilek, H.Gökdeniz, K.Özkan, T.Özdemir, P.Sandallı. “Tek Diş Eksikliği Vakalarının Pitt-Easy Bio Oss İmplant Sistemi ile Protetik Rehabilitasyonu,” Oral İmplantoloji Dergisi, 3(1), 7-11 (1996).

D4. A.Anıl, T.Tosun, Ö.Dilek, R.Dişçi, P.Sandallı. “Peri-implanter Sulkus Likiti Ölçümü,” Oral İmplantoloji Dergisi, 3(2), 54-57 (1996).

D5. Ö.Dilek, G.Sağat, S.Yalçın, T.Özdemir, P.Sandallı. “Oral İmplantoloji’de Sistematik Hastalıklar,” Oral İmplantoloji Dergisi, 4(1), 30-34 (1997).

D6. A.Anıl, T.Tosun, Ö.Dilek, P.Sandallı. “Oral İmplantolojide Endikasyonlar ve Pre-implantolojik Diagnoz,” Oral İmplantoloji Dergisi, 4(1), 48-52 (1997).

D7. Ö.Dilek, T.Tosun, A.Anıl, T.Özdemir, P.Sandallı. “Peri-implantitisin Klinik Teşhis Yöntemleri” Oral İmplantoloji Dergisi, 4(2), 11-14 (1997).

D8. Ö.C.Dilek, P.Sandallı. “Travmaya Bağlı Diş Kayıplarında İmmediyat İmplantasyon ve İmmediyat Yükleme Tekniklerinin Beraber Uygulaması,” Yeditepe Klinik, 1(2), 51-55 (2006).

D9. Ö.C.Dilek, P.Sandallı. “Altçene Total Dişsiz Skleroderma Hastasında Mini Dental İmplant Uygulaması: Vaka Sunumu,” Yeditepe Klinik, 1(4), 47-51 (2007).

D10. Ö.C.Dilek, E.Tezulaş. Ball Ataşmanlı İmplantların Okluzal Düzleme Açılı Yerleştirilmesinin O-Ring Lastiklerinin Takıp Çıkarmaya Bağlı Aşınmalarına Etkisi: Deneysel Bir Çalışma,” Yeditepe Klinik, 2(2), 43-47 (2008).

D11. Ö.C.Dilek, H.Sabuncu. İmplantların İyileşme Döneminde Geçici Protezlerin Altında Kullanılan İki Farklı Geçici Yumuşak Astarlama Materyalinin Kumlama Yapılmış, Asit Uygulanmış ve Cilalanmış Polimetilmetakrilat Yüzeye Bağlanma Kuvvetleri: Bir Deneysel Çalışma,” Yeditepe Klinik, 2(4) (2010). 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Ö.Dilek, K.Özkan, P.Sandall. “Doku Destekli İmplant Üstü Protez Komplikasyonları,” Oral Cerrahi Derneği 1. Bilimsel Kongresi, 4-8 Mayıs 1994, Girne-Kıbrıs.

E2. A.Anıl, T.Tosun, Ö.Dilek, H.Gökdeniz, T.Özdemir, P.Sandallı. “Serbest Sonlanan Çenelerdeki implantların Değerlendirilmesi,” 4.Türk Oral İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 29-30 Ekim 1994, İstanbul.

E3. Ö.Dilek, A.Anıl, T.Tosun, R.Dişçi, Ö.Özdemir, P.Sandallı. “İmplantlarda Rutin Kontrol Sonuçları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, 21-25 Haziran 1995, Kapadokya.

E4. A.Anıl, T.Tosun, K.Özkan, Ö.Dilek, T.Özdemir, P.Sandallı. “Dişsiz Çenelerin İmplantlarla Tedavisi,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, 21-25 Haziran 1995, Kapadokya.

E5. Ö.Dilek, T.Tosun, R.Dişçi, P.Sandallı. “Peri-implanter Sulkus Likiti Ölçümü,” Türk Oral implantoloji Derneği 6. Bilimsel Kongresi ve Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 1. Bilimsel Kongresi, 9-15 Haziran 1996, Fethiye.

E6. Ö.Dilek, T.Tosun, A.Anıl, T.Özdemir, P.Sandallı. “Peri-implantitisin Klinikte Teşhis Yöntemleri,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 7. Bilimsel Kongresi, 15-21 Haziran 1997, Antalya.

E7. Ö.Dilek, E.Ermiş, T.Özdemir, P.Sandallı. “Serbest Sonlanan Çenelerde Blade Tip İmplantların Klinik Değerlendirmesi,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 8. Bilimsel Kongresi, 7-13 Haziran 1998, Antalya.

E8. A.Anıl, T.Tosun, Ö.Dilek, E.Ermiş, T.Özdemir. “IMZ İmplantlarıyla Klinik Tecrübeler (1-9 Yıllık Sonuçları),” Türk Oral İmplantoloji Derneği 8. Bilimsel Kongresi, 7-13 Haziran 1998, Antalya.

E9. Ö.Dilek, İ.Baştan, H.Şirin, P.Sandallı. “Oral İmplantoloji’ de Kullanılan Resorbe Olan Sentetik Esaslı Bioresorb Kemik Greft Materyalinin Endikasyonları, Avantaj ve Dezavantajları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 10-16 Haziran 2001, Antalya.

E10. İ.Baştan, H.Şirin, Ö.Dilek, P.Sandallı. “Vida Tipi İmplantlar ve Kullanım Alanları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 10-16 Haziran 2001, Antalya.

E11. H.Şirin, İ.Baştan, Ö.Dilek, P.Sandallı. “Oral İmplantoloji’ de Kullanılan Protetik Postlar ve Endikasyonları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 10-16 Haziran 2001, Antalya.

E12. Ö.Dilek, H.Şirin, P.Sandallı. ”Resorbe olan CaP Kaplamalı İmplantlar ile Klinik Denemeler,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 9-i15 Haziran 2002, Antalya.

E13. H.Şirin, İ.Baştan, Ö.Dilek, P.Sandallı. “Üstçene Arka Bölgede CaP Kaplamalı İmplantların Klinik Uygulamaları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 9-15 Haziran 2002, Antalya.

E14. İ.Baştan, Ö.Dilek, H.Şirin, P.Sandallı. “CT ve Oral İmplantoloji,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 9-15 Haziran 2002, Antalya.

E15. G.Seyrek, Ö.Dilek, P.Sandallı. “İmplant Operasyonları Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.” Türk Oral İmplantoloji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 9-15 Haziran 2002, Antalya.

E16. G.Töre, Ö.Dilek, P.Sandallı. “0-Ring Ataşmanlı İmplantlarda İmmediyat Yükleme,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 9-15 Haziran 2002, Antalya.

E17. Ö.Dilek. “Travmaya Bağlı Diş Kayıplarında İmplant Uygulamaları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 10-12 Ekim 2003, İstanbul.

E18. G.Seyrek, Ö.Dilek, P.Sandallı. “Çeşitli İmplant Sistemlerinde Başarı Sonrası Periotest Değerleri,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 10-12 Ekim 2003, İstanbul.

E19. G.Töre, Ö.Dilek, P.Sandallı. “Mini İmplantlarda Başarı Durumu,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 10-12 Ekim 2003, İstanbul.

E20. C.Atakan, Ö.Dilek, P.Sandallı. “Vida İmplantların Endikasyonları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi 10-12 Ekim 2003, İstanbul.

E21. Ö.Dilek P.Sandallı. “Mini Dental İmplantların Endikasyonları ve Diş Hekimliği Tedavisindeki Önemi,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 13-18 Haziran 2004, Fethiye.

E22. G.Seyrek, Ö.Dilek, C.Atakan, G.Töre, P.Sandallı. “Peri-implanter Patoloji ve İmplant Başarısızlığı,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 13-18 Haziran 2004, Fethiye.

E23. C.Atakan, Ö.Dilek, P.Sandallı. “Tükrük Kalite ve Miktarındaki Azalma Sonucu Erken Oluşan Diş Kayıplarının İmplant-Doğal Diş Destekli Sabit Protezle Tedavisi: Bir Vaka Nedeniyle,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 13-18 Haziran 2004, Fethiye.

E24. G.Töre, Ö.Dilek, P.Sandallı. “Silindir İmplantlarda Farklı Post Seçimi Yöntemleri,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 13-18 Haziran 2004, Fethiye.

E25. Ö.Dilek. “Ektodermal Displazi, Generalize Agresif Periodontitis ve Scleleroderma Vakalarında MDI Uygulamaları,” I. Mini Dental İmplant Sempozyumu, 16 Nisan 2005 İstanbul. 

İdari Görevler

1. Resmi hasta sevki ve emekli sandığı ile ilgili belgelerin (reçete, rapor gibi) “yerine onay imzaları” konusunda görevlendirme. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı, (23.02.2001-2002).
2. Sarf ve demirbaş konusunda “satın alma komisyon” üyesi olarak görevlendirme. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı, (23.02.2001-2002).
3. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi kliniklerinde gerek teorik gerekse pratik eğitimlerini alacak olan ağız diş sağlığı programı öğrencilerinin sorumlusu olarak görevlendirme. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı, (23.02.2001-2002).
4. Meslek Yüksek Okulu Kurulu Üyesi (2010).

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Oral İmplantoloji Derneği Üyesi
ICOI (International Congress of Oral Implantologists)

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.