Prof. Dr. Senem SELVİ KUVVETLİ

Anabilim Dalı Başkanı

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

 • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1995.
 • Doktora:   İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pedodonti Doktora programı, 2002.
 • Yrd.Doç.Dr.: Yeditepe  Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, 2003.
 • Doç.Dr.:  Yeditepe  Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı , 2012.
 • Prof.Dr.   Yeditepe  Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı , 2019.
 
Senem SELVİ KUVVETLİ

Makale ve Yayınları

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Bahar Güçiz Doğan, Senem Selvi Kuvvetli. TÜRKİYE’DE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI SORUNLARININ YAYGINLIĞI Türkiye’de Ağız Diş Sağlığı Profili. HASUDER Türkiye Sağlık Raporu 2014, Ağız-Diş sağlığı 549-562.
 2. Senem Selvi Kuvvetli, Elif Sungurtekin Ekçi. Süt Dişlerinde Pulpa Tedavileri. Pedodonti Akıl Notları, Güneş Tıp Kitabevleri, 2019: 214-230.
 3. Elif Sungurtekin Ekçi, Senem Selvi Kuvvetli. Çocuklarda ve Genç Erişkinlerde Dental Travme Yönetimi. Pedodonti Akıl Notları, Güneş Tıp Kitabevleri, 2019: 238-271.

Yayınlar

 1. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. İstanbul ili ilköğretim okulları öğretmenlerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi ve yaklaşımları. İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2000; 34(1): 29-33.
 2. F. Seymen, K. Gençay, B. Kızıltan, S. Selvi. In vitro evaluation of ph changes of root canal sealers. J of Marmara University Dental Faculty 2001;1(3):2-6.
 3. K. Gençay, F. Seymen, S. Selvi. In vitro evaluation of fluoride release from fissure sealants, a comparative study. J of Marmara University Dental Faculty 2001; 4(4):2-7.
 4. K. Gençay, F. Seymen, S.S. Kuvvetli, B. Kızıltan. In vitro evaluation of pH changes induced by calcium hydroxide liners. Quintessence International 2004; 35: 560-2.
 5. Sandalli N, Kuvvetli SS, Caglar E, Kavaloglu S, Ergeneli S. Kuron kırığı görülen sürekli dişlerin kendi kırık parçaları ile restorasyonları. Y.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 7Tepe Klinik Derg 2005; 1:33-40.
 6. E. Çaglar, N. Sandalli,  S. Twetman, S. Selvi, S. Ergeneli, S. Kavaloglu. Consumption of yogurt with Bifidobacterium DN- 173 010  and its effect on dental caries risk factors.   Acta Odont Scand 2005; 63: 317-320.
 7. Senem Selvi Kuvvetli, Koray Gençay. Başlangıç çürükleri tanı yöntemleri. Dental Tribune, Ocak-Şubat 2006; 3(1): 12-15.
 8. Senem Selvi Kuvvetli, Nüket Sandallı. Sabit ortodontik tedavi gören hastalarda ağız hijyeninin sağlanması ve diş çürüklerinin önlenmesi. EÜ. Dişhek Fak Derg 2006; 27: 135-44.
 9. S.S. Kuvvetli, E.B. Tuna, Çıldır ŞK, N. Sandallı, K. Gençay. Evaluation of the fluoride release from orthodontic band cements Am J Dent 2006; 19: 275-8.
 10. Senem Selvi Kuvvetli, Koray Gençay. Başlangıç çürükleri tanı yöntemleri. Dental Tribune, Ocak-Şubat 2006; 3(1): 12-15.
 11. Senem Selvi Kuvvetli, Nüket Sandallı. Sabit ortodontik tedavi gören hastalarda ağız hijyeninin sağlanması ve diş çürüklerinin önlenmesi. EÜ. Dişhek Fak Derg 2006; 27: 135-44.
 12. Senem Selvi Kuvvetli, Nüket Sandallı. Çocuklarda ve genç erişkinlerde temporomandibular rahatsızlıklar: Literatür derlemesi. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2007; 2: 1-9.
 13. S.S. Kuvvetli, F. Seymen, K. Gençay. Management of an unerupted dilacerated maxillary central incisor: A case report. Dental Traumatology 2007; 23 (4):257-61.
 14. Senem Selvi Kuvvetli, Nüket Sandallı. Çocuklarda ve genç erişkinlerde temporomandibular rahatsızlıklar: Literatür derlemesi. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2007; 2: 1-9.
 15. N. Sandallı, S.S. Kuvvetli, Ş.K. Çıldır, S. Ergeneli.  “The pediatricians” role in the oral health of children. OHDMBSC, 2007; VI (4): 18-27.
 16. Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Sandallı N. Erken çocukluk dönemi çürükleri: Etiyolojisi, epidemiyolojisi, koruyucu yaklaşımlar ve tedavisi. Y.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 7tepe Klinik Derg, 2(1):48-55, 2008.
 17. E. Caglar, O.O. Kuşcu, Ş.K. Çıldır, S.S. Kuvvetli, N. Sandalli. A probiotic lozenge administered medical device and its effect on salivary mutans streptococci and lactobacilli. Int J Paediatr Dent 2008 Jan;18(1):35-9.
 18. E. Caglar, O.O. Kuscu, S.S. Kuvvetli, Ş.K. Çıldır, N. Sandalli, S. Twetman. Short-term effect of ice-cream containing Bifidobacterium lactis Bb-12 on the number of salivary mutans streptococci and lactobacilli. Acta Odontol Scand. 2008 Jun; 66(3):154-8.
 19. Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Sandallı N. Erken çocukluk dönemi çürükleri: Etiyolojisi, epidemiyolojisi, koruyucu yaklaşımlar ve tedavisi. Y.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 7tepe Klinik Derg, 2(1):48-55, 2008.
 20. N. Sandallı, E. Caglar, Ş.K. Çıldır, S. Ergeneli, S.S. Kuvvetli. Xylitol chewing gum consumption in a group of 12 year old İstanbul school children. OHDMBSC, 2008;VII(1): 14-18.
 21. S.S. Kuvvetli, Ş.K. Çıldır, S. Ergeneli, N. Sandallı. Prevalence of noncavitated and cavitated carious lesions in a group of 5-year-old Turkish children in Kadikoy, Istanbul. J Dent Child (Chic). 2008 May-Aug;75 (2):158-63.
 22. Kuvvetli SS, Sayınsu K, Sandallı N. İntruziv Lüksasyon Görülen Sürekli Kesici Dişlerin Ortodontik Olarak Sürdürülmesi: Bir Olgu Raporu. Y.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 7Tepe Klinik Derg 2009; 2(3): 42-47.
 23. S.S. Kuvvetli, N. Sandalli, N. Topcuoglu, G. Kulekci. Antibacterial efficacy of diode and Er:YAG laser irradiation in experimentally contaminated primary molar root canals. J Clin Pediatr Dent. 2009 Fall;34(1):43-8.
 24. Kuvvetli SS, Sayınsu K, Sandallı N. İntruziv Lüksasyon Görülen Sürekli Kesici Dişlerin Ortodontik Olarak Sürdürülmesi: Bir Olgu Raporu. Y.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 7Tepe Klinik Derg 2009; 2(3): 42-47.
 25. E. Caglar, S.S. Kuvvetli, N. Sandallı. Safety of play equipment and surfaces for children in playgrounds in relation to dental trauma. OHDMBSC 2010; IX (2): 7-12.
 26. E. Caglar, S.S. Kuvvetli, S.K. Çıldır, O.O. Kuşcu, F. Alp, N. Sandallı. Microtensile dentin bond strength of two all-in-one adhesives and an etch-and-rinse adhesive. Acta Stomatol Croat. 2010; 44(2): 90-95.
 27. Kuvvetli SS, Sandallı N, Çalışkan S. Beş yaşındaki bir grup Türk çocuğunda süt dişlenmesinde kavitesiz ve kaviteli diş çürüklerinin yaygınlığının değerlendirilmesi. G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Dergisi 2011; 28(3): 143-50.
 28. Oya Aktören, Betül Kargül, Ece Eden, Meryem Tekçiçek, Nurhan Özalp, E. Bahar Tuna, Senem S. Kuvvetli. Çocuk Dişhekimliğinde Çürük Risk Faktörleri ve Topikal Fluorid Uygulama Protokolü. TDBD Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi 2013; 135: 60-64.
 29. Abbasoglu, Z., Gurdogan, E., Selvi-Kuvvetli, S. Süt azı hipomineralizasyonu. Y.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 7Tepe Klinik Derg 2015;2(1):21-5.
 30. K. Tonguc-Altin, N. Sandalli, G. Duman, S. Selvi-Kuvvetli, N. Topcuoglu, G. Kulekci. Development of novel formulations containing Lysozyme and Lactoferrin and evaluation of antibacterial effects on Mutans Streptococci and Lactobacilli. Arch Oral Biol 2015; 60: 706-14.  
 31. Dinçsoy Bir F, Dinçkan N, Güven Y, Baş F, Altunoğlu U, Kuvvetli SS, Poyrazoğlu Ş, Toksoy G, Kayserili H, Uyguner ZO. Cleidocranial dysplasia: Clinical, endocrinologic and molecular findings in 15 patients from 11 families. Eur J Med Genet. 2017 Mar;60(3):163-168
 32. Senem Selvi Kuvvetli, Şila SaatciogluNecmiye BulamDiş Çürüklerinin Önlenmesinde Probiyotiklerin Kullanımı. Turkiye Klinikleri J Periodontol-Special Topics 2017;3(1):15-21.
 33. Bayrak GD, Sandalli N, Selvi-Kuvvetli S, Topcuoglu N, Kulekci G. Effect of two different polishing systems on fluoride release, surface roughness and bacterial adhesion of newly developed restorative materials. J Esthet Restor Dent. 2017;12;29(6):424-434.
 34. Gökçen Deniz Bayrak, Seda Eker, Necmiye Bulam, Senem Selvi Kuvvetli. Çocuklarda Dental Anksiyete ve Korkunun Belirlenmesinde Kullanılan Güncel Skalalar. Türkiye Klinikleri J Pediatr Dent-Special Topics 2018; 4(2):115-25.
 35. Selvi-Kuvvetli S, Turan BS, Bayrak GD, Noyan A. Haemodynamic changes and emergence delirium in chİldren undergoing isoflurane general anaesthesia for dental treatments: effect of propofol administration. Ped Dent J. Accepted for publication, 2019.  

 

Sözlü & Poster Sunumları

 1. A. Gülhan, T. Akıncı, Z. Aytepe, O. Aktören, K. Gençay, I. Ulukapı, G. Aren, F. Seymen, E. Sepet, A. Metin, E. Kumbasar, S. Selvi, B. Bilgin, J. Bakırgil, S. Yılmaz, B. Kızıltan, D. Özdemir, M. Tekir, B. Tuna. Oral health knowledge and attitudes of primary school children in Istanbul, Turkey. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Bergen, Norway, 7-11 June 2000. (Poster Sunumu) Eur J Paed Dent 2000; Suppl.1(3): 44.
 2. A. Gülhan, T. Akıncı, Z. Aytepe, O. Aktören, K. Gençay, I. Ulukapı, G. Aren, F. Seymen, E. Sepet, A. Metin, E. Kumbasar, S. Selvi, B. Bilgin, J. Bakırgil, S. Yılmaz, B. Kızıltan, D. Özdemir, M. Tekir, B. Tuna. Oral health status of children in Istanbul, Turkey. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Bergen, Norway, 7-11 June 2000. (Poster Sunumu) Eur J Paed Dent 2000; Suppl. 1(3): 45.
 3. A. Gülhan, T. Akıncı, Z. Aytepe, O. Aktören, K. Gençay, I. Ulukapı, G. Aren, F. Seymen, E. Sepet, A. Metin, E. Kumbasar, S. Selvi, B. Bilgin, J. Bakırgil, S. Yılmaz, B. Kızıltan, D. Özdemir, M. Tekir, B. Tuna. Dental anomalies and maloclusions in 6-12 years old children. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Bergen, Norway, 7-11 June 2000. (Poster Sunumu) Eur J Paed Dent 2000; Suppl.1(3): 75.
 4. K. Gençay, F. Seymen, S. Selvi. In vitro evaluation of fluoride release from fissure sealants, a comparative study. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Bergen, Norway, 7-11 June 2000. (Poster Sunumu)
 5. N.Sandallı, S.S.Kuvvetli, Ş.K.Çıldır, S.Ergeneli, G.Işıksal, C.Özçelik, H.Sabuncu. The pediatricians’ role in the oral health of children. Joint meeting of the Continental European, Israeli and Scandinavian (NOF) Divisions of the IADR 25-28 August, 2004 (Poster Sunumu)
 6. S.S. Kuvvetli, N. Sandalli, G. Kulekci, N. Topcuoglu. Antibacterial effect of laser irradiations in primary molar root canals. Annual meeting IADR Continental European and Israeli Divisions, Thessaloniki, Greece. September 26-29, 2007(Poster Sunumu).
 7. O.O. Kuşçu, N. Sandalli, E. Caglar, S.K. Cildir, S.S. Kuvvetli, N. Hacinlioglu. Determinative Factors in pain perception during dental local anesthesia. Annual meeting IADR Continental European and Israeli Divisions, Thessaloniki, Greece. September 26-29, 2007 (Sözlü Sunum)
 8. E. Caglar, O.O. Kuscu, S.K. Cildir, S.S. Kuvvetli, N. Sandalli. Effect of ice-cream containing Bifidobacterium lactis Bb-12 on salivary mutans streptococci and lactobacilli. 9th European Congress of Pediatric Dentistry. Dubrovnik, Croatia. May 29th-June1st 2008. Abstract no O32. (Sözlü Sunum) Eur Arch Ped Dent 2008; Spec Issue: 18.
 9. S.S. Kuvvetli, S.K. Cildir, E. Caglar, N. Topcuoglu, N. Sandalli. Antibacterial efficacy of NaOCl/ Biopure MTAD, diode laser and NaOCl/EDTA in primary molars. 22nd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry Munich, Germany, 17-20 June 2009 (Sözlü Sunum) Int J Ped Dent 2009; 19: Suppl 1: 47.
 10. S.S. Kuvvetli, S.K. Cildir, N. Sandalli, A. Aykor. Effect of a CPP-ACP paste, F-toothpastes and orange juice on enamel hardness. 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Jointly with the British Society pf Paediatric Dentistry. Harrogate, UK, 03-06 June 2010 (Sözlü Sunum)
 11. S. Nazli, S.K. Cildir, S.S. Kuvvetli, N. Topcuoglu, N. Sandalli. Antibacterial efficacy of NaOCl / Biopure MTAD, Diode Laser and NaOCl/EDTA in permanent incisors. 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Jointly with the British Society pf Paediatric Dentistry. Harrogate, UK, 03-06 June 2010 (Sözlü Sunum)
 12. S.S. Kuvvetli, M.K. Kazandag, N. Sandalli, D. Kiper, F. Alp, N. Hacinlioglu. Treatment of immature permanent incisors with pulp necrosis and apical periodontitis: A case series. 7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop. Istanbul, Turkey, March 31-April 2 2011(Poster Sunumu).
 13. Guler N, Kuvvetli SS, Sandalli N. Unilateral mandibular condyle fracture in an 8 year old: Treatment and one year follow-up. 23th International Congress of IAPD. Athens, Greece, 15-18 June 2011 (Poster Sunumu)
 14.  Ayozger CC, Selvi-Kuvvetli S, Sandallı N. Sociodemographic factors, food and drink consumption, BMI index, and dental caries in 5-15 year old children in Istanbul, Turkey. 23th International Congress of IAPD. Athens, Greece, 15-18 June 2011 (Poster Sunumu)
 15. Nurhan Güler, Senem Selvi Kuvvetli, Nuket Sandalli. Treatment of Maxillomandibular fractures in children with an acrylic splint: A case series. 17th World Congress on Dental Traumatology, Rio de Janeiro, Brazil, September 19-22, 2012. (Poster Sunumu)
 16. Senem Selvi Kuvvetli, Merve Bas, Nuket Sandalli, Adnan NoyanHemodynamic changes in pediatric dental patients undergoing isoflurane general anesthesia. 11th EAPD Congress, Strasbourg, France May 24-26, 2012. (Sözlü Sunum)
 17. Merve Bas, Nurhan Güler, Nuket Sandalli, Senem Selvi Kuvvetli.  Pyogenic granuloma in a 10 year old boy with nephrotic syndrome treated by cyclosporine A. 11th EAPD Congress, Strasbourg, France May 24-26, 2012. (Poster Sunumu)
 18. Fellagh H, Guner S, Selvi-Kuvvetli S, Sandalli N. Oral manifestations of hypophosphatemic rickets: a case report. FDI 101st Congress, 28-31 Aug 2013 Istanbul, Turkey (Poster Sunumu)
 19. Altin KT, Sandalli N, Duman G, Selvi-Kuvvetli S, Topcuoğlu N, Kulekci G. Antibacterial effect of novel formulations containing lysozyme and lactoferrin. FDI 101st Congress Istanbul, 28-31 Aug 2013. (Sözlü  Sunum)
 20. S. Selvi-Kuvvetli, N. Capa, D. Germec-Cakan, N. Sandalli. Management of Oligodontia and infraocclusion of primary molars in a cleft lip and palate patient. 12th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD), 5th-8th June 2014, Sopot, Poland.  (Poster Sunumu)
 21. Selvi-Kuvvetli Senem, Sandalli Nuket, Bal Kucuk Burcu. Management of cervical root fracture in an immature permanent tooth. 18th World Congress on Dental Traumatology, June 19-21, 2014 Istanbul, Turkey. (Poster Sunumu)
 22. Merve Bas, Nuket Sandalli, Gulengul Duman, Senem Selvi-Kuvvetli. Effıcacy of fluorıde-pva tapes on ınhıbıtıng enamel demıneralızatıon,in vitro. 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry and the 21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry that would be held in Istanbul on November 13-14, 2014 at "Harbiye Military Museum and Cultural Center" – Istanbul, Turkey. (Sözlü Sunum)
 23. S.Guner, H. Fellagh, S. Selvi-Kuvvetli, N. Sandalli. Traumatic dental injuries in children attending to Yeditepe University Pediatric Dental Clinic, Istanbul. 25th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, 1-4 July 2015, Glasgow, UK. (Poster Sunumu)
 24. S. Selvi-Kuvvetli, S. Kavaloglu Cildir, N. Sandalli, Merve Bas, A. Aykor. The effect of different fluoridated toothpastes and fresh orange juice on enamel surface microhardness in vitro. 25th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, 1-4 July 2015, Glasgow, UK. (Poster Sunumu)
 25. S.I. Birinci, S. Saatcioglu, B.S. Turan, S. Selvi-Kuvvetli, N. Sandalli. Evaluation of physical properties of new generation pulp capping materials. 25th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, 1-4 July 2015, Glasgow, UK. (Sözlü Sunum)
 26. S.Selvi-Kuvvetli, D. Salcioglu, N. Sandalli, M. Karapinar-Kazandag. The influence of dental operating  microscobe on the microlakage of composite resin and glass carbomer restorations, an in vitro study. 47th Meeting of the Continental European Division of the International Association of Dental Research (CED-IADR) co-hosted by the Scandinavian Division (NOF), October 15-17, 2015, Gloria Golf Resort & Convention Center, Belek – Antalya. (Poster Sunumu)
 27. G. D. Bayrak*, N. Sandalli, S. Selvi-Kuvvetli. Effect of polishing systems on fluoride release and surface roughness of newly developed restorative materials. 13th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry 2nd - 5th June 2016 Belgrade, Serbia. (Sözlü  Sunum)
 28. D. Kiper Akatay, N. Sandalli, S. Selvi-Kuvvetli*. Effects of Er:YAG laser and APF gel application on surface microhardness, fluoride uptake and acid resistance of enamel. 13th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry 2nd - 5th June 2016 Belgrade, Serbia. (Szölü Sunum)
 29. Selvi Kuvvetli S*, Turan BS, Bayrak GD, Noyan A. The effect of propofol administration on emergence delirium in children undergoing isoflurane general anaesthesia for dental treatments. 14th EAPD Congress Lugano, Switzerland June 20th – 23rd, 2018. (Sözlü Sunum)
 30. Bayrak GD*, Gurdogan Guler EB, Yildirim Y, Ozturk D, Selvi Kuvvetli S. Assessment of shear bond strength of fissure sealant following sodium hypochlorite and papacarie deproteinization. 14th EAPD Congress Lugano, Switzerland June 20th – 23rd, 2018. (Sözlü Poster  Sunumu)
 31. Selvi Kuvvetli S. Full Coronal Restorations in the Oral Rehabilitation of Patients with Severe ECC: 2 Case Reports. IAPD Global Summit on Early Childhood Caries. 2 - 4 November, 2018. Bangkok, Thailand. (Poster Sunumu)
 32. A. Gülhan, T. Akıncı, Z. Aytepe, O. Aktören, K. Gençay, I. Ulukapı, G. Aren, F. Seymen, E. Sepet, A. Metin, E. Kumbasar, S. Selvi, B. Bilgin, J. Bakırgil, S. Yılmaz, B. Kızıltan, D. Özdemir, M. Tekir, B. Tuna. İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız-diş sağlığı bulgularının değerlendirilmesi. 11. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
 33. A. Gülhan, T. Akıncı, Z. Aytepe, O. Aktören, K. Gençay, I. Ulukapı, G. Aren, F. Seymen, E. Sepet, A. Metin, E. Kumbasar, S. Selvi, B. Bilgin, J. Bakırgil, S. Yılmaz, B. Kızıltan, D. Özdemir, M. Tekir, B. Tuna. İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin kalıtsal ve edinsel diş anomalilerinin değerlendirilmesi. 11. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
 34. A. Gülhan, T. Akıncı, Z. Aytepe, O. Aktören, K. Gençay, I. Ulukapı, G. Aren, F. Seymen, E. Sepet, A. Metin, E. Kumbasar, S. Selvi, B. Bilgin, J. Bakırgil, S. Yılmaz, B. Kızıltan, D. Özdemir, M. Tekir, B. Tuna. İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi ve yaklaşımları. 11. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
 35. A. Gülhan, T. Akıncı, Z. Aytepe, O. Aktören, K. Gençay, I. Ulukapı, G. Aren, F. Seymen, E. Sepet, A. Metin, E. Kumbasar, S. Selvi, B. Bilgin, J. Bakırgil, S. Yılmaz, B. Kızıltan, D. Özdemir, M. Tekir, B. Tuna. İstanbul ili ilköğretim okulları öğretmenlerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi ve yaklaşımları. 11. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
 36. F. Seymen, K. Gençay, B. Kızıltan, S. Selvi. Kanal dolgu materyallerinin pH değişimlerinin in vitro olarak incelenmesi. 11. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
 37. K. Gençay, F. Seymen, S. Selvi, B. Kızıltan. Kalsiyum hidroksit kaide materyallerinin pH değişimlerinin in vitro olarak incelenmesi. 11. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
 38. S. Selvi, F. Seymen, K. Gençay. Kuron katlanması görülen gömük bir üst kesici dişin tedavisi. 12. Türk Pedodonti Derneği Kongresi May 27-31, 2003 (Poster)
 39. S.S. Kuvvetli, K. Gençay. Beş farklı dolgu materyalinin fluorid salınım özelliklerinin in vitro koşullarda karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 13. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Fethiye, May 25-29, 2003 (Sözlü sunum)
 40. N. Sandallı, Ş.K. Çıldır, S.S. Kuvvetli. Korunmaya muhtaç çocuklarda özgüven ve ağız-diş sağlığı davranışları arasındaki ilişkiler. 13. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Fethiye May 25-29, 2003 (Sözlü sunum)
 41. S.S. Kuvvetli, E.B. Tuna, Ş.K. Çıldır, N. Sandallı, K. Gençay. Pedodontide kullanılan farklı simantasyon materyallerinin fluorid salınım düzeylerinin in vitro koşullarda değerlendirilmesi. 13. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Fethiye May 25-29, 2003 (Sözlü sunum)
 42. S.S. Kuvvetli, S. Ergeneli, Ş.K. Çıldır, H. Sabuncu, N. Sandallı. Okul öncesi çocuklarda inaktif ve aktif çürük lezyonlarının sıklığının belirlenmesi. 14. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Kemer May 11-15, 2005 (Sözlü sunum)
 43. SS Kuvvetli, K Sayınsu, ŞK Çıldır, N Sandallı. Üst çene kesici dişlerinde görülen dikey yönde lüksasyonlar ve tedavileri: Üç olgu raporu. 14. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Kemer May 11-15, 2005 (Poster Sunumu)
 44. N.Sandallı, E.Çağlar, Ş.K. Çıldır, S. Ergeneli, S.S. Kuvvetli, S.Honkala. Bir grup İstanbullu 12 yaş okul çocuğunda kisilitli sakız kullanma ve bilgi düzeyi. 14. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Kemer May 11-15, 2005 (Poster Sunumu)
 45. N.Sandallı, S.S. Kuvvetli, E.Çağlar, Ş.K. Çıldır, S. Ergeneli, G.Işıksal. Farklı derinliklerde kuron kırığı görülen sürekli kesici dişlerin kendi kırık parçaları ile restorasyonları. 14. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Kemer May 11-15, 2005 (Poster Sunumu)
 46. S.S. Kuvvetli, N. Sandalli, G. Kulekci, N. Topcuoglu. Enterococcus Faecalis ile enfekte edilmiş süt azı kök kanallarında Diod ve Er:YAG lazer uygulamalarının antibakteriyel etkisinin incelenmesi DİLAD 1.Kongresi İstanbul 9-11 Kasım, 2006. (Sözlü Sunum)
 47. O.O. Kuşcu,  N. Sandallı, C. Küçüktepe, E. Çağlar, Ş.K. Çıldır, S.S. Kuvvetli, N. Hacınlıoğlu. Ağrısız Lokal Anestezi Teknikleri” Etkinliğinin Dişhekimliği Öğrencileri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya 17 -21 Ekim 2007. (Sözlü sunum)
 48. S.S. Kuvvetli,  E. Çağlar,  O.O. Kuşcu, Ş.K. Çıldır, N. Sandallı. Probiyotik İçeren Emziklerin Tükürük Mutans Streptokok ve Laktobasil Düzeylerine Etkisi. Bildiri no 39. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya 17 -21 Ekim 2007. (Sözlü sunum)
 49. N. Hacınlıoğlu, O. Serger, N. Sandallı, S.S. Kuvvetli. Çocuklarda diyet analiz formlarının ağız ve diş sağlığı açısından önemi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya 17 -21 Ekim 2007. (Sözlü sunum)
 50. S.S. Kuvvetli, K. Sayınsu, Ş.K. Çıldır, N. Sandallı. Üst çene kesici dişlerinde görülen dikey yönde lüksasyonlar ve tedavileri. 14. Türk Pedodonti Derneği Kongresi May 11-15, 2005 (Poster)
 51. N. Sandallı, E. Çağlar, Ş.K. Çıldır, S. Ergeneli, S.S. Kuvvetli, S. Honkala. Bir grup İstanbullu 12 yaş okul çocuğunda ksilitli sakız kullanma ve bilgi düzeyi. 14. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Kemer May 11-15, 2005 (Poster)
 52. N. Sandallı, S.S. Kuvvetli, E. Çağlar, Ş.K. Çıldır, S. Ergeneli, G. Işıksal. Farklı derinliklerde kuron kırığı görülen sürekli kesici dişlerin kendi kırık parçaları ile restorasyonları. 14. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Kemer May 11-15, 2005 (Poster)
 53. S.S. Kuvvetli, N. Sandallı. Cleidocranial dysostosis: Bir olgu raporu. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya 17 -21 Ekim 2007. (Poster)
 54. S. Nazlı, Ş.K. Çıldır, S.S. Kuvvetli, N. Topçuoğlu, E. Çağlar, N. Sandallı, G. Külekçi. NaOCl/MTAD, Diod Lazer ve NaOCl/EDTA’nın antibakteriyel etkinliğinin in vitro koşullarda karşılaştırılması. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Çeşme, İzmir 21-24 Mayıs 2009 (Sözlü sunum)
 55. F. Alp, E. Çağlar, S.S. Kuvvetli, Ö.Ö. Kuşcu, Ş.K. Çıldır, N. Sandallı. Farklı dentin bağlayıcı sistemlerin dentine bağlanma kuvvetlerinin in vitro koşullarda karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Çeşme, İzmir 21-24 Mayıs 2009 (Sözlü sunum)
 56. S. Çalışkan, S.S. Kuvvetli, F. Alp, S. Nazlı, C.C. Ayözger, N. Sandallı. 5 yaşındaki bir grup Türk çocuğunda süt dişlenmesindeki diş çürüğü durumunun değerlendirilmesi. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Çeşme, İzmir 21-24 Mayıs 2009 (Sözlü sunum)
 57. C.C. Ayözger, S.S. Kuvvetli, N. Sandallı. Travma nedeniyle lüksasyona uğrayan daimi kesici dişlere tedavi yaklaşımı: İki olgu raporu. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Çeşme, İzmir 21-24 Mayıs 2009 (Poster sunumu)
 58. H. Özbey, S.S. Kuvvetli, N. Sandallı. Bir herediter duyusal ve otonomik nöropati Tip 4 olgusuna diş hekimliği açısından yaklaşım. 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Midyat / Mardin 20-23 Mayıs 2010 (Poster sunumu)
 59. S.S. Kuvvetli, N. Güler, D. Germeç-Çakan, N. Sandallı. Süt dişlenmesinde görülen dentoalveolar proçess kırıklarının tedavisi: İki olgu raporu. 18. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İstanbul 01-03 Nisan 2011 (Poster sunumu).
 60. Senem Selvi Kuvvetli, Gökçen Deniz Bayrak, Özge Gönenç, Nüket Sandallı. Çocuklarda Genel Anestezi Altında DişTedavi Uygulamaları: 5 Yıllık Retrospektif Bir Değerlendirme. 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi 07-10 Kasım 2013, Kayseri. (Sözlü Sunum)
 61. Hanin Fellagh, Nüket Sandallı, Senem Selvi Kuvvetli. Düzenli Recall Muayenesinin Çocukların Ağız Sağlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi 07-10 Kasım 2013, Kayseri. (Sözlü Sunum)
 62. Şirin Güner, Hanin Fellagh, Senem Selvi Kuvvetli, Nüket Sandallı. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniği’nde Son Üç Yılda Görülen Travmatik Diş Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi 07-10 Kasım 2013, Kayseri. (Sözlü Sunum)
 63. Gökçen Deniz Bayrak, Zeynep Gülen Çukurova, Senem Selvi Kuvvetli. Komplike kuron-kök kırıgı görülen bir disin dekoronasyon ile tedavisi: Olgu raporu. 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi 24-28 Eylül 2016. Celestyal Nefeli, Kuşadası. (Sözlü Poster Sunumu)
 64. Zerrin Abbasoglu, Idil Gülten, Senem Selvi Kuvvetli. Travma sonrası avulse olan sürekli dislerin gecikmis replantasyonu: Iki olgu raporu. 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi 24-28 Eylül 2016. Celestyal Nefeli, Kuşadası. (Sözlü Poster Sunumu)
 65. Kübra Tonguç Altın, Ceyda Özçakır Tomruk, Senem Selvi Kuvvetli. Süt kesicilerin siddetli intrüziv lüksasyon yaralanmalarında tedavi yaklasımı: Iki olgu raporu. 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi 24-28 Eylül 2016. Celestyal Nefeli, Kuşadası. (Sözlü Poster Sunumu)
 66. Pınar Algül Özekici, Elif Beril Gürdogan, Senem Selvi Kuvvetli. Avulsiyon sonrası ileri derecede dıs rezorpsiyonun MTA ile onarımı. 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi 24-28 Eylül 2016. Celestyal Nefeli, Kuşadası. (Sözlü Poster Sunumu)
 67. Elif Beril Gürdogan, Ediz Deniz, Senem Selvi Kuvvetli. Alt çenede transmigrasyon görülen kanin tedavisi: Bir olgu raporu. 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi 24-28 Eylül 2016. Celestyal Nefeli, Kuşadası. (Sözlü Poster Sunumu)
 68. Dilara Salcıoglu, Senem Selvi Kuvvetli. Ektrodaktili Ektodermal Displazi - Yarık Dudak/Damak (ECC) Sendorumu: Bir Olgu Raporu. 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi 24-28 Eylül 2016. Celestyal Nefeli, Kuşadası. (Sözlü Poster Sunum)
 69. Gökçen Deniz Bayrak, Nüket Sandallı, Senem Selvi-Kuvvetli, Nursen Topçuoğlu, Güven Külekçi. İki farklı cila sisteminin restoratif materyallerin yüzeyinde bakteri adezyonuna etkisi. 24. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi 19-22 Ekim 2017. Barut Lara Otel Antalya (Poster Sunum).
 70. Gökçen Deniz Bayrak, Necmiye Bulam, Ahmet Hamdi Arslan, Fatih Cabbar, Senem Selvi-Kuvvetli. Üst çene ön bölgede görülen süpernümerer dişler: iki olgu raporu. 24. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi 19-22 Ekim 2017. Barut Lara Otel Antalya (Poster Sunum).
 

İdari Görevler

 1. Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı
 2. Fakülte Kurulu Üyesi
 3. Tıbbi Danışma Kurulu Üyesi
 4. Eğitim Komisyonu Üyesi
 5. Ders Programı Düzenleme Komitesi Üyesi
 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1. Türk Pedodonti Derneği (Genel Sekreter)
 2. International Association of Paediatric Dentistry
 3. European Academy of Paediatric Dentistry
 4. Dental Laser Academy Society (DILAD)
 
 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.