Dr. Öğr. Üyesi Tuba AYHAN

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2017: Yardımcı Doçentlik
2012: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği, Endodonti / Doktora
2007: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği / Y. Lisans

Tuba AYHAN

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

1. Kayahan MB, Ayhan T, Guven EP, Tanalp J (2017) Comparison of the amount of apically extruded debris during retreatment using different nickel-titanium systems and hand instruments in teeth with wide apices. Biomedical Research 28, 3136-3139. 

2. Karapınar-Kazandağ M, Tanalp J, Ayhan T, Kaptan RF, Ersev H. Evaluation of retention of dental students' trauma knowledge following a reminder lecture. Accepted for publication in Biomedical Journal. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Ayhan T, Kaptan F, Kalayci S, Sahin (August, 28 th -31th 2013) An in vitro comparison of antibacterial effects of four different root canal irrigation methods in root canals infected with Enterococcus faecalis. FDI 101st Annual World Dental Congress, Istanbul (Sözlü Sunum).

2. Ayhan T, Şirinsükan N, Yurdagüven H, Kaptan F (21-23 Kasım 2013) Molar dişteki horizontal kırığın  tedavisi : Olgu sunumu. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul (Poster Sunumu).

3. Ayhan T, Güven E.P, Kaptan F (21-23 Kasım 2013) Molarize üst birinci küçükazı dişinin kök kanal tedavisi: Olgu sunumu. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 6. Uluslararası   Bilimsel Kongresi, İstanbul (Poster Sunumu). 

4. Ayhan T, Şirinsükan N, Yurdagüven H, Tanalp J (15-17 Mayıs 2014) Travmatize olmuş 3 üst çene keser dişin kanal tedavisi tekrarı ve estetik rehabilitasyonu. Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası kongresi, İstanbul (Poster Sunumu).

5. Kayahan MB, Ayhan T, Guven EP, Tanalp J (October 15th-17th 2017) Comparison of the amount of apically extruded debris during retreatment using different nickel-titanium systems and hand instruments in teeth with wide apices. 47th meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR), Belek-Antalya (Sözlü Sunum). 

6. Karapınar-Kazandağ M, Tanalp J, Ayhan T, Kaptan RF, Ersev H (April 5-8 2017) . Evaluation of retention of dental students’ trauma knowledge following a reminder lecture. The 19th scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & 18th IACDE& IES  PG Convention,Delhi, India (Sözlü Sunum).


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

1. Ayhan T, Guven EP, Kaptan F (2014) Molarize Üst Birinci Küçükazı Dişinin Kök Kanal Tedavisi: Olgu Sunumu. 7 tepe klinik (Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi) 2, 5-9.

2 Ayhan T, Barut G, Tanalp J (2016) The self-confidence levels of senior dental students during endodontic treatment procedures. Turkish Endodontic Journal 1, 19-22.

İdari Görevler

1. Bologna çalışma grubu üyesi
2. Temel yaşam desteği eğitim grubu üyesi

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Istanbul Diş Hekimleri Odası 
Türk Endodonti Derneği
Avrupa Endodonti Derneği 

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.