Dr. Öğr. Üyesi Volkan Çağrı DAĞAŞAN

Randevu Al
Volkan Çağrı DAĞAŞAN

Makale ve Yayınları

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Dağasan V, Güler N, Fisekçioglu E, Hyperbarıc Oxygen Treatment in Bisphosphonate Related Osteonecrosis of the Jaw: Report of Two Cases. 21th Congress of International College for Oral Maxillo Facial Surgery , Barcelona , SPAIN; Int J Oral Maxfac Surg Suppl 42: 1359. 2013. (Poster Sunumu)

2. Güler N, Çukurova Z, Dağaşan V, Glandüler Odontojenik Kist: Vaka Serisi. Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Uluslararası Kongresi, Bodrum 18-22 Mayis, 2014. (Poster Sunumu)

3. Güler N, Dağaşan V, Çukurova Z, İntrakapsüler Kondil Kiriği: 3 Olgu Sunumu. Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Uluslararası Kongresi, Bodrum Turkey, 18-22 Mayis, 2014. (Poster Sunumu)

4. Çukurova Z, Güler N, Dağaşan V, Peripheral Osteoma Of The Mandible Report Of Two Cases. 8th Acbid International Congress, Antalya Turkey, 28 Mayıs- 1 Haziran 2014. (Poster Sunumu)

5. Güler N, İşeri U, Dağaşan V, Büyümekte Olan Bireylerde Vertikal Kemik Defektine Tedavi Yaklaşimi. Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Uluslararası Kongresi, Bodrum Turkey, 18-22 Mayıs, 2014. (Sözlü Sunum)

6. Dağaşan V, Güler N, Çukurova Z. Intraosseous Schwannoma Of The Mandıble A Case Report. 8th Acbıd International Congress, Antalya Turkey, 28 Mayıs- 1 Haziran 2014. (Poster Sunumu)

7. Güler N, Dağaşan V, Burdurlu Ç. Non-Syndromic Multiple Keratocystic Odontogenic Tumors Of Jaws: Arare Case Report. 9th Acbid International Congress, Antalya Turkey, 27 Mayıs 2015- 1 Haziran 2015. (Poster Sunumu)

8. Çukurova Z, Dağaşan V, Güler N. Osteomyelitis Of The Lower Jaw Mimicking Stafne Bone Cyst. 9th Acbid International Congress, Antalya Turkey, 27 Mayıs- 1 Haziran 2015. (Poster Sunumu)

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.