Prof. Dr. Zeynep ÖZKURT KAYAHAN

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2018: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Prof. Dr.
2012-2018: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Doç. Dr.
2010-2012: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Yrd. Doç. Dr.
2008-2010: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Dr. Öğr. Gör.
2004-2008: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Araş. Gör.
1998-2004: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Yüksek Lisans

Zeynep ÖZKURT KAYAHAN

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 
1. Özkurt-Kayahan Z., Barut, G., Ulusoy, Z., Oruçoğlu, H., Kayahan, M.B., Kazazoğlu, E., Haznedaroğlu, F., “Influence of post space preparation on the apical leakage of Calamus, Single-Cone and Cold Lateral Condensation obturation techniques: A computerized fluid filtration study" J Prosthodont, 2017  Apr 7. doi: 10.1111/jopr.12623.  (SCI) 

2. Özkurt-Kayahan Z., Cabbar, F., Ozcakir Tomruk, C., Dolekoglu, S., “Evaluation of depression levels of dental students” Biomedical Research, 2017; 28(7): 3318-3321 (SCI)

3. Özkurt-Kayahan Z., “Monolithic zirconia: A review of the literature” Biomedical Research, 27 (4), 1-9 (2016) (SCI)

4. Özkurt-Kayahan Z., Kayahan, M.B., “Fracture resistance of prepared maxillary incisor teeth after different endodontic access cavity location” Biomedical Research, 27 (1), 191-194 (2016) (SCI)

5. Ozcakir Tomruk, C., Dolekoglu, S., Özkurt-Kayahan, Z., Ilguy, D., “Evaluation of morphology of the nasopalatine canal using cone-beam computed tomography in a subgroup of Turkish adult population” Surgical and Radiologic Anatomy, 38 (1), 65-70 2015 (SCI)

6. Kayahan MB, Özkurt-Kayahan Z, Yay K, Kazazoğlu E. “3D FEA of Hollow and Solid Design Zirconia Dental Dowels”, J Prosthodont. 2016 Apr;25(3):229-34. (SCI)

7. Yazıcıoğlu, Y., Özkurt-Kayahan, Z., Özçakır-Tomruk, C., Katipoğlu, B. “Prosthetic management of a maxillary alveolar defect with an implant-retained fixed prosthesis: a clinical report” Dentistry, 4, 225.doi: 10.4172/2161-1122.1000225 

8. İşeri, U., Öztoprak, M.O., Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., Arun, T., “Effect of ER:YAG laser on debonding strength of laminate veneers”, European Journal of Dentistry, 8, 58-62 (2014) 

9. Canpolat, C., Özkurt-Kayahan, Z., Kazazoğlu, E., “Management of a fractured implant abutment screw: A clinical report”, J Prosthodont, 2014 Jul;23(5):402-5. (SCI) 

10. Canpolat, C., Özkurt-Kayahan, Z., Kazazoğlu, E., “Prosthetic rehabilitation of maxillary dentoalveolar defects with fixed dental prosthesis: Two clinical reports”, J Prosthetic Dentistry, 2014 Sep;112(3):418-22. (SCI) 

11. Ozcakir Tomruk, C., Özkurt-Kayahan, Z., Şençift, K., “Patients’ knowledge and awareness of dental implants in a Turkish subpopulation”, J of Advanced Prosthodontics, 6, 133,137 (2014) (SCI) 

12. Özkurt, Z., Dikbaş, İ., Kazazoğlu E., “Pre-doctoral Prosthodontic Clinical Curriculum for Complete Dentures: Survey in Turkish Dental Schools”, Journal of Dental Eductaion, 77(1), 93-98 (2013) (SCI) 

13. Dikbaş, İ., Özkurt, Z., Kazazoğlu E., “Predoctoral Prosthodontic Curriculum on Removable Partial Dentures: Survey in Turkish Dental Faculties”, Journal of Dental Eductaion, 77(1), 85-92 (2013) (SCI) 

14. Özkurt, Z., Kayahan, M.B., Kazazoğlu, E., “In vitro comparison of fracture strength of experimental hollow and solid design zirconia dowels”, J Prosthodont. 2012 Jul;21(5):385-8. (SCI) 

15. İşeri, U., Özkurt, Z., Yalnız, A., Kazazoğlu, E., “Comparison of different grinding procedures on the flexural strength of zirconia”, J Prosthet Dent. 2012 May;107(5):309-15. (SCI) 

16. Akın, A., Özkurt, Z., Kırmalı, Ö., Kazazoğlu, E., Özdemir, A.K., “Shear bond strength of resin cement to zirconia ceramic after aluminum oxide sandblasting and various laser treatments”, Photomedicine and Laser Surgery, 29, 797-802 (2011) (SCI) 

17. İşeri, U., Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., “Clinical management of a fractured anterior tooth with reattachment technique: a case report with an 8-year follow-up”, Dental Traumatology, 27, 399-403 (2011) (SCI) 

18. İşeri,U., Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., “Shear bond strengths of veneering porcelain to cast, machined and laser-sintered titanium”, Dental Materials Journal, 30, 274-280 (2011) (SCI) 

19. Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., “Zirconia dental implants: A literature review”, Journal of Oral Implantology, 37, 367-376 (2011) (SCI) 

20. Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., “Treatment modalities of single-tooth missing in a Turkish subpopulation: Implant, fixed partial denture or no restoration”, Journal of Dental Sciences, 5, 183-188 (2010) (SCI) 

21. Özkurt, Z., Kayahan, M.B., Sunay, H., Kazazoğlu, E., Bayırlı, G., “The effect of the gap between the post restoration and the remaining root canal filling on the periradicular status in a Turkish subpopulation”, Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology, 110, 131-135 (2010) (SCI) 

22. Özkurt, Z., İşeri, U., Kazazoğlu, E., “Zirconia ceramic post systems: A literature review and a case report”, Dental Materials Journal, 29, 233-245 (2010) (SCI) 

23. Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., Unal, A., “In vitro evaluation of shear bond strength of veneering ceramics to zirconia”, Dental Materials Journal, 29, 138-146 (2010) (SCI) 

24. Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., “Clinical success of zirconia in dental applications”, Journal of Prosthodontics, 19, 64-68 (2010) 

25. İşeri, U., Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., Küçükoğlu, D., “Influence of grinding procedures on the flexural strength of zirconia ceramics”, Brazilian Dental Journal, 21, 528-532 (2010) 

26. Çapa, N., Özkurt, Z., Canpolat, C., Kazazoğlu, E., “Shear bond strength of luting agents to fixed prosthodontic restorative core materials”, Australian Dental Journal, 54, 334-340 (2009) (SCI) 

27. Özkurt, Z., Duygu, G., Canpolat, C., Kazazoğlu, E., “Reconstruction of Edentulous Maxillary and Mandibular Arches With Implant-Supported Fixed Restorations Using a Digital Treatment Planning Technique: A Clinical Report”, Journal of Oral Implantology, 34, 161-168 (2008) 

28. Köksal, T., Dikbaş, İ., Özkurt, Z., Bal, B., Kazazoğlu E., “A survey of dentists’ attitudes toward denture adhesives”, Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries Journal, 6, 33-39 (2007) 

29. Dikbaş, İ., Köksal, T., Bal, B., Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., “A survey of dentists’ attitudes toward denture cleansing”, Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries Journal, 4, 8-12 (2006)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 
1. Barut, G., Özkurt-Kayahan, Z., Dölekoğlu, S., “Comparison of the radiopacity of ProRoot MTA, Biodentine and RetroMTA” 5th Pan Arab Endodontic Conference, 5-8 December, Cairo, Egypt (Poster Sunumu)

2. Özkurt-Kayahan, Z., Barut, G., Bal, B., “Scanning time of a digital impression technique: A comparison between left- and right- handedness” 23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9-12 Kasım 2017, İstanbul (Poster Sunumu)

3. Büyükgüçlü-Gülder, G., Özkurt-Kayahan, Z., Kazazoğlu, E., “İki farklı rezonans frekans analizi (RFA) cihazının güvenilirliğinin in vitro olarak incelenmesi: Osstell ve Penguin RFA” Greatist  Kongresi, 27-29 Ekim 2017, İstanbul (Sözlü Sunum)

4. Barut, G., Özkurt-Kayahan, Z., Kayahan, M.,B., Haznedaroğlu, F., Kaptan, R.F., “Cam veya quartz fiber post sistemlerinin tek ve aksesuar postlar kullanılarak restore edilen geniş köklerin kırılma dayanımlarının değerlendirilmesi” 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 11-14 Mayıs 2017, Girne (Sözlü Sunum)

5. Özkurt-Kayahan Z., Barut, G., Ulusoy, Z., Oruçoğlu, H., Kayahan, M.B., Kazazoğlu, E., Haznedaroğlu, F., “Influence of post space preparation on the apical leakage of Calamus, Single-Cone and Cold Lateral Condensation obturation techniques: A computerized fluid filtration study" The 19th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation (APEC), 5-8 April, 2017, New Delhi, India (Sözlü Sunum)

6. Barut, G., Özkurt-Kayahan, Z., Ulusoy, Z., Oruçoğlu, H., Kazazoğlu, E., Haznedaroğlu, F., “Effect of calcium hydroxide medicament on the apical microleakage of ProRoot MTA and Biodentine: A computerized fluid filtration study” The 19th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation (APEC), 5-8 April, 2017, New Delhi, India (Sözlü Sunum)

7. Barut, G., Özkurt-Kayahan, Z., Dolekoglu, S., Yilmaz, A., “Comparison of radiopacity of different calcium hydroxide pastes” The 19th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation (APEC), 5-8 April, 2017, New Delhi, India (Sözlü Sunum)

8. Özkurt-Kayahan, Z., Kayahan, M.,B., Barut, G., Kazazoğlu, E., Haznedaroğlu, F., “Lastik örtü klempinin dişlerin kırılma dirençleri üzerindeki etkisi” Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26-29 Mayıs, 2016, Kapadokya, Türkiye (Poster Sunumu)

9. Dölekoğlu, S., Gürsoy, H., Özkurt-Kayahan, Z., Özçakır Tomruk, C. “Evaluation of Edentulous Patients with Panoramic Mandibular Index”. 47th Meeting of CED-IADR. 15-17 October 2015, Antalya, Turkey. (Poster Sunumu)

10. Ozkurt-Kayahan, Z., Özçakır-Tomruk, C., Kazazoğlu, E., “Treatment modalities of partial edentulism”, 47th Meeting of CED-IADR. 15-17 October 2015, Antalya, Turkey. (Poster Sunumu)

11. Ozkurt-Kayahan, Z., Kayahan, M.,B. “Prepare edilmiş üst keser dişlerde endodontik giriş kavitesi lokasyonunun dişlerin kırılma dayanımı üzerindeki etkisi”. 7. Uluslararası İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kongresi 19-22 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (Poster sunumu).

12. Özçakır Tomruk, C., Dölekoğlu S., Ozkurt-Kayahan Z, İlgüy D. “Evaluation of morphology of the nasopalatine canal using cone-beam computed tomography”. 21. TAOMS International Congress 18-22 May 2014, Bodrum, Muğla, Turkey (Sözlü Sunum)

13. Ozkurt-Kayahan, Z., Dikbaş, İ., ‘Undergraduate students’ experience and self-assessed confidence in prosthetic dentistry’, 19th Congress of Balkan Stomatological Society, 24-27 April 2014, Belgrade , Serbia (Poster Sunumu)

14. Özçakır-Tomruk, C., Ozkurt-Kayahan, Z., Sençift, K.  “The prevalence of various types of prosthetic dental restorations in edentulous patients”, ITI World Symposium, 24-26 April 2014, Geneva, Switzerland (Poster Sunumu)

15. Ozkurt-Kayahan, Z., Kazazoğlu, E., “Prosthetic Restoration Types of Dental Implants: An Epidemiological Study in a Turkish Subpopulation”, International College of Prosthodontists (ICP) Congress, September 18-21, 2013, Torino, Italy (Poster Sunumu) 

16. Dikbaş, İ., Ozkurt-Kayahan, Z., Unalan, F., “Evaluation of Student Perceptions on Preclinical Prosthodontic Program”, 18th Congress of Balkan Stomatological Society, 25-28 April 2013, Skopje, Macedonia (Poster Sunumu) 

17. Canpolat C., Ozkurt-Kayahan, Z., Kazazoğlu, E., “Management of a fractured implant abutment screw: A case report”, 18th Congress of Balkan Stomatological Society, 25-28 April 2013, Skopje, Macedonia (Sözlü Bildiri) 

18. Tanalp, J., Dikbaş, İ., Pamukcu-Guven, E., Ozkurt-Kayahan, Z., “An analysis of the distribution and restoration types of teeth referred for endodontic treatment” 18th Congress of Balkan Stomatological Society, 25-28 April 2013, Skopje, Macedonia (Sözlü Bildiri) 

19. Dikbas, I., Ozkurt, Z., Kazazoglu, E., “Predoctoral prosthodontic curriculum on removable-partial dentures in Turkish Dental Schools”, PER/IADR Congress, Helsinki, Finland, September 12-15, 2012. (Poster sunumu). 

20. Duygu, G., Özkurt, Z., Şençift, K., Kazazoğlu, E., “İmplant kırığı: 2 olgu sunumu”, Antakya 10. Uluslararası Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Antakya, Türkiye (Poster Sunumu) 

21. Özçakır Tomruk, C., Özkurt, Z., Şençift, K., Kazazoğlu, E., “Comparison of patients’ satisfaction with implant-retained overdentures and conventional dentures”, 35th Annual Congress of European Prosthodontic Association (EPA), September 29 to October 1, 2011, Bern, Switzerland (Sözlü Bildiri) 

22. Akın, H., Özkurt, Z., Kırmalı, Ö., Kazazoğlu E., Özdemir, A.K., “Shear bond strength of resin cement to zirconia after various laser treatments”, 35th Annual Congress of European Prosthodontic Association (EPA), September 29 to October 1, 2011, Bern, Switzerland (Sözlü Bildiri) 

23. Özçakır Tomruk, C., Özkurt, Z., Gürsoy Mert, H., Şençift, K., “Patients’ knowledge and awareness of dental implants in a Turkish subpopulation”, 2nd Balkan Association of Maxillofacial Surgeons (BAMS) and 5th Oral and Maxillofacial Surgery Society, Turkey (ACBID) in conjunction with Pan Arab Society of Oral & Maxillofacial Surgery and in conjunction with 7th International Congress of Iranian Oral Maxillofacial Surgery Annual Meeting, May, 2011, Antalya, Turkey (Sözlü Bildiri) 

24. İşeri, U., Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., “Clinical management of a fractured anterior tooth with reattachment technique: a case report with 8-year follow-up”, 16th Congress of Balkan Stomatological Society, 28 April-1 May 2011, Bucharest, Romania (Poster Sunumu) 

25. Özkurt, Z., Özçakır Tomruk, C., Gürsoy, H., Dölekoğlu, S., Kazazoğlu, E., “The cross-infection control in dental practice: evaluation of patient attitude and susceptibility”, 16th Congress of Balkan Stomatological Society, 28 April-1 May 2011, Bucharest, Romania (Poster Sunumu) 

26. Ozkurt Z., Kayahan, M.B., “Deneysel olarak dizayn edilmiş içi boş ve dolu zirkonya postların in vitro değerlendirilmesi”, 18.Uluslararası Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Kongresi, 26-28 Mayıs 2011, İstanbul (Poster Sunumu) 

27. Özçakır Tomruk, C., Özkurt, Z., Gürsoy Mert, H., Şençift, K., “Evaluation of status, knowledge levels and attitude of students in Yeditepe University Faculty of Dentistry on Hepatit B infection”, 16th Congress of Balkan Stomatological Society, 28 April-1 May 2011, Bucharest, Romania (Poster Sunumu) 

28. İşeri, U., Özkurt, Z., Yalnız, A., Kazazoğlu, E., “Comparison of different grinding procedures on the flexural strength of zirconia”, 16th Congress of Balkan Stomatological Society, 28 April-1 May 2011, Bucharest, Romania (Sözlü Bildiri) 

29. İşeri, U., Öztoprak, M.O., Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., Arun, T., “Effect of ER:YAG laser on debonding strength of laminate veneers”, 16th Congress of Balkan Stomatological Society, 28 April-1 May 2011, Bucharest, Romania (Sözlü Bildiri) 

30. Özkurt, Z., Yurdagüven, H., Dikbaş, İ., Kayahan, M.B., Kazazoğlu, E., Soyman, M., “Effect of sodium ascorbate on push-out bond strengths of fiber posts”, 89th IADR/AADR General Session & Exhibition, San Diego, Calif., USA, 16-19 March, 2011 (Poster Sunumu) 

31. Özkurt, Z., İşeri, U., Kazazoğlu, E., “Reconstruction of a fractured tooth with zirconia post and crown”, 15th Congress of Balkan Stomatological Society, 22-25 April 2010, Thessaloniki, Greece (Poster Sunumu) 

32. Kayahan, M.B., Özkurt, Z., İşeri, U., Kaptan, F., “MTA as repair material for perforations in the coronal one-third”, 15th Congress of Balkan Stomatological Society, 22-25 April 2010, Thessaloniki, Greece (Poster Sunumu) 

33. İşeri, U., Özkurt, Z., Küçükoğlu, D., Kazazoğlu, E., “Influence of grinding procedures on flexural strength of zirconia”, 15th Congress of Balkan Stomatological Society, 22-25 April 2010, Thessaloniki, Greece (Poster Sunumu) 

34. Ozkurt Z., Kazazoğlu, E., In vitro evaluation of shear bond strength of veneering ceramics to zirconia based frameworks”, 14th Congress of Balkan Stomatological Society, 6-9 May 2009, Varna, Bulgaria (Sözlü Bildiri) 

35. Ozkurt Z., Kayahan, M.B, Kazazoğlu, E., Bayırlı, G., “The effect of the distance between the post restoration and the remaining root canal filling on the periradicular status in a Turkish subpopulation”, 14th Congress of Balkan Stomatological Society, 6-9 May 2009, Varna, Bulgaria (Poster Sunumu) 

36. Dikbaş, İ., Köksal, T., Bal, B., Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., “Diş hekimlerinin protez temizleme yöntemlerine bakış açılarını değerlendiren bir anket çalışması”, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı, 22-23 Ekim 2005, Ankara (Poster Sunumu) 

37. Köksal, T., Dikbaş, İ., Özkurt, Z., Bal, B., Kazazoğlu, E., “Diş hekimlerinin protez adezivlerine bakış açılarını değerlendiren bir anket çalışması”, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı, 22-23 Ekim 2005, Ankara (Poster Sunumu) 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Özkurt-Kayahan, Z., Kazazoğlu, E., “Prosthetic restoration types of dental implants” Yeditepe Dental Journal, 2017; 13(1): 17-22.

2. Özkurt-Kayahan, Z., Özçakır-Tomruk, C., Kazazoğlu, E., “Partial edentulism and treatment options” Yeditepe Dental Journal, 2017; 13(1): 31-36.

3. Özkurt-Kayahan, Z., Dikbas, İ., “Undergraduate students’ experience and self-assessed confidence in prosthetic dentistry”, Yeditepe Dental Journal, 2016; 12(1): 15-22.

4. Dikbas, İ., Özkurt-Kayahan, Z., Ünalan, F., “Evaluation of second year dental students’ perceptions on preclinical prosthodontic program”, Yeditepe Dental Journal, 2016; 12(1): 5-12.

5. Özkurt-Kayahan, Z., Yurdagüven, H., Dikbas, İ., Kayahan, M.B., Kazazoğlu, E., Soyman, M., “The short-term effect of sodium ascorbate irrigation on push-out bond strengths of fiber posts”, Yeditepe Dental Journal, 2015; 1(2): 5-13.

6. Gürsoy H, Dölekoğlu S, Özçakır-Tomruk C, Özkurt-Kayahan, Z., “Yeditepe  Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Ağız-Diş Sağlığı Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi”. Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, (24.12.2015, kabul edildi)

7. Dölekoğlu S, Gürsoy, H., Özkurt, Z., Özçakır-Tomruk, C., “Total diş eksikliği olan hastaların panoramik mandibular indeks ile değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 25 (3), 311-317 (2015)

8. Özçakır-Tomruk, C., Özkurt, Z., Şençift, K., Kazazoğlu, E., “İmplant destekli overdenture ve klasik tam protezlerin hasta memnuniyeti açısından karşılaştırılması”, Cumhuriyet Dent J 2013;16(1):8-19. 

9. Duygu, G., Özkurt, Z., Şençift, K., Kazazoğlu, E., “İmplant destekli sabit ve hareketli protezlerde implant kırığı komplikasyonu: 2 olgu sunumu”, Cumhuriyet Dental Journal, 2013;16(4):308-318. 

10. Özkurt, Z., Gürsoy, H., “Diş hekimliğinde ozon uygulamaları”, Türk Dişhekimliği Dergisi, 83, 8-11 (2012) 

11. Özçakır Tomruk, C., Özkurt, Z., Gürsoy, H., Şençift, K., “Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan enfeksiyonlar, enfeksiyon kontrolü ve hepatit B enfeksiyonu ile ilgili bilgi düzeylerinin, tutumlarının ve hepatit B aşılanma ve serolojik durumlarının değerlendirilmesi”, Cumhuriyet Dental Journal, 14, 78-91 (2011) 

12. Özkurt, Z., Özçakır Tomruk, C., Gürsoy, H., Dölekoğlu, S., Kazazoğlu, E., “Diş hekimliği pratiğinde çapraz enfeksiyon kontrolü: Hasta tutum ve duyarlılığının incelenmesi”, Cumhuriyet Dental Journal, 14, 106-112 (2011) 

13. Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., “Metal-seramik, güçlendirilmiş cam seramik ve zirkonya esaslı seramiklerin başarılarının karşılaştırılması”, Türk Dişhekimliği Dergisi, 73, 142-147 (2008) 

14. Malkondu, Ö., Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., “Zirkonya esaslı restorasyonların üst yapı seramiğinde görülen kırılmalar”, Türk Dişhekimliği Dergisi, 69, 147-150 (2007) 

15. Özkurt, Z., Çapa, N., Kazazoğlu, E., Başal, N., “Üst çene ön bölgedeki tek diş eksikliklerinde uygulanan implant destekli sabit restorasyonlar”, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 10, 128-134 (2007) 

16. Özkurt, Z., Dikbaş, İ., “Post simantasyonunda prensipler”, Türk Dişhekimliği Dergisi, 13, 220-225 (2006) 

17. Çapa, N., Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., “Ağız içi porselen tamir sistemleri”, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 16, 34-40 (2006) 


Ulusal hakemsiz dergilerdeki yayınlar: 
1. Kazazoğlu, E., Özkurt, Z., “İmplant Üstü Protezlerde Görülen Teknik Komplikasyonlar”, Dişhekimliği Dergisi, 96, 48-51 (2010) 

2. Özkurt, Z., İşeri, U., Kazazoğlu, E., “Dişhekimliğinde kullanılan elastomerik ölçü materyalleri”, Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, 115, 60-66 (2009)  

3. Özkurt, Z., Malkondu, Ö., Kazazoğlu, E., “Dental İmplantlarda immediyat yükleme”, İmplantTR, 2, 10-15 (2007) 

4. Giray, Z., Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., “Zirkonyumun yapısı ve zirkonya alt yapıların üretim teknikleri”, Dentiss, 1, 34-38 (2007) 

5. Malkondu, Ö., Özkurt, Z., Kazazoğlu, E., “Diş Hekimliğinde Zirkonyum”, İmplantTR, 3, 18-28 (2006)

Projeler

1.Farklı zirkonya bazlı alt yapılara bağlanan veneer seramiklerin makaslama kuvvetlerine karşı dirençlerinin karşılaştırılması. Proje No:107S136, TÜBİTAK, 2007 (Araştırmacı olarak). 

2.Farklı Aşındırma Prosedürlerinin, zirkonyanın biaksiyel bükme direnci üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Proje No: 200901001, YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, 2009 (Araştırmacı olarak). 

3.Farklı tekniklerle üretilmiş titanyum altyapılara bağlanan veneer seramiklerin makaslama kuvvetlerine karşı dirençlerinin karşılaştırılması. Proje No: 201001001, YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, 2010 (Yürütücü olarak). 

4.Sodyum askorbat irrigasyonunun, fiber postların mikro push-out baglanma kuvvetleri üzerine olan etkisi. Proje No: 109S290, TÜBİTAK, 2010 (Yürütücü olarak).

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD) 

2. European Prosthodontic Association (EPA) 

3. International Team for Implantology (ITI) 

4. International College of Prosthodontists (ICP) 

5. Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği (DİLAD) - Başkan yardımcısı

Ödüller

1. Ozkurt Z., Kayahan, M.B., “Deneysel olarak dizayn edilmiş içi boş ve dolu zirkonya postların in vitro değerlendirilmesi”, 18.Uluslararası Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Kongresi, 26-28 Mayıs 2011, İstanbul. En iyi 2. poster ödülü.

2. Büyükgüçlü-Gülder, G., Özkurt-Kayahan, Z., Kazazoğlu, E., “İki farklı rezonans frekans analizi (RFA) cihazının güvenilirliğinin in vitro olarak incelenmesi: Osstell ve Penguin RFA” Greatist  Kongresi, 27-29 Ekim 2017, İstanbul (Sözlü Sunum). Sözlü sunum 1.lik ödülü.

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.