DÜNYANIN JCI AKREDİTASYONUNA SAHİP İLK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ VE DİŞ HASTANESİ

Dünyanın JCI Akreditasyonuna Sahip İlk Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi

  • Joint Commission International (JCI), sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini arttırmaya odaklanmış, kar amacı gütmeyen, bağımsız, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş bir kurumdur.
  • JCI, ABD’de yaklaşık 18.000 sağlık kurumunu akredite eden dünyanın en büyük akreditörü JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)’nun uluslararası alanda faaliyet gösteren bölümüdür.

Neden JCI Akreditasyon Standartları?

  • JCI Akreditasyon standartları hastaneyi bir bütün olarak ele alarak, hasta bakım kurallarını bu temel düşünce üzerine inşa eder. Bu nedenle JCI standartları, hasta bakım kalitesi ve hasta güvenliği ile ilgili süreçlere odaklanır.
  • Akreditasyon, hasta bakım kalitesine önemli kazanımlar sağlar ve hastanın her basamakta bu kaliteyi hissetmesi sağlanır.

JCI tarafından gönderilen akreditasyon belgesi onayı yazımızda, kurumumuz için kullanılan aşağıdaki ifade ülkemiz adına bizleri de mutlu etmiştir: “Türk halkı, bu zorlu hedefe odaklanarak, kalitesini sürekli yükselten Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi ile gurur duymalıdır. Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesinin tüm çalışanlarını, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve hasta güvenliği alanında verdikleri güvenceye uymaları nedeniyle tebrik ederiz.” Böylece Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi JCI’dan üç defa kesintisiz olarak Akreditasyon Belgesi alan Dünya’nın ilk Diş Hastanesi olmuştur.