Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Diş hekiminin aldığı radyografiler sonucunda çok fazla radyasyona maruz kalınır mı?

radyografi

Ülkemizde hastalar için izin verilen maksimum yıllık tıbbi tetkik dozu 1 miliSievert (mSv)’dir. Diş hekimlerinin en sık kullandığı yöntem olan periapikal radyografi için doz 0,0015 mSv-0,005 mSv iken, panoramik radyografi için ise 0,008-0,024 mSv’dir. Bu dozlarla yıllık dozları aşmak mümkün değildir. Dolayısıyla, diş hekimliğinde rutin olarak kullanılan cihazlarla ilgili olarak hastaların çok fazla radyasyona maruz kalması söz konusu değildir.

Dental volümetrik tomografi (DVT) tetkikinde dahi, doz miktarı tetkikin cinsi, lokalizasyonu ve görüntüleme alanının genişliği gibi birçok parametreye bağlı olmakla birlikte tek bir inceleme ile herhangi bir zarar söz konusu değildir. Ancak korunma tedbirleri ihmal edildiğinde veya kısa bir süreçte çok sayıda radyolojik tetkik yapıldığında güvenlik sınırının aşılması söz konusu olabilir. Bu nedenle, hasta yakın zamanda aldığı radyasyon uygulamaları konusunda diş hekimini bilgilendirmelidir.

X-ışınlarının olumsuz etkilerinden fetus ve çocukların daha fazla etkilenmesi nedeniyle radyolojik tetkik kararı alınırken ve doz ayarlaması yapılırken, özellikle hamile ve çocuk hastalarda seçici davranılmalıdır. Dental cihazlarla yapılan işlemlerdeki doz miktarları güvenlik sınırı dahilinde de olsa radyasyondan korunma önlemleri ihmal edilmemelidir. Radyografi alınırken tiroid koruyucu ve kurşun önlük kullanımı şiddetle önerilir. Ancak ağız dışı tekniklerde görüntüye girerek film tekrarına yol açtığından tiroid koruyucu kullanılmamalıdır. Bu kurallara uyulduğunda hastaların diş hekimliğine yönelik ışınlamalardan zarar görme olasılığı yok denecek kadar azdır.