Öğr. Gör. Uzm. Dt. Derya Merve HALAÇOĞLU

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2015: Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi / Uzmanlık
2011: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Lisans - Y.Lisans

Derya Merve HALAÇOĞLU

Makale ve Yayınları

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler  
1. Tuncer D, Başaran S, Halaçoglu DM, Yamanel K, Celik C, Arhun N. Effect of haemostatic agent application on the shear bond strength of contemporary/multi-mode adhesive systems. Oral Health Dent Manag. 2014 Mar;13(1):103-106. 
2. Tuncer D, Arhun N, Halaçoğlu DM, Oğlakçı B. A Complication of the Use of Fiber-Reinforced Ribbon-Composite Provisional Fixed Partial Denture in an Adolescent Patient. The Journal of Dentist, 2015; 3, 41-43. 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler  
1. Halaçoğlu DM, Tuncer D, Arhun N. İndirekt Posterior Restorasyonlar (Indirect posterior restorations). Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015; 12, 98-103. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 
1. Başaran S, Tuncer D, Halaçoğlu DM, Yamanel K, Çelik C, Arhun N. Effect of hemostatic agent on the bond strength of adhesives. FDI 2013, İstanbul, Türkiye, 28-31 Ağustos 2013 (Poster sunumu) 
2. Halaçoğlu DM, Yamanel K, Basaran S, Tuncer D, Çelik C, Arhun N. Effect of staining and bleaching procedures on nanohybrid composite. FDI 2013, İstanbul, Türkiye, 28-31 Ağustos 2013 (Poster sunumu) 
3. Halacoglu DM, Tuncer D, Yamanel K. Use of resin composite for restorative correction of anterior interdental spacing: A case series. 19th Congress of the Balkan Stomatological Society-BASS. Belgrad, Sırbistan, 24-27 Nisan 2014 (Poster Sunumu) 
4. Halacoglu DM, Ergir P, Tuncer D, Yamanel K, Cinar D. Fiber-reinforced ribbon-composite application ımmediately after anterior tooth extraction: A case series. 19th Congress of the Balkan Stomatological Society-BASS. Belgrad, Sırbistan, 24-27 Nisan 2014 (Poster Sunumu) 
5. Halacoglu DM, Yamanel K, Basaran S, Tuncer D, Celik C. Effects of staining and bleaching procedures on nano-hybrid composite with/without liquid resin polishing. 19th Congress of the Balkan Stomatological Society-BASS. Belgrad, Sırbistan, 24-27 Nisan 2014 (Sözlü Sunum) 
6. Halaçoğlu DM, Tuncer D. Fiber ile güçlendirilmiş şerit ve kompozit rezin kullanarak estetik ve fonksiyonel rehabilitasyon. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27-28 Ekim 2014. (Poster Sunumu) 
7. Tuncer D, Halaçoğlu DM, Çelik Ç, Arhun N. Çeşitli polisaj sistemlerinin farklı tipteki kompozit rezinlerin renk stabilitesine ve yüzey pürüzlülüğüne etkisi. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye,27-28 Ekim 2014. (Poster Sunumu) 
8. Halaçoğlu DM, Tuncer D, Salman Z, Arhun N. The Wettability of Different Adhesive Systems in Superficial and Deep Dentine. ConsEuro London, Londra, İngiltere, 14-16 Mayıs 2015 (Poster Sunumu) 
9. Halaçoğlu DM, Tuncer D, Oglakçı B, Arhun N. A Clincal Complication of Fiber-Reinforced Ribbon-Composite Provisional Fixed Partial Denture of an Adolescent Patient. ConsEuro London, Londra, İngiltere, 14-16 Mayıs 2015 (Poster Sunumu) 
10. Halaçoğlu DM, Tuncer D, Oğlakçı B, Arhun N. Management of the Fractured and Dehydrated Tooth Fragment. ConsEuro London, Londra, İngiltere, 14-16 Mayıs 2015 (Poster Sunumu) 
11. Halaçoğlu DM, Tuncer D, Fırat B, Acar O. Influence of antioxidant treatment on bond strength to enamel after tooth bleaching. 47th meeting of continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with Scandinavian Division (NOF). Antalya, Türkiye, 15-17 Ekim 2015 (Sözlü Sunum)

 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.