Öğr. Gör. Dr. Derya TABAKÇILAR

Randevu Al

Eğitim ve Çalışma Hayatı

2018: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Çocuk Diş Hekimliği Ana bilim Dalı / Öğr. Gör. Dr.
2017: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti / Doktora
2012: Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Lisans - Yüksek Lisans

Derya TABAKÇILAR

Makale ve Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Koruyucu M, Tabakcilar D, Gencay K, Seymen F. Maximum Mouth Opening in Healthy Children in Istanbul. Dentistry 3000 (Accepted in publish)

B. Ulusal Ve Uluslararası Kongrelerde Özeti Basılmış Bildiriler

Sözel Bildiriler

1. Çocuklarda Diş Yaşının Erken ve Geç Puberte Dönemleri Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi, 21-24 Eylül 2017.

Poster Bildirileri

 1. Tabakcilar D, Peker K, Yilmaz DO, Tuna-Ince EB, Kasımoglu Y, Seymen F, Gencay K. Oral health- related quality of life in preschoolers wıth dental trauma. 18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, 19-21 Haziran 2014.
 2. Yılmaz DO, Peker K, Tabakçılar D, Tuna-İnce EB, Kasımoğlu Y, Seymen F, Gençay K. Oral health-related quality of life in early-adolescents with dental trauma. 18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, 19-21 Haziran 2014.
 3. Tabakcilar D, Koruyucu M, Tuna-Ince EB, Seymen F, Gençay K.  Seckel Syndrome: A report of three cases.  8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry & 21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry. Harbiye Military Museum and Cultural Centre, İstanbul,13-15 Kasım 2014.
 4. Yilmaz DO, Koruyucu M, Tabakcilar D, Tuna-Ince EB, Seymen F, Gencay K. Congenital mandibular hypoplasia-hemifacial microsomia-oculoauriculovertebral spectrum in six children with Goldenhar syndrome. 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry & 21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry. Harbiye Military Museum and Cultural Centre, İstanbul,13-15 Kasım 2014.
 5. Yılmaz DÖ, Tabakçılar D, Kasımoğlu Y, Tuna-İnce EB, Gençay K. Bardet-Biedl Sendromu İki Olgu Sunumu. 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry & 21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry. Harbiye Military Museum and Cultural Centre, İstanbul,13-15 Kasım 2014.
 6. Tabakçılar D, Kasımoğlu Y, Yılmaz DÖ, Tuna-İnce EB, Gencay K. Rabson-Mendenhall Sendromu: Olgu Sunumu8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry & 21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry. Harbiye Military Museum and Cultural Centre, İstanbul,13-15 Kasım 2014.
 7. Yılmaz DO, Tabakçılar D, Koruyucu M, Tuna İnce EB, Seymen F, Gençay K (2015).  Goldenhar Sendromu. 6 olgu sunumu. 22. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, 2-5 Kasım 2015
 8. Kasımoğlu Y, Tabakçılar D*, Koruyucu M, Çankaya B, Seymen F, Gençay K. Çift Yumurta İkizlerinde Çoklu Süpernümerer Dişler. TDB 22. International Dental Congress, Fuarizmir, 19-21 Mayıs 2016.
 9. Yilmaz DÖ, Peker K, Kasımoğlu Y, Tabakçılar D, Tuna İnce EB, Seymen F, Gencay K. Molar İnsizör Hipomineralizasyonu Görülen Çocuklarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. TDB 22. International Dental Congress, Fuarizmir, 19-21 Mayıs 2016, PP- 232.
 10. Tabakcilar D, Peker K, Yilmaz DO, Kasımoglu Y, Tuna-Ince EB. Factors associated with oral health-related quality of life for Turkish preschool-aged children with dental trauma. 13th EAPD Congress, Belgrad, Sırbistan, 2-5 Haziran 2016.
 11. Yilmaz DO, Peker K, Tabakcilar D, Kasımoglu Y, Tuna-Ince EB. Factors associated with oral health-related quality of life for Turkish children aged 11 to 14 years with dental trauma. 13th EAPD Congress, Belgrad, Sırbistan, 2-5 Haziran 2016.
 12. Tabakçılar D, Peker K, Yılmaz DÖ, Tuna-İnce EB, Gençay K. Ebeveyn Ağız Sağlığı Okuryazarlığı ile Erken Çocukluk Dönemi Ağız Sağlığı Problemlerinin İlişkisi: Pilot Çalışma. 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Celestyal Nefeli, 24-28 Eylül 2016.
 13. Tabakçılar D, Bayraklı M*, Yılmaz DÖ, Koruyucu M, Tuna-İnce EB, Seymen F, Gençay K. Seckel Sendromu: Üç Olgu Sunumu. 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Celestyal Nefeli, 24-28 Eylül 2016.
 14. İlisulu C, Uz S, Tabakçılar D, Koruyucu M, Seymen F, Gençay K. Erken Dönemde Koruyucu Ortodontik Tedaviler: Olgu Serisi. 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Celestyal Nefeli, 24-28 Eylül 2016.
 15. Yılmaz DÖ, Tabakçılar D, Kocaaydın S, Koruyucu M, Seymen F, Gençay K. Sürekli Dişlerinde Anadonti Gözlenen Hastada Estetik Ve Fonksiyonun Sağlanması: Olgu Sunumu. 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Celestyal Nefeli, 24-28 Eylül 2016.
 16. Tabakçılar D, Koruyucu M, Yılmaz DÖ, Seymen F, Gençay K. Travmaya Uğramış Üst Kesici Dişte Fonksiyonel ve Estetik Tedavi: Olgu Bildirimi- Functional And Aesthetic Treatment in Traumatized Upper Incisor teeth: A Case Report. 20. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi (EDAD), Wyndham Grand Hotel Levent, İstanbul, 21-23 Ekim 2016.
 17. Yilmaz DÖ, Peker K, Kasımoğlu Y, Tabakçılar D, Tuna İnce EB, Seymen F, Gencay K. Molar İnsizör Hipomineralizasyonu Görülen Çocuklarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi- Relationship Between Severity Of Molar Incisor Hypomineralisation and the Quality Of Life. 20. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi (EDAD), Wyndham Grand Hotel Levent, İstanbul, 21-23 Ekim 2016.
 18. Tabakçılar D, Yılmaz DÖ, Koruyucu M, Gençay K. Travma Sonrası Daimi Üst Orta Keserlerin Fonksiyonel ve Estetik Tedavisi: Olgu Bildirimi. GREATIST Diş Hekimliği Kongresi. Grand Cevahir Kongre Merkezi, İstanbul, 28-30 Ekim 2016.
 19. Yılmaz DÖ, Tabakçılar D, Kocaaydın S, Koruyucu M, Seymen F, Gençay K. Ektodermal Displazi Gözlenen Hastada Estetik ve Fonksiyonun Sağlanması: Olgu Sunumu. GREATIST Diş Hekimliği Kongresi. Grand Cevahir Kongre Merkezi, İstanbul, 28-30 Ekim 2016.
 20. Tabakcilar D, Peker K, Yilmaz DO, Kasımoglu Y, Tuna-Ince EB. Dental Trauma and Their Impact on Child Oral Health-Related Quality Of Life In Preschoolers. International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. Büyük Anadolu Oteli, Ankara, 18-20 Kasım 2016.
 21. Tabakcilar D, Yilmaz DO, Koruyucu M, Gencay K. Aesthetic And Functional Treatment with Zirconium Post-Crown of Traumatized teeth: Case Report. International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. Büyük Anadolu Oteli, Ankara, 18-20 Kasım 2016.
 22. Tabakcilar D, Yilmaz DO, Gencay K. Dental findings of a 8 year-old girl with D- resistant rickets. International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. Büyük Anadolu Oteli, Ankara, 18-20 Kasım 2016.
 23. Tabakcilar D, Yilmaz DO, Koruyucu M, Gencay K.Treatment of Upper Central Incisors After Avulsion: Case Report. International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. Büyük Anadolu Oteli, Ankara, 18-20 Kasım 2016.
 24. Tabakcilar D, Yilmaz DO, Gencay K. Intrusive Dislocation of Immature Permanent Central Incisors: Case Report. International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. Büyük Anadolu Oteli, Ankara, 18-20 Kasım 2016.
 25. Tabakcilar D, Koruyucu M, Tuna-Ince EB, Seymen F, Gençay K. Microcephalic Primordial Dwarfism I: A Report Of Three Cases. International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. Büyük Anadolu Oteli, Ankara, 18-20 Kasım 2016.
 26. Tabakcilar D, Yilmaz DO, Kocaaydin S, Gencay K. Marfanoid Hypermobility Syndrome: 2 Cases. International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. Büyük Anadolu Oteli, Ankara, 18-20 Kasım 2016.
 27. Tabakcilar D, Yilmaz DO, Uz S, Gencay K. Insulin-Resistant Diabetes Mellitus with Syndrome: Case Report. . International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. Büyük Anadolu Oteli, Ankara, 18-20 Kasım 2016.
 28. Yilmaz DO, Peker K, Kasımoglu Y, Tabakcilar D, Tuna İnce EB, Seymen F, Gencay K. Impact of Severity of Molar Incisor Hypomineralisation on Oral Health Related-Quality of life in Children. International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. Büyük Anadolu Oteli, Ankara, 18-20 Kasım 2016.
 29. Yilmaz DO, Tabakcilar D, Kasımoglu Y, Tuna-Ince EB, Gencay K. Laurence Moon Bardet Biedel syndrome: 2 case reports. International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. Büyük Anadolu Oteli, Ankara, 18-20 Kasım 2016.
 30. Yılmaz DO, Peker K, Tabakçılar D, Tuna-İnce EB, Kasımoğlu Y, Seymen F, Gençay K. Association of dental trauma and Oral health-related quality of life of children aged 11 to 14 years. International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. Büyük Anadolu Oteli, Ankara, 18-20 Kasım 2016.
 31. Yilmaz DO, Tabakcilar D, Koruyucu M, Tuna Ince EB, Seymen F, Gencay K Hemifasial Microsomia: 6 Case Reports. International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. Büyük Anadolu Oteli, Ankara, 18-20 Kasım 2016.
 32. Yilmaz DO, Tabakcilar D, Kocaaydin S, Koruyucu M, Seymen F, Gencay K. Functional And Aesthetic Treatment in a Patient with Ectodermal Dysplasia: A Case Report International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. Büyük Anadolu Oteli, Ankara, 18-20 Kasım 2016.
 33.  Uz S, Kasımoğlu Y, Yilmaz DO, Tabakcilar D, Gencay K, Seymen F. Tricho-Rhino-Phalangeal Sendromu Type II. International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. Büyük Anadolu Oteli, Ankara, 18-20 Kasım 2016.
 34. Tabakcilar D, Koruyucu M, Tuna-Ince EB, Gençay K. Travma Sonrası Daimi Üst Orta Keserlerin Fonksiyonel ve Estetik Tedavisi: Olgu Bildirimi.İzmir Diş Hekimleri Odası 23. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. Tepekule Kongre Sergi Merkezi, İzmir 18-20 Kasım 2016.
 35. Yilmaz DO, Tabakcilar D, Kocaaydin S, Koruyucu M, Seymen F, Gencay K. Ektodermal Displazi: OLgu Sunumu. İzmir Diş Hekimleri Odası 23. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. Tepekule Kongre Sergi Merkezi, İzmir 18-20 Kasım 2016.

Projeler

 1. Katıldığı Ulusal Ve Uluslararası Kongre Ve Seminerler
 2. Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu 3.Ulusal Öğrenci Kongresi. Zübeyde Hanım Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu, İstanbul, 4–5 Nisan 2009
 3. Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu 4.Ulusal Öğrenci Kongresi, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Konya, 3-4 Nisan 2010.
 4. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi, Yeni Kongre Kültür Merkezi, İstanbul, 21-23 Kasım 2013.
 5. 18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, 19-21 Haziran 2014.
 6. 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry & 21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry. Harbiye Military Museum and Cultural Centre, İstanbul,13-15 Kasım 2014.
 7. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi, Yeni Kongre Kültür Merkezi, İstanbul, 19-22 Kasım 2014.
 8. TDB 22. International Dental Congress, Fuarizmir, 19-21 Mayıs 2016
 9. 13th EAPD Congress, Belgrad, Sırbistan, 2-5 Haziran 2016.
 10. 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Celestyal Nefeli, 24-28 Eylül 2016
 11. 20. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi (EDAD), Wyndham Grand Hotel Levent, İstanbul, 21-23 Ekim 2016.
 12. GREATIST Diş Hekimliği Kongresi. Grand Cevahir Kongre Merkezi, İstanbul, 28-30 Ekim 2016.
 13. International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. Büyük Anadolu Oteli, Ankara, 18-20 Kasım 2016.
 14. İzmir Diş Hekimleri Odası 23. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. Tepekule Kongre Sergi Merkezi, İzmir 18-20 Kasım 2016.
 15. Dental Tribune Türkiye Sempozyumu, CNR Fuar Merkezi, İstanbul, 28-30 Nisan 2017.
 16. Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi, 21-24 Eylül 2017.
 17. Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği 1. Sempozyumu. Point Hotel Barbaros. 26 Ekim 2017
 18. Katıldığı Workshop Ve Kurslar
 19. Doctor Smile lazer kursu. Eğ: Yrd. Doç. Dr. Şirin Güner. CNR Fuar Merkezi, İstanbul, 15 Nisan 2016.
 20. 3 Boyutlu yazıcıların dental sektörde kullanımı. Eğ: Kerem Girgin CNR Fuar Merkezi, İstanbul, 15 Nisan 2016.
 21. Traumatic dental injuries in children. Belgrad, Sırbistan, 2 Haziran 2016.
 22. Lasers in pediatric dentistry. Belgrad, Sırbistan, 2 Haziran 2016.
 23. NuSmile EAPD Workshop. Belgrad, Sırbistan, 4 Haziran 2016.
 24. Icon İle Rezin İnfiltrasyon: Anterior Bölge Estetiğinde Non-İnvaziv Yaklaşımlar Eğ: Dr. Zafer Çehreli, CNR Fuar Merkezi, İstanbul, 28 Nisan 2017.
 25. SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi. Eğ: Yrd. Doç. Dr. Naci Murat. İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul, 20 Eylül 2017.
 26. Klinik Uygulamalarda Dental Fotoğrafçılık Atölyesi Eğ: Doç. Dr. Emir Yüzbaşıoğlu, Doç. Dr. Çağrı Ural. İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul, 21 Eylül 2017.
 27. İzolasyon / Rubber Dam. Eğ: Dt. Serhat Köken. İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul, 22 Eylül 2017.
 28. Fonksiyonel Çene Ortopedisi Ve Erken Müdahaleler (Başlangıç Düzeyi). Eğ: Patricia Valerio. Biofokus Organizasyon. Taksim Innpera Hotel, İstanbul. 8-11 Kasım 2017 (4 gün).
 29. Temel Yaşam Desteği. Eğ: Öğr. Gör. Dr. Nazlı Şirinsükan. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu. 8 Ocak 2018

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Pedodonti Derneği, Üye 2012- .
 • European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD), Üye 2017- .
 • American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), Üye 2018- 
 Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.